Kiến Thức Chung

Language Modeling – Mô hình ngôn ngữ và bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt

We’re AI Research Team of Randamp;D Lab @Sun Asterisk .Inc

Mô hình ngôn ngữ là một thuật ngữ mà tất cả những ai đã, đang và sẽ tìm hiểu về Xử lí ngôn ngữ tự nhiên (NLP) đều biết và cần phải biết để có thể hiểu rõ hơn về phương thức mà một ngôn ngữ được xây dựng từ một bộ từ vựng, về cách nhận xét, cách xử lí so với ngôn ngữ tự nhiên cũng như là tiền đề để đi sâu vào tìm hiểu các ngành nghề sâu xa hơn như : sửa lỗi chính tả, dịch máy, gán nhãn từ loại, … . Một ứng dụng thông dụng của mô hình ngôn ngữ mà mọi người hầu như tiếp xúc nhiều nhất đó là việc tự động gợi ý từ tiếp theo trên thanh tìm kiếm của Google.

Trong nội dung này, mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu một cách cụ thể, rõ ràng nhất về bản chất của một mô hình ngôn ngữ cũng như survey qua các hướng xây dựng mô hình ngôn ngữ đang thông dụng hiện tại. Cuối nội dung, tất cả chúng ta cũng sẽ thử xây dựng một mô hình ngôn ngữ nho nhỏ trong tiếng việt và ứng dụng nó vào bài toán thêm dấu câu cho tiếng việt

P/s : Nội dung được tổng hợp từ những tri thức mình tìm hiểu được trong thời gian gần đây về NLP nên sẽ không tránh khỏi những sai sót trong cách hiểu cũng như cách tiếp cận vấn đề. Rất mong các bạn phản hồi thêm dưới comment nếu cảm thấy mình có trình bày không hợp lí phần nào ?
–( I am a newbie )–

1. Mô hình ngôn ngữ là gì ?

Khái niệm

Mô hình ngôn ngữ là tập hợp các tri thức trước đó về một ngôn ngữ nhất định, các tri thức này có thể là các tri thức về từ vựng, về ngữ pháp, về tần suất xuất hiện của các cụm từ, … Một mô hình ngôn ngữ có thể được xây dựng theo hướng Chuyên Viên hoặc hướng dữ liệu.

Đó là khái niệm chung nhất về mô hình ngôn ngữ, tuy nhiên khá mơ hồ và chung chung nhỉ. Do đó, mình sẽ nêu lại khái niệm về mô hình ngôn ngữ dưới hướng nhìn hẹp hơn: Về tần suất xuất hiện của cụm từ.

Mô hình ngôn ngữ là một phân bố xác suất trên các tập văn bản, phân phối các thông tin về phân bố xác suất tiền nghiệm (prior distribution) p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) với (w1,…,wn)(w_1, …, w_n )(w1​,…,wn​) là các từ vựng trong bộ từ điển của một ngôn ngữ nhất định. Nói đơn giản, mô hình ngôn ngữ có thể cho biết xác suất một câu (hoặc cụm từ) thuộc một ngôn ngữ là bao nhiêu.

Ví dụ: khi ứng dụng mô hình ngôn ngữ cho tiếng Việt:

 1. P[“hôm nay là thứ bảy”] = 0.001
 2. P[“bảy thứ hôm là nay”] = 0

Ví dụ trên cho thấy, câu “hôm nay là thứ bảy” có khả năng là một câu tiếng Việt cao hơn so với câu “bảy thứ hôm là nay”. Đây là ví dụ đơn giản nhất để các bạn có thể hình dung được một mô hình ngôn ngữ làm gì. Vậy thắc mắc tiếp theo được đặt ra là tất cả chúng ta tính cái xác suất p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) kia như vậy nào, hay làm thể nào để xây dựng mô hình ngôn ngữ ?

Các hướng tiếp cận

Để xây dựng mô hình ngôn ngữ, tất cả chúng ta có thể tiếp cận theo 3 hướng chính: Knowledge-based Language Model, Statistical Language Model (Count-based), và Neural Network Language Model (Continuous-space). Ngoài ra còn một số mô hình ngôn ngữ khác ví dụ như KenLM, …

 • Knowledge-based Language Model

Đây là những mô hình ngôn ngữ được xây dựng dựa trên những tri thức đã được con người (cụ thể là các Chuyên Viên về ngôn ngữ học) tích luỹ, phân tích từ cú pháp một câu, cách chia động từ hoặc sự phân rã của tính từ … .

Khi các tri thức này được khái niệm bằng các luật, nó sẽ xây dựng lên một mô hình ngôn ngữ, do đó Knowledge-based Language Model còn được gọi là rule-based language model.

 • Grammatical – Ungrammatical
 • Intra-grammatical – Extra-grammatical
 • Non-grammatical – Out-of-grammatical
 • Qualitative LM – Quantitative LM

Một số thách thức và bất lợi khi nỗ lực xây dựng một Knowledge-based Language Model có thể kể đến như: (trích từ nội dung Language Model là chi rứa?)

 • Khó xây dựng: Trước tiên, bạn cần phải là một Chuyên Viên ngôn ngữ học. Tiếp theo, bạn cần đủ khả năng để tổng hợp và tái cấu trúc lại các tri thức của bạn về một ngôn ngữ thành tập các luật trình diễn nó. (Thế thôi, chắc nghỉ game nhỉ ?)
 • Chỉ nhận diện được các từ thuộc intra-grammatical: Intra-grammatical có thể hiểu như là văn viết (formal), trái ngược với extra-grammatical là văn nói (informal). Nếu học ngôn ngữ thì ngôn ngữ nào cũng có sự khác biệt giữa văn nói và văn viết.
 • Thiếu tính tần số (Lack of frequencies): Độ thông dụng của câu từ đóng vai trò không kém trọng yếu, ví dụ như “How to recognize speech” và “How to wreck a nice beach” đều đúng ngữ pháp nhưng câu đầu đúng hơn vì thông dụng hơn và câu sau có nghĩa hơi kì quái.
 • Chỉ phân biệt được hợp lý hay không: Do cấu trúc của mô hình nên kết quả của mô hình này so với một câu là có hợp lý (hay đúng ngữ pháp) của một ngôn ngữ hay không chứ không có dự đoán hay gợi ý được từ.

Do một loạt các lí do trên, các hướng tiếp cận mình giới thiệu tiếp theo thường được quan tâm và tập trung phát triển hơn

 • Statistical Language Model

Xây dựng mô hình ngôn ngữ dựa trên thống kê là việc nỗ lực đi xác nhận giá trị của p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) từ tập dữ liệu thu thập được.

p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) hiểu đơn giản là xác suất cụm từ w1…wnw_1…w_nw1​…wn​ thuộc một ngôn ngữ cụ thể, mà trong trường hợp với tập dữ liệu thu thập được, ta có thể tính

p(w1…wn)=count(w1…wn)Np(w_1…w_n) = frac{count(w_1…w_n)}{N}
p(w1​…wn​)=Ncount(w1​…wn​)​

với N là số lượng cụm từ có độ dài N trong tập dữ liệu. Do đó, Statistical Language Model còn được gọi là Count based Model

Hoặc trong trường hợp việc xác nhận N là khó thực hiện, tất cả chúng ta tuyệt đối có thể sử dụng công thức xác suất có điều kiện trong trường hợp này :

Xem Thêm :  BẢNG GIÁ DÊ GIỐNG, CỪU GIỐNG THÁNG 08

p(w1…wn)=p(w1)∗p(w2∣w1)∗p(w3∣w1w2)∗…∗p(wn∣w1…wn−1)p(w_1…w_n) = p(w_1)*p(w_2|w_1)*p(w_3|w_1w_2)*…*p(w_n|w_1…w_{n-1})
p(w1​…wn​)=p(w1​)∗p(w2​∣w1​)∗p(w3​∣w1​w2​)∗…∗p(wn​∣w1​…wn−1​)

Trong số đó.

p(wk∣w1…wk−1)=count(w1…wk)count(w1…wk−1)p(w_k|w_1…w_{k-1}) = frac{count(w_1…w_k)}{count(w_1…w_{k-1})}
p(wk​∣w1​…wk−1​)=count(w1​…wk−1​)count(w1​…wk​)​

Dựa theo phương thức xác nhận giá trị xác suất p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​), trong Statistical Language Model lại được chia thành 2 hướng tiếp cận nhỏ hơn

Xem Thêm :   Hướng dẫn 5 cách làm dưa leo muối ngon hết nấc

N-gram Language Models

Việc tính giá trị p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) trong trường hợp n vô hạn, thực tiễn là vô cùng khó khăn. Để giảm độ phức tạp cho việc tính toán cũng như tạo ra một hướng đi khả thi để có thể mô hình hóa ngôn ngữ, mô hình n-gram ra đời. Mô hình n-gram giả định việc mô hình ngôn ngữ là một chuỗi Markov, thỏa mãn tính chất Markov. Tất cả chúng ta có tính chất Markov được khái niệm như sau:

Một quá trình mang tính ngẫu nhiên có tính chất Markov nếu phân bố xác suất có điều kiện của các trạng thái tương lai của quá trình, khi biết trạng thái hiện tại, phụ thuộc chỉ vào trạng thái hiện tại đó

Hiểu một cách đơn giản, nếu giả định mô hình ngôn ngữ có tính chất Markov, ta có thể tính xác suất p(w1…wn)p(w_1…w_n)p(w1​…wn​) theo công thức sau :

p(w1…wn)=p(w1)∗p(w2∣w1)∗p(w3∣w1w2)∗…∗p(wn∣w1…wn−1)=p(w1)∗p(w2∣w1)∗p(w3∣w2)∗…∗p(wn∣wn−1)p(w_1…w_n) = p(w_1)*p(w_2|w_1)*p(w_3|w_1w_2)*…*p(w_n|w_1…w_{n-1}) = p(w_1)*p(w_2|w_1)*p(w_3|w_2)*…*p(w_n|w_{n-1})
p(w1​…wn​)=p(w1​)∗p(w2​∣w1​)∗p(w3​∣w1​w2​)∗…∗p(wn​∣w1​…wn−1​)=p(w1​)∗p(w2​∣w1​)∗p(w3​∣w2​)∗…∗p(wn​∣wn−1​)

Công thức trên là dạng giả định đơn giản nhất : mô hình ngôn ngữ là một mô hình markov bậc 1. Tuy nhiên, thực tiễn điều giả định là quá đơn giản, và các mô hình markov bậc 2, 3, 4 thường được sử dụng nhiều hơn. Điều giả định này đã giúp việc tính toán trở nên đơn giản hơn rất nhiều

Ví dụ, tất cả chúng ta có câu : W = “Today is Sarturday and towmorrow is Sunday”. Khi đó với mô hình markov bậc 2

p(W)=p(today)∗…∗p(sunday|today is sarturday and towmorrow is )=p(today)∗…∗p(sunday|towmorrow is )p(W) = text{p(today)}*…*texttoday is sarturday and towmorrow is ) = text{p(today)}*…*texttowmorrow is )p(W)=p(today)∗…∗p(sunday|today is sarturday and towmorrow is )=p(today)∗…∗p(sunday|towmorrow is )

Dễ hình dung hơn rồi nhỉ, tất cả chúng ta sẽ chỉ xét các từ đứng gần từ đang xét thôi, còn lại thì bỏ qua =))

Khi giả định một mô hình ngôn ngữ là mô hình Markov bậc n-1, ta gọi các mô hình đó là mô hình n-gram. Việc tính toán cụ thể hơn, mình sẽ tiếp tục trình bày ở ngay bên dưới để các bạn có thể nắm rõ hơn ?

Structured Language Models

Một nhược điểm của mô hình n-gram là không nhận xét được ngữ cảnh của toàn bộ câu, do đó, trong nhiều trường hợp, nó không thể mang ra một xác suất đúng đắn. Một ví dụ có thể kể đến như W = “The dogs chasing the cat bark” (tạm dịch là Những con chó vừa nãy đuổi con mèo thì đang sủa). Động từ “bark” (sủa) ở đây nhận chủ ngữ là “The dogs”, tuy nhiên, nếu sử dụng 3-gram, mô hình sẽ đi tính xác suất p(bark∣thecat)p(bark|the cat)p(bark∣thecat), và kết quả thu được sẽ là bằng 0.

Để khắc phục vấn đề này, Structured Language Models ra đời. Structured Language Models hay mô hình ngôn ngữ có cấu trúc, nỗ lực nhắm tới một hệ thống phân cấp cho các từ vựng trong một câu văn. Việc này phối hợp với n-gram sẽ cho kết quả bao quát được ngữ cảnh của toàn câu văn, cải tổ độ đúng đắn của mô hình

 • Neural Network Language Model

Neural Network Language Model là những phương pháp tiên tiến nhất dựa trên mạng Neural để xây dựng mô hình ngôn ngữ, các mô hình này còn có một tên gọi khác là Continuous-space language models.
Neural Network Language Model cũng được chia thành 2 hướng tiếp cận chính

Feed-forward neural network based LM:
Feed-forward neural network được đề xuất để khắc phục 1 vấn đề khác của N-gram liên quan đến độ thưa thớt dữ liệu (khi tồn tại nhiều câu, cụm từ trong thực tiễn nhưng lại không được thu thập trong dữ liệu train). Mạng neural được sử dụng ở đây là 1 mạng neural 3 lớp, nhằm mục tiêu học được các tham số thiết yếu để tính xác suất p(wn∣w1…wn−1)p(w_n|w_1…w_{n-1})p(wn​∣w1​…wn−1​).

Recurrent Neural Network Based LM:
Recurrent Neural Network lại tập trung khắc phục một khía cạnh khác về ngữ cảnh của toàn bộ câu, giúp khắc phục được các hạn chế về ngữ cảnh. Hiện tại, các mô hình ngôn ngữ dựa trên RNN hoặc các phát triển từ nó như LSTM, … đang đạt được các kết quả State of the art.

Nếu như với mô hình Feed-forward neural network, dữ liệu đầu vào cần yêu cầu số từ cố định, tuy nhiên, điều này là không thể xảy ra trong thực tiễn, do các câu có độ dài ngắn khác nhau, Recurrent Neural Network cũng đồng thời khắc phục được nhược điểm này với việc đồng ý đầu vào có độ dài bất kì.

2. Ứng dụng mô hình ngôn ngữ trong bài toán thêm dấu tiếng việt

OK, tạm xong phần survey khiến các bạn nhức não (và khiến mình nhức tay – do viết nhiều quá @@), trong phần này, tất cả chúng ta sẽ bắt tay xây dựng một mô hình ngôn ngữ cho Tiếng Việt để cảm thấy chút hứng thú với đề tài này.

Note: Do trên Viblo hiện đã có một nội dung khá hay và cụ thể của tác giả Phạm Hoàng Anh về việc xây dựng mô hình ngôn ngữ cho tiếng Việt bằng mạng LSTM (tức là theo hướng Neural Network Language Model) : Tạo Language Model để tự động sinh văn bản tiếng Việt, thế nên mình sẽ tập trung giới thiệu cụ thể hơn về 1 phương pháp khác : N-gram model

Dữ liệu

Để tiện so sánh với phương pháp LSTM được xây dựng của tác giả Phạm Hoàng Anh, tất cả chúng ta sẽ sử dụng lại luôn bộ dữ liệu trong nội dung của tác giả. Tất nhiên, cũng sẽ hơi khác một xíu. Nếu tác giả chỉ sử dụng 1/4 bộ dữ liệu đấy thì tất cả chúng ta sẽ sử dụng full toàn bộ (train n-gram nhanh mà ^^).

Mình xin trích lại link bộ dữ liệu tại đây luôn
https://github.com/hoanganhpham1006/Vietnamese_Language_Model/blob/master/Train_Full.zip

Giới thiệu sơ qua một tí :

 • Tập dữ liệu bao gồm 42744 nội dung, được thu thập từ các trang tin tức, tạp chí, xã hội
 • Gồm 8 thư mục về 8 đề tài khác nhau: Chính trị xã hội, Đời sống, Kinh doanh, Pháp luật, Sức khỏe, Toàn cầu, thể thao, văn hóa
 • Định dạng file .txt
 • Ví dụ về 1 file trong thư mục Toàn cầu:

Anh: Nữ hoàng phản đối việc tổ chức lễ cưới phung phí Thái tử Charles và vị hôn thê Camilla tại lâu đài Windsor. Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã yêu cầu Thái tử Charles tổ chức lễ cưới mộc mạc với vị hôn thê Camilla hơn là một lễ cưới đình đám như muốn của thái tử.
Tờ The Sun trích nguồn tin từ hoàng gia cho biết nữ hoàng cũng đã khuyên hai người nên ngủ riêng cho đến khi chính thức tổ chức lễ thành hôn vào ngày 8/4 tới. Trước đó, Thái tử Charles (56 tuổi) kì vọng sẽ tổ chức một buổi tiệc hoành tráng tại lâu đài Windsor với sự hiện diện của các quan khách hoàng gia, những người nổi tiếng và các chính khách. Thái tử cũng muốn phục vụ loại rau hữu cơ quý hiếm tại quê hương Highgrove của ông cho buổi tiệc tối nhưng nữ hoàng đã không ủng hộ. Theo The Sun, nữ hoàng cho rằng không đáng để tổ chức một đám cưới phung phí và bà không muốn làm công chúng tức giận với lễ cưới khoa trương như vậy. Lễ cưới sẽ vẫn được tổ chức hoành tráng nhưng ở mức độ vừa phải, theo như những tiêu chuẩn vốn có của hoàng gia. (AFP)

Ý tưởng

Ý tưởng để tất cả chúng ta thực hiện bài toán thêm dấu Tiếng Việt bao gồm các bước sau :

 • Xây dựng mô hình Trigram để mang ra xác suất xuất hiện 1 từ nếu biết 2 từ đứng trước nó
 • So với mỗi từ Tiếng Việt không dấu, tiến hành generate toàn bộ các trường hợp có thể điền dấu cho từ
 • Sử dụng Greedy Tìm kiếm hoặc Beam Tìm kiếm để lấy ra được câu cho xác suất lớn nhất
 • Test thử kết quả

Xem Thêm :   Tìm Máy bánh crepe thái lan giá rẻ ở đâu? Giá bao nhiêu? – Dược Phẩm – Gweb.com.vn

Xem Thêm :  [Cập nhật] Bảng giá các loại sữa bột được Yêu Thích nhất trên Thị Trường

OK, bắt tay vào giai đoạn trước nhất, là nền tảng cho sự thành bại của toàn bộ bài toán nào : Xây dựng mô hình Trigram.

img

Xây dựng mô hình ngôn ngữ

Việc trước tiên, tất cả chúng ta cần load dữ liệu trước đã

import

os full

=

[

]

for

dirname

,

_

,

filenames

in

os

.

walk

(

'/content/Train_Full'

)

:

for

filename

in

filenames

:

with

open

(

os

.

path

.

join

(

"/content"

,

os

.

path

.

join

(

dirname

,

filename

)

)

,

'r'

,

encoding

=

'UTF-16'

)

as

f

:

full

.

append

(

f

.

read

(

)

)

print

(

len

(

full

)

)

Tiếp theo là các bước tiền xử lí cơ bản để lấy đầu vào cho mô hình n-gram:

 • Tách đoạn văn ra thành từng câu nhỏ
 • Loại bỏ các dấu câu trong câu
 • Tách từ (tokenize) với mỗi câu

import

re

from

nltk

import

word_tokenize

import

string

from

tqdm

import

tqdm

def

tokenize

(

doc

)

:

tokens

=

word_tokenize

(

doc

.

lower

(

)

)

table

=

str

.

maketrans

(

''

,

''

,

string

.

punctuation

.

replace

(

"_"

,

""

)

)

tokens

=

[

w

.

translate

(

table

)

for

w

in

tokens

]

tokens

=

[

word

for

word

in

tokens

if

word

]

return

tokens full_data

=

". "

.

join

(

full

)

full_data

=

full_data

.

replace

(

"n"

,

". "

)

corpus

=

[

]

sents

=

re

.

split

(

r'(?<=[^A-Z].[.?]) +(?=[A-Z])'

,

full_data

)

for

sent

in

tqdm

(

sents

)

:

corpus

.

append

(

tokenize

(

sent

)

)

Ở đây, mình chỉ có 1 lưu ý nhỏ đến vấn đề tokenize (tách từ). Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao mình lại dùng word_tokenize() của nltk mà không phải là word_tokenize của underthesea hay ViTokenizer của pyvi, vốn là những tokenize thực sự tốt trong tiếng Việt. Câu trả lời rất đơn giản, là vì mô hình này mình xây dựng cho bài toán thêm dấu câu

Các bạn có thể hình dung vấn đề như sau :

 • Với 1 câu bình thường : “Ứng dụng trong bài toán thêm dấu tiếng Việt”
 • ViTokenizer hoặc underthesea.word_tokenize : [ứng _dụng, trong, bài_toán, thêm, dấu , tiếng _việt]
 • Với 1 câu không dấu : “Ung dung trong bai toan them dau tieng viet”
 • ViTokenizer hoặc underthesea.word_tokenize : [ung, dung, trong, bai, toan, them, dau, tieng, viet]

Tất cả chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy việc tokeinze là không khớp với 2 cụm từ, đó đó, việc ứng dụng tokenize cho Tiếng Việt là không thích hợp ở đây (tất nhiên, với bài toán generate text, … thì pyvi và underthesea luôn là những lựa chọn hàng đầu). Còn với bài này, mình ưu tiên sử dụng word_tokenize của nltk (một tokenize cho tiếng anh)

Hiện thời tất cả chúng ta đã có input, khởi đầu tiếp tục lí thuyết về Trigram nào!

p(w∣u,v)=count(u,v,w)count(u,v)p(w|u, v) = frac{count(u, v, w)}{count(u, v)}
p(w∣u,v)=count(u,v)count(u,v,w)​

Phía trên là công thức Maximum likelihood estimation (tạm dịch là ước lượng hợp lí cực đại). Tất cả chúng ta có thể dễ dàng implement lại cái ý tưởng này bằng việc đếm từ với đoạn code sau

from

nltk

import

bigrams

,

trigrams

from

collections

import

Counter

,

defaultdict model

=

defaultdict

(

lambda

:

defaultdict

(

lambda

:

)

)

for

sentence

in

tqdm

(

corpus

)

:

for

w1

,

w2

,

w3

in

trigrams

(

sentence

,

pad_right

=

True

,

pad_left

=

True

)

:

model

[

(

w1

,

w2

)

]

[

w3

]

+=

1

for

w1_w2

in

model

:

total_count

=

float

(

sum

(

model

[

w1_w2

]

.

values

(

)

)

)

for

w3

in

model

[

w1_w2

]

:

model

[

w1_w2

]

[

w3

]

/=

total_count

Tuy nhiên, mình sẽ không sử dụng đoạn code này vì một vài lí do sau :

 • Công thức ước lượng trên chỉ đơn thuần ước lượng dựa trên “đếm”, vậy sẽ tồn tại 2 trường hợp
  • Tử số bằng 0 : tức là count(u, v, w) = 0, hay không tồn tại cụm từ uvw trong dữ liệu train (mà thực tiễn sẽ rất nhiều trường hợp bằng 0 như vậy này)
  • Mẫu số bằng 0: khi không tồn tại cụm từ uv trong tập dữ liệu, ta có count(u, v) = 0, công thức ước lượng hiện tại dính vào lỗi chia cho 0 và không thể ước lượng được xác suất.
 • Với trường hợp dữ liệu train không thể cover hết các trường hợp dữ liệu thực tiễn, một giá trị xác suất bằng 0 hoặc không xác nhận có thể tác động kết quả đến toàn bộ quá trình

Do lí do đó, tất cả chúng ta có một vài hướng xử lí như sau

Interpolation : ý tưởng của phương pháp này được xuất phát từ một nhận xét đơn giản như sau :

Các mô hình n-gram bậc cao và bậc thấp đều có những ưu thế và nhược điểm riêng

 • n-gram bậc cao nhạy cảm hơn nhiều với ngữ cảnh của câu, tuy nhiên lại dính một nhược điểm về độ thưa thớt dữ liệu

 • n-gram bậc thấp thì chỉ xem xét được trong ngữ cảnh rất hạn chế, nhưng có số lượng thu thập được to hơn rất nhiều

Vì lí do này, phương pháp Interpolation được sinh ra nhằm phối hợp các mô hình n-gram lại (có đánh trọng số)

p(w∣u,v)=λ1∗p(w∣u,v)+λ2∗p(w∣v)+λ3∗p(w)p(w|u, v) = lambda_1 * p(w|u, v) + lambda_2 * p(w|v) + lambda_3 * p(w)
p(w∣u,v)=λ1​∗p(w∣u,v)+λ2​∗p(w∣v)+λ3​∗p(w)

Giá trị p(w)p(w)p(w) ở đây sẽ giúp đảm bảo giá trị của p(w∣u,v)p(w|u, v)p(w∣u,v) luôn khác 0 và tránh được nhược điểm trước đó.

Ngoài ra, còn có một phương pháp khác là Discounting cũng như các phương pháp smoothing (làm mịn), các bạn có thể tham khảo thêm tại nội dung Language Modeling là gì hoặc slide

Trong nội dung này, mình sẽ code theo một pipeline trợ giúp sãn cho việc xây dựng mô hình n-gram trên nltk. Cụ thể, trước tiên, tất cả chúng ta cần tách ra các gram từ các câu vừa thu được

from

nltk

.

lm

.

preprocessing

import

padded_everygram_pipeline train_data

,

padded_sents

=

padded_everygram_pipeline

(

n

,

corpus

)

Tiếp theo, tất cả chúng ta sẽ sử dụng phương pháp KneserNey Interpolation để xây dựng mô hình ngôn ngữ (một phương pháp sử dụng absolute-discounting interpolation). Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng các mô hình khác như MLE, Lapalace, …

from

nltk

.

lm

import

MLE

,

Laplace

,

KneserNeyInterpolated

,

WittenBellInterpolated

import

pickle

import

os n

=

3

vi_model

=

KneserNeyInterpolated

(

n

)

vi_model

.

fit

(

train_data

,

padded_sents

)

print

(

len

(

vi_model

.

vocab

)

)

model_dir

=

"/content/drive/My Drive/Colab Notebooks/Ngram_model"

with

open

(

os

.

path

.

join

(

model_dir

,

'kneserney_1st_ngram_model.pkl'

)

,

'wb'

)

as

fout

:

pickle

.

dump

(

vi_model

,

fout

)

Chờ đợi ít phút để mô hình fit vào dữ liệu và tất cả chúng ta đã có một mô hình ngôn ngữ của riêng mình được xây dựng từ lý thuyết n-gram.

Xem Thêm :   SLIME BÚT DẠ QUANG | CÁCH TÔ MÀU PASTEL CHO SLIME ĐƠN GIẢN

Xem Thêm :  Cách uống hạt chia giảm cân siêu hiệu quả 2020 [chi tiết a-z]

Trước khi đi vô phần ứng dụng chính, các bạn có thể test thử mô hình của mình bằng việc sinh thử ra một đoạn text nhỏ :

from

nltk

.

tokenize

.

treebank

import

TreebankWordDetokenizer detokenize

=

TreebankWordDetokenizer

(

)

.

detokenize

def

generate_sent

(

model

,

num_words

,

pre_words

=

[

]

)

:

""" :param model: An ngram language model from `nltk.lm.model`. :param num_words: Max no. of words to generate. :param random_seed: Seed value for random. """

content

=

pre_words

for

i

in

range

(

num_words

)

:

token

=

model

.

generate

(

1

,

text_seed

=

content

[

-

2

:

]

)

if

token

==

'<sandgt;'

:

continue

if

token

==

'</sandgt;'

:

break

content

.

append

(

token

)

return

detokenize

(

content

)

generate_sent

(

vi_model

,

10

,

[

"đất"

,

"nước"

]

)

Ứng dụng trong việc thêm dấu câu Tiếng Việt

Oke, hiện tại sẽ vào phần ứng dụng chính của bài chia sẻ này : TỰ ĐỘNG THÊM DẤU CÂU CHO TIẾNG VIỆT

Hiện tại tất cả chúng ta đã có mô hình ngôn ngữ, tất cả chúng ta cần cần chuẩn bị thêm một yếu tố nữa : Hàm sinh dấu cho từ

Ví dụ, nếu tất cả chúng ta có một từ bất kì : chuyen –> [chuyện, chuyến, chuyên, chuyển, chuyễn, …]. Điều này có thể được thực hiện như vậy nào ???.

Trước hết, tất cả chúng ta học lại về nguyên âm, phụ âm, cũng như cách ghép vần trong Tiếng Việt 1 chút nhỉ. Ở đây mình sẽ nói nhiều hơn về nguyên âm và cách đánh dấu thanh cho câu

 • Tiếng Việt có … phụ âm (các bạn tự điền vào chỗ trống nhá ?), bao gồm 2 loại : phụ âm đơn và phụ âm kép
 • Về nguyên âm, có toàn bộ 15 nguyên âm, được chia thành
  • 10 nguyên âm đơn: i, y, ư, u, ê, ơ, ô, e, a, o
  • 5 bán nguyên âm, trong đó có 2 bán nguyên âm đơn (ă, â) và 3 bán nguyên âm kép (iê/yê, uô, ươ)
 • Về cách ghép vần, bao gồm 4 loại vần chính
  • Vần đơn giản : Là các vần nguyên âm đơn (i/y, ư, u, ê, ơ, ô,e, a, o )
  • Vần đơn giản : Là các vần được tạo thành từ nguyên âm + phụ âm cuối (anh= a+nh; em= e+m; )
  • Vần hòa âm : Là vần được tạo thành khi ghép 2 nguyên âm, và cách phát âm phụ thuộc chính vào 1 trong 2 nguyên âm đó (eo –ao -ai –oe –oa –oi –êu –ơi –ôi –ia –iu –ưa –ưi –ưu –ua –uê –ui –uy)
  • Vần hợp âm : Là vần được tạo thành khi ghép 2 nguyên âm, tuy nhiên tạo ra 1 âm hoàn toàn mới (ay –ây –âu –au) hoặc cần thêm 1 phụ âm nữa (oă_, uâ_,iê_, yê_, ươ_, uô_ )

Sơ lược như vậy để thấy Tiếng Việt của tất cả chúng ta nhùng nhằng như vậy nào =)). Các bạn có hứng thú có thể xem thêm tại Vần & Cách Ráp ÂmTrong Tiếng Việt

Quay trở lại bài toán của tất cả chúng ta, khá may mắn khi tác giả của nội dung All syllables in Vietnamese language đã xây dựng một bộ thư viện trên github về các âm tiết trong Tiếng Việt, công việc code hiện tại trở lên khá nhẹ nhõm

 
!wget 

-

O vn_syllables

.

txt

"https://gist.githubusercontent.com/hieuthi/0f5adb7d3f79e7fb67e0e499004bf558/raw/135a4d9716e49a981624474156d6f247b9b46f6a/all-vietnamese-syllables.txt"

Tiến hành sinh các trường hợp có thể có dấu của 1 từ bằng việc mapping nó với tập từ vựng trong file “vn_syllables.txt”

import

re

def

remove_vn_accent

(

word

)

:

word

=

re

.

sub

(

'[áàảãạăắằẳẵặâấầẩẫậ]'

,

'a'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'[éèẻẽẹêếềểễệ]'

,

'e'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'[óòỏõọôốồổỗộơớờởỡợ]'

,

'o'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'[íìỉĩị]'

,

'i'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'[úùủũụưứừửữự]'

,

'u'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'[ýỳỷỹỵ]'

,

'y'

,

word

)

word

=

re

.

sub

(

'đ'

,

'd'

,

word

)

return

word

def

gen_accents_word

(

word

)

:

word_no_accent

=

remove_vn_accent

(

word

.

lower

(

)

)

all_accent_word

=

{

word

}

for

w

in

open

(

'vn_syllables.txt'

)

.

read

(

)

.

splitlines

(

)

:

w_no_accent

=

remove_vn_accent

(

w

.

lower

(

)

)

if

w_no_accent

==

word_no_accent

:

all_accent_word

.

add

(

w

)

return

all_accent_word gen_accents_word

(

"hoang"

)

Công việc sau cùng là ứng dụng các tri thức về Searching để tìm thấy kết quả tối ưu. Về các phương pháp Tìm kiếm này thì các bạn có thể thử sử dụng Breadth-first tìm kiếm (Tìm kiếm theo chiều rộng), Depth-first tìm kiếm (Tìm kiếm theo chiều sâu), Greedy Algorithms (Thuật toán tham lam), Beam Tìm kiếm, …

Ở đây tất cả chúng ta ưu tiên cho vận tốc xử lí hơn thì tất cả chúng ta có thể sử dụng Greedy Tìm kiếm (nhanh + đơn giản nhất), hoặc muốn kết quả tốt hơn 1 xíu thì có thể sử dụng Beam Tìm kiếm (Beam Tìm kiếm có tư tưởng giống như Greedy Tìm kiếm: ở mỗi bước, có gắng tìm thấy k bước cho kết quả tốt nhất hiện tại rồi tiếp tục các bước tiếp theo – Các bạn có thể xem thêm về Beam Tìm kiếm tại How to Implement a Beam Tìm kiếm Decoder for Natural Language Processing

 

def

beam_search

(

words

,

model

,

k

=

3

)

:

sequences

=

[

]

for

idx

,

word

in

enumerate

(

words

)

:

if

idx

==

:

sequences

=

[

(

[

x

]

,

0.0

)

for

x

in

gen_accents_word

(

word

)

]

else

:

all_sequences

=

[

]

for

seq

in

sequences

:

for

next_word

in

gen_accents_word

(

word

)

:

current_word

=

seq

[

]

[

-

1

]

try

:

previous_word

=

seq

[

]

[

-

2

]

score

=

model

.

logscore

(

next_word

,

[

previous_word

,

current_word

]

)

except

:

score

=

model

.

logscore

(

next_word

,

[

current_word

]

)

new_seq

=

seq

[

]

.

sao chép

(

)

new_seq

.

append

(

next_word

)

all_sequences

.

append

(

(

new_seq

,

seq

[

1

]

+

score

)

)

all_sequences

=

sorted

(

all_sequences

,

key

=

lambda

x

:

x

[

1

]

,

reverse

=

True

)

sequences

=

all_sequences

[

:

k

]

return

sequences

OK, toàn bộ đã xong, test thử thành tích nào

from

nltk

.

tokenize

.

treebank

import

TreebankWordDetokenizer detokenize

=

TreebankWordDetokenizer

(

)

.

detokenize sentence

=

"ngay hom qua la ngay bau cư tong thong My"

result

=

beam_search

(

sentence

.

lower

(

)

.

split

(

)

,

model_loaded

)

print

(

detokenize

(

result

[

]

[

]

)

)

3. Tổng kết

Trong nội dung này, mình đã giới thiệu với các bạn về lí thuyết của mô hình ngôn ngữ cũng như survey qua các phương pháp xây dựng một mô hình ngôn ngữ hiện tại. Việc hiểu và ứng dụng được mô hình ngôn ngữ sẽ tạo ra cho các bạn một tấm nền vững chắc để bước đi trên con đường dài tìm hiểu về NLP. Về bài thực hành với bài toán thêm dấu câu trong Tiếng Việt, các bạn có thể tiếp tục cải tổ mô hình cả vè vận tốc và kết quả bằng nhiều cách : sử dụng một bộ dữ liệu phong phú hơn, sử dụng phương pháp tìm kiếm tối ưu hơn, …. Các bạn cũng tuyệt đối có thể phát triển nó thành 1 ứng dụng website như trên trang https://vietnameseaccent.com/ (vài dòng lệnh Flask là đủ rồi ?)

Nếu cảm thấy nội dung hữu ích, đừng quên upvote, clip và share nội dung cho mình nha. See ya ✌️
Full source code của mình hiện public tại đây : https://colab.research.google.com/drive/1dw2sLBUpyVierdbx2QzO-ENB2bne1RCK?usp=sharing

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Món Ăn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button