Kiến Thức Chung

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4 có đáp án: Đấu tranh chống thực dân Pháp của Lào

Tailieumoi.vn xin giới thiệu đến các quý thầy cô, các em học sinh bộ thắc mắc trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 4: Trào lưu tranh đấu chống thực dân Pháp của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX chọn lọc, có lời giải. Tài liệu có 7 trang gồm 19 thắc mắc trắc nghiệm cực hay bám sát chương trình sgk Lịch sử 11. Hi vọng với bộ thắc mắc trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4 có lời giải này sẽ giúp bạn ôn luyện trắc nghiệm để đạt kết quả cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch sử 11.

Mời quí độc giả tải xuống để xem đầy đủ tài liệu Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4 có lời giải: Tranh đấu chống thực dân Pháp của Lào:

Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 4 có đáp án: Đấu tranh chống thực dân Pháp của Lào (ảnh 1)

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỊCH SỬ LỚP 11

BÀI 4: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG THỰC DÂN PHÁP CỦA NHÂN DÂN LÀO ĐẦU THẾ KỈ XX

Câu 1: Năm 1893 là năm đánh dấu sự kiện gì ở Lào?
A. kết thúc vai trò của giai cấp phong kiến.
B. quốc gia này thực sự biến thành thuộc địa của Pháp.
C. kết thúc các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược.
D. sự liên minh chặt chẽ với nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược.
Giải đáp:
Tiến hành hội đàm với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ
Xiêm thừa nhận quyền thống trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành
thuộc địa của Pháp từ năm 1893.
Giải đáp cần chọn là: B
Câu 2: Cuộc khởi nghĩa nào mở màn cho trận đấu tranh chống Pháp xâm lược
của nhân dân Lào đầu thế kỉ XX?
A. Khởi nghĩa Ong kẹo
B. Khởi nghĩa Pu-côm-pô
C. Khởi nghĩa Com- ma-đam
D. Khởi nghĩa Pha- ca-đuốc
Giải đáp:
Mở màn trận đấu tranh chống Pháp của nhân dân Lào là cuộc khởi nghĩa do
Pha-ca-đuốc lãnh đạo (1901-1903). Trào lưu đã phát triển nhanh chóng, giải
phóng Xa-van-na-khét, mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào- Việt
Giải đáp cần chọn là: D 

Câu 3: Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào trong những năm 1901-1903, do ai
lãnh đạo?
A. Pha-ca-đuốc
B. Ong Kẹo và Com-ma-đam
C. Pu-côm-bô
D. Thiên hộ Dương
Giải đáp:
Cuộc khởi nghĩa của nhân dân Lào trong những năm 1901-1903, dưới sự chỉ
huy của Pha-ca-đuốc. Trào lưu đã phát triển nhanh chóng, giải phóng Xa-vana-khét, mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Lào – Việt.
Giải đáp cần chọn là: A
Câu 4: Trong những năm 1901-1937, ở Lào đã diễn ra trào lưu tranh đấu
nào?
A. Khởi nghĩa của Pha-ca- đuốc
B. Khởi nghĩa của Ong kẹo và Com-ma-đam
C. Khởi nghĩa của Pu-côm-bô
D. Khởi nghĩa của A-cha-xoa
Giải đáp:
Trong những năm 1901-1937, ở trên cao nguyên Bô-lô-ven đã diễn ra cuộc khởi
nghĩa do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo, tiến hành chiến tranh du kích, gây
cho quân Pháp nhiều tổn thất
Giải đáp cần chọn là: B 

Câu 5: Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven ở Lào trong những năm
1901 – 1937 do ai lãnh đạo?
A. Pha-ca-đuốc
B. Ong Kẹo và Com-ma-đam
C. Pu-côm-bô
D. Thiên hộ Dương
Giải đáp:
Cuộc khởi nghĩa trên cao nguyên Bô-lô-ven ở Lào trong những năm 1901 – 1937
do Ong Kẹo và Com-ma-đam lãnh đạo.
Giải đáp cần chọn là: B
Câu 6: Điều kiện khách quan thuận tiện nào tạo điều kiện cho thực dân Pháp tiến
hành xâm lược Lào vào cuối thế kỉ XIX?
A. Sự sung túc về tài nguyên thiên nhiên của Lào
B. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Pháp
C. Sự suy yếu khiến triều đình Luông Pha-bang phải thần phục Xiêm
D. Lào là thuộc địa của Xiêm
Giải đáp:
Giữa thế kỉ XIX, chính sách phong kiến dần lâm vào tình trang khủng hoảng. Triều
đình Luông Pha-bang phải thần phục Xiêm. Đây chính là điều kiện khách quan
thuận tiện để thực dân Pháp có thể dễ dàng gây sức ép với triều đình Xiêm trong
việc trao đổi, thương lượng, hoàn thiện việc biến Lào trở thành thuộc địa của
mình.
Giải đáp cần chọn là: C 

Xem Thêm :   Từ vựng HSK2 phần cuối | Từ vựng tiếng Trung cho người học từ đầu

Xem Thêm :  Cách làm ốc móng tay xào rau muống ngon quá ngon

Câu 7: Kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa Pha-ca-đuốc ở Lào mang lại là
A. Giải phóng Luông Phabang và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới
Việt – Lào.
B. Giải phóng U-đông và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt –
Lào.
C. Giải phóng cao nguyên Bôlaven và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên
giới Việt – Lào.
D. Giải phóng Xavannakhet và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới
Việt – Lào.
Giải đáp:
Kết quả lớn nhất một cuộc khởi nghĩa mang lại là đã giải quyết được ở mức độ
cao nhất khắc phục tình hình cụ thể của quốc gia lúc đó. Tranh chấp cơ bản trong
xã hội Lào lúc này là tranh chấp giữa nhân dân Lào với thực dân Pháp.
=> Kết quả lớn nhất của khởi nghĩa Pha-ca-đuốc là giải phóng được
Xavannakhet và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào.
Giải đáp cần chọn là: D 

Câu 8: Hình thức tranh đấu đa phần trong trào lưu tranh đấu chống thực dân
Pháp của nhân dân Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là
A. Tranh đấu chính trị
B. Tranh đấu ôn hòa
C. Tranh đấu vũ trang
D. Tranh đấu ngoại giao
Giải đáp:
Hình thức tranh đấu đa phần trong trào lưu tranh đấu chống thực dân Pháp
của nhân dân Lào và Campuchia cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là tranh đấu vũ
trang. Trong hoàn cảnh thực dân Pháp sử dụng bạo lực để đàn áp, những nền tảng để
tiến hành một cuộc vận động đổi mới chưa xuất hiện thì tranh đấu vũ trang vẫn
là hình thức tranh đấu duy nhất.
Giải đáp cần chọn là: C
Câu 9: Dấu hiệu trong trào lưu tranh đấu giải phóng dân tộc của ba nước
Đông Dương là?
A. Đoàn kết với nhau cùng chống kẻ thù chung.
B. Tiến hành độc lập với nhau.
C. Hình thức tranh đấu phong phú.
D. Trào lưu diễn ra lẻ tẻ
Giải đáp:
Trào lưu tranh đấu của nhân dân ba nước Đông Dương tuy thất bại nhưng đã
trổ tài trí não yêu nước và tình đoàn kết của ba nước Đông Dương trong
trận đấu tranh chống thực dân Pháp.
Giải đáp cần chọn là: A 

Câu 10: Nguyên nhân khách quan nào dẫn theo sự thất bại của các trận đấu
tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX
– đầu thế kỉ XX?
A. Mang tính tự phát, giai cấp lãnh đạo thỏa hiệp với Pháp.
B. Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp trào lưu
C. Thiếu đường lối tranh đấu đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh
D. Chưa có sự đoàn kết, phối hợp tranh đấu
Giải đáp:
Nguyên nhân khách quan dẫn theo sự thất bại của các trận đấu tranh chống thực
dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
do sự chênh lệch quá lớn về tương quan lực lượng. Thực dân Pháp có sức mạnh
của một nền sản xuất tư bản chủ nghĩa, quân đội hùng mạnh, được trang bị vũ
khí hiện đại nên đủ sức đàn áp các trào lưu tranh đấu thiếu trình độ tổ chức
của các nước Đông Dương
Giải đáp cần chọn là: B
Câu 11: Ý nào phản ánh không đúng nguyên nhân chủ quan dẫn theo sự thất bại
của các trận đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Đông
Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Mang tính tự phát.
B. Lực lượng quân Pháp ở Đông Dương rất mạnh, đủ sức đàn áp trào lưu.
C. Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.
D. Chưa có sự đoàn kết, phối hợp tranh đấu.
Giải đáp:
Nguyên nhân dẫn theo thất bại của trào lưu tranh đấu chống thực dân Pháp
xâm lược của nhân dân Đông Dương cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX là:
– Nguyên nhân khách quan: lực lượng thực dân Pháp rất mạnh, đủ sức đàn áp
trào lưu cách mạng ở Đông Dương.
– Nguyên nhân chủ quan:
+ Các trào lưu mang tính tự phát.
+ Thiếu đường lối đúng đắn và thiếu tổ chức mạnh.
Giải đáp cần chọn là: B 

Xem Thêm :   Giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng Hoa | bài 30 | Tiếng Trung bồi

Xem Thêm :  Học giao tiếp với giáo trình 301 câu đàm thoại tiếng hoa

Câu 12: Kẻ thù chính của nhân dân Lào trong trận đấu tranh giành lại nền độc
lập dân tộc từ cuối thế kỉ XIX là
A. Pháp
B. Xiêm
C. Anh
D. Hà Lan
Giải đáp:
Sau bản Hiệp ước năm 1893, Lào thực sự bị biến thành thuộc địa của Pháp. Do
đó kẻ thù chính của nhân dân Lào trong trận đấu tranh giành lại nền độc lập dân
tộc từ cuối thế kỉ XIX là thực dân Pháp.
Giải đáp cần chọn là: A
Câu 13: Hiệp ước 1893 là kết quả của cuộc hội đàm giữa Pháp với
A. Chính phủ Xiêm.
B. Hoàng thân Campuchia.
C. Triều đình Luông Pha-bang.
D. Nhân dân Lào.
Giải đáp:
– Giữa thế kỉ XIX, chính sách phong kiến suy yếu Lào phải thuần phục Xiêm.
– Năm 1893, Pháp tiến hành hội đàm với chính phủ Xiêm thừa nhận quyền cai
trị của Pháp ở Lào. Lào chính thức biến thành thuộc địa của Pháp.
Giải đáp cần chọn là: A 

Câu 14: Sự kiện nào đánh dấu cuối thế kỉ XIX Lào bị biến thành thuộc địa của
thực dân Pháp?
A. Pháp gây sức ép với triều đình Luông Pha-bang phải xác nhận nền thống
trị của Pháp
B. Pháp kí với triều đình Luông Pha-bang Hiệp ước 1893
C. Pháp kí với Xiêm Hiệp ước 1893
D. Pháp kí với triều đình Luông Pha-bang Hiệp ước 1884
Giải đáp:
Giữa thế kỉ XIX chính sách phong kiến suy yếu Lào phải thần phục Xiêm. Năm
1893, Pháp tiến hành hội đàm với Xiêm. Theo đó chính phủ Xiêm thừa nhận
quyền thống trị của Pháp ở Lào. Lào chính thức biến thành thuộc địa của Pháp
Giải đáp cần chọn là: C
Câu 15: Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra liên quan đến vận mệnh của nước
Lào?
A. Chính phủ Xiêm kí Hiệp ước thừa nhận quyền thống trị của Pháp ở Lào.
B. Các đoàn thám hiểm của Pháp khởi đầu xâm nhập nước Lào.
C. Nghĩa quân của Pha-ca-đuốc giải phóng được tỉnh Xavannakhet.
D. Nghĩa quân Pha-ca-đuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Xavannakhet.
Giải đáp:
Tiến hành hội đàm với Xiêm, Pháp đạt được Hiệp ước 1893, theo đó chính phủ
Xiêm thừa nhận quyền thống trị của Pháp ở Lào. Như vậy, Lào thực sự biến thành
thuộc địa của Pháp từ năm 1893.
Giải đáp cần chọn là: A 

Câu 16: Nguyên nhân đa phần dẫn theo những cuộc khởi nghĩa của nhân dân
Lào nở rộ đầu thế kỉ XX là
A. Ách nô dịch tàn bạo của thực dân Pháp.
B. Ách áp bức bóc lột nặng nề của chính sách phong kiến.
C. Giai cấp phong kiến cấu kết với thực dân Pháp.
D. Nhân dân bất bình trước thái độ nhu nhược của triều đình phong kiến.
Giải đáp:
Ách thống trị tàn bạo của thực dân Pháp đã gây nên nỗi bất bình trong các tầng
lớp nhân dân. Nhiều trận đấu tranh kiên cường của nhân dân Pháp đã nổ ra trong
cả nước.
=> Quyết sách thống trị, bóc lột hà khắc của thực dân Pháp là nguyên nhân chủ
yếu dẫn theo các trào lưu tranh đấu ở Lào đầu thế kỉ XX.
Giải đáp cần chọn là: A
Câu 17: Đâu không phải là nguyên nhân dẫn theo thất bại của trào lưu đấu
tranh chống thực dân Pháp ở Lào cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX?
A. Trào lưu thiếu đường lối đúng đắn, thiếu tổ chức vững vàng.
B. Tương quan lực lượng lớn giữa nhân dân và thực dân Pháp.
C. Không có sự đoàn kết đại chiến giữa các trào lưu trong cả nước.
D. Có sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.
Giải đáp:
Nguyên nhân khiến cho trận đấu tranh của nhân dân Lào cuối thế kỉ XIX – đầu
thế kỉ XX thất bại là do các trào lưu thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất
với đường lối tranh đấu đúng đắn. Các trào lưu còn mang tính tự phát, lẻ tẻ,
lực lượng của quần chúng nhân dân còn yếu nên thực dân Pháp có thể dễ dàng
đàn áp.
Sự đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương không phải nguyên nhân thất
bại mà trái lại, các trào lưu có sự đoàn kết giữa ba nước đã gây cho thực
dân Pháp nhiều khó khăn.
Giải đáp cần chọn là: D 

Xem Thêm :   Đại tướng Lê Trọng Tấn- “Zhukov của Việt Nam”

Xem Thêm :  Các loài rắn độc nhất thế giới, những loài rắn độc nhất thế giới

Câu 18: Đâu không phải là ý kiến đúng khi nhận xét về trào lưu tranh đấu
chống thực dân Pháp của nhân dân Lào cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?
A. Diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng còn mang tính tự phát
B. Hình thức tranh đấu đa phần là khởi nghĩa vũ trang
C. Lãnh đạo là các sĩ phu yêu nước và nông dân
D. Trào lưu có sự link chặt chẽ với trận đấu tranh chống Pháp của
nhân dân Campuchia
Giải đáp:
Trận đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân Lào cuối thế kỉ XIX – đầu thế
kỉ XX do các sĩ phu yêu nước và nông dân lãnh đạo. Hình thức tranh đấu chủ
yếu là khởi nghĩa vũ trang. Trào lưu diễn ra liên tục, sôi nổi nhưng còn mang
tính tự phát và đều bị thực dân Pháp đàn áp.
Giải đáp cần chọn là: D
Câu 19: Tham vọng của thực dân Pháp khi tiến hành trận chiến tranh xâm lược
Đông Dương vào cuối thế kỉ XIX là gì?
A. Biến Đông Dương thành nơi phân phối những nguồn lực, thị trường tiêu
thụ hàng hoá của Pháp; đe dọa Trung Quốc
B. Mở rộng hệ thống thuộc địa, tăng nguồn thu cho Pháp
C. Biến Đông Dương thành nơi phân phối những nguồn lực, thị trường tiêu
thụ của Pháp; căn cứ để tiến vào phía Nam Trung Hoa và hạn chế ảnh
hưởng của Anh ở khu vực
D. Ngăn chặn tác động của các nước tư bản khác vào khu vực Đông Nam
Á
Giải đáp:
Trong hoàn cảnh thực dân Anh đã hoàn thiện việc xâm chiếm Ấn Độ, thôn tính
được nhiều vùng đất ở Đông Nam Á thì thực dân Pháp phải nhanh chóng tiến
hành chiến tranh xâm lược Đông Dương để biến Đông Dương thành nơi cung
cấp những nguồn lực, thị trường tiêu thụ hàng hoá của Pháp; làm căn cứ để tiến
vào phía Nam Trung Hoa và hạn chế tác động của Anh ở khu vực
Giải đáp cần chọn là: C 

Xem thêm

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button