Kiến Thức Chung

tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các chính sách mà Dabaco đã áp dụng để thực thi

Ngày đăng: 10/06/2018, 16:56

Trong năm 2017, Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 510.000 tấn.Thậm chí, Dabaco còn có plan đầu tư xây dựng thêm 2 nhà máy sơ chế thức ăn chăn nuôi công suất 45 tấngiờnhà máy tại Hà Tĩnh và Phú Thọ với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2019, tổng công suất các nhà máy đạt 1,5 triệu tấnnăm.Để hiểu hơn về tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các quyết sách mà Dabaco đã vận dụng để thực thi kế sách nắm bắt thời dịp từ thị trường tất cả chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong đề tài thảo luận dưới đây. A, MỞ ĐẦU Hầu hết doanh nghiệp (DN) chăn ni lớn nước ngồi có mặt Việt Nam doanh nghiệp DN nội không cạnh, chịu thua sân chơi lớn Dù nước nông nghiệp, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, năm, Việt Nam phải bỏ tỷ USD nhập thức ăn chăn nuôi nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi Nguyên vật liệu nhập nhiều ngô, đậu nành, bột cá; riêng khoáng vi lượng, vitamin nhập gần 100% Điều khiến cho thị trường thức ăn chăn nuôi có dấu hiệu bị điều khiển số cơng ty lớn Phần lớn ý kiến Chuyên Viên mang cho rằng, thị trường thức ăn chăn nuôi nằm trọn tay DN ngoại, DN nội thất Các DN sản xuất thức ăn chăn nuôi nước đứng trước nguy đối đầu khơng tương xứng với DN nước ngồi yếu vốn, kế sách kinh doanh nguồn nguyên liệu.Tuy nhiên, đứng trước đối đầu này, nhiều doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi Việt Nam phấn đấu vượt khó để đầu tư phát triển.Trước hết phải kể đến DN sản xuất thức ăn chăn nuôi Dabaco Doanh nghiệp cổ phần Dabaco, doanh nghiệp nội có tiếng tăm nghề thức ăn cho lợn, gia cầm cho biết, năm 2016, sản lượng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ đạt 115% plan năm tăng 15% so với kỳ năm trước Trong năm 2017, Doanh nghiệp đặt mục tiêu sản xuất 510.000 tấn.Thậm chí, Dabaco có plan đầu tư xây dựng thêm nhà máy sơ chế thức ăn chăn nuôi công suất 45 tấn/giờ/nhà máy Hà Tĩnh Phú Thọ với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng, với mục tiêu đến năm 2019, tổng công suất nhà máy đạt 1,5 triệu tấn/năm Để hiểu tiềm thị trường thức ăn chăn nuôi phân tích sách mà Dabaco vận dụng để thực thi kế sách nắm bắt hội từ thị trường tìm hiểu đề tài thảo luận B, NỘI DUNG I, Lý thuyết 1, Các yếu tố cấu thành kế sách Sách lược Doanh nghiệp bao gồm: – Phương hướng Doanh nghiệp lâu dài – Thị trường qui mô Doanh nghiệp – Lợi đối đầu Doanh nghiệp – Các nguồn lực thiết yếu để Doanh nghiệp – Các nhân tố môi trường tác động tới khả đối đầu Doanh nghiệp – Những giá trị kỳ vọng nhân vật hữu quan 2, Một số sách thực thi kế sách 2.1, Quyết sách Quảng cáo  Quyết sách phân đoạn thị trường Thường sử dụng giai đoạn đầu thực thi kế sách, đặc biệt với kế sách thâm nhập thị trường, phát triển thị trường, phát triển sản phẩmnhững kế sách đòi hỏi tăng trưởng nỗ lực quảng cáo Quyết sách phân đoạn thị trường khởi đầu việc xác nhận nhóm khách hàng mục tiêu, từ phân tách lựa chọn đoạn thị trường hợp lý thực thi kế sách doanh nghiệp Quyết sách phân đoạn thị trường hợp lý giúp doanh nghiệp sử dụng có hiệu nguồn lực hạn chế, đảm bảo cho doanh nghiệp đối đầu thành công với doanh nghiệp lớn nhờ tập trung hiệu số phân đoạn thị trường định, thỏa mãn khách hàng cách tốt  Quyết sách định vị sản phẩm (quyết sách marketing-mix) Từ việc phân đoạn thị trường hợp lý với kế sách lựa chọn, doanh nghiệp triển khai biến số trương trình quảng cáo hỗn hợp kiến tạo sản phẩm, định giá, lựa chọn kênh phân phối,triển khai trương trình xúc tiến thương mại thích hợp + Quyết sách sản phẩm: bao gồm toàn phương án định hướng cho việc phát triển sản phẩm, làm cho sản phẩm thích ứng với thị trường, thỏa mãn cầu thị trường thời kỳ kế sách xác nhận; định loại sản phẩm, độ rộng sản phẩm thực thi kế sách + Quyết sách giá: qui định phạm vi chung việc định giá thành sản phẩm kế sách + Quyết sách phân phối: định sử dụng kênh phân phối độc quyền hay nhiều kênh phân phối, định loại hình kênh phân phối +Quyết sách xúc tiến thương mại: định loại hình xúc tiến thương mại, tần suất sử dụng loại hình xúc tiến thương mại thực thi kế sách 2.2, Quyết sách Rvàamp;D Quyết sách tìm hiểu phát triển tư tưởng phép tắc đạo, quy tắc, phương pháp, thủ tục thiết lập gắn với hoạt động tìm hiểu phát triển nhằm trợ giúp xúc tiến việc thực mục tiêu xác nhận Trong q trình thực thi kế sách, sách tìm hiểu phát triển gắn với phát triển sản phẩm theo định hướng kế sách thị trường; chuyển hóa cơng nghệ phức tạp, điều chỉnh quy trình cơng nghệ cho thích ứng với ngun liệu, với thị trường, thay đổi sản phẩm để thỏa mãn sở thích đặc biệt khách hàng  Phát triển sản phẩm:  Hồn thiện sản phẩm có: hồn thiện hình thức , hồn thiện nội dung, hồn thiện nội dung hình thức  Phát triển sản phẩm hoàn toàn: Rvàamp;D để mang sản phẩm chưa xuất thị trường  Đổi quy trình: đổi hoặn cải tổ phương pháp, quy trình sản xuất (bao gồm thay đổi đáng kể kỹ thuật, thiết bị PM) nhằm đạt kết cao Những kế sách đổi mới, phát triển sản phẩm, phong phú hoá tập trung đòi hỏi phải phát triển thành cơng sản phẩm nâng cấp đáng kể sản phẩm cũ Các tìm hiểu cho thấy rằng: “Các sách nghiên cứu phát triển tốt làm cho hội thị trường phù hợp với khả bên doanh nghiệp chiến lược nghiên cứu phát triển liên kết với mục tiêu khác tổ chức” Do đó, để thiết lập sách tìm hiểu phát triển, doanh nghiệp cần: – Bám sát mục tiêu định hướng kế sách kinh doanh – Tìm hiểu nắm bắt thời cơ, hội thị trường – Nhận xét lợi bất lợi doanh nghiệp thực nhiệm vụ tìm hiểu phát triển, đặc biệt lựa chọn phương pháp tìm hiểu phát triển, đặc biệt lựa chọn phương pháp tìm hiểu phát triển thực kế sách kinh doanh doanh nghiệp 2.3, Quyết sách nhân Trong thực thi kế sách, sách nhân thường đề cập đến việc đãi ngộ nhân viên, bao gồm: + Gắn thành tựu lương thưởng với thực CL:   Có hệ thống lương thưởng chế khuyên skhichs Cơ chế khen thưởng dựa mục tiêu hàng năm + Chính sách đãi ngộ thống + Giải tranh chấp nội + Tạo mơi trường văn hóa nhân trợ giúp CL:   Thích ứng văn hóa mối quan hệ nhân trợ giúp CL Có thể tuyển nhân sự, huấn luyện, huấn luyện, thuyên chuyển, thăng tiến nhân viên cho thích hợp với mục tiêu CL 2.4, Quyết sách tài Như dự đốn ngân sách tài chính, sách huy động vốn, sách chia lãi, sách tiền mặt…có tác dụng lớn đến hiệu tiến độ thực kế sách   Huy động vốn thiết yếu: : Quyết sách huy động vốn với mục đích huy động đủ vốn để thực kế sách đòi hỏi doanh nghiệp phải dự đốn ngân sách tài hiệu quả; tổng kết giải trình tài thu nhập, giá vốn, ngân sách, lợi nhuận; cấu vốn kinh doanh,… xác; nguồn vốn huy động Quyết sách huy động vốn tốt giúp cho thực thi kế sách tiến độ Dự toán ngân sách tài chính:Mơ tả cụ thể vốn phân phối tiêu pha Việc phân tích khoản tài dự tốn cho phép doanh nghiệp xem xét kết kỳ vọng nhiều biện pháp phương án thực kế sách khác Hầu sách đòi hỏi dự tốn tài dự kiến vòng năm doanh nghiệp tìm kiếm nguồn vốn Các bảng giải trình tài cho phép doanh nghiệp xác nhận số tài dư kiến điều kiện điều kiện thực kế sách khác Quyết sách thu mua: Dự tốn plan thu mua gắn với tình hình tài Lãi suất cổ phần: Định rõ quy tắc phân tách lợi nhuận thực CL Quyết sách tiền mặt: Xác nhận nguồn tiền mặt lấy từ đâu, sử dụng sao, làm để tăng trưởng lượng tiền mặt thực thi kế sách    II, Phân tích tình 1, Giới thiệu Dabaco CTCP TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM (DBC) – nhà cung cấp Người hùng lao động thời kỳ đổi – Tập đoàn hoạt động đa nghề nghề, đó, ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi, giống gia súc, gia cầm sơ chế thực phẩm Ngoài ra, DABACO tham gia vào ngành nghề đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị kinh doanh bđs DABACO tự hào thương hiệu xuất sớm thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn nước Tiền thân Doanh nghiệp Nông sản Hà Bắc tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp nhà nước thành lập năm 1996 Cơng ty thức chuyển thành cơng ty cổ phần vào năm 2005 niêm yết cổ phiếu trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/2/2008.Hiện khối lượng cổ phiếu lưu hành DN 62,7 triệu TÍnh đến Q1/2015 , vốn chủ sở hữu DBC 1.793 tỷ đồng Các ngành nghề hoạt động Dabaco: LĨNH VỰC THỨC ĂN CHĂN NI: DABACO có Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 85 tấn/giờ, công nghệ đồng tự động hóa nhập từ nước có sản xuất TĂCN phát triển Mỹ, Pháp, EU…, có nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm; nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản; nhà máy sản xuất thức ăn cho lợn nhà máy sản xuất thức ăn đậm đặc Thức ăn chăn nuôi DABACO tiêu thụ hầu hết tỉnh, thành nước Sản phẩm DABACO đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008, ISO 22000:2005 hàng loạt giải thưởng chất lượng vàng Việt Nam Quốc tế Phòng thực nghiệm trang bị đầy đủ thiết bị đại, đạt tiêu chuẩn quốc gia VILAS 242 Hiện tại, Tập đoàn có thương hiệu thức ăn chăn ni bao gồm: Dabaco, Topfeeds, Kinh Bắc, Khangti Vina, Nasaco Growfeeds LĨNH VỰC SẢN XUẤT GIỐNG GIA SÚC, GIA CẦM: – Lợn giống: DABACO có hệ thống trang trại ni giữ, lai tạo lợn giống gốc cụ kị, ông bà thuộc giống Duroc, Piteran, Landat, Yorshire nhập từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ… sản xuất giống hạt nhân, giống bố mẹ, giống thương phẩm, tinh lợn phân phối cho hệ thống chăn nuôi gia cơng Tập đồn bán thị trường – Gà giống: Trại gà giống bố mẹ DABACO có qui mô công nghệ, kỹ thuật đại bậc nước, chuyên sản xuất phân phối giống gà Hubbard nhập từ Cộng hòa Pháp số giống gà độc quyền có từ kết tìm hiểu, lai tạo DABACO gồm: Gà Ji-DABACO, Gà Sơn Tinh (gà cựa) có giá trị cao mặt trí não hiệu kinh tế LĨNH VỰC CHĂN NI GIA CƠNG: DABACO có hệ thống trang trại chăn nuôi gia công gà, lợn với qui mô lớn, trang thiết bị đại, tự động hóa thân thiện với mơi trường Sản phẩm gà thịt, lợn thịt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định pháp luật tiêu chuẩn HACCP, phân phối cho thị trường thỏa mãn nguồn nguyên liệu đầu vào cho nhà máy sơ chế thực phẩm Tập đoàn LĨNH VỰC THỰC PHẨM: 1) Thực phẩm tươi: DABACO có dây chuyền giết mổ gà nhập đồng từ Đan Mạch, công suất 2.000 con/giờ xưởng giết mổ lợn, phân phối sản phẩm thịt gà sạch, thịt lợn cho thị trường 2) Các sản phẩm sơ chế: DABACO có Nhà máy sơ chế với trang thiết bị, công nghệ đại nhập từ Châu Âu, sản xuất sản phẩm xúc xích, dăm bơng, đồ hộp, giò, chả… với mùi vị mê hoặc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm LĨNH VỰC ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN: DABACO nhà đầu tư Khu công nghiệp Quế Võ III với tổng diện tích 600ha huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh Ngoài ra, DABACO đầu tư xây dựng số dự án khu đô thị, tổ hợp với qui mô lớn, đại như: Khu đô thị Đền Đô, Cụm công nghiệp Hương Mạc, Khu đô thị Dabaco Vạn An, Đình Bảng, Phù Khê… Các ngành nghề đóng góp trọng yếu vào phát triển Tập đồn góp phần xúc tiến phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Bắc Ninh theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa HOẠT ĐỘNG BỔ TRỢ SẢN XUẤT – CHĂN NUÔI – TIÊU THỤ: – Để trợ giúp hoạt động sản xuất kinh doanh thức ăn chăn ni, DABACO có Nhà máy sản xuất vỏ hộp nhựa PP, PE tỉnh Bắc Ninh Nhà máy sơ chế nguyên liệu sơ chế TĂCN tỉnh Hòa Bình – Để trợ giúp ngành nghề chăn ni gia súc, gia cầm, DABACO có Trung tâm tìm hiểu ứng dụng phát triển giống gia súc gia cầm Trung tâm chẩn đoán thú y thực chức tìm hiểu, lai tạo giống có suất, chất lượng tốt bệnh, tổ chức khảo nghiệm ứng dụng hệ thống trang trại Tập đoàn chuyển nhượng kết tìm hiểu cho người chăn nuôi; lấy mẫu bệnh phẩm, chẩn đoán mang phác đồ điều trị giúp nhà cung cấp chăn ni kiểm sốt dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm – Để trợ giúp tiêu thụ thực phẩm, DABACO xây dựng phát triển chuỗi hệ thống Trung tâm Thương mại, Siêu thị, Quán ăn cửa hiệu tiện ích… 2, Nhận xét tiềm cuả thị trường thức ăn chăn nuôi Việt Nam – Việt Nam quốc gia có tỷ lệ dân số tham gia vào lĩnh vữ nông nghiệp bao gồm: trồng trọt, chăn nuôi gia súc, gia cầm thủy sản chiếm tới 70% dân số Số lượng gia súc giam cầm (2015) nuôi phạm vi nước ước đạt 379 triệu – Nhu nhà xí thụ sản phẩm nông nghiệp thị trường VN mức cao, đặc biệt sản phẩm thịt gia súc gia cầm Nhu nhà xí thụ thịt thị trường VN đứng đầu Đơng Nam Á (trung bình 40kg/người/năm) thứ hai Châu Á, sau thị trường Trung Quốc (trung bình 60kg/người/năm) – Ngoài ra, hàng năm doanh nghiệp VN xuất lượng lớn loại thịt, đặc biệt thịt lợn vào thị trường TQ thông qua đường tiểu ngạch ngạch kích thích nhu cầu chăn ni nước Đó lí nghề cơng nghiệp thức ăn chăn nuôi VN nghề phát triển động giới với vận tốc tăng trưởng xấp xỉ 20%/năm (trong giai đoạn 2012-2015) => Với nhu cầu chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm thịt gia súc, gia cầm nước lớn hội cho nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi VN tăng trưởng Hiện tại, nhu cầu thức ăn chăn nuôi VN khoảng 16 triệu tấn/năm, trị giá khoảng tỷ USD Dự đoán đến năm 2020, số lên đến 25 – 26 triệu tấn/năm với trị giá hàng chục tỷ USD Hình 1: Sản lượng sản xuất thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2005 đến 2012 dự đoán đến năm 2020 30,000,000 25,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 13,500,000 11,500,000 10,000,000 8,852,000 6,125,000 5,000,000 3,940,000 – 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2020 – Để có thức ăn phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi gia súc gia cầm, hộ nông dân nhỏ lẻ thường hầu hết mua nguyên liệu bên tự trộn thành thức ăn chăn ni, doanh nghiệp chăn ni quy mơ lớn hầu hết sử dụng thức ăn công nghiệp doanh nghiệp có uy tín nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc gia cầm – Trong năm 2015, tổng nhu nhà xí thụ thức ăn chăn nuôi đạt 20 triệu tấn, tiêu thụ thức ăn chăn nuôi công nghiệp 13.26 triệu tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tự chế hộ gia đình 6.27 triệu 30 25 20 15 10 2000 2005 2010 Phân phối 2015 2020 Nhu cầu Hình 2: Tỷ lệ cung thức ăn chăn nuôi công nghiệp nhu cầu thức ăn chăn nuôi giai đoạn 2000 đến 2015 dự đoán đến năm 2020 => Từ thấy, tiềm tương lai thị trường thức ăn chăn nuôi VN phát triển mạnh mẽ Với nhu nhà xí thụ thịt gia súc gia cầm ngày lớn, sách phát triển chăn ni theo hướng nghề hàng tư thay đổi hộ nông dân theo hướng chăn nuôi công nghiệp sử dụng thức ăn cơng nghiệp thị trường thức ăn chăn nuôi công nghiệp hứa hẹn vùng đất màu mỡ để doanh nghiệp khai thác 3,Các yếu tố cấu thành kế sách Dabaco  Phương hướng phát triển lâu dài: + CTCP Tập đoàn Dabaco hướng tới mục tiêu phát triển tập đoàn vững mạnh nghề nông nghiêp – thực phẩm, ứng dụng cơng nghệ cao mơ hình chuỗi giá trị khép kín 3F gồm Trang trại (sản xuất giống gia súc, gia cầm), Thức ăn ( sản xuất thức ăn chăn nuôi) Thực phẩm ( loại thịt sơ chế), phối hợp với hệ thống siêu thị Dabaco cửa hiệu thực phẩm + Thời gian tới DBC tiếp tục đầu tư vào lợi DN là: tìm hiểu khảo nghiệm loại thức ăn chăn ni nhằm phong phú hóa mẫu mã sản phẩm cho thời kỳ sinh trưởng, nâng cấp dây truyền sản xuất suất,duy trì mở rộng mạng lưới kênh phân phối tìm hiểu tiếp cạn trực tiếp với trang trại có quy mô lớn  Thị trường quy mô doanh nghiệp: Hiện tại, sản phẩm DBC phần lớn tiêu thụ tỉnh phía Bắc, gần có thâm nhập vào khu vực miền Trung Thị phần khu vực miền Bắc miền Trung DBC chiếm khoảng 20% Xét phạm vi tồn thị trường nước thị phần doanh nghiệp chiếm khoảng 5% DBC đối thủ đối đầu trực tiếp đối thủ đối đầu nước ngồi có thị phần lớn CP (15%) Proconco (10%), Cargill (6,7%) ,… Doanh nghiệp nhìn nhận 10 doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn ni có quy mơ lớn nước Doanh nghiệp tiếp tục củng cố thị trường ( hầu hết thị trường miền Bắc ) mở rộng thị trường miền Trung Dabaco không ngừng cải tổ hoạt động kinh doanh để khai thác tốt thị trường Bên cạnh thị trường miền Bắc, thị trường miền Trung giành quan tâm doanh nghiệp thị trường mê hoặc, bỏ ngỏ Với đặc thù địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt thu nhập trung bình người nơng dân thấp làm cho quy mơ chăn ni nhỏ, hầu hết chăn ni hộ gia đình Đó lý doanh nghiệp nước ngồi chưa mặn mà với khu vực thị trường Năm bắt xu hướng đó, DBC mạnh dạn tiếp cận thị trường từ giai đoạn này, tạo dựng ảnh thương hiệu chất lượng, tạo dựng mạng lưới phân phối mong mỏi dịch chuyển nhanh chóng quy mô hoạt động chăn nuôi cuả người nông dân khu vực  Lợi đối đầu DBC + Mạng lưới phân phối sâu rộng (trên 1000 đại lý cấp thiết lập trải khắp tỉnh miền Bắc miền Trung) với tỷ lệ hoa hồng hao hồng cao( khoảng 30phần trămhoa hồng theo quý, hoa hồng cao thấp tùy thuộc vào thời điểm chăn ni), sách chăm sóc kênh phân phối chu đáo; mối quan hệ partner uy tín + Thỏa mãn tốt nhu cầu khách hàng: Sản phẩm doanh nghiệp vận tải trực tiếp đó đại lý phân phối người tiêu dùng nhanh chóng, thuận tiện vào lúc khách hàng có yêu cầu phương tiện doanh nghiệp Việc cung ứng hàng hóa phát triển kênh hồn chỉnh bao gồm giống, thức ăn, thuốc thú y, trợ giúp ký thuật tạo thành phương án hồn chỉnh tạo ra đồng hóa tối ưu + Chất lượng sản phẩm vượt trội: Chất lượng sản phẩm doanh nghiệp nông dân đánh giá mắc, giúp vật nuôi tăng trưởng, không tốn thức ăn, phong phú mẫu mã thức ăn thích hợp cho thời kỳ sinh trưởng vật nuôi + Giá đối đầu: DBC không ngừng nâng cao công suất nhà máy, đầu tư dây chuyền sản suất tiên tiến giúp tối ưu hóa ngân sách, giá thành giá thành thích hợp với khả chi trả người nơng dân Dabaco hồn thành dự án nhà máy sơ chế kho nguyên liệu Hòa Bình để tổ chức, thu mua sơ chế nguyên liệu chỗ cho doanh nghiệp Hoạt động nhà máy giúp giảm bớt ngân sách nguyên liệu đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, góp phần tăng sức đối đầu cho sản phẩm thức ăn chăn nuôi Dabbaco thị trường + Nguyên vật liệu đầu vào chất lượng ổn định  Các nguồn lực thiết yếu để DBC đối đầu + Quy trình cơng nghệ, máy móc, thiết bị: Cơng nghệ đối đầu khơng đề cập đến mức độ đại trang thiết bị mà cơng thức, phương pháp để tạo sản phẩm Doanh nghiệp sử dụng công nghệ đại có khả giảm bớt ngân sách, tăng suất lao động, nâng cao chất lược sản phẩm DABACO có: – nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi với tổng công suất 85 tấn/giờ, công nghệ đồng Mỹ, Pháp, EU… với thương hiệu: Dabaco, Topfeeds, Kinh Bắc, Khangti Vina, Nasaco Growfeeds tiêu thụ khắp tỉnh, thành – Hệ thống trang trại nuôi giữ, lai tạo lợn giống gốc cụ kị, ông bà thuộc giống Duroc, Piteran, Landat, Yorshire,… nhập từ Canada, Đan Mạch, Tây Ban Nha, Mỹ… sản xuất giống hạt nhân, giống bố mẹ, giống thương phẩm, tinh lợn phân phối cho hệ thống chăn ni gia cơng Tập đồn bán thị trường – Trại gà giống bố mẹ qui mô đại, sản xuất, phân phối giống gà Hubbard (Pháp) số giống tìm hiểu, lai tạo: Gà Ji-DABACO, Gà Sơn Tinh,… – Hệ thống trang trại chăn nuôi gia công gà, lợn qui mô lớn, trang thiết bị đại, tự động hóa thân thiện môi trường Sản phẩm gà thịt, lợn thịt đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh thú y vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, phân phối cho thị trường thỏa mãn nguyên liệu cho nhà máy sơ chế thực phẩm Tập đoàn – dây chuyền giết mổ gà nhập từ Đan Mạch, công suất 2.000 con/giờ xưởng giết mổ lợn, phân phối thịt gà sạch, thịt lợn cho thị trường – nhà máy sơ chế công nghệ đại Châu Âu với sản phẩm: xúc xích, dăm bơng, đồ hộp, giò, chả… mùi vị mê hoặc, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm – Trung tâm tìm hiểu ứng dụng – phát triển giống gia súc gia cầm Trung tâm chẩn đoán thú y thực chức tìm hiểu, lai tạo giống có suất, chất lượng tốt bệnh, tổ chức khảo nghiệm ứng dụng hệ thống trang trại Tập đoàn chuyển nhượng kết tìm hiểu cho người chăn nuôi + Vốn đầu tư: Vốn nguồn lực liên quan trực tiếp tới lực đối đầu doanh nghiệp Một doanh nghiệp có khả đối đầu cao doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào, đảm bảo huy động tình thiết yếu có plan sử dụng vốn hiệu Với lượng vốn điều lệ 25 tỷ đồng Cơng ty thức niêm yết cổ phiếu Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vào ngày 28/02/2008 Hiện tại, khối lượng cổ phiếu lưu hành 62,7 triệu Tính đếm quý năm 2015, vốn chủ sở hữu Dabaco 1,793 tỷ đồng  Những yếu tố môi trường tác động đến khả đối đầu DBC – Yếu tố nguyên liệu đầu vào: Dabaco nghề thức ăn chăn nuôi khác nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi phải phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu, 80% giá thành nguyên nguyện liệu tác động lớn đến hoạt động kinh doanh chế suất thức ăn chăn nuôi doanh nghiệp Nguồn nhiên liệu sử dụng hoạt động sản xuất DBC phân thành loại:  Ngun liệu chính: Khơ đậu, ngơ, cám mỳ viên, cám gạo, sắn, đậu tương,  Nguyên vật liệu phụ: trộn vào thức ăn chăn nuôi nhằm bổ sung dưỡng chất, vitamin, khoáng chất tạo màu, tạo mùi, Theo Dabaco, nguyên liệu nước không thỏa mãn nhu cầu sản xuất nên năm, cơng ty nhập bình qn từ 50-60% nguyên liệu – Quan hệ hợp tác với nhà sản xuất: Doanh nghiệp trì mối quan hệ kinh doanh với nhiều partner lớn nước nước ngồi Đây partner có quan hệ lâu năm với cơng ty, nhờ mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ mà cơng ty chủ động nguồn nhiên liệu phục vụ hoạt động sản xuất TT Nguyên vật liệu Đậu tương Khơ cải Barley Bột cá Bột huyết Nhà sản xuất Scoular Company (Mỹ) Guft Import and Export Co, L.L.C (Ả Rập) Toepfer International-Asia Pt (Singapore); Bunge Agribusiness Sigapore Pte (Ấn Độ); Phonix Commodities Pvt, Ltd (Ấn Độ); L.L.C (Ả Rập); International Proteins Cor (Mỹ); Peter Cremer (S) GMBH (Achentina) Excelcrop SDN BHD (Malaysia) Iloura Resources Pty Limited (Áo) Bột thịt xương Cám gạo Cám mỳ Gluten ngô 10 Ngũ cốc lên men Tradeskins (NZ) Limited ( Newzealand), Standard Commodities Pty, Ld ( Úc) Phonix Commodities Pvt, Ltd Ấn Độ), Suraj AgriBusiness Pte, Ltd ( Ấn Độ), Toepfer InternationalAsia Pt ( Singapore) Interflour Group Pte, Ltd (Indonexia), LGInternational Pte (Singapore), Toepfer International-Asia Pt (Singapore);VGS International Pte, Ltd (Singapore); Nessin Feedmill Pte, Ltd (Singapore) Shandong Luzhou Food ( Trung Quốc), Nexo International Pte, Ltd (Trung Quốc), Qingyan Foodstuff Co, Ltd (Trung Quốc), Abcom Trading Pte, Ltd (Singapore) Abcom Trading Pte, Ltd (Singapore), International Proteins Cor (Mỹ) 4, Các sách Dabaco sử dụng 4.1 Quyết sách Quảng cáo  Quyết sách sản phẩm:  Quyết sách mẫu mã, cấu: Dabaco thực kế sách phong phú hóa sản phẩm để thích hợp với đối tượng tăng số lượng tiêu thụ DBC sản xuất loại thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy hải sản với tổng cộng khoảng 100 sản phẩm Sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm thủy cầm: doanh nghiệp có thương hiệu thức ăn chăn ni thương hiệu có 50 loại sản phẩm thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy cầm giai đoạn sinh trưởng phát triển định Sản phẩm thức ăn cho thủy sản: gồm 14 loại cho hai loại cá da trơn cá có vảy giai đoạn sinh trưởng khác  Quyết sách nhãn hiệu: phần lớn thu nhập tập đoàn Dabaco ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi gồm nhãn hàng: Dabaco, Topfeeds, Khangtivina, Nasaco, Growthfeeds Kinh Bắc có gắn tên logo riêng để khách hàng nhận thấy: DABACO TOPFEEDS NASACO GROWTHFEEDS KHANGTIVINA KINH BẮC  Quyết sách bao gói: sản phẩm hầu hết đóng theo bao 25kg  Quyết sách giá: Tầm giá sản phẩm cho đại lý cấp vận dụng thống cho thời điểm Tuy nhiên, thị trường mới, thị trường khó khăn địa bàn có đối đầu với cơng ty lớn, cơng ty vận dụng chinh sách trợ giúp, khuyến khích linh hoạt So với đại lý có sách hoa hồng hoa hồng cao (khoảng 30%, hoa hồng theo quý, hoa hồng cao thấp tùy vào thời điểm chăn ni)  Quyết sách phân phối: Mạng lưới phân phối sản phẩm đến người chăn nuôi bao gồm đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, cửa hiệu bán giới thiệu sản phẩm Tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ thị trường mà doanh nghiệp thiết lập đại lý cấp 1, cấp 2, cửa hiệu hình thức Đại lý cấp vừa khách hàng cơng ty, coi phận doanh nghiệp, giữu chức tiêu thụ nhiều sản phẩm doanh nghiệp Sản phẩm doanh nghiệp vận tải trực tiếp tới đại lý người tiêu dùng cách nhanh chóng, thuận tiện khách hàng yêu cầu phương tiện vận tải doanh nghiệp.Việc cung ứng sản phẩm hàng hóa dược phát triển kênh hoàn chỉnh bao gồm giống, thức ăn, thuốc thú y, trợ giúp kỹ thuật tạo thành phương án hoàn chỉnh tạo ra đồng tối ưu  Quyết sách xúc tiến thương mại: Dabaco nghề thức ăn chăn nuôi sử dụng hầu hết hình thức quảng cáo qua kênh truyền thơng, quảng cáo trực tiếp qua gian hàng giới thiệu sản phẩm, xúc tiến bán với kế sách phong phú hóa sản phẩm nâng cao chất lượng sản phẩm, thành công Sản phẩm Dabaco người tiêu dùng đánh giá mắc, giúp vật nuôi tăng trưởng nhanh, khơng tốn thức ăn 4.2Chính sách Pvàamp;D -Phát triển, hoàn thiện sản phẩm: Dabaco thực hoàn thiện sản phẩm có, với loại vật ni khác nhau, doanh nghiệp thiết kế công thức thức ăn tách biệt thường xuyên cập nhập công thức sơ chế thức ăn tiên tiến từ nước tiên tiến giới thông qua đội ngũ Chuyên Viên dinh dưỡng Công thức thức ăn khảo nghiệm thận trọng phê duyệt Nông nghiệp trước mang vào sản xuất -Cải tổ, đổi quy trình: Dabaco hồn thành phần dự án nhà máy sơ chế kho nguyên liệu Hòa Bình để thu mua nguyên liệu dễ dàng sơ chế giảm ngân sách, hạ giá thành sản phẩm cho người tiêu dùng 4.3, Quyết sách tài Gần đây, BDC đầu tư thêm nhà máy sản xuất thức ăn chăn ni khu cơng nghiệp Hòa Lac, Hà Nam, với việc dầu tư xây dựng trung tâm nuôi trồng lợn giống tỉnh Phú Thọ; tổng vốn đầu tư cho dự án 500 tỷ đồng Dabaco hoàn thiện xong phần dự án nhà máy sơ chế kho ngun liệu Hòa Bình với vốn đầu tư 44,6 tỷ đồng dùng để tổ chức, thu mua sơ chế nguyên liệu chỗ cho doanh nghiệp để giảm phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập tận dụng nguồn nguyên liệu nước C, KẾT LUẬN Trong xu hướng hội nhập ngày mạnh mẽ, để hòa vào dòng chảy tồn cầu nắm bắt hội lớn từ thị, Tập đoàn Dabaco ý thức rõ trách nhiệm khơng với khách hàng, cổ đơng, người lao động mà với mơi trường, xã hội cộng đồng Tập đồn DABACO Việt Nam doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh theo mơ hình chuỗi giá trị từ giống, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi gia công sơ chế thực phẩm Mơ hình gắn liền với nông nghiệp, nông thôn nông dân Việt Nam Trong kế sách phát triển Tập đồn ln đặt mục tiêu phát triển doanh nghiệp đôi với bảo vệ môi trường thực trách nhiệm với xã hội nhiệm vụ, nét đẹp văn hóa doanh nghiệp Nhận thức điều này, q trình phát triển, Tập đồn ln cam kết bảo vệ môi trường đồng thời tham gia giải vấn đề toàn thị trường quốc tế Là doanh nghiệp lớn ngành nghề sản xuất thức ăn chăn nuôi giống gia súc, gia cầm, Tập đoàn nhận thức rõ tầm tác động đến cộng đồng phát triển vững bền xã hội Tập đồn ln xác nhận thực thành công kế sách phát triển vững bền thực phối hợp mục tiêu tăng trưởng kinh tế với mục tiêu thực thi trách nhiệm xã hội, cộng đồng môi trường Đồng thời, đảm bảo cân lợi nhuận bên liên quan với hoạt động sản xuất kinh doanh .. .- Các nguồn lực thiết yếu để Doanh nghiệp – Các nhân tố môi trường tác động tới khả đối đầu Doanh nghiệp – Những giá trị kỳ vọng nhân vật hữu quan 2, Một số sách thực thi kế sách… nghiệp kế sách tìm hiểu phát triển link với mục tiêu khác tổ chức” Do đó, để thiết lập sách nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp cần: – Bám sát mục tiêu định hướng chiến lược kinh doanh -. .. tại, nhu cầu thức ăn chăn nuôi VN khoảng 16 triệu tấn/năm, trị giá khoảng tỷ USD Dự báo đến năm 2020, số lên đến 25 – 26 triệu tấn/năm với trị giá hàng chục tỷ USD Hình 1: Sản lượng sản xuất thức

Xem Thêm :   Hướng dẫn cách bón phân và chăm sóc cải bẹ xanh | Khoa Hien 14

Xem Thêm :  2 Cách làm sườn nấu pate thơm ngon béo ngậy, đơn giản tại nhà

– Xem thêm –

Xem thêm: tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các quyết sách mà Dabaco đã vận dụng để thực thi kế sách, tiềm năng thị trường thức ăn chăn nuôi và phân tích các quyết sách mà Dabaco đã vận dụng để thực thi kế sách

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button