Kiến Thức Chung

Trò chơi chữ cái b d đ

Ngày đăng: 07/10/2017, 07:58

4 > Con bß ®µn dª con bß ®µn dª b ol B¾p c¶i d lo TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN BAN CHỈ ĐẠO TTSP TRƯỜNG MẦM NON TÂN LONG GIÁO ÁN THỰC TẬP SƯ PHẠM II NĂM HỌC 2016 -2017 Ngành nghề : Phát triển ngôn ngữ Chủ đề : Toàn cầu động vật Đề tài : Trò chơi chữ b, d, đ Độ tuổi : Mẫu giáo – tuổi A1 Số lượng : 35 trẻ Thời gian : 25 – 30 phút Ngày soạn: 13/ 02 /2017 Ngày dạy : 15/ 02 /2017 GSTT : Lê Thị Nhung GVHD : Đặng Thị Liên Thái Nguyên, tháng 02/2017 I/ Mục đích – yêu cầu Tri thức – Trẻ nhận ra, phân biệt, phát âm xác chữ b, d, đ nắm kết cấu chữ b, d, đ thông qua trò chơi – Trẻ nắm luật chơi biết chơi trò chơi với chữ b, d, đ Kỹ – Trẻ phát âm chuẩn, rõ ràng chữ b, d, đ – Trẻ nhận ra phân biệt chữ b, d, đ thơ “Anh đom đóm” – Có kỹ làm việc theo nhóm – Kỹ nói rõ ràng, đủ câu Thái độ – Trẻ biết phối hợp với trò chơi vận động – Biết tuân thủ luật chơi – Ý thức, thái độ tích cực tham gia hoạt động II/ Chuẩn bị – túi sỏi – Nhạc hát “Con cào cào”, “đố bạn” nhạc sôi động – khổ giấy A2 viết nội dung thơ “Anh đom đóm” – nhà gắn chữ b, d, đ – bút – Thẻ chữ – Vòng thể dục – Xắc xô III/ Tiến trình hoạt động Hoạt động cô Hoạt động trẻ * Hoạt động 1: Ổn định lớp, gây hứng thú – Các lại với cô nào! Cô có tin vui muốn – Trẻ lại gần cô dành cho lớp chúng mình, có muốn biết tin vui không? – Bây nhắm mắt lại xem cô có quà muốn dành tặng lớp nhé! – Cô có quà đây? – Trẻ trả lời – Chúng đọc lại chữ b, d, đ – Trẻ đọc cô – Giờ học hôm cô cho lớp ôn lại nhóm chữ b, d, đ qua nhiều trò chơi để thử tài – Bây sẵn sàng để tham gia trò – Rồi chơi chưa? * Hoạt động 2: Trò chơi với chữ b, d, đ a/ Trò chơi 1: Tìm chữ theo hiệu lệnh + Lần 1: Tìm thẻ chữ theo tên gọi (1 lần) – Lối chơi: Cô phát cho bạn rổ đồ dùng rổ có nhiều chữ cái, nhiệm vụ nghe cô gọi tên chữ tìm thật nhanh rổ chữ giơ lên đọc to nhé! – Trò chơi khởi đầu “Tìm chữ, tìm chữ” – Tìm cho cô chữ b – Cô xác minh thẻ chữ trẻ, cho trẻ dùng tay tô theo nét chữ quay thẻ chữ lại đọc nào! – Tiếp tục cô cho trẻ tìm chữ d, đ +Lần : Tìm thẻ chữ theo dấu hiệu ( lần) – Bây cô đố khó “ Tìm chữ, tìm chữ” – Chúng tìm cho cô chữ có: – Một nét sổ thẳng bên trái nét cong tròn khép kín bên phải – Cô xác minh thẻ chữ trẻ, cho trẻ đọc – Tiếp tục cô cho trẻ tìm chữ d, đ – Một nét cong tròn khép kín bên trái nét sổ thẳng bên phải – Có nét nét cong tròn khép kín bên trái, nét sổ thẳng bên phải có nét ngang phía – Cô tổ chức cho trẻ chơi b/ Trò chơi 2: Nhanh mắt, nhanh tay – Trò chơi thứ có tên gọi “Nhanh mắt, nhanh tay” – Để tham gia trò chơi nhanh nhẹn tạo cho cô thành đội chơi nào! – Trên bảng cô có thơ “Anh đom đóm” – Cả lớp đọc to thơ cô nhé! – Trong thơ có chứa nhiều chữ b, d, đ nhiệm vụ đội là: Khi cô nói khởi đầu, thành viên đội bật thật nhanh vào vòng lên dùng bút gạch chân chữ b, d, đ có thơ Chúng nhớ gạch chân chữ b, d, đ không gạch sang chữ khác, người gạch chân chữ Sau gạch chân xong, chạy thật nhanh đội vỗ tay vào vai bạn đầu hàng, bạn khởi đầu bật vào vòng thực tương tự Thời gian thực vòng nhạc Nếu bạn không bật vào vòng hay gạch chân chữ liền lúc bị phạm quy, chữ không tính Đội gạch nhiều chữ đội thắng lợi – Cô tổ chức cho trẻ chơi, trẻ đứng xem xét để phát đội khác phạm luật – Cô xác minh kết đếm chọn thẻ số tương ứng – Trẻ lắng nghe lối chơi, luật chơi – Trẻ trả lời – Trẻ chơi – Trẻ lắng nghe – Trẻ chơi – Trẻ đọc thơ cô – Trẻ lắng nghe – Trẻ chơi – Trẻ lắng nghe c/ Trò chơi 3: Xếp chữ sỏi – Trò chơi trò chơi “Xếp chữ sỏi”, để tham gia trò chơi bạn nhanh nhẹn đội hình chữ U nào! – Cô tặng cho bạn 20 viên sỏi lên chọn đếm đủ 20 viên nhé! + Lần 1: Cô cho trẻ xếp chữ theo tên gọi – Khi cô nói “Xếp chữ, xếp chữ” lắng nghe xem cô yêu cầu xếp chữ nhanh tay xếp chữ nhé! – “Xếp chữ, xếp chữ” – Cả lớp xếp cho cô chữ b – Cô theo dõi trẻ xếp sau cho trẻ đọc – Lần lượt cô cho trẻ xếp chữ d, chữ đ + Lần 2: Cô tả nét chữ trẻ xếp – Cô tổ chức cho trẻ chơi – Cô xem xét, nhận xét trẻ chơi d/ Trò chơi 4: Tìm nhà – Lối chơi: Cô có nhà, nhà có tranh vật tên gọi có chứa chữ (b, d, đ) Các vòng tròn vừa vừa hát bài: Trời nắng trời mưa hát đến câu mau mau nhà thì: + Bạn cầm thẻ chữ nhà tương ứng với chữ – Bạn tìm sai phải nhảy lò cò vòng quanh lớp – Cô tổ chức cho trẻ chơi (2 – lần) – Sau lần chơi cô xác minh thẻ chữ mà trẻ nhà *Hoạt động 3: Kết thúc – Cô nhận xét học – Cô khen ngợi khích lệ trẻ – Cô cho trẻ hát : Đố bạn chuyển hoạt động – Trẻ chỗ ngồi – Trẻ lên lấy sỏi – Trẻ lắng nghe – Trẻ chơi – Trẻ lắng nghe – Trẻ chơi – Trẻ lắng nghe – Trẻ chơi – Trẻ lắng nghe cô nhận xét – Trẻ hát chuyển hoạt động x v r g y s x v r g y v x v r g y r Phßng GD – §T QuËn Long Biªn Tr­êng MN Th­îng thanh §Ò tµi : tro choi chu cai Chñ ®iÓm : gia dinh Gi¸o viªn : NguyÔn Thi Huong e ¨ a © ª RÌm c aử Ì ấm chÐn Ð Vô tuyến ế Qu¹t bµn ¹ µ g¨ng tay ¨ a §Çu ®Üa Ç a HOẠT ĐỘNG :LÀM QUEN CHỮ CÁI ĐỀ TÀI:lµm quen ch÷ c¸i b,d,® CHỦ ĐIỂM: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT GIÁO VIÊN THỰC HIỆN: nguyÔn thÞ hoµn Con bò Con bò Co n b ò b l B b Con dê C o n d ê d dl Nhóm tác giả: Khối mẫu giáo Môn: Trò chơi chữ cái i,t,c – b,d,đ Chủ đề : Toàn cầu động vật Lớp: Mẫu giáo lớn Trò chơi 1: Xem ai đoán giỏi Tìm chữ trong từ Chim sâu Tôm sú Cua đồng Ôn chữ cái i Chim sâu Tôm sú Cua đồng Giải đáp sai Giải đáp đúng chim sâu thỏ trắng cua đồng Ôn chữ cái c vịt mẹ Đ á p á n đ ú n g Cua đồng […]…Giải đáp sai Cô và bé cùng gọi tên các con vật này Con dê Con bò lạc đà Ôn chữ cái b Con bò Dê mẹ Lạc đà Giải đáp đúng Giải đáp sai Ôn chữ cái đ con bò Dê trắng lạc đà Giải đáp đúng Giải đáp sai Ôn chữ cái t c t t b đ i d Giải đáp đúng t t Giải đáp sai Ôn chữ cái d d i b t đ d c Giải đáp đúng d d Giải đáp sai c ê i o u t đ d e b Giải đáp sai t ê u đ d o c i e o ê c u đ d c t e …I/ Mục đ ch – yêu cầu Tri thức – Trẻ nhận ra, phân biệt, phát âm xác chữ b, d, đ nắm kết cấu chữ b, d, đ thông qua trò chơi – Trẻ nắm luật chơi biết chơi trò chơi với chữ b, d, đ Kỹ – Trẻ… chữ b, d, đ qua nhiều trò chơi đ thử tài – B y sẵn sàng đ tham gia trò – Rồi chơi chưa? * Hoạt đ ng 2: Trò chơi với chữ b, d, đ a/ Trò chơi 1: Tìm chữ theo hiệu lệnh + Lần 1: Tìm thẻ chữ theo… chuẩn, rõ ràng chữ b, d, đ – Trẻ nhận ra phân biệt chữ b, d, đ thơ “Anh đom đ m” – Có kỹ làm việc theo nhóm – Kỹ nói rõ ràng, đ câu Thái đ – Trẻ biết phối hợp với trò chơi vận đ ng – Biết tuân

Xem Thêm :   Bộ sưu tập các bức tranh tô màu bóng bay cho bé

Xem Thêm :  Top 10 các loại bánh mì pháp trứ danh, ngon xuất sắc không thể kiềm lòng

– Xem thêm –

Xem thêm: Trò chơi chữ cái b d đ, Trò chơi chữ cái b d đ, Trò chơi chữ cái b d đ

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button