Kiến Thức Chung

Ngữ pháp – so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn

Ngữ pháp – so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn

21,738

So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ ngắn (Comparatives and superlatives of short adjectives) 

1 – Định nghĩa tính từ ngắn 
– Tính từ ngắn là những tính từ có một âm tiết.
Ví dụ như:  big
small
tall

– Ngoài ra một số tính từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng là “y” cũng sử dụng dạng so sánh hơn và so sánh nhất như với tính từ ngắn.
Ví dụ như:  happy
easy
 …

2 – So sánh hơn của tính từ ngắn 
– So sánh hơn của tính từ dùng để so sánh giữa 2 người hoặc 2 sự vật. 
– Tính từ ngắn dạng so sánh hơn: “tính từ + -er + (than)”
Ví dụ: 
small
smaller
tall
 –  taller

– Tính từ so sánh hơn có thể đứng trước danh từ và bổ nghĩa cho danh từ đó.
Ví dụ:
a small house
a long road

– Tính từ so sánh hơn cũng có thể được dùng để so sánh trực tiếp 2 đối tượng bằng cách thêm từ “than” vào ngay sau tính từ so sánh.
Ví dụ : 
Autumn is cooler than summer.
Lưu ý: Chúng ta có thể bỏ từ “than” khi đối tượng thứ 2 không được nhắc đến hoặc đã được nói đến trước đó và không muốn nhắc lại.
Ví dụ:
This building is tall but that building is taller.

Xem Thêm :  App diễn viên phim kinh dị

3 – So sánh nhất của tính từ ngắn 
– So sánh nhất được dùng để so sánh từ 3 đối tượng trở lên nhằm diễn tả một người hoặc vật mang một đặc điểm nào đó vượt trội hơn hẳn so với tất cả những đối tượng còn lại được nhắc đến.
– Tính từ ngắn dạng so sánh nhất: “the + tính từ + -est”
Ví dụ: 
small
 –  the smallest
tall
 –  the tallest

– Tính từ so sánh nhất cũng có thể đứng trước danh từ.
Ví dụ:
a small house
–  a smaller house
–  the smallest house

– Trong câu, sau tính từ so sánh nhất có thể có danh từ hoặc không.
Ví dụ: 
My house is the smallest.
This is the longest road.

4 – Chú ý khi thành lập dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của tính từ ngắn 
– Ta chỉ việc thêm “r” hoặc “st” với những tính từ ngắn kết thúc bằng đuôi “e”.
Ví dụ:
large
–  larger
–  the largest
nice
–  nicer
–  the nicest

– Ta bỏ “y” và thêm “ier/iest” với những tính từ kết thúc bằng “y“.
Ví dụ:
happy
–  happier
–  the happiest
easy
–  easier
 

– Ta gấp đôi phụ âm cuối trước khi thêm đuôi “er/est” với những tính từ một âm tiết kết thúc bằng 1 phụ âm + 1 nguyên âm + 1 phụ âm.
Ví dụ:
big
–  bigger
–  the biggest
hot
–  hotter
–  the hottest

Xem Thêm :  1Psi Bằng Bao Nhiêu Kg ? Cách Chuyển Đổi Đơn Vị Áp Suất

CÁC TỪ/ CÂU/ MẪU CÂU CẦN GHI NHỚ

small


 –  smaller


–  the smallest

 

 
tall


–  taller


–  the tallest


  
large


 –  larger


 –  the largest


  
nice


 –  nicer


 –  the nicest


happy


–  happier


 –  the happiest


easy


–  easier


–  the easiest


  
big


 –  bigger


–  the biggest


  
hot


–  hotter


–  the hottest


  
a small house


–  a smaller house


–  the smallest house


 
Autumn is cooler than summer.


This building is tall but that building is taller.


 
My house is the smallest.


  
This is the longest road.


 


SO SÁNH HƠN & SO SÁNH NHẤT – Câu SO SÁNH P2: // Chống Liệt Tiếng Anh Ep. 25


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button