Kiến Thức Chung

Bản mô tả công việc một số phòng ban trong tổ chức

Bản miêu tả việc làm là công cụ hữu hiệu lôi cuốn nhân tài, là phương tiện đi lại tương hỗ đắc lực của nhà quản trị trong việc xây dựng dựng và tiến hành triển khai các kế hoạch nhân sự. Bản miêu tả việc làm hiệu suất cao là tiền đề không hề thiếu trong quy trình tuyển dụng nhằm mục đích ship hàng chọn đúng người đúng việc .

Trong bài viết dưới đây, Nghiệp vụ Nhân sự sẽ san sẻ với các bạn bản miêu tả việc làm của một số ít phòng ban tiêu biểu vượt trội trong tổ chức triển khai

>>> Xem thêm: Cách giữ chân nhân sự tài giỏi

1. Bản miêu tả việc làm là gì ?

bản mô tả công việc là một văn bản trình bày những chức năng và nhiệm vụ, mô tả những công việc mà phòng ban cần phải thực hiện trong thời gian nhất định. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin về những yêu cầu năng lực và điều kiện liên quan đến vị trí công việc ấy. khóa học c&b

Bạn đang đọc: Bản mô tả công việc một số phòng ban trong tổ chức

Đảm bảo cho các bộ phận, cá thể trong Công ty triển khai đúng tính năng trách nhiệm đạt hiệu suất cao trong việc làm. Các bộ phận thực thi không đúng trách nhiệm tránh chồng chéo, đỗ lỗi .

Bản mô tả công việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác quản lý nhân sự: lên kế hoạch tuyển dụng, ra quyết định lựa chọn nhân sự; bố trí nhân sự sắp xếp phân công công việc và theo dõi thực hiện; đánh giá thực hiện công việc; lập kế hoạch phát triển nhân lực, đào tạo và phát triển nghề nghiệp; đánh giá giá trị công việc để xây dựng thang bảng lương. khóa học c&b tphcm

Dưới đây, Nghiệp vụ Nhân sự sẽ san sẻ với các bạn bản miêu tả việc làm với trách nhiệm, tính năng tiêu biểu vượt trội của 03 phòng ban chính quan trọng trong doanh nghiệp, cùng theo dõi nhé

2. Chức năng và trách nhiệm Phòng kế toán kinh tế tài chính

Phòng Kế toán kinh tế tài chính là bộ phận đắc lực tương hỗ nhà chỉ huy, ban giám đốc công ty theo dõi và quản trị dòng tiền trong tổ chức triển khai. Để bảo vệ tuyển dụng kế toán và xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên bộ phận kế toán theo nhu yếu, kế hoạch của Công ty cần xây dựng bản miêu tả việc làm trong đó xác lập những công dụng và trách nhiệm nổi bậc sau khoa hoc logistic

Chức năng:

 • Thực hiện toàn bộ những việc làm thuộc nhiệm vụ trình độ kinh tế tài chính kế toán theo đúng qui định của Nhà nước về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán … .
 • Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc về chính sách kế toán và những biến hóa của chính sách qua từng thời kỳ trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại .
 • Theo dõi, phản ánh sự luân chuyển dòng vốn kinh doanh thương mại cũng như doanh thu của Công ty dưới mọi hình thái và cố vấn cho Ban chỉ huy các yếu tố tương quan .
 • Phối hợp với các bộ phận khác tạo nên mạng lưới thông tin quản trị năng động, link với các phòng ban cùng xây dựng và tiến hành các kế hoạch hữu hiệu nhằm mục đích mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp bền vững và kiên cố .
 • học logistics

  Tham gia xây dựng Hệ thống Quản lý Chất lượng, Hệ thống Quản lý Mội trường và Hệ thống Quản lý Trách nhiệm Xã hội .

Nhiệm vụ:

 • Phổ biến chủ trương chính sách quản lý tài chính của nhà nước với các bộ phận tương quan khi thiết yếu .
 • Kiểm tra tình hình thực thi kế hoạch sản xuất kinh doanh thương mại, kế hoạch thu chi kinh tế tài chính việc thu, nộp, giao dịch thanh toán, kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng gia tài, vật tư, tiền vốn ; phát hiện và ngăn ngừa kịp thời những hiện tượng kỳ lạ tiêu tốn lãng phí, vi phạm chính sách, qui định của Công ty .
 • Ghi chép, thống kê giám sát, phản ánh số hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng gia tài, vật tư, tiền vốn ; quy trình và hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại và sử dụng vốn của Công ty .
 • Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành quản lý hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, kiểm tra và nghiên cứu và phân tích hoạt động giải trí kinh tế tài chính kinh tế tài chính, ship hàng công tác làm việc lập và theo dõi kế hoạch. Cung cấp số liệu báo cáo giải trình cho các cơ quan hữu quan theo chính sách báo cáo giải trình kinh tế tài chính, kế toán hiện hành .
 • chứng chỉ khai báo hải quan

  Báo cáo hiệu quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cho Ban giám đốc Công ty .

Bản mô tả công việc

3. Chức năng và trách nhiệm Phòng kinh doanh thương mại

Phòng kinh doanh thương mại là bộ phận thôi thúc tình hình sản xuất kinh doanh thương mại, lan rộng ra thị trường tiêu thụ, xây dựng tên thương hiệu marketing. Bộ phận kinh doanh thương mại với những tính năng và trách nhiệm nhằm mục đích mang lại tác dụng việc làm là tăng hiệu suất lao động, nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp. Bản miêu tả việc làm đơn cử :

Chức năng: học hành chính nhân sự tốt nhất

 • Chức năng tham mưu, đưa ra quan điểm, đề xuất kiến nghị cho Ban Giám đốc của công ty về các yếu tố tương quan đến hoạt động giải trí phân phối loại sản phẩm, dịch vụ của công ty ra thị trường sao cho hiệu suất cao và nhanh gọn nhất .
 • Chức năng xây dựng và tăng trưởng nguồn người mua, lên giải pháp tăng trưởng nguồn người mua tiềm năng mới cho doanh nghiệp. Đồng thời duy trì và tăng trưởng mối quan hệ với người mua hiện có .
 • Chức năng hướng dẫn, chỉ huy các hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra và tăng trưởng các loại loại sản phẩm, dịch vụ mới hoặc là nghiên cứu và điều tra nâng cấp cải tiến các mẫu sản phẩm, dịch vụ đã có để phân phối nhu yếu của thị trường .
 • khóa học logistics tại hà nội

  Chức năng theo dõi, trấn áp và báo cáo giải trình định kỳ theo đúng pháp luật của doanh nghiệp. Báo cáo cần bộc lộ toàn bộ các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của công ty cũng như biểu lộ các trách nhiệm và quyền hạn được giao của phòng kinh doanh thương mại .

 • Chức năng thôi thúc tiêu thụ loại sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ của công ty như là thanh toán giao dịch quốc tế, kêu gọi vốn, cho vay, bảo lãnh, tư vấn kinh tế tài chính, liên kết kinh doanh, link …

Nhiệm vụ:

 • Kiểm soát và tăng trưởng quan hệ người mua

Nghiên cứu, xây dựng chủ trương bán hàng ( gồm có chủ trương giá, tặng thêm, chiết khấu và tiếp thị, tiếp thị ) .
Xây dựng các chủ trương riêng theo từng nhóm người mua, trình Ban Giám đốc phê duyệt và thực thi theo đúng chủ trương đã được duyệt. khóa học kinh tế tài chính
Xác định tiềm năng, xây dựng kế hoạch bán hàng đơn cử theo từng quá trình, trình Ban Giám đốc phê duyệt và triển khai việc bán các loại sản phẩm, dịch vụ theo đúng kế hoạch để đạt được tiềm năng đã đặt ra .
Tìm kiếm, liên kết và tăng trưởng mạng lưới người mua tiềm năng cho công ty. Duy trì và chăm nom các người mua hiện tại của công ty theo đúng chủ trương đã đặt ra .
Tìm kiếm đối tác chiến lược thích hợp để lôi kéo góp vốn đầu tư, góp vốn hoặc là thực thi liên kết kinh doanh, link để thực thi theo kế hoạch và kế hoạch tăng trưởng kinh doanh thương mại của công ty .
Tiến hành tích lũy và quản trị một cách khoa học, hiệu suất cao các thông tin và hồ sơ của người mua, bảo vệ tuân theo đúng lao lý của công ty .

 • Nghiên cứu và tiến hành thực thi việc tiếp cận thị trường tiềm năng và người mua .

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cũng như thống kê giám sát và lập báo cáo giải trình về giá tiền mẫu sản phẩm, dịch vụ, để có địa thế căn cứ ký hợp đồng với người mua .

Theo dõi, giám sát tiến độ thực hiện các kế hoạch, chiến lược kinh doanh của các bộ phận khác. Đảm bảo việc thực hiện kế hoạch diễn ra đúng quy trình và tiến độ sản xuất sản phẩm đáp ứng đúng yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng. kế toán thuế

Đề xuất các kế hoạch marketing cũng như các giải pháp để nâng cao hiệu suất cao hoạt động giải trí kinh doanh thương mại theo từng quy trình tiến độ đơn cử .
Lập kế hoạch tiến hành hoạt động giải trí tăng trưởng thị trường và việc điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng loại sản phẩm .
Xây dựng và tăng trưởng các mối quan hệ tốt đẹp với người mua cũ và lan rộng ra mối quan hệ với người mua mới .
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Ban Giám đốc về toàn bộ các hoạt động giải trí tăng trưởng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp theo đúng quyền hạn và trách nhiệm đã được giao .

 • học hành chính nhân sự

  Tư vấn kinh tế tài chính và tăng trưởng mẫu sản phẩm

Tiến hành các hoạt động giải trí tư vấn kinh tế tài chính, gồm có dòng tiền, cấu trúc kinh tế tài chính, trấn áp ngân sách, công nghệ thông tin, quản trị cũng như các yếu tố kinh tế tài chính khác .
Định kỳ cần tích lũy, nghiên cứu và điều tra và nghiên cứu và phân tích thông tin ngành, nhu yếu thị trường để tư vấn cho Ban Giám đốc xu thế tăng trưởng, xác lập vị thế trên thị trường, xác định mẫu sản phẩm nhằm mục đích cung ứng nhu yếu của thị trường .
Định kỳ thực thi việc nhìn nhận hiệu suất cao kinh doanh thương mại của các loại sản phẩm, dịch vụ hiện có. Từ đó tìm ra giải pháp nâng cấp cải tiến và nâng cao chất lượng loại sản phẩm, dịch vụ .
Tiến hành điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng mẫu sản phẩm mới .
Xây dựng các quy trình, quy định tương quan đến việc sản xuất và tiêu thụ loại sản phẩm, dịch vụ của công ty .
Tham gia vào nhóm điều tra và nghiên cứu và tăng trưởng mẫu sản phẩm của công ty. Có nghĩa vụ và trách nhiệm lập kế hoạch, tổ chức triển khai triển khai và nhìn nhận tác dụng đạt được. học tin học văn phòng ở hà nội

4. Chức năng và trách nhiệm Phòng Tổ chức Hành chính nhân sự / Quản trị nhân sự

Nếu nói phòng kinh doanh thương mại là nơi đem tiền về cho doanh nghiệp, phòng kế toán quản trị dòng tiền trong và ngoài doanh nghiệp thì phòng tổ chức triển khai hành chính nhân sự sẽ độc lạ hơn, hiệu quả lao động phòng này mang lại là những giá trị hữu hình không định lượng được. Bởi những đặc trưng việc làm của phòng này, đơn cử bản diễn đạt việc làm phòng này sẽ bộc lộ những đặc thù sau .

Bản mô tả công việc phòng Hành chính nhân sự

Chức năng:

 • Chức năng tuyển dụng : tìm kiếm và lựa chọn nhân sự tương thích để triển khai các tiềm năng kinh doanh thương mại của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đạt được thành công xuất sắc cần biết cách tận dụng tối đa hiệu suất cao từ các nguồn lực, trong đó quan trọng nhất là nguồn lực nhân sự. Đảm bảo đủ số lượng nhân sự thiết yếu cho doanh nghiệp hoạt động giải trí. Hơn nữa còn phải bảo vệ chất lượng của đội ngũ nhân sự, vì điều này sẽ bảo vệ lợi thế cạnh tranh đối đầu của doanh nghiệp trên thị trường .

Ngày nay thị trường luôn dịch chuyển không ngừng, cách duy nhất giúp doanh nghiệp duy trì vị thế của mình là luôn có các kế hoạch kinh doanh thương mại xuất sắc, mà điều này lại nhờ vào phần nhiều vào đội ngũ nhân sự. Chính vì thế, phòng nhân sự cần thực thi tốt tính năng tuyển dụng để có một đội ngũ nhân sự chất lượng, phân phối được các nhu yếu và tiềm năng kế hoạch của doanh nghiệp .

 • Chức năng đào tạo và giảng dạy : Ngoài việc hướng dẫn, tương hỗ nhân viên cấp dưới hòa nhập với môi trường tự nhiên làm việc của doanh nghiệp, phòng nhân sự còn tổ chức triển khai các chương trình giảng dạy thời gian ngắn cho nhân viên cấp dưới nhằm mục đích nâng cao nhiệm vụ, kiến thức và kỹ năng thiết yếu ship hàng cho việc làm .

Tùy thuộc vào nhu yếu và lao lý về hoạt động giải trí huấn luyện và đào tạo của công ty mà phòng nhân sự sẽ xác lập nhu yếu, xây dựng và quyết định hành động chương trình đào tạo và giảng dạy đơn cử. Đó hoàn toàn có thể là chương trình đào tạo và giảng dạy cho nhân viên cấp dưới mới, giúp họ làm quen với việc làm hoặc là chương trình huấn luyện và đào tạo dành cho các nhân viên cấp dưới đang làm việc tại công ty để nâng cao năng lượng và trình độ của họ .

 • Chức năng quản trị : Phòng nhân sự sẽ xây dựng một mạng lưới hệ thống các pháp luật và tiêu chuẩn để quản trị việc làm của hàng loạt nhân sự trong công ty. Định kỳ thực thi nhìn nhận hiệu suất cao làm việc của nhân viên cấp dưới công ty, đưa ra các quyết định hành động khen thưởng để thôi thúc niềm tin làm việc của họ .

Đồng thời xây dựng và duy trì một thiên nhiên và môi trường làm việc tốt để thôi thúc hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân viên cấp dưới. Bên cạnh đó còn đưa ra các giải pháp hiệu suất cao để giải quyết và xử lý các xích míc phát sinh giữa đội ngũ nhân viên cấp dưới với nhau và giữa nhân viên cấp dưới với Ban chỉ huy công ty .

 • Chức năng truyền thông online : Phòng nhân sự cần chớp lấy các thông tin, lao lý về nhân sự trong công ty và kịp thời truyền tải các thông tin đó đến toàn thể nhân viên cấp dưới của công ty. Các thông tin này hoàn toàn có thể là thông tin về luật lao động, các văn bản pháp lý, lao lý về lao động của nhà nước hay các pháp luật, thông tin trong nội bộ công ty

Nhiệm vụ:

 • Quản lý thông tin, hồ sơ nhân sự trong công ty

Khi có thêm nhân sự mới gia nhập vào công ty, phòng nhân sự có trách nhiệm dữ thế chủ động update các thông tin tương quan đến nhân sự đó vào mạng lưới hệ thống của công ty. Điều này nhằm mục đích ship hàng cho công tác làm việc quản trị, phân công, sắp xếp việc làm được thuận tiện. Đồng thời, hàng loạt hồ sơ của nhân viên cấp dưới cũng cần được tàng trữ, update theo các mẫu biểu theo đúng quy trình quản trị của công ty .

 • Lập kế hoạch và thực thi việc tuyển dụng nhân sự cho công ty

Nhiệm vụ quan trọng nhất của phòng nhân sự là lập kế hoạch và xây dựng kế hoạch nhằm mục đích lôi cuốn nhân tài cho doanh nghiệp. Các nhân viên cấp dưới nhân sự sẽ phối hợp các bộ phận khác trong công ty để xác lập nhu yếu tuyển dụng, phong cách thiết kế bảng miêu tả việc làm cho từng vị trí nhân viên cấp dưới, từ đó đưa ra kế hoạch tuyển dụng tương thích nhất .
Phòng nhân sự sẽ tích hợp với các bộ phận khác tổ chức triển khai quy trình tuyển dụng, chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tham vấn và giám sát hàng loạt quy trình tuyển dụng .

 • Đào tạo và tăng trưởng chất lượng nguồn nhân lực

Đào tạo và tăng trưởng là việc tạo cho nhân viên cấp dưới thời cơ học tập để cải tổ và nâng cao năng lượng nhằm mục đích thực thi vai trò và trách nhiệm của họ tốt hơn. Đồng thời giúp họ tăng trưởng trình độ và kỹ năng và kiến thức để triển khai các việc làm phức tạp hơn trong tương lai .
Mục tiêu của hoạt động giải trí giảng dạy là nhằm mục đích cung ứng các nhu yếu việc làm trước mắt của doanh nghiệp. Trong khi đó tăng trưởng nguồn nhân lực hướng tới các việc làm trong hiện tại và tương lai, tiềm năng nhằm mục đích phân phối các nhu yếu trong dài hạn của doanh nghiệp .

 • Duy trì và quản trị hoạt động giải trí của nguồn nhân lực

Phòng nhân sự sẽ phối hợp với các bộ phận khác trong việc triển khai việc tiến hành, sắp xếp điều động nhân sự sao cho hài hòa và hợp lý để hoàn thành xong các tiềm năng kế hoạch của doanh nghiệp. Đồng thời còn hướng dẫn, thông dụng các chủ trương nhân sự cho các bộ phận và nhân viên cấp dưới trong công ty, chịu trách nghĩa vụ và trách nhiệm trấn áp, đôn đốc mọi người triển khai .
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng mạng lưới hệ thống thang lương, bảng lương, thiết lập và xây dựng các chủ trương khen thưởng, kỷ luật, phúc lợi, nhìn nhận năng lượng nhân viên cấp dưới tương thích và hiệu suất cao để khuyến khích niềm tin làm việc của nhân viên cấp dưới .
Ban hành các văn bản, lao lý cũng như bổ trợ các yếu tố khác nhằm mục đích bảo vệ công ty tuân thủ đúng các pháp luật của nhà nước về luật lao động .

Tất cả các việc trên nhằm hướng đến việc duy trì và quản lý nguồn nhân lực sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Từ đó đem lại thành công và phát triển dài hạn cho doanh nghiệp.

>>> Xem thêm: Học Quản trị nhân sự ở đâu tốt nhất tại Hà Nội và TPHCM

Trên đây là những tóm tắt về bản diễn đạt việc làm cơ bản của 03 phòng ban chính trong doanh nghiệp. Tùy theo nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí kinh tế tài chính mà mỗi tổ chức triển khai doanh nghiệp sẽ có phát sinh thêm những trách nhiệm đặc trưng khác tương thích phân phối việc thực thi việc làm .


Bài 8 Bản Mô tả công việc là gì?


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Chia sẻ kinh nghiệm du lịch bụi Bangkok tự túc và tiết kiệm (2018)

Related Articles

Back to top button