Giáo Dục

Vị trí của tính từ trong tiếng anh đầy đủ nhất, có bài tập chi tiết

Trong phần trước chúng ta vừa tìm hiểu về các loại tính từ trong tiếng Anh và trong bài viết này hãy cùng kienthuctienganh.com khám phá về vị trí của các tính từ trong câu cũng như ý nghĩa đối với từng vị trí cụ thể nhé.

1. Tính từ đứng trước danh từ: bổ nghĩa, cung cấp nhiều chi tiết hơn cho danh từ:

Ex: I like a book. (Tôi thích quyển sách.) “book” – quyển sách là danh từ, người đọc không thể biết được quyển sách đó là sách gì

Khi thêm tính từ: “I like an interesting book.” Thì “interesting”- thú vị là tính từ bổ nghĩa cho danh từ “book” để diễn tả quyển sách thú vị.

Do đó tính từ được sử dụng khi người viết muốn làm rõ những sự vật, sự việc được nhắc đến.

Trong trường hợp xuất hiện nhiều tính từ cùng bổ nghĩa cho một danh từ, thì chúng ta phải tuân theo quy tắc sau về sắp xếp trật từ tính từ:

Opinion→ Size/ Weight→ Age→ Shape→ Color→ Origin→ Material→ Purpose

 • Opinion (Tính từ chỉ ý kiến hoặc miêu tả chung)
  Ex: cute, awesome, wonderful

 • Size/ Weight (Tính từ chỉ kích cỡ, cân nặng)
  Ex: big, large, small

 • Age (Tính từ chỉ tuổi)
  Ex: old, new, young

 • Shape (Tính từ chỉ hình dạng)
  Ex: square, oval, rectangle

 • Color (Tính từ chỉ màu sắc)
  Ex: grey, white, pink, yellow

 • Origin (Tính từ chỉ xuất xứ)
  Ex: Japanese, Chinese, Korean

 • Material (Tính từ chỉ chất liệu)
  Ex: cotton, plastic

 • Purpose (Tính từ chỉ mục đích, tác dụng công dụng)
  Ex: tennis (racquet), electric (iron)

2. Sau động từ liên kết

Tính từ thường đứng sau những động từ như “to be” hay “look”, “seem”, “appear”, “turn”, “become”…

Ex: I don’t want to hang out with my friend because of the heavy rain. (Tôi không muốn đi ra chơi với bạn bè vì trời mưa to.)

Tobe: thì, là, ở

She is beautiful. Cô ấy đẹp gái.

Seem: có vẻ, dường như

It seems that you are right. Có vẻ như bạn đúng.

Appear: trình diện, ra mắt

The streets appear crowded. Đường phố trông nhộn nhịp.

Feel: cảm thấy

I feel exhausted. Tôi cảm thấy kiệt sức.

Taste: nếm trải, thưởng thức

Food tastes delicious. Đồ ăn vị ngon thật.

Look: thấy, trông

She looks angry with us. Cô ấy trông giận dữ với chúng tôi.

Sound: nghe thấy

That sounds wonderful! Nghe tuyệt vời làm sao!

Smell: ngửi, cảm thấy

It smells great. Mùi tuyệt làm sao.

3. Tính từ đứng một mình, không cần danh từ

Tính từ được bắt đầu bằng “a”: aware, afraid, alive, awake, alone, ashamed cũng như một số tính từ khác: unable, exempt, content… 

Ex: A girl is afraid of ghost. (Một cô gái sợ ma.)

Nếu muốn chuyển sang đứng trước danh từ thì phải chuyển sang dùng phân từ: 

Ex: A frightened girl.

4. Tính từ đứng sau danh từ

Tính từ có thể đi sau danh từ nó bổ trợ trong các trường hợp sau đây:

 • Tính từ được sử dụng để đề cập phẩm chất/tính chất các đại từ bất định:
  Ex: There is nothing wrong. (Không có gì sai cả.) – “nothing” là đại từ bất định

 • Hai hay nhiều tính từ được nối với nhau bằng “and” hoặc “but“, ý tưởng diễn tả bởi tính từ được nhấn mạnh:
  Ex: My teacher is both intelligent and easy-going. (Giáo viên của tôi vừa thông minh vừa dễ tính.)

 • Tính từ được sử dụng khi diễn tả sự đo lường:
  Ex: This building is 12 storeys high. (Tòa nhà này cao 12 tầng.)

 • hand-o-right

  Tính từ ở dạng so sánh:
  Ex: She is taller than me. (Cô ấy cao hơn tôi.)

 • hand-o-right

  Quá khứ phân từ là thành phần của mệnh đề được rút gọn:
  Ex: The car broken last night was cheap. (Xe hơi hỏng tối qua thì rẻ tiền.)

5. Bài tập

Bài 1: Tìm các tính từ trong đoạn văn sau và phân loại chúng và các ô thuộc thể loại tính từ tương ứng.
As far as I’m concerned one of my besties is Min. She is 21 years old. She has black hair, a straight nose and brown eyes. She is very beautiful. She has a kind heart and is easy-going. We have been friends for 6 years. We are the best students in this class. Jack is always on top. He is good at Math, but he never shows off his intelligence and always tries his best.

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 2: Phân loại các tính từ sau vào ô đúng thể loại của chúng
amazing        awesome        blue        small        big        short        long        rectangle        square        Japanese        Vietnamese        black        slim        attractive        white        racing        walking

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

Color (Màu sắc)

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 3: Chọn đáp án đúng:
1. _____________
A. a pair of sport new Japanese sandals
B. a pair of new sport Japanese sandals
C. a pair of new Japanese sport sandals
D. a pair of Japanese new sport sandals
2. _____________
A. a young tall beautiful girl
B. a tall young beautiful girl
C. a beautiful young tall girl
D. a beautiful tall young girl
3. _____________
A. an old wooden thick chair
B. a thick old wooden chair
C. a thick wooden old chair
D. a wooden thick old chair
4. _____________
A. a modern Vietnamese scooter
B. a Vietnamese modern scooter
C. a racing Vietnamese modern car
D. a modern racing Vietnamese car
5. _____________
A. a new interesting English song
B. an English new interesting song
C. an interesting English new song
D. an interesting new English song

Bài 4: Sắp xếp các câu sau thành câu đúng.
1. suit/ He/ long/ wears/ black/ a.
-> ………………………………………………………..
2. man/ English/ is/ an/ old/ intelligent/ it.
-> ………………………………………………………..
3. is/ bag/ this/ school/ white/ a/ new.
-> ………………………………………………………..
4. red/ she/ house/ buys/ small/ beautiful/ a.
-> ………………………………………………………..
5. gave/ wallet/ her/ he/ brown/ big/ leather/ a.
-> ………………………………………………………..

Bài 5: Sắp xếp lại trật tự các từ sau
1. black/ long/ ruler/ a

2. books/ red/ small

3. scooter/ red/ big / a

4. black/ hair/ short

5. a/ modern/ small/ TV

Bài 6: Sắp xếp tính từ theo đúng vị trí
1. a long face (thin)
2. big clouds (white)
3. a sunny day (adorable)
4. a wide avenue (long)
5. a metal box (pink/ small)
6. a big cat (fat /white)
7. a /an little village (new/ lovely)
8. long hair (blonde/ beautiful)
9. an /a old painting (interesting/ Korean)
10. an/ a enormous raincoat (pink/green)

6. Đáp án

Bài 1:
As far as I’m concerned one of my besties is Min. She is 21 years old. She has black hair, a straight nose and brown eyes. She is very beautiful. She has a kind heart and is easy-going. We have been friends for 6 years. We are the best students in this class. Jack is always on top. He is good at Math, but he never shows off his intelligence and always tries his best.

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

Good, beautiful, kind, easy, best, easy-going

Size (kích thước)

Age (tuổi thọ)

Shape (Hình dạng)

straight

Color (Màu sắc)

brown, black

Origin (Nguồn gốc)

Material (Chất liệu)

Purpose (Mục đích)

Bài 2:

Loại tính từ

Tính từ

Opinion (ý kiến)

amazing, attractive, awesome

Size (kích thước)

small, big, short, long, slim

Age (tuổi thọ)

young, old

Shape (Hình dạng)

rectangular, square

Color (Màu sắc)

blue, white

Origin (Nguồn gốc)

Vietnamese, Japanese

Material (Chất liệu)

woolen

Purpose (Mục đích)

Racing, walking

Bài 3:
1. C. a pair of new Japanese sport sandals
2. D. a beautiful tall young girl
3. B. a thick old wooden chair
4. A. a modern Vietnamese scooter
5. D. an interesting new English book.

Bài 4:
1. suit/ He/ long/ wears/ black/ a.
-> He wears a long black suit.
2. man/ English/is/an/ old/ intelligent/ it.
-> It is an intelligent old English man.
3. is/ bag/ this/ school/ white/ a/ new.
-> This is a new white school bag.
4. red/ she/ house/ buys/small/beautiful/ a.
-> She buys a beautiful small red house.
5. gave/ wallet/ her/he/ black/ big/ leather/ a.
-> He gave her a big black leather wallet.

Bài 5:
1. a long black ruler
2. small red books
3. a big red scooter
4. a short black hair
5. a small modern TV

Bài 6:
1. a long thin face
2. big white clouds
3. an adorable sunny day
4. a long wide avenue
5. a small pink metal box
6. a big fat white cat
7. a lovely little new village
8. beautiful long black hair
9. an interesting old Korean painting
10. an enormous pink and green raincoat

Trên đây là nội dung về vị trí các tính từ mà kienthuctienganh.com mong muốn chia sẻ với các bạn. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thể nắm vững được ý chính đã được đề cập; từ đó các bạn có thể sử dụng hiệu quả trong thực tế cũng như bài tập ngữ pháp liên quan.

Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ về ngữ pháp tiếng Anh.​


[Elight] #5 Tính từ trong tiếng anh: định nghĩa, chức năng, trật tự – Ngữ pháp tiếng Anh cơ bản


2 tháng để thông thạo toàn bộ tình huống Giao tiếp cơ bản chỉ bằng tự học với cuốn sách này: https://bit.ly/3ivAEZh
+ Bài viết về tính từ: https://elight.edu.vn/adjectivetattantatvetinhtutrongtienganh/
• Học tại trung tâm: http://tienganh.elight.edu.vn/
Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề
1. Lộ trình học tiếng Anh cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/S2z8Id
2. Phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ: https://goo.gl/O94uHk
3. Ngữ pháp cơ bản cho người mới bắt đầu và mất gốc: https://goo.gl/axyGCL
4. Học tiếng Anh giao tiếp hàng ngày: https://goo.gl/FpFvXW
5. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng: https://goo.gl/mRwVd4
6. Luyện nghe tiếng Anh giao tiếp: https://goo.gl/q92BZh
Mỗi ngày xem 35 video học tiếng anh của Elight, kết hợp với khóa học tiếng Anh toàn diện của Elight, tiếng Anh của bạn sẽ cải thiện nhanh chóng.
Subscribe để nhận thông báo video mới
Để không bỏ lỡ các video bài học thú vị, subscribe Elight ngay tại link này nhé: https://www.youtube.com/channel/UCjsIuhbtDQny5lv4B2b2VOg?sub_confirmation=1
Tính từ trong tiếng anh: định nghĩa, chức năng, trật tự
https://youtu.be/GbdojvZfMw
Cô Trang và Elight sẽ tổng hợp cho các bạn tất tần tật các kiến thức về Tính từ trong tiếng Anh: định nghĩa, chức năng và trật tự của tính từ nhé! Chúng ta cùng nhau học loại từ cũng khá \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục
Xem Thêm :  Nhân hóa là gì? ví dụ về nhân hóa

Related Articles

Back to top button