Kiến Thức Chung

Cung Mệnh trong tử vi là gì? Ý nghĩa của các sao tại cung Mệnh

Cung Mệnh trong tử vi là gì? Trong lá số tử vi, cung Mệnh là chủ thể của cả lá số tử vi, cung Mệnh là cái gốc để xét đoán mọi vấn đề trong lá số.

1. Cung Mệnh là gì?

Mệnh Cung là chủ thể của cả lá số tử vi. Một số người cho rằng cung Phúc là trọng yếu nhất, nhưng không phải vậy. Cung Mệnh mới là cái gốc để xét đoán mọi vấn đề trong lá số.

Cung Mệnh được xác nhận ngay từ đầu khi mới lập nên Lá số tử vi, và các xác nhận cung Mệnh được tiến hành bằng giờ sinh và tháng sinh.

Các xác nhận cung Mệnh như sau: Từ cung Dần là tháng Giêng tính thuận chiều kim đồng hồ đến tháng sinh của đương số, từ cung này đặt là giờ Tý, tính ngược chiều kim đồng hồ đến giờ sinh của đương số, khi dừng lại ở cung nào thì cung Mệnh lập tại đó.

Ví dụ: đương số sinh 8h sáng ngày 26 tháng 8 âm lịch thì từ cung Dần tính thuận kim đồng hồ đến cung thứ 8 (như vậy sẽ tới cung Dậu), từ cung Dậu kể là giờ Tý tính ngược chiều kim đồng hồ đến giờ Thìn (8h sáng là giờ Thìn), như vậy sẽ đến cung Tỵ và cung Mệnh của đương số lập tại cung Tỵ.

2. Vị trí của cung Mệnh trong lá số tử vi

Cung Mệnh là cung nằm ở vị trí trước hết và các cung tiếp theo theo chiều thuận chiều kim đồng hồ bao gồm Phụ Mẫu, Phúc Đức, Điền Trạch, Quan Lộc, Nô Bộc, Thiên Di, Tật Ách, Tài Bạch, Tử Tức, Phu Thê và Huynh Đệ.

3. Ý nghĩa, tầm trọng yếu của cung Mệnh

Cung Mệnh bên trong chứa nhiều sao trong đó có chính diệu, phụ tinh, căn cứ vào đó có thể đoán được những thông tin rất trọng yếu về đương số. Hay nói một các khác, cung Mệnh là một bản mã hóa về thông tin cá nhân đương số. Nội dung dung của cung này chứa đựng nhiều thông tin bao gồm:

Thứ nhất: Tướng mạo của đương số (mập, gầy, cao, thấp, xinh đẹp, tú nhã hay thô xấu, phá tướng…)

Thứ hai: Dựa vào đó khai thác được một phần về tính cách, thông minh, trung hậu, ngay thẳng, mưu mẹo, xảo quyệt, ngây ngô, vui vẻ, hài hước, khoan dung, khó tính, khó tính, đào hoa, đoan chính, siêng năng, lười biếng… Căn cứ vào những tính cách trên có thể đoán thêm về tình trạng học lực từ nhỏ của đương số, thành tựu học tập tốt hay bình thường, học hành bị dở dang hay thuận tiện

Thứ ba: Cung Mệnh có thể khai thác về tình trạng sức khỏe, bệnh tật. Những đơn vị phòng ban nào dễ mắc bệnh, nhạy cảm…

Thứ tư: Với cung Mệnh như vậy đương số có quý nhân trợ giúp hay phải tự lực, độc lập vươn lên.

Thứ năm: Tình trạng thọ yểu, sang hèn. Mệnh có nhiều sao quyền quý, tài lộc thì thời dịp phát triển cao, trái lại nếu có nhiều sát tinh xâm phạm thì vất vả, kinh tế khó khăn, sự nghiệp trắc trở, thậm chí có thể bị bệnh tật, hoặc yểu mệnh. Đương nhiên những dự đoán trên phải phối hợp với các hạn trong vận trình cuộc sống mới có thể quyết đoán được. Nếu như cung Mệnh xấu, các cung Phúc Đức, Tật Ách và cung Thân không tốt, gặp vận xấu thì cuộc sống khó khăn, dễ bị tai nạn bệnh tật nặng nề và yểu số.

Thứ sáu: Cung Mệnh có thể sử dụng phối hợp đoán nghề nghiệp và triển vọng trong nghề nghiệp của đương số. Điều này thường được phối hợp với cung Thân, cung Quan Lộc và cung Tài Bạch.

Nói một cách tổng quát, cung Mệnh là những tiền đề cơ bản hay chính là yếu tố tiên thiên mà đương số có sẵn. Yếu tố tiên thiên cát lợi thì thời dịp và triển vọng càng cao, giống như một người muốn thành công, trở thành học giả xuất chúng thì hẳn đương số phải có tư chất thông tuệ và siêng năng chịu khó, khả năng lĩnh hội hơn người cùng với chí tiến thủ, nỗ lực không biết mệt mỏi.

Nhiều người cho rằng Mệnh chỉ thời kỳ trước 30 tuổi, còn cuộc sống sau 30 tuổi thì phụ thuộc vào cung Thân. Điều này cũng không sai, tuy nhiên cần phải phối hợp, tránh tình trạng lẻ tẻ, rời rạc, giống như khởi đầu thuận tiện thì sau mới bớt phần gian lao. Một người có cung Thân tốt nhưng cung Mệnh quá xấu thì sự cát lợi của hậu vận sẽ bị chiết giảm đi nhiều.

Ví dụ như cung Thân có sao danh vọng như một vị giáo sư nhưng cung Mệnh không có tư chất học tập, thì danh vọng về sau của đương số chỉ trong khu vực địa phương hoặc trong nhà cung cấp đơn vị, không thể làn rộng vươn xa được.

4. Ý nghĩa của cung Mệnh và các cung khi đồng cung với cung Thân

Cung Thân là một cung thứ 13 trên lá số 12 cung, cung Thân không có cung riêng mà thường ở cùng một trong sáu cung cường trên lá số. Đó là những cung:

– Cung Mệnh: Khi cung Thân đồng cung với cung Mệnh còn gọi là Thân – Mệnh đồng cung chỉ mẫu người tự tin, trách nhiệm, ý thức rất cao về bản thân trong cuộc sống. Cung Mệnh cát lợi thì tính chất cát lợi tăng thêm, có vai trò vị trí trọng yếu so với gia đình, đơn vị, xã hội.

– Cung Phúc Đức: Trường hợp này gọi là Thân cư Phúc Đức chỉ mẫu người hướng về cội nguồn, dòng họ, hưởng phúc đức của tổ tiên hoặc bị tác động xấu nếu cung này xấu.

– Cung Quan Lộc: Khi cung Thân đồng cung với cung Quan Lộc gọi là Thân cư Quan Lộc, những người này là những người xem trọng sự nghiệp, có trí não trách nhiệm cao với công việc, trong danh vọng, danh tiếng, hào quang. Nếu cung Quan Lộc thịnh vượng thường có phẩm chất phú quý cao.

– Cung Thiên Di: Những người có cấu trúc Thân cư Thiên Di phụ thuộc khá lớn vào sự chi phối của hoàn cảnh bên ngoài, nhiều người xa quê cha đất tổ đi nơi khác lập nghiệp. Những người khác làm các nghề mang tính chất biến động như vận tải, du lịch, công trường lưu động, thương mại xuất nhập khẩu. Và cung Thiên Di cát lợi sẽ gặp thuận tiện may mắn nhiều, trái lại thì trở ngại không ít.

– Cung Tài Bạch: Khi Thân cư Tài Bạch hầu hết là những người có tâm lý thực tiễn, rất coi trong lợi nhuận, gia trị kinh tế thu được. Nhiều người phát triển theo con đường thương mại, kinh doanh hoặc làm về ngân sách, tài chính. Khi cung Tài Bạch thịnh vượng thì thời dịp trở thành người sung túc khá cao.

– Cung Phu Thê: Những người Thân cư Phu Thê là những người xem trọng tư tưởng gia đình. Sự thành công, thất bại, thuận tiện hay khó khăn phụ thuộc khá nhiều vào đối tượng hôn phối. Nếu cung này cát lợi có thể người hôn phối giúp đỡ họ khá nhiều trong con đường sự nghiệp.

5. Ý nghĩa của các sao tử vi tại cung Mệnh

Tử Vi ở cung Mệnh (Thân)

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng” thì ưa đến đại hạn hay lưu niên được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa. Nếu Tử Vi Hoá Quyền hoặc Hoá Khoa ở nguyên cục mà không có “bách quan triều củng”, thì ưa đến đại hạn hoặc lưu niên có các sao Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật hội hợp.

Nếu nguyên cục vốn là cách cục “tại dã cô quân”, đến niên hạn dù được Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa, thì cát lợi cũng nhỏ, e rằng chỉ là nhất thời đắc ý. Nếu nguyên cục vốn là cách cục “vô đạo cô quân”, lại đến niên hạn có các sao sát, kị tụ tập, thường chủ về tai hoạ, mà phần nhiều là tự chuốc lấy.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều ưa đến cung hạn Thiên Phủ hay Thiên Tướng toạ thủ, ưa nhất là cung hạn Tử Vi độc toạ ở Tí hoặc Ngọ.

Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ ưa có Lộc Tồn đồng độ. Có điều, Tử Vi “tại dã cô quân” thì phần nhiều chủ về ích kỷ, hay nghi kỵ. Đến niên hạn có các sao sát, kỵ, hình cùng chiếu, phần nhiều chủ về oán trách, thị phi, thường còn gây nên hoạ kiện tụng.

Phàm là Tử Vi toạ mệnh đều không ưa đến cung hạn Thiên Cơ hay Thiên Lương toạ thủ, có Cự Môn đồng độ, gặp Hoá Kỵ thì càng tệ. Tử Vi độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp cung hạn Thiên Cơ sẽ chủ về phá tán, theo tuvingaynay.com nhưng tai ách chỉ là một phen hú vía; gặp cung hạn Cự Môn sẽ chủ về gặp rắc rối khó xử về tình cảm, có cát hoá thì có thể khắc phục, gặp các sao sát, hình thì ứng nghiệm.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, tối kỵ là cách cục “tại dã cô quân”, đến vận hạn Thiên Cơ, Thiên Lương, hay Cự Môn, thường là vận trình có tính then chốt của cuộc sống. Nếu cung hạn gặp các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, chủ về dễ xảy ra sự cố, thường có thể tác động đến cả cuộc sống; cũng không nên đến niên hạn Thái Dương Hoá Kỵ, thường dẫn theo thị phi, oán trách.

“Tử Vi, Phá Quân” thủ mệnh, Vũ Khúc Hoá Kỵ ở nguyên cục, đến đại hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, lại đến lưu niên Thái Dương Hoá Kỵ hoặc Cự Môn Hoá Kỵ, chủ về vì tiền mà chuốc hoạ.

“Tử Vi, Phá Quân” không ưa đến niên hạn Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ”, chủ về phá tài; nếu Thiên Phủ có sao lộc, thì chỉ chủ về vì tiền mà mất nghĩa.

“Tử Vi, Phá Quân” đến niên hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương” toạ thủ, gặp Thiên Cơ Hoá Kỵ kèm có sát tinh đến xung, chủ về xử sự cần phải thận trọng, có tâm cơ mưu mẹo càng càng nhiều thì phá tán, thất bại càng lớn.

“Tử Vi, Thiên Phủ” thủ mệnh, rất ưa gặp sao lộc, có Lộc Tồn đồng độ, Liêm Trinh Hoá Lộc đến hội, chủ về cự phú. Lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Lộc Tồn của niên hạn làm ứng nghiệm. Ví dụ “Tử Vi, Thiên Phủ” ở cung Dần, người sinh năm Giáp, đến hạn Đinh Mão chủ về kiếm được tiền, hoặc gặp thời dịp làm đại lý mà phát đạt.

“Tử Vi, Thiên Phủ” ưa đến cung hạn Vũ Khúc độc toạ, gặp Lưu Lộc hoặc Tham Lang Hoá Lộc, Liêm Trinh Hoá Lộc, chủ về kiếm được nhiều tiền. Nếu lại có sao phụ, tá cát, không có các sao sát, kỵ, hình hội chiếu, nguyên cục là “Tử Vi, Thiên Phủ” lại có kết cấu cát lợi, trắng tay làm ra mà thành cự phú.

“Tử Vi, Thiên Phủ” không có sao lộc, đến niên hạn gặp sao lộc cũng cát lợi.

“Tử Vi, Thiên Phủ” có sao lộc, đến niên hạn Thái Dương độc toạ ở cung Tị, gặp các sao phụ, tá cát, chủ về địa vị thăng tiến, trường hợp Thái Dương ở cung Hợi là tốt kế đó.

So với người “Tử Vi, Thiên Phủ” thủ cung mệnh, đại vận tính theo chiều nghịch, thì đại hạn Thái Dương giữ cung hoặc Vũ Khúc giữ cung, là then chốt của mệnh vận cả đời; đại vận đi thuận, thì đại hạn Tham Lang (Vũ Khúc ở đối cung) hoặc đại hạn Cự Môn (Thái Dương ở đối cung) là then chốt của mệnh vận cả đời. Các đại vận này cát hay hung, có tác động rất lớn đến cuộc sống.

“Tử Vi, Tham Lang” ở cung mệnh, ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng ưa gặp Tham Lang Hoá Lộc, chủ về phát lên một cách đột ngột, mà còn kéo dài. Nếu Tham Lang Hoá Kỵ, thì cuộc sống gặp nhiều vất vả khổ luỵ, mà còn không được như ý. Nếu sát tinh lại nặng, thường thường lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại.

Nữ mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận Thái Dương thủ cung phu thê của niên vận, chủ về gặp kẻ vô lương. Nam mệnh “Tử Vi, Tham Lang” không ưa đến niên vận cung phu thê là Thiên Đồng (hoặc Cự Môn) toạ thủ, chủ về rơi vào lưới tình, khó mà thoát ra.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh đến đại hạn “Vũ Khúc, Phá Quân”, mà Vũ Khúc Hoá Kỵ, lại gặp lưu niên Văn Xương Hoá Kỵ hay Văn Khúc Hoá Kỵ, chủ về xảy ra phá tán, thất bại.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh ở cung Mão, đến đại vận hoặc lưu niên Thiên Lương ở cung Ngọ, nếu Thiên Lương Hoá Lộc, thì tham tiền hiếu sắc, đều dể gây ra phiền toái; gặp thêm sát tinh thì có hung hoạ, nhưng cuối cùng hoá giải được.

“Tử Vi, Tham Lang” thủ mệnh, cung hạn Thái Dương, Cự Môn tương hội và cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” đồng cung, là then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, gặp lưu niên “Sát, Phá, Lang” đều chủ về biến động thay đổi, là cát hay hung, phải xem xét tính chất các tổ hợp sao mà định.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung tật ách, phải dự phòng bệnh tim mạch.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung phu thê, phải dự phòng hôn nhân tan vỡ.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, đến đại vận gặp “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Thiên Phủ là “kho lộ”, “kho trống”, sẽ chủ về vì tình hình trơ tráo, điên đảo mà gây nên phá tán, thất bại (như thất nghiệp, ngừng kinh doanh, vỡ nợ, sập tiệm, v.v…).

“Tử Vi, Thiên Tướng” ở cung mệnh, lại đến lưu niên “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh, trong các tình hình thông thường, không nên hợp tác với người khác, năm tiếp theo hợp tác cũng không được lâu dài.

“Tử Vi, Thiên Tướng” thủ cung mệnh, không ưa cung hạn Tham Lang Hoá Kỵ. Gặp nó ở bất kể cung viên nào, cũng đều chủ về ứng nghiệm xấu ở cung đó. Ví dụ như đến đại vận hoặc lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phụ mẫu, chủ về người cấp trên trọng dụng mệnh tạo lại bị hoán chuyển công tác; đến lưu niên gặp Tham Lang Hoá Kỵ thủ cung phu thê, chủ về xảy ra sự thay đổi trong tình cảm.

So với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều nghịch, thì các đại vận Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Phủ thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời. So với người “Tử Vi, Thiên Tướng” thủ mệnh mà đại vận tính theo chiều thuận, thì các đại vận Thất Sát, Liêm Trinh thủ cung hạn là những vận hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, cung tài bạch là “Vũ Khúc, Tham Lang”, nếu gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về hoạch phát hoạch phá, phát lên một cách đột ngột mà suy sụp cụng nhanh chóng. Sau khoảng thời gian phát cần phải khéo giữ gìn, mới có thể duy trì thành tựu đã đạt được.

“Tử Vi, Thất Sát” mà Tử Vi Hoá Quyền, thì “tài khí” trong đời không đủ để giúp cho sự nghiệp.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, chủ về năng trí não trách nhiệm. Người sinh năm Quý, cung sự nghiệp là “Liêm Trinh, Phá Quân”, mà Phá Quân Hoá Lộc, lại chủ về gánh vác trách nhiệm quá mức, việc gì cũng đích thân làm.

“Tử Vi, Thất Sát” ở cung mệnh, cung độ “Thái Dương, Cự Môn” là có tính then chốt. Thái Dương ở cung Dần thì tốt hơn ở cung Thân, nhưng vẫn phải xem xét các sao cát hung ra sao mà định.

Nữ mệnh “Tử Vi, Thất Sát”, hôn nhân phần nhiều không như ý. Nếu cung mệnh và cung phu thê gặp sát tinh, nếu không khéo khắc chế, thì tình cảm rất dể thay đổi.

“Tử Vi, Thất Sát” thủ mệnh, đại hạn Thiên Tướng, Vũ Khúc, hay Tham Lang thủ cung hạn, là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Cơ độc toạ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất ưa Hoá Quyền. Thiên Cơ Hoá Quyền lại ưu hơn Cự Môn Hoá Quyền. Hoá Quyền thì vững vàng, do vậy tốt hơn Hoá Lộc, Hoá Lộc phần nhiều nóng nảy, trôi nổi bất định.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu đối cung là Cự Môn Hoá Quyền, ở thời hiện đại có thể chỉ là người phân phối, nhà phát hành trong giới làm ăn kinh doanh, không chủ về là người vạch kế sách hay quản lý. Thiên Cơ Hoá Quyền, thì có thể là người vạch kế sách phía sau. Một trong một ngoài, tính chất khác nhau.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Đinh phần nhiều vất vả khổ luỵ, nếu cung tật ách là Thiên Tướng lại thuộc loại bị “Hình kị giáp ấn”, thì dễ mắc bệnh sỏi mật, sỏi thận.

Xem Thêm :  Cá vược miệng rộng

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ rất kỵ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh; chủ về lúc bé đã rời xa cha mẹ, hoặc tình cảnh của cha mẹ bị biến động thay đổi, tác động đến phúc ấm của mệnh tạo lúc còn bé.

Xem Thêm :   Các tác phẩm Bonsai đẹp của nghệ nhân Việt tháng 10 || Phần 1

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng độ, gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền, Hoá Khoa thì cát; gặp Hoá Kỵ thì hung. Đây là có tính then chốt của mệnh vận cả đời.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ đến cung hạn Thiên Phủ toạ thủ, gặp “kho phủ đầy ắp” thì cát, gặp “kho lộ”, “kho trống” ắt sẽ hung nguy.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ, Thái Âm thủ cung thân, chủ về mệnh tạo ngày đêm bôn ba bận rộn, thường làm việc ban tối, hoặc đến tối vẫn cần phải tư duy plan. Không gặp sát tinh, thì kinh doanh làm ăn có thể trở thành sung túc.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Tí hoặc Ngọ chủ về giỏi nói năng; nếu có Kình Dương, Đà La đồng độ, lại gặp Cự Môn Hoá Kỵ đến hội, thì tài ăn nói hoá thành miệng lưỡi, thích hợp làm những nghề nghiệp dùng lời nói để kiếm tiền.

Thiên Cơ ở cung Mùi, cung phu thê là Thái Dương ở cung Tị, nếu hoá làm Quyền Lộc, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa). Thái Dương ở cung Sửu thì không phải.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, rất ưa Hoá Lộc, thì Thiên Lương đối cung cũng sẽ Hoá Quyền, là nhân tài về plan, tìm hiểu, lại là mạng không thích hợp tự kinh doanh làm ăn; cung phúc đức là Thái Âm cũng đồng thời Hoá Kỵ, đây là ứng nghiệm lao tâm tổn thần, chẳng phải là điềm hung.

Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, có Địa Không, Địa Kiếp đồng độ, chủ về mệnh tạo có tư tưởng đặc biệt; có Thiên Tài đồng độ là trí tuệ cực cao. Nhưng hai tình hình này đều chủ về người ta khó mà hiểu được mệnh tạo; do vậy cung huynh đệ và cung phụ mẫu cần phải gặp cát tinh, mới có thể đứng vững, nếu không cuộc sống dễ chìm nổi.

So với Thiên Cơ độc toạ hai cung Sửu hoặc Mùi, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là đại hạn có tính then chốt của mệnh vận cả đời, và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, là chính cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Ở cung Thân, Thiên Lương ở cung Tí ưu hơn Thiên Lương ở cung Ngọ, do vậy oán trách, thị phi ít hơn.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân rất ngại Hoá Kỵ, chủ về quyền biến, nhiều thủ đoạn. Ở cung Dần, đặc biệt còn chủ về hí lộng quyền bính.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, gặp Thiên Lương Hoá Lộc, đến đại hạn Cự Môn hoặc Thiên Đồng, thường dễ chuốc hoạ tai, thị phi, cần phải khiêm tốn, ôn hoà, mới có thể bình an vượt qua.

“Thiên Cơ, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, cung phúc đức là Cự Môn cần phải gặp cát tinh mới tốt; nếu Cự Môn có các sao sát, kị đồng độ, đến lưu niên “Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, thường dễ gây ra phá tán, thất bại.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cần phải gặp sao lộc mới cát; rất kị có Hoả Tinh, Linh Tinh cùng cất cánh đến, chủ về khinh bạc, phóng đãng, thiếu trang trọng, phá phách.

So với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Dương, Thái Âm” đồng độ là lưu niên có tính then chốt; rất kị Thái Dương Hoá Kị, nếu có các sao cát, hình trùng trùng; sao kị của lưu niên lại xung khởi Thái Dương Hoá Kỵ, chủ về vì gây oán thù mà gặp sóng gió nghiêm trọng.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu đến đại hạn Thái Âm Hoá Kỵ, thường thường dễ sinh phá tán, thất bại, mà thường vì tự cho thông minh mà gây ra.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nam mệnh Cự Môn Hoá Lộc, chủ về chồng già lấy vợ trẻ; Thiên Cơ Hoá Lộc, thì phần nhiều là tái hôn. Nữ mệnh Cự Môn Hoá Lộc, cũng nên lấy người lớn tuổi; Thiên Cơ Hoá Lộc, phần nhiều đều có khiếm khuyết trong hôn nhân.

“Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, nữ mệnh gặp Thiên Đồng đồng độ với Lộc Tồn, đến vận Tham Lang, thường chủ về bị người ta bỏ rơi, hôn nhân gặp sóng gió, trắc trở, vì vậy không nên kết hôn sớm. Ở cung Dậu tuy tốt hơn, nhưng cũng ngại đào hoa quá nặng. Thiên Đồng chủ về tình cảm, nên có ứng nghiệm như trên.

So với “Thiên Cơ, Cự Môn” đồng độ hai cung Mão hoặc Dậu, cung hạn “Thái Âm, Thái Dương” đồng độ, và cung hạn Thất Sát toạ thủ là hai đại hạn có tính then chốt, cát hung của hai đại hạn này gây tác động rất lớn đến cuộc sống. Cung hạn “Sát Phá Lang” là lưu niên có tính then chốt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về có tay nghề, ở thời hiện đại cũng có thể định là nhân tài chuyên nghiệp; không thích hợp làm việc trong chính giới hay kinh doanh buôn bán, nếu không, phúc không được lâu dài, vận tốt thường chỉ trong chớp mắt.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, là thiên cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”, cần phải dùng miệng lưỡi để dùng lời nói để kiếm tiền, mới có thể phát triển. Ở thời hiện đại, thường thường là chuyên viên bán hàng, chào hàng, tiếp thị.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, có sao không và sát tinh cùng cất cánh đến, cổ nhân định là mạng tăng nhân, đạo sĩ; ở thời hiện đại cũng là người truyền giáo. Nữ mệnh phần nhiều linh đinh.

“Thiên Cơ, Thiên Lương” ở cung Thìn, mà Thiên Cơ Hoá Kị, cần phải dùng lời nói để kiếm tiền. Không có Hoá Kị, chủ về kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

So với “Thiên Cơ, Thiên Lương” đồng độ hai cung Thìn hoặc Tuất, cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ là đại hạn có tính then chốt; ba cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, “Liêm Trinh, Phá Quân”, và “Vũ Khúc, Tham Lang” là các lưu niên có tính then chốt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, cuộc sống gặp nhiều rắc rối khó xử về tình cảm. Nếu cung phu thê là Thái Dương Hoá Lộc, hoặc cung thiên di là Thái Âm Hoá Lộc, thì dục tình rất nặng, gặp thêm sát tinh và các sao đào hoa, thì dễ lạm dâm. Thiên Cơ đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, là mạng rời xa quê hương; hoặc chủ về làm con nuôi người khác; tuổi trẻ bất lợi về cha. Đến đại hạn Thất sát toạ thủ, nếu có các sao sát, kị, hình cùng chiếu, chủ về có bệnh tật nghiêm trọng ở mắt.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, nữ mệnh không nên Hoá Kị hoặc có sao kị hội chiếu; gặp thêm sát tinh, chủ về hình khắc, sinh ly, hoặc làm nhị phòng, tì thiếp.

Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao phụ, tá cát, thì có thể phú quý, thích hợp làm những công việc mang tính phục vụ công chúng, đặc biệt về truyền thông hay thông tấn, tạp chí.

So với Thiên Cơ ở hai cung Tị hoặc Hợi, hai cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” và “Liêm Trinh, Thiên Phủ” là hai lưu niên có tính then chốt, “Sát, Phá, Lang” là đại hạn có tính then chốt.

Thái Dương ở cung Mệnh (Thân)

Thái Dương ở cung mệnh nhập miếu hay lạc hãm có liên quan đến việc sinh vào ban ngày hay sinh vào ban tối. Nếu nhập miếu mà còn là người sinh vào ban ngày thì rất tốt, người sinh vào ban tối là kế đó; lạc hãm mà còn sinh vào ban tối thì rất hung, người sinh vào ban ngày hơi giảm hung.

Thái Dương ở cung mệnh, cần phải lưu ý Cự Môn ở cung độ nào, và có sát tinh hay không. Nếu Cự Môn kèm có sát tinh, Thái Dương ở cung miếu vượng thì còn được (lợi nhất là người sinh vào ban ngày), bất quá chỉ hao tổn sức lực mà thôi; nếu Thái Dương ở cung lạc hãm (tệ nhất là người sinh vào ban tối), ắt sẽ bị Cự Môn “ám”; cần phải xem Cự Môn ở cung độ nào mà luận cát hung.

Ví dụ như Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cung sự nghiệp là Cự Môn ở cung Thìn, có Đà la đồng độ, người sinh ban ngày chủ về làm việc hao tổn tâm lực, nghề nghiệp phải nói năng vất vả; người sinh vào ban tối thì chủ về cuộc sống hao phí sức lực mà không có hiệu quả, mà còn lo ngại về sự nghiệp.

Thái Dương ở cung mệnh còn cần phải lưu ý Thiên Lương ở cung độ nào. Cự Môn tính “ám”, Thiên Lương tính “cô độc”. hễ Thái Dương nhập mệnh là đã bất lợi về người thân phái nam, nếu Thiên Lương lại có Cô Thần, Quả Tú, Thiên Hình và sát tinh đồng độ (ngại nhất là Hoà Tinh, Linh Tinh), sẽ chủ về hình khắc; nhưng vẫn cần phải xem Thiên Lương ở cung độ nào để luận đoán cụ thể.

Như Thái Dương ở cung Tí lạc hãm, cung thiên di là Thiên Lương đồng độ với Kình Dương ở cung Ngọ, người sinh ban ngày chỉ chủ về rời xa quê hương và xa cách cha; nhưng người sinh vào ban tối thì có thể từ sinh ly biến thành tử biệt.

Lại như “Thái Dương, Thái Âm” ở cung Sửu, Thiên Lương ở cung Tị là cung sự nghiệp, nếu gặp sát tinh, Địa Không, Địa Kiếp, người sinh vào ban ngày chỉ chủ về không thừa kế được sự nghiệp của cha, và lúc phát triển sự nghiệp của bản thân không có bậc tôn trưởng nâng đở; nhưng người sinh vào ban tối, phần nhiều chủ về tổ nghiệp phá tán, thất bại, sau đó mới tự lập.

Thái Dương lạc hãm, Hoá Kị, lại đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, người sinh vào ban tối phần nhiều chủ về tuổi trẻ khắc cha, vãn niên mất con. Nếu là người sinh vào ban ngày, lục thân phái ma, cũng bất lợi. Nếu gặp thêm Thiên Hình, thì bất kể là người sinh vào ban ngày hay ban tối, đều chủ về phi pháp, kiện tụng phiền toái.

Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, nếu Hoá Lộc, lúc trẻ bất lợi, trung niên có thể phát vượt lên; nếu Hoá Kị, thì tuổi trẻ tự lập, đến trung niên vẫn phải dự phòng phá tán, thất bại.

So với Thái Dương ở hai cung Tí hoặc Ngọ, cung hạn “Thiên Cơ, Thái Âm” và cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn” là hai đại vận có tính then chốt; các cung hạn Cự Môn, Thiên Lương, Thiên Đồng, Thiên Tướng là những lưu niên có tính then chốt. Có lúc cung hạn có “Thiên Cơ, Thái Âm” ở đối cung là lưu niên có tính then chốt (cung này ắt sẽ vô chính diệu, mượn “Thiên Cơ, Thái Âm” để an sao).

Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, cần phải gặp các sao phụ, tá cát tụ tập mới tốt; không gặp các sao phụ, tá, dù không có sát tinh cũng chỉ bình thường; nếu gặp sát tinh mà không có sao cát, thì không ổn định, sự nghiệp không có nền tảng, hoặc không giữ một nghề. Nếu các sao cát hung tụ tập lẫn lộn, thì cũng không tốt, chủ về dễ lên dễ xuống, lúc ở lưu niên hay đại vận không tốt còn dễ có tâm trạng tiêu cực.

So với Thái Dương ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Tướng”, Phá Quân, “Thiên Cơ, Cự Môn” là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt. Nếu nguyên cục không có sao lộc thì ưa đến vận hạn có Hoá Lộc. Nếu Thái Dương Hoá Lộc, đến vận hạn Thái Âm Hoá Lộc là tốt nhất.

Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, thích hợp làm việc cho doanh nghiệp, làm việc cho người khác; chỉ trong tình hình có các sao phụ, tá cát tụ tập, mà còn được “bách quan triều củng”, mới chủ về có thể tự mình phát triển, nhưng sự nghiệp vẫn cần phải có sắc thái phục vụ.

Hễ Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, phần nhiều chủ về bất lợi trong hôn nhân, nên kết hôn muộn.

Thái Dương thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, dễ mắc bệnh tiểu đường, cổ nhân gọi là bệnh “tiêu khát”, thường có triệu chứng ăn nhiều mà mau đói, còn ưa thức ăn có mỡ; ở cung Dần càng đúng.

Thái Dương ở hai cung Dần hoặc Thân, Cự Môn Hoá Kị, thích hợp với các nghề dùng lời nói để kiếm tiền; nếu Thái Dương Hoá Kị ở cung Thân thì chủ về cuộc sống thường bị người ta gây luỵ. Thái Dương Hoá Kị ở cung Dần, nữ mệnh chủ về lấy chồng không lương thiện.

So với Thái Dương thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Tướng, “Thiên Đồng, Thái Âm” là đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Cung hạn này rất ưa gặp Thiên Đồng Hoá Lộc, Thái Âm Hoá Quyền, Tử Vi Hoá Khoa.

Thái Dương ở hai cung Mão hoặc Dậu, trường hợp kết cấu thành cách cục “Dương Lương Xương Lộc” là tốt nhất, Ở cung Mão thì thanh danh khá lớn; ở cung dậu thì chỉ có thanh danh trong phạm vi nhất định, công chúng ít người biết.

“Thái Dương, Thiên Lương” thủ mệnh là người khéo trò chuyện, tư duy thận trọng; ở cung Dậu thì cường kí.

“Thái Dương, Thiên Lương” dù gặp cát tinh, cũng chủ về rời xa quê hương mà thành gia nghiệp, nhưng ắt sẽ được cha mẹ chở che.

“Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu, nếu là người sinh vào ban tối sẽ chủ về bất lợi trong hôn nhân; người sinh vào ban ngày phần nhiều thất bại trong mối tình đầu.

So với “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Mão, cung hạn có Thái Âm là vận may có tính then chốt; so với “Thái Dương, Thiên Lương” ở cung Dậu, cung hạn có Thiên Cơ vận trình trọng yếu có tính then chốt.

Thái Dương ở cung Thìn, Thái Âm ở cung Tuất, là cục “Nhật Nguyệt toàn bích”. Nếu gặp các sao phụ, tá cát và cát hoá, chủ về phú quý; nhưng nếu Thái Dương ở Tuất, Thái Âm ở cung Thìn, thì đây là “Nhật Nguyệt thất huy” (Thái Dương, Thái Âm mất sáng), chủ về cuộc sống biến thiên bất định.

Thái Dương ở cung mệnh, Thái Âm thủ cung thân ở hai cung Thìn hoặc Tuất, chủ về rời xa quê hương.

Thái Dương Hoá Khoa ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối cung là Thái Âm Hoá Quyền, thích hợp làm quan thuế, cũng thích hợp nắm quyền tài chính của doanh nghiệp, tập đoàn lớn.

So với Thái Dương ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn Thái Âm, Thiên Cơ, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những đại hạn hay lưu niên có tính then chốt.

Thái Dương độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị hơn xa cung Hợi. Ở cung Tị có thể được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) trợ lực, ở cung Hợi thì chủ về điều tiếng thị phi, rối rắm khó xử.

Thái Dương thủ mệnh ở cung Hợi, nếu cung phúc đức là Thiên Cơ có cao cát hội hợp thì có thể bổ cứu; nếu Thiên Cơ Hoá Kỵ, hoặc hội các sao ác, sát, hình, kị, thì tâm chí bạc nhược, phần nhiều lúc sắp thành công thì đột nhiên thất bại, còn chuốc thị phi, oán trách. cần phải lấy nổ lực hậu thiên để bổ cứu.

Thái Dương thủ mệnh ở cung Tị, nếu có Văn Xương, Văn Khúc ở cung phu thê hội chiếu, chủ về được vợ đẹp, mà còn được nhạc gia nâng đở.

Thái Dương ở cung Hợi dễ bị suy nhược thần kinh, rối loạn nhịp tim.

Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp sát tinh, đều chủ về bệnh tật ở mắt.

So với Thái Dương ở cung Tị, các cung hạn Thái Âm, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thất sát là đại hạn hoặc lưu niên có tính then chốt.

So với Thái Dương ở cung Hợi, các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ”, Tham Lang, Thiên Lương là các đại hạn hoặc lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc ở cung Mệnh (Thân)

Vũ Khúc là sao tiền tài; phân biệt tỉ mỉ là hành động kiếm tiền, khác với Thái Âm là plan kiếm tiền. Do đó cổ nhân xếp Thái Âm thuộc văn, còn Vũ Khúc thuộc võ.

Cổ quyết nói: Người sinh năm Thìn, cung mệnh là Vũ Khúc ở cung Thìn; người sinh năm Tuất, cung mệnh là Vũ Khúc ở cung Tuất; người sinh năm Sửu, cung mệnh là “Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung Sửu; người sinh năm Mùi, cung mệnh là “Vũ Khúc, Tham Lang” ở Mùi; đều chủ về lập được chiến công, lấy công để khởi nghiệp.

Vũ Khúc là sao cô quả, vì vậy không thích hợp với nữ mệnh. Dù có cuộc sống hôn nhân, cũng chủ về vợ đoạt quyền chồng. Ở thời hiện đại, thường thường là điềm tượng thao túng sự nghiệp của chồng, mà còn chủ về kết hôn muộn.

Xem Thêm :   Nghị luận xã hội về lòng dũng cảm

Xem Thêm :  Top 4 Diễn Viên Nữ Phim 18 Hàn Quốc Đẹp Nhất

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Ngọ tốt hơn. Tuy cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Thiên Phủ” đồng cung chủ về sống thọ, nhưng “Vũ Khúc, Thiên Phủ” thủ mệnh ở cung Tí, lại ngại cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm,e rằng còn nhỏ đã mồ côi, hoặc khó được cha mẹ chở che, vì vậy không bằng cung Ngọ.

“Vũ Khúc, Thiên Phủ” khí rất hoà hoãn, do vậy cổ nhân cho rằng rất thích hợp với nữ mệnh. Ở thời hiện đại, bất kể là nam mệnh hay nữ mệnh, “Vũ Khúc, Thiên Phủ” mà có sao lộc, lại gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, phần nhiều chủ về đắc ý trong giới làm ăn kinh doanh. Nếu không có Thiên Khôi, Thiên Việt, nhưng gặp Tả Phụ, Hữu Bật cũng cát; gặp Văn Xương, Văn Khúc, chỉ chủ về thông minh, không chủ về đắc ý.

So với “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, hai cung đại hạn Thiên Đồng, “Thái Âm, Thái Dương” là đại vận có tính then chốt của đời người. Hai cung hạn này ưa gặp cát tinh và cát hoá, được vậy thì tuổi trẻ thưởng thức, trung niên và vãn niên phúc trạch cũng dầy. Nếu hai cung hạn này gặp các sao sát, kị, hình, thì tuổi trẻ không cát tường, trung niên và vãn niên cũng bị tác động.

So với “Vũ Khúc, Thiên Phủ”, các cung hạn Tham Lang, “Tử Vi, Thiên Tướng”, Thất Sát, Phá Quân là các lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” thủ mệnh ở hai cung Sửu hoặc Mùi, có Hoả Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ là rất tốt. Ở cung tài bạch và cung điền trạch cũng cát. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Tham Lang ở tài trạch vị, hoạnh phát tiền của”. Không có cát tinh mà có sát tinh, sẽ chủ về hoạnh phát hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Tham Lang” đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, gặp sao lộc chủ về phú; gặp Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ Hữu Bật chủ về quý, hoặc phú nhờ quý mà có.

“Vũ Khúc, Tham Lang” Hoá Kị (Vũ Khúc Hoá Kị nặng hơn), gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, thì luận gặp sát tinh, nhưng còn chủ về thông minh, có nghề đặc biệt để mưu sinh. Ở thời hiện đại cũng có thể theo nghề công nghệ, khoa học kỹ thuật.

So với “Vũ Khúc, Tham Lang”, các cung hạn “Thái Dương, Cự Môn”, “Thiên Đồng, Thái Âm” là đại vận có tính then chốt của đời người. Vận trình lúc còn trẻ tốt hay xấu có thể tác động suốt cuộc sống.

So với “Vũ Khúc, Tham Lang”, các cung hạn Thiên Phủ, “Liêm Trinh, Phá Quân”, “Thiên Cơ, Thiên Lương” là các lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Tham Lang” ở cung thân không bằng ở cung mệnh. Nếu gặp các sao sát, kị, hình, chủ về cuộc sống nhiều hung hiểm. Nếu đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, cũng chủ về hoạnh phát liền hoạnh phá.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh ở hai cung Dần hoặc Thân, phần nhiều chủ về là người làm việc hưởng lương, chỉ nên làm chức phó, không nên một mình cán đáng công việc.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Xương, Văn Khúc hội hợp, chủ về thông minh, tay nghề khéo. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Thiên Tướng gặp Văn Xương, Văn Khúc, thông minh, tay nghề khéo mưu sinh”. Ở thời hiện đại cũng là điềm tượng công nghệ, khoa học kỹ thuật.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ, lại gặp các sao đào hoa (Thiên Riêu càng nặng), chủ về là người trôi nổi, không yên một nghề. Cần phải lấy nổ lực hậu thiên để khắc chế, mới có thể dựa vào nghị lực mà sáng lập sự nghiệp.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh cung Dần, Tham Lang thủ cung thân ở cung Tí; nếu cung thân có các sao sát, kị hội hợp, thì gặp năm Tí có rủi ro về sông nước, lấy năm có lưu sát tinh xung hội làm ứng nghiệm.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” thủ mệnh, nếu cung tài bạch là “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, mà Liêm Trinh Hoá Kị, nên làm công việc có tính hung sự để kiếm tiền. Ở thời hiện đại, các nghề nghề như ẩm thực, y dược, ngoại khoa, hoá nghiệm, tang lễ, v.v… đều thuộc “hung sự”; ở thời cổ xưa là đồ tể, chăn nuôi, v.v…

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” rất ưa cung thiên di là Phá Quân Hoá Lộc, thì tuy có chức phó nhưng cũng có thanh danh, mà cuộc sống phần nhiều gánh vác toàn trọng trách khó khăn.

“Vũ Khúc, Thiên Tướng” có Văn Khúc đồng độ; đối cung có Thiên Mã, mà không có Hoá Lộc, Lộc Tồn; các sao cát và sát tinh lẫn lộn; cổ nhân nghĩ rằng mang linh đinh.

So với “Vũ Khúc, Thiên Tướng”, các cung hạn “Thái Dương, Thiên Lương”, Thiên Cơ, Thái Âm là các đại vận có tính then chốt; các cung hạn có Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Tử Vi là những lưu niên có tính then chốt.

“Vũ Khúc, Thất Sát” thủ mệnh ở cung Mão, gặp các sao sát, kị sẽ chủ về nạn tai nguy hiểm. Cổ quyết nói: “Các sao ác, sát, hao, tù hội hợp ở cung Chấn, chủ về cây đè, sét đánh”. Ở cung Dậu, là điềm tượng vì tranh giành tiền nong mà động võ. Cổ quyết nói: “Vũ Khúc, Kiếp Sát hội Kình Dương, vì tiền mà cầm đao”. Cổ quyết còn nói: “Vũ Khúc, Kình Dương, Đà La kiêm Hoả Tinh, mất mạng vì tiền”. Đều nói về “Vũ Khúc, Thất Sát” ở hai cung Mão Dậu.

Tóm lại, “Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung, là tổ hợp sao có rủi ro. “Vũ Khúc, Thất Sát” ở bản cung không có các sao sát, kị, thì thích hợp với võ nghiệp, có thể lập công trạng.

So với “Vũ Khúc, Thất Sát”, các cung hạn “Thiên Đồng, Thiên Lương”, Thái Dương, Thái Âm, là những đại vận có tính then chốt; các cung hạn “Liêm Trinh, Tham Lang”, “Tử Vi, Phá Quân” và bản cung “Vũ Khúc, Thất Sát” là các lưu niên có tính then chốt.

Vũ Khúc độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, gặp cát tinh cũng chủ về nắm quyền tài chính; gặp sát tinh, là tiểu thương, tuyệt đối không nên theo võ nghiệp.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất, ắt sẽ đối nhau với Tham Lang, tính chất tương tự như “Vũ Khúc, Tham Lang” ở hai cung Sửu hoặc Mùi. Các đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt cũng tương tự.

Vũ Khúc thủ mệnh ở hai cung Thìn hoặc Tuất, cung thiên di là Tham Lang đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, không chủ về rời xa quê hương, mà chỉ chủ về phát đột ngột. Nếu cung mệnh có Hoả Tinh, Linh Tinh, mới chủ về rời xa quê hương để lập nghiệp.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở hai cung Tị hoặc Hợi, đồng độ với Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về phá tổ nghiệp mà tự lập. Được cát hoá và có sao cát, thì cuộc sống phần nhiều gánh vác trọng trách, hoặc thường gánh vác công việc quá mức.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung mệnh hay cung thân, phần nhiều ưa hợp tác với người khác. Vì vậy nên xem xét kỹ cát hung của cung huynh đệ.

“Vũ Khúc, Phá Quân” ở cung Hợi, phần nhiều chủ về thị phi, không ổn định. Nếu cung phụ mẫu là Thái Dương lạc hãm ở cung Tí, cuộc sống thiếu sự chở che của cha mẹ, hoặc cấp trên không lấy lòng thành để đối xử với mệnh tạo. Nhưng người sinh năm Nhâm, tuy Vũ Khúc Hoá Kị, nhưng Thái Dương được Thiên Lương Hoá Lộc vây chiếu, mới chủ về được người ta đề bạt, trọng dụng. Do đó “Vũ Khúc, Phá Quân” Hoá Kị, là cách cục “phản bối” thì chủ về cát tường.

So với “Vũ Khúc, Phá Quân”, các cung hạn Thái Dương, “Thiên Cơ, Thái Âm”, Thiên Đồng là những đại vận có tính then chốt; các cung hạn Thái Dương, Thiên Lương, “Tử Vi, Tham Lang”, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những lưu niên có tính then chốt.

Thiên Đồng ở cung Mệnh (Thân)

Thiên Đồng ở 12 cung đều có khuyết điểm, cổ nhân nói, “Thiên Đồng vào 12 cung đều là phúc trạch”, đây là nói rốt cuộc nó có thể khắc phục khuyết điểm. Như ở cung mệnh, chủ về trắng tay làm ra, tức là cần phải lưu ý cung phụ mẫu, xem cha mẹ của mệnh tạo có phá tán, thất bại hay không, hay vận trình lúc còn trẻ có phá tán, thất bại hay không.

Thiên Đồng chủ về tâm trạng, do vậy lúc có các sao phụ, tá tụ hội, chưa chắc đã cát lợi, bởi vì có thể xảy ra tính ỷ lại, khiến đời người dễ vì thành tựu nhỏ mà đã an vui không chịu tiến thủ.

Thiên Đồng thuần tuý là sao trí não, ưa được kích phát, mới có trí não phấn chấn. Vì vậy, gặp sát tinh và Hoá Kỵ, có lúc lại chủ về trải qua gian nguy sau mới có được thu hoạch lợi nhuận.

Thiên Đồng gặp các sao cát, hình trùng trùng, chủ về trí não rối rắm khó xử. Nếu gặp thêm các tạp diệu Thiên Hình, Thiên Hư, Đại Hao, Âm Sát, mà bản thân Thiên Đồng lại hoá làm sao kị, thì nên dự phòng bệnh trí não, hay tâm lý mất quân bình mà gây ra bệnh hoạn. Nếu gặp thêm cát tinh cũng chủ về trí não bị stress.

Do Thiên Đồng ưa được kích phát, trừ phi nguyên cục có các sao sát, kị, hình, hao trùng trùng, nếu không, thông thường nó ưa đến cung hạn Thất Sát tọa thủ. Cung hạn này hơi gặp cát tinh, mà tam phương tứ chính còn có sao lộc, tức là vận mệnh chủ về phát mạnh. Bất kể đại hạn hay lưu niên đều như vậy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” đồng độ ở hai cung Tí hoặc Ngọ, ở cung Tí thì tốt hơn, vì ở cung Ngọ thì Thái Âm lạc hãm, còn gây tác động khiến Thiên Đồng có tâm trạng không ổn định. Nếu lại gặp sát tinh, sẽ chủ về bệnh mang tính thần kinh, âm dương không điều hoà, nội tiết mất quân bình, âm hư, v.v… Không gặp sát tinh cũng chủ về thần kinh quá mẫn cảm.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ, gặp cát tinh, nhưng có Kình Dương đồng độ, gọi là “Mã đầu đới tiễn”. Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Hoá Lộc, tốt hơn người sinh năm Mậu, Thái Âm Hoá Quyền (ắt cũng gặp Thiên Cơ Hoá Kị). Người sinh năm Mậu phải trải qua gian nguy để lập nghiệp, lại thường vì nghi kị mà sinh phá tán, thất bại. Người sinh năm Bính, sau thời điểm lập nghiệp thì nhiều phúc trạch.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Tí tuy không tốt bằng ở cung Ngọ thuộc cách cục “Mã đầu đới tiễn”; nhưng lại hơn xa “Thiên Đồng, Thái Âm” ở cung Ngọ mà không thành cách. Vì có thể mượn “Thái Dương, Cự Môn” của cung Dần, nếu được cát hoá, chủ về được người ngoại quốc (hay người ở phương xa) đề bạt. Nữ mệnh thường kết hôn với người ngoại quốc (hay người phương xa).

Nhất là cung Tí vô chính diệu, mượn “Thiên Đồng, Thái Âm” của cung Ngọ để an sao thì càng đúng; hoặc cung Ngọ vô chính diệu, mượn “Thiên Đồng, Thái Âm” của cung Tí cũng vậy.

“Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, rất kị Thiên Đồng hay Thái Âm Hoá Kị; khi đến cung hạn Thiên Tướng toạ thủ, bất kể lưu niên hay đại hạn đều có khuyết điểm, thông thường là niên hạn chủ về trắc trở.

Nếu người sinh năm Đinh, Thiên Đồng Hoá Quyền, Thái Âm Hoá Lộc, thì cung phúc đức Cự Môn ắt sẽ Hoá Kị, thích hợp với các nghề nghiệp cần đến tài ăn nói. Nữ mệnh đến vận Thiên Tướng, chỉ cần dự phòng trắc trở trong hôn nhân.

So với “Thiên Đồng, Thái Âm” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, gặp sát tinh, thì các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang là những niên vận có tính then chốt; không gặp sát tinh mà gặp cát tinh, thì các cung hạn “Tử Vi, Thất Sát”, Thiên Tướng, “Thiên Cơ, Thiên Lương” là các niên vận có tính then chốt.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Cự Môn là ám tinh, tác động đến sắc thái tâm trạng của Thiên Đồng. Do đó bản thân các tổ hợp sao đã có khuyết điểm. Như Thiên Đồng Hoá Kị, thì tâm chí bạc nhược, hoặc có nỗi đau khổ thầm kín; Cự Môn Hoá Kị sẽ chủ về nỗi đau khổ thầm kín trong đời người thường là do bản thân mệnh tạo chủ động gây ra.

“Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, Hoá Lộc thì tài lộc dồi dào, nhưng vẫn không tránh được, có nỗi đau khổ thầm kín. Cần phải Cự Môn Hoá Quyền, hoặc hội các sao Hoá Khoa, Hoá Quyền mới chủ về tâm trạng ổn định, có thể tránh bị người ngoài gây ra nỗi đau khổ thầm kín.

Tổ hợp “Thiên Đồng, Cự Môn”, nếu Cự Môn Hoá Kị, thì Thiên Đồng ắt sẽ hoá thành sao quyền. Thiên Đồng Hoá Quyền có thể ổn định tâm trạng, Cự Môn Hoá Kỵ thì sinh lực kích phát; nhưng lúc này, nếu ở cung Sửu, thì bị Kình Dương, Đà La chiếu xạ; nếu ở cung Mùi, ắt sẽ có Kình Dương đồng cung, lực kích phát thái quá sẽ thành rối rắm khó xử. Vì vậy không tốt bằng Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất đối nhau với Cự Môn.

So với “Thiên Đồng, Cự Môn”, ngoài trừ cung hạn Thất Sát là vận hạn có tính then chốt ra, còn có các cung hạn khác là “Thái Dương, Thiên Lương”, Thái Âm, Phá Quân, Thiên Cơ là những hạn có tính then chốt.

Hễ “Thiên Đồng, Cự Môn” đồng độ với Đà La, là chủ về buồn phiền, đời người ắt phải trải qua sóng gió lớn mới phát mạnh. Về vận phát mạnh, nam mệnh nên đến cung hạn Thất Sát, nữ mệnh đến cung hạn “Liêm Trinh, Thiên Phủ”.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” đồng độ ở hai cung Dần hoặc Thân, thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Kết cấu này ổn định hơn “Thiên Cơ, Thái Âm” thủ mệnh thành cách “Cơ Nguyệt Đồng Lương”. Có điều, Thiên Đồng chủ về tâm trạng, Thiên Lương chủ về phép tắc, hai sao đồng cung, khó tránh mâu thuẩn, xung đột.

Nhưng vẫn lấy trường hợp gặp Hoá Lộc, Hoá Quyền làm cách cục cát lợi; gặp Hoá Khoa thì chỉ sang quý thanh cao, có địa vị xã hội, nhưng không sung túc, thu nhập sẽ tuỳ theo địa vị mà định.

“Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, chủ về bất lợi trong hôn nhân, cung phu thê là Cự Môn Hoá Kị thì càng đúng.

So với “Thiên Đồng, Thiên Lương” ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn “Vũ Khúc, Thất Sát”, Cự Môn, Thái Âm, Thái Dương là những lưu niên hay đại vận có tính then chốt.

Thiên Đồng độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, đối nhau với Thái Âm. Trường hợp Thái Âm ở cung Dậu thì tốt hơn. Nếu người sinh năm Đinh, có tứ hoá diệu tụ hội, do Cự Môn Hoá Kị ở cung tài bạch, nên không chủ về lực kích phát, mà chỉ chủ về dùng lời nói để kiếm tiền, nếu không sẽ thành điều tiếng thị phi.

Thiên Đồng ở cung Dậu, nếu đối cung là Thái Âm Hoá Kị, thì dễ thất chí, hoặc nhiều tự ti tự ti. Thiên Đồng ở cung Mão, đối cung là Thái Âm Hoá Kị, sẽ chủ về thủ đoạn.

Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, nếu hội Cự Môn Hoá Lộc hoặc Cự Môn Hoá Kị, thì cũng dể sinh nỗi đau khổ thầm kín, nhất là đau khổ vì mối tình không bình thường, giống như “Thiên Đồng, Cự Môn” ở hai cung Sửu hoặc Mùi.

So với Thiên Đồng ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn Thiên Cơ, Thất Sát, Thiên Lương, Cự Môn là những niên hạn có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, đối nhau với Cự Môn, cũng có đặc tính của “Thiên Đồng, Cự Môn”. Có điều, Thiên Đồng ở cung Tuất ưa đối cung là Cự Môn Hoá Kị kích phát, gọi là cục “phản bối”, chủ về khổ sở sáng lập sự nghiệp, cần phải Note điều hoà quan hệ nhân tế, vì có tác động rất lớn đến sự nghiệp.

Thiên Đồng ở cung Thìn, đối cung là Cự Môn Hoá Kị, do vậy không thành cục “phản bối”, vì hội Thiên Lương có tính “cô kị” ở cung Tí không bằng hội Thiên Lương ở cung Ngọ, do vậy đời người khá thuận tiện toại ý, nhưng lại ít tính chất “qua cơn mưa trời lại sáng” để thành sự nghiệp lớn.

Thiên Đồng ở cung Thìn, thông thường đều độc đoán, có thành kiến. Vì vậy không nên hợp tác làm ăn với người khác.

So với Thiên Đồng ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn “Liêm Trinh, Thất Sát”, Thiên Lương, Cự Môn, “Thiên Cơ, Thái Âm” là những niên vận có tính then chốt.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị tốt hơn. Ở cung Hợi thì Thiên Lương của đối cung ở cung Tị, dễ mang lại thị phi, kiện tụng, khắc hại.

Thiên Đồng đối nhau với Thiên Lương, có tính lười biếng. Vì vậy nên thận trọng trong việc kết bạn, dễ giao du với bạn xấu, khiến tác động xấu đến cuộc sống.

Xem Thêm :   Cách trồng đậu đũa trong thùng xốp, kỹ thuật trồng cho người mới

Xem Thêm :  Top 6 phim tần thủy hoàng hay nhất: tìm hiểu về tần vương doanh chính

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, rất ngại Hoá Kị, nhất là ở cung Hợi, chủ về cuộc sống vất vả, rời xa người thân, lưu lạc, không nơi nương tựa; ở cung Tị thì có thể tự lập, chỉ cần giữ ổn định, không được thấy mới nới cũ, mới có thể lập nghiệp.

Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, lúc hơi thành tựu, nhất thiết không được hợp tác với người khác, nếu không sẽ có kết cục rất xấu.

So với Thiên Đồng ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thiên Cơ, Cự Môn”, Thất Sát, Liêm Trinh là những niên hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh ở cung Mệnh (Thân)

Liêm Trinh chủ về tình cảm, cũng chủ về máu. Liêm Trinh Hoá Kỵ, về phương diện quan hệ nhân tế là tình cảm bị tổn thương, hoạ hại; về phương diện thể xác là bệnh tật liên quan đến máu.

Vì Liêm Trinh chủ về tình cảm, nên khi có các sao đào hoa hội hợp, bèn chuyển biến thành tình cảm nam nữ, vì vậy gọi nó là sao “đào hoa thứ”. “Đào hoa thứ” là đối nhau với “đào hoa chính” của Tham Lang. Tham Lang chủ về hành động, Liêm Trinh chủ về tư tưởng, nên gọi là “thứ”. Nói cách khác, đào hoa của Tham Lang chủ về theo đuổi sắc tình; còn đào hoa của Liêm Trinh là chủ về ghi lòng tạc dạ.

Liêm Trinh còn là chính trị, hoặc so với chính trị rất cuồng nhiệt và có lý tưởng. Tinh hệ “Liêm Trinh, Thiên Tướng” đặc biệt có tính chất này. Tính chất này khi nhuyễn hoá sẽ thành quyền biến hay thủ đoạn; khác với xu hướng quan hệ giao tế thiên về tửu sắc của Tham Lang.

Liêm Trinh trôi nổi, nóng nảy, thuộc về phương diện trí não; Tham Lang lẳng lơ, thuộc về hành vi, cử chỉ. Do đó Liêm Trinh ưa Thiên Tướng, nhuyễn hoá thành thủ đoạn chính trị linh hoạt và tính chất phục vụ; còn Tham Lang thì ưa Vũ Khúc, nhuyễn hoá thành thủ đoạn kiếm tiền linh hoạt, khéo ăn khéo ở.

Liêm Trinh có thể văn mà cũng có thể võ. Do đó cổ nhân nói: “Liêm Trinh gặp Văn Xương thì giỏi lễ nhạc, gặp sát tinh võ nghiệp hiển hách.” Vì vậy lúc có Văn Xương, Văn Khúc, các sao đào hoa cùng cất cánh đến, đây là thi tửu phong lưu; đồng độ với Phá Quân, gặp sát tinh, sẽ chủ về võ nghiệp, hoặc làm những nghề nghiệp có tính hung hiểm, hay có công cụ bén nhọn.

Liêm Trình rất ưa đồng độ với Thiên Phủ, hội Tử Vi của cung Ngọ và “Vũ Khúc, Thiên Tướng” của cung Dần, đây là kết cấu tốt. Gặp cát tinh có thể trở thành người hữu hiệu. Đây đều là đặc tính văn võ bắt nguồn từ Liêm Trinh.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về gặp trắc trở nghiêm trọng, hoặc có xu hướng tự sát. Nhất là lúc Liêm Trinh Hoá Kị bị Vũ Khúc Hoá Kị xung hội, lại gặp thêm Kình Dương, Đà La, Thiên Hình xung hội, xu hướng này càng đúng.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ, người sinh năm Bính Liêm Trinh Hoá Kỵ, đến cung hạn Thiên Đồng thì hoạnh phát, đến cung hạn Vũ Khúc thì phải dự phòng hoạnh phá.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ở hai cung Tí hoặc Ngọ rất ưa “tài ấm giáp ấn”, Liêm trinh Hoá Lộc, hoặc Phá Quân Hoá Lộc ở đối cung, sẽ chủ về phú quý, nhưng vẫn chủ về chỉ nên ở vị trí phụ tá, hay phó, nghề nghiệp có tính chất làm việc hưởng lương.

“Liêm Trinh, Thiên Tướng” ngoại trừ người sinh năm Bính lấy hai cung hạn Thiên Đồng, Vũ Khúc làm vận trình có tính then chốt, còn lại là đều lấy các cung hạn “Tử Vi, Thiên Phủ” Vũ Khúc, Cự Môn, Phá Quân làm đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, chỉ có cung Mùi mới có thể cấu thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”. Điều kiện là gặp các sao phụ, tá cát, không có tứ sát tinh và các sao hình, kị, Địa Không, Địa Kiếp xung hội, chủ về trải qua khổ sở mà thành sung túc.

Liêm Trinh ở cung Sửu chỉ có mức sống trung bình. Ở cung Mùi, Liêm Trinh Hoá Lộc, là cách “thanh bạch”, cũng chủ về dư giả, nếu không có Hoà Tinh, Linh Tinh hội chiếu sẽ chủ về phú quý; ở cung Sửu cũng chỉ thành cục trung bình.

“Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi không ưa có Kình Dương đồng độ, chủ về gặp nhiều thị phi; cũng không ưa có Đà La đồng độ, chủ về gặp nhiều rối ren vô vị; còn không ưa gặp Hoả Tinh, Linh Tinh, chủ về bị trắc trở nghiêm trọng.

“Liêm Trinh, Thất Sát” đồng độ, mà Liêm trinh Hoá Kỵ, lại gặp các sao hình, hao, sát, chủ về chết ở xứ người. Nếu Vũ Khúc Hoá Kỵ, hoặc Văn Khúc hay Văn Xương Hoá Kỵ xung khởi, lại có Hoả Tinh, Linh Tinh hội hợp, chủ về sự cố bấc trắc, nghiêm trọng thì ngầm có ý định tự sát.

So với “Liêm Trinh, Thất Sát” ở hai cung Sửu hoặc Mùi, các cung hạn Thiên Lương, “Vũ Khúc, Phá Quân”, Thiên Đồng là những lưu niên hay đại hạn có tính then chốt.

Liêm Trinh độc toạ ở hai cung Dần hoặc Thân, trường hợp ở cung Thân cũng thành cách cục “Hùng tú kiền nguyên”, có thể tham khảo ở trên. Trường hợp ở cung dần, không thành cách cũng như trên.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, rất kỵ Văn Khúc cất cánh đến cung thiên di, cung mệnh lại hội Văn Xương, còn hội các tạp diệu Âm Sát, Đại Hao, Thiên Hư, Thiên Hình, và Vũ Khúc Hoá Kỵ đến hội; các sao ác sát nặng, chủ về có xu hướng trộm cắp, mà còn chủ về quyến luyến tửu sắc, truỵ lạc, mà dẫn theo thất bại.

Cổ quyết nói, “Liêm Trinh, Tham Lang, Thất Sát, Phá Quân gặp nhau, Văn Khúc ở thiên di là làm giặc”.(Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng, Văn Khúc thiên di tác bối nhung). Theo Vương Đình Chi, hai chữ “bối nhung” ghép lại là chữ tặc.

Đời nay, có người cho rằng đây là do chép lầm của hai chữ “binh nhung”, giải thích là “võ nghiệp hiển quý”, hoàn toàn trái ngược với kiến giải của Vương Đình Chi.

Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, cũng ưa Tham Lang ở đối cung thành cách “Hoả Tham” hay cách “Linh Tham”, chủ về phát lên một cách đột ngột, cũng chủ về được tiền tài nhờ vợ, hoặc nhờ vợ trợ giúp mà trở nên sung túc.

So với Liêm Trinh ở hai cung Dần hoặc Thân, các cung hạn Thất Sát, Phá Quân, Tham Lang, Thiên Lương và bản thân Liêm trinh, là những lưu niên có tính then chốt; và các cung hạn Thất Sát, Thiên Lương, “Thiên Cơ, Cự Môn”, Vũ Khúc, Thiên Phủ” là những đại vận có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, rất ngại có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng độ, chủ về suy sụp nhanh chóng; gặp sát tinh nặng, còn gặp thêm Thiên Hình, sẽ chủ về bị phẩu thuật, hoặc xảy ra sự cố nguy hiểm; Liêm Trinh Hoá Kị ở lưu niên xung khởi là năm ứng nghiệm (cung mệnh của nguyên cục là “Liêm Trinh, Phá Quân”, lúc cung tật ách của lưu niên cũng là “Liêm Trinh, Phá Quân”, có sao kỵ xung phá cũng vậy).

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, có năng lực sáng tạo, gặp Kình Dương đồng độ, không có các sao hình, hao, là chủ về tư duy khéo, có tay nghề khéo.

“Liêm Trinh, Phá Quân” ở hai cung Mão hoặc Dậu, người sinh năm Bính cũng chủ về hoạnh phát, hoạnh phá. Đến đại hạn Thiên Phủ thì hoạnh phát, dự phòng đến cung hạn “Thiên Đồng, Thái Âm” thì hoạnh phá.

Ngoài những điều thuật ở trên, so với “Liêm Trinh, Phá Quân”, các cung hạn “Vũ Khúc, Tham Lang”, “Thiên Đồng, Thái Âm”, “Thái Dương, Cự Môn” là những niên hạn có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” ở hai cung Thìn hoặc Tuất, khí rất hoà hoãn, gặp sao lộc thì cát; Thiên Phủ là “kho trống”, “kho lộ” thì hung, nhưng nhẹ hơn các tổ hợp sao khác; có điều, kết hôn sớm thì bất lợi, thường dễ bị tình trạng “ngó đứt mà tơ chưa lìa”, hoặc có một thời kỳ hữu danh vô thực.

“Liêm Trinh, Thiên Phủ” gặp sao lộc, lại có sao phụ, tá cát, có thể làm việc trong giới kinh tế tài chính, hoặc là quan thuế. Gặp thêm Tả Phụ, Hữu Bật thì rất tốt.

Nếu “Liêm Trinh, Thiên Phủ” được Thái Dương và Thái Âm giáp cung, thì ở cung Tuất ưu hơn ở cung Thìn. Nếu hội các sao cát là đại phú đại quý.

So với “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, các cung hạn Phá Quân, Tham Lang, “Thái Dương, Thiên Lương”, có Văn Xương, Văn Khúc là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

“Liêm Trinh, Tham Lang” đồng độ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao sát, kị, chủ về phiêu lưu tứ hải, rời xa quê hương. Gặp các sao phụ, tá (không nên chỉ gặp Văn Xương, Văn Khúc), thì khí chất cao thượng, phong lưu nho nhã, làm việc trong chính giới hay quân đội có thể hơn người.

“Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, phần nhiều bất lợi trong hôn nhân, dễ “ngó đứt mà tơ chưa lìa”. cần phải xem xét kỹ cung phu thê mà định mức độ.

So với “Liêm Trinh, Tham Lang” ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn Cự Môn, Thiên Tướng, “Tử Vi, Phá Quân”, “Thiên Đồng, Thiên Lương” là những niên vận có tính then chốt. Cần Note, “Liêm Trinh, Tham Lang” ở cung Tị, cuộc sống gặp nhiều nạn tai, nhưng có thể chuyển nguy thành an.

Thái Âm ở cung Mệnh (Thân)

Thái Âm nên nhập miếu, không nên lạc hãm, nên là người sinh vào ban tối, không nên là người sinh vào ban ngày.

Nếu người sinh vào ban tối gặp Thái Âm nhập miếu thì rất tốt; người sinh vào ban ngày thì giảm phúc.

Nếu người sinh vào ban tối gặp Thái Âm lạc hãm, chưa chắc đã hung, vẫn cần phải xem xét các sao phụ, tá, sát, hoá mà định.

Nếu người sinh vào ban ngày gặp Thái Âm lạc hãm, ắt sẽ bất lợi so với người thân phái nữ. Nữ mệnh cũng bất lợi so với bản thân, hoặc sớm mồ côi.

Cung mệnh vô chính diệu, cung thân ở cung thiên di là Thái Âm lạc hãm, gặp sát tinh (sợ nhất là Hoả Tinh, Linh Tinh), người sinh vào ban ngày chủ về theo mẹ tái giá, hoặc làm con thừa tự của bác hay chú.

Thái Âm thủ mệnh, lại còn chia ra hai nhóm, nhóm người sinh vào thượng huyền (ngày 1 đến 15) và người sinh vào hạ huyền (ngày 16 đến 30). Sinh vào thượng huyền thì cát, đây là thời kỳ trăng tròn dần; sinh vào hạ huyền thì không cát tường, đây là thời kỳ trăng khuyết dần. Người sinh vào hạ huyền càng đúng với ứng nghiệm “theo mẹ cải giá” thuật ở trên.

Thái Âm nhập miếu, gặp sao cát ở tam phương đến hội, chủ về thưởng thức, nhất là thưởng thức trí não. Tức không mang toàn bộ trí não tập trung vào việc kiếm tiền và theo đuổi sinh hoạt vật chất.

Còn gặp Văn Xương, Văn Khúc thì thiên về văn chương; gặp Thiên Đồng thì ưa thích âm nhạc, dù gặp Thiên Cơ cũng chủ về có hứng thú nhiều lãnh vực, lấy đó để tiêu khiển. Chỉ đồng độ với Thái Dương là thiếu sinh hoạt trí não.

Hễ Thái Âm ở cung mệnh, lúc luận đoán cần phải xem kèm cung phúc đức, mà cung phúc đức ắt sẽ là Cự Môn toạ thủ, cát hung của nó có thể tác động đến Thái Âm của cung mệnh, nhất là về phương diện thưởng thức trí não.

Thái Âm chủ về phú, nên ưa có Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc đồng độ hoặc vây chiếu; trường hợp Lộc Tồn hoặc Hoá Lộc ở cung tam hợp là kế đó. Gặp Hoá Quyền, Hoá Khoa mà không gặp sao lộc, sẽ chủ về tài lộc do địa vị xã hội và học lực quyết định.

Do đó cần phải cực lực tranh thủ tiến bộ; gặp Văn Xương, Văn Khúc là chủ về thông minh; gặp Tả Phụ, Hữu Bật mới có thể làm tăng địa vị.

Thái Âm có bản tính hướng nội, nhưng nếu hướng nội thái quá sẽ chủ về tiêu trầm. Nó không ưa các sao Đà La, Linh Tinh, Hoá Kị, Âm Sát, Địa Không, Địa Kiếp, Thiên Hình. Nếu có các sao hình, hao tụ tập, sẽ chủ về chứng tự kỷ, thiểu năng trí tuệ, hoặc có tâm lý tự ti; nhất là ở bốn cung Dần, Thân, Mão, Dậu thì càng đúng.

Cổ quyết: “Thái Dương ở cung Tị, Thái Âm ở cung Dậu, an mệnh ở cung Sửu là chủ về phú, bước lên cung Hằng” (Nhật Tị Nguyệt dậu, an mệnh Sửu phú, bộ thiềm cung); “Thái Dương ở cung Mão, Thái Âm ở cung Hợi, an mệnh ở cung Mùi, phần nhiều đỗ đạt” (Nhật Mão Nguyệt Hợi, an mệnh Mùi cung, đa chiết quế).

Đây là Thái Dương, Thái Âm miếu vượng, hội chiếu cung mệnh. Còn nói: “Thái Dương, Thái Âm cùng ở cung Mùi, an mệnh ở cung Sửu, là tài đến bậc hầu bá” (Nhật Nguyệt đồng Mùi, an mệnh Sửu, hầu bá chi tài).

Đây là mệnh vô chính diệu, mượn “Thái Âm, Thái Dương” của cung Mùi để an sao, cũng bằng Thái Dương, Thái Âm hội chiếu. Hễ Thái Dương, Thái Âm hội chiếu, trong các tình hình thông thường thì tốt hơn Thái Dương, Thái Âm đồng cung. Vì tính chất của Thái Dương, Thái Âm đồng cung không hợp nhau, dễ sinh khuyết điểm.

Cung mệnh được Thái Dương, Thái Âm giáp, nếu Thái Dương và Thái Âm miếu vượng thì cũng chủ về phú quý. Giáp Thiên Phủ Hoá Khoa, hoặc Thiên Phủ đối nhau với Liêm Trinh Hoá Lộc là cát lợi; giáp Vũ Khúc, Tham Lang Hoá Lộc là kế đó.

Thái Dương ở cung Hợi, Thái Âm ở cung Mão, không phải là cách cục “phản bối”, các sách thường lầm. “Phản bối” là Thái Dương ở Tuất, Thái Âm ở cung Thìn. Cách cục “phản bối” chủ về rời xa quê hương, hay làm con nuôi người khác, nếu có Hoả Tinh, Linh Tinh đồng cung, thì còn bé đã rời xa cha mẹ, sát tinh nặng chủ về bị bỏ rơi. Nếu lại gặp các sao phụ, tá cát, thì rời xa quê hương mà phát phúc.

Thái Âm không ưa có Kình Dương, Đà La cùng ở cung mệnh, chủ về khổ sở. Nếu Thái Âm Hoá Kị (hoặc hội sao kị, hoặc Thái Âm Hoá Kị bị Kình Dương, Đà La giáp cung), đều chủ về không có duyên với lục thân, cô quả linh đinh, còn chủ về dễ đầu tư sai lầm.

Thái Âm chủ về ẩn tàng, vì vậy cũng không nên có Địa Không, Địa Kiếp, Thiên không đồng độ. Mức độ không cát tường to hơn so với Thái Dương.

Thái Âm chủ về phú, do vậy rất ưa gặp sao lộc. Hoá Lộc là rất tốt, Lộc Tồn là kế đó. Thái Âm Hoá Quyền chỉ chủ về quản lý tài chính, hoặc nắm quyền tài chính, dù có thể phú cũng nhờ đó mà ra.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, ở cung dậu ưu hơn ở cung Mão rất nhiều. Có điều, nếu ở cung Mão gặp các sao phụ, tá cát mà không gặp sát tinh, lại được cát hoá, đây là cách cục “phản bối”, chủ về đại phú.

So với Thái Âm độc toạ ở hai cung Mão hoặc Dậu, các cung hạn Cự Môn, “Liêm Trinh, Thiên Tướng”, Thất Sát, Thiên Cơ là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt. Cách cục “phản bối” thì không luận Thiên Cơ.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, Thái Dương và Thái Âm đều sáng, là thượng cách. Có điều, cần phải được cát hoá mới chủ về phú quý. Nếu không có sao cát, mà gặp sát tinh, sẽ chủ về danh lợi đều trống rỗng, hôn nhân cũng bất lợi.

So với Thái Âm độc toạ ở hai cung Thìn hoặc Tuất, các cung hạn “Liêm Trinh, Tham Lang”, Cự Môn, “Vũ Khúc, Thất Sát”, Thiên Cơ là đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, ở cung Tị phần nhiều dễ có những khuyết khuyết đáng tiếc; nữ mệnh chủ về chồng là người tính toán cho người khác nhiều hơn là tính toán cho mình; nam mệnh phần nhiều trôi dạt. Đây là do Thái Âm lạc hãm phát tán thái quá. Ở cung Hợi, gọi là “Nguyệt lãng thiên môn”, gặp sao lộc thì chủ về kiếm được tiền một cách ngạc nhiên mà thành đại phú.

Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, gặp các sao đào hoa và các sao sát, hình, kị, hao, chủ về nhiều mưu mô mà còn ham tửu sắc.

So với Thái Âm độc toạ ở hai cung Tị hoặc Hợi, các cung hạn “Thiên Đồng, Cự Môn”, Thất Sát, “Liêm Trinh, Thiên Phủ”, “Thái Dương, Thiên Lương” là những đại vận hoặc lưu niên có tính then chốt.

Theo tuvingaynay.com/TH!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button