Kiến Thức Chung

Giáo Bài 19 án nghề làm vườn lớp 11 -KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XOÀI pot

Ngày đăng: 24/07/2014, 00:20

Giáo án nghề làm vườn lớp 11 – Bài 19 KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XOÀI I MỤC TIÊU 1. Kỹ năng – Nêu được một số đặc điểm sinh học và yêu cầu của cây xoài với các điều kiện ngoại cảnh – Phát biểu được quy trình kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài. – Nêu được cách phòng trừ sâu bệnh khi trồng và chăm sóc cây xoài 2. Kỹ năng – làm đúng yêu cầu kỹ thuật các công việc trong chăm sóc cây xoài II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC Sách giáo khoa, lá, cây con và sản phẩm của chúng như quả, bao bì một số loại thuốc trừ sâu, bệnh hại. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Kiểm tra bài cũ Hãy nói kỹ thuật trồng và chăm sóc cây ăn quả có múi. 2. Trọng tâm – Đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài – Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài 3. Bài mới Hoạt động của Giáo viên và Học sinh Nội dung GV: Nh ững giá trị về kinh tế v à dinh I. GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ Ý NGHĨA KINH TẾ dưỡng của cây xo ài mang lại là gì? HS: Nghiên c ứu sách giáo khoa tr ả lời. GV: Hãy nói nh ững đ ặc điểm cần chú ý khi nghiên c ứu các b ộ phận rễ, thân, cành,lá, hoa qu ả của cây xoài? – Giá trị dinh dưỡng: Quả xoài chín chứa nhiều chất dinh dưỡng, có 11 – 12% đường, trong 100g thịt quả cung cấp 70 cal, có nhiều VTM A, B 2 , C, ngoài ra còn chứa các nguyên tố khoáng K, Ca, P … – Giá trị kinh tế: Xoài trồng lấy gỗ, quả cho kinh tế khá cao, lấy bóng mát, chống xói mòn. II. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT 1. Bộ rễ Rễ xoài ăn sâu, tập trung ở tầng đất 0 – 50cm, rễ hút tập trung tầng 2m, tầng 1,2m. 2. Thân, tán cây Thân gỗ, sinh trưởng khoẻ, HS: Nghiên c ứu sách giáo khoa k ết h ợp với thảo luận nhóm trả lời. GV: Hãy kể t ên và càng to thì chiều cao càng lớn, có thể cao trên 10 – 12m, tán có thể có đường kính bằng hoặc lớn hơn chiều cao 3. Lá và cành – Lá mọc ra từ các chồi, mọc đối xứng từng chùm 7 – 12 lá, tuỳ thuộc vào loài mà có chiều dài, màu sắc, rộng lá khác nhau – Một năm thường ra 3 – 4 đợt lộc 4. Hoa Hoa ra ở ngọn có 2 loại: hoa lưỡng tính và hoa đực. Hoa ra nhiều nhưng tỷ lệ đậu thấp vì – Thời gian tiếp nhận hạt phấn của nhuỵ ngắn 2 – 3 giờ đ ặc điểm đáng chú ý khi nói v ề một số giống xoài hi ện đang trồng? HS: Th ảo luận, phân tích và trả lời . GV: ở địa ph ương em hiên trồng gi ống xoài nào ? HS: liên h ệ thực tế trả lời câu hỏi. – Thời gian chín của nhuỵ sớm hơn thời gian hoa đực thụ phấn – Nếu thời gian ra hoa gặp nhiệt độ thấp, mưa, độ ẩm không khí cao … làm cho quá trình thụ phấn, đậu quả … thấp 5. Quả và hạt Quả có 1 hạt đa phôi, quả hình thành sau khi thụ tinh xong và phát triển đến lúc chín khoảng 3 – 3,5 tháng. III. MỘT SỐ GIỐNG XOÀI TRỒNG CHỦ YẾU 1. Ở các tỉnh phía Nam – Xoài cát (Hoà Lộc):trồng nhiều ở đồng bằng sông Cửu Long, quả chín có màu vàng, GV: Cây xoài có th ể thích ứng trong nh ững điều kiện ngoại cảnh như th ế nào? HS: Thảo luận v à đưa ra câu trả lời hương thơm, vỏ mỏng – Xoài Thơm : cây sinh trưởng khoẻ, năng suất cao, hương thơm – Xoài Bưởi: sinh trưởng khoẻ, thịt nhão, ngọt vừa có mùi nhựa thông – Xoài Thanh ca: trồng ở Khánh Hoà, Bình Định … có nhiều đợt ra quả trong năm, thịt ít xơ, màu vang tươi, nhiều nước, ngọt 2. Ở các tỉnh phía Bắc – Xoài trứng (xoài tròn): sinh trưởng khoẻ, quả tròn vỏ dày, thịt chắc, mịn, màu vàng đậm . – Xoài Hôi Yên Châu – Sơn GV: Hãy nói k ỹ thu ật trồng cây xoài? HS: Đ ọc sách giáo khoa trả lời t heo đúng yêu c ầu: mật độ, đào h ố, thời vụ La: quả chín có màu xanh, vỏ dày, vị ngọt có mùi nhựa thông – Giống GL1: hoa nở 1 năm 2 lần, quả chín màu vàng sáng, thịt vàng đậm, vị ngọt, tỷ lệ phần ăn 69% – Giống GL2: Hoa ra nhiều đợ trong năm, quả to vỏ dày vị ngọt màu quả vàng nhạt, tỷ lệ phần ăn 73% – Giống GL6: quả tròn hơn dẹt, khi chín vỏ quả màu xanh vàng, phớt hồng, tỷ lệ quả ăn được 85% IV. YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN NGOẠI CẢNH 1. Nhiệt độ trồng, cách trồng. GV: Chăm sóc cây xoài thời kỳ ch ưa cho quả như thế n ào Nhiệt độ thích hợp cho xoài sinh trưởng và phát triển là: 24 – 26 0 C. Giới hạn chịu đựng của xoài 2 – 45 0 C 2. Lượng mưa – Có thể trồng xoài ở vùng có lượng mưa 1200 – 1500 mm/năm, nếu lượng mưa lớn hơn 1500 mm thân và lá phát triển, ra hoa ít dễ bị sâu bệnh. – Trước khi ra hoa 2 – 3 tháng cần có điều kiện hạn, nếu mưa nhiều năm sau sẽ ít ra hoa, 3. Ánh sáng Xoài là loài ưa sáng, thiếu ánh sáng tỉ lệ đậu quả thấp, phân hoá mầm kém . cho phù hợp? HS: Th ảo luận trả lời GV: Cây xoài th ời k ỳ cho thu hoạch c ần phải chăm sóc như thế nào? HS: Nghiên c ứu 4. Đất đai Có thể trồng trên nhiều loại đất, yêu cầu phải có tầng đất dày với pH thích hợp 5,5 – 7,5. Vùng đất thấp hạ mực nước ngầm V. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC 1. Kỹ thuật trồng a) Mật độ và khoảng cách trồng – Mật độ tuỳ loại đất, địa thế, giống – Khoảng cách hàng với hàng là 5 – 6m, cây với cây là 4 – 5m b) Đào hố, bón lót sách giáo khoa tr ả lời câu hỏi. GV: Hãy nói đ ặc đi ểm phá hại của rầy chích hút, r ệp sáp, ruồi đục quả v à cách phòng trừ chúng? – Kích thước hố: 80 x 80 x 80cm – Bón lót: 30 – 50kg phân chuồng, 1,5 – 2kg supe lân và 0,5 – 1kg vôi cho 1 gốc c) Thời vụ trồng – Vùng Bắc Bộ: trồng tháng 2- 3, hoặc 8 – 9 – Vùng Bắc Trung Bộ: trồng tháng 10 – 11 – Các tỉnh phía Nam: trồng tháng 4 – 5 d) Cách trồng Đào lỗ chính giữa hố bóc bao nilông đặt cây vào giữa hố đào: – Đối với vùng đất cao trồng sao cho mép trên bầu bằng mặt […]… lời cứu đất – Đối với vùng đất thấp trồng sao cho mép bầu trên cao hơn mặt đất 0,5 – 0,6m Cố định cây sau khi trồng 2 Kỹ thuật chăm sóc a) Chăm sóc cây thời kỳ chưa có quả – Làm cỏ: giúp cây tránh những cạnh tranh dinh dưỡng đối với cây khi cây còn bé, trồng xen cây họ đậu – Bón phân: một năm bón 2 lần: GV: Hãy nói dấu + Bón đợt 1: bón vào tháng 3 – hiệu nhận biết và 4 bón 0,5kg NPK (14:14:14), cách… Đợt 2: tháng 8 – 9 : 0,6 – 0,8 cây xoài? kg NPK – Tỉa cành, tạo tán cơ bản: Tạo HS: Trả lời câu hỏi dáng đều phù hợp cho cây sinh trưởng tốt nhất b) Chăm sóc thời kỳ cây cho thu hoạch – Tưới nước: Thường xuyên GV: Trình bày cách thu hoạch xoài và dấm xoài? theo dõi để đảm bảo độ ẩm cho cây + Cây ra hoa đậu quả HS: Trả lời + Đợt bón phân sau thu hoạch + Ra lộc thứ 2 – 3 + Trước thu hoạch 1 tháng ngừng… mặt vỏ quả 2 Dấm quả Sau khi hái quả thì rửa sạch dấm bằng đất đèn 1kg quả tương ứng với 2g đất đèn, sau đó để nơi thoáng mát 4 CỦNG CỐ Hãy nói những yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài? Hãy trình bày những kỹ thuật chăm sóc cây xoài ? 5 NHẮC NHỞ Chuẩn bị bài học “ Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn ” … 1: 50 kg phân chuồng, 3 – 4kg NPK, + Đợt 2: bón 200g Urê /cây + Đợt 3: bón vào tháng 5 – 6; lượng 100g Ure + 100g KCl /cây – Tỉa cành: bỏ cành mọc lộn xộn trong tán, cành bị sâu bệnh, cành khô, cành vượt VI PHÒNG TRỪ SÂU, BỆNH HẠI 1 Một số sâu hại chính a) Rầy chích hút – Rầy nhảy, có miệng chích hút, màu xanh đến màu nâu Rầy tiết ra 1 loại dịch làm cho nấm phát triển hại lộc non, hoa, quả non – Phòng… 0,1%; Ravral 0,2%; Coooper 0,2% … b) Bệnh thư hán Hại lá, hoa, quả Phòng trừ: cắt tỉa cành khô, cành chứa bệnh, phun thuốc Benlat 0,2 – 0,3%; Ridomil MZ72 0,3%; Mancozel 0.3% VII THU HOẠCH, DẤM QUẢ 1 Thu hoạch – Thu hoạch khi quả sắp chín, núm quả rụng, vỏ chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt – Thu hái quả vào buổi sáng hoặc chiều mát – Khi thu hoạch cắt cuống tánh nhựa dính lên mặt vỏ quả 2 Dấm quả Sau khi… nhựa các bộ phận non của cây, dùng các loại thuốc như trừ rầy để diệt c) Ruồi đục quả – Ruồi chích vào quả đẻ trứng sâu 2 – 3 ngày nở thành giòi, giòi gặm thịt quả làm thịt quả thối rữa – Phòng trừ: vệ sinh đồng ruộng, nhặt quả thối rụng, dùng thuốc diệt Methyleugenol Azodrin, Bi 58 ruồi với đực : thuốc 2 Một số bệnh hại chính a) Bệnh nấm phấn trắng Hại hoa quả non phát triển mạnh vào điều kiện ẩm độ cao, . Giáo án nghề làm vườn lớp 11 – Bài 19 KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XOÀI I MỤC TIÊU 1. Kỹ năng – Nêu được một số đặc điểm sinh học và yêu cầu của cây xoài với các điều. trình kĩ thuật trồng và chăm sóc cây xoài. – Nêu được cách phòng trừ sâu bệnh khi trồng và chăm sóc cây xoài 2. Kỹ năng – làm đúng yêu cầu kỹ thuật các công việc trong chăm sóc cây xoài II nơi thoáng mát 4. CỦNG CỐ Hãy nói những yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài? Hãy trình bày những kỹ thuật chăm sóc cây xoài? 5. NHẮC NHỞ Chuẩn bị bài học “Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây nhãn”

Xem Thêm :   Tuổi Thìn hợp cây gì? Cây hợp tuổi: 1964, 1976, 1988, 2000

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Cách làm chả giò ngon giòn rụm kiểu miền nam ăn mãi không chán

Related Articles

Back to top button