Thủ Thuật

Tổng tài sản là gì? cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp

Tổng tài sản là gì? Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp

Trong kế toán tài chính , tài sản là bất kỳ nguồn lực nào thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của một doanh nghiệp hoặc một thực thể kinh tế. Nó là bất cứ thứ gì (hữu hình hoặc vô hình) có thể được sử dụng để tạo ra giá trị kinh tế tích cực . Tài sản thể hiện giá trị sở hữu có thể chuyển đổi thành tiền mặt (mặc dù bản thân tiền mặt cũng được coi là tài sản).  Bảng cân đối kế toán của một công ty ghi lại giá trị bằng tiền của các tài sản thuộc sở hữu của công ty đó. Nó bao gồm tiền và các vật có giá trị khác của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp. Bên cạnh đó, còn có tổng tài sản của doanh nghiệp, đây là một khoản đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Vậy tổng tài sản là gì? Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, bài viết dưới đây của Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc nội dung liên quan đến: ” Tổng tài sản là gì? Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp”

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Tổng tài sản là gì?

– Tổng tài sản ( Total assets)  được sử dụng phổ biến nhất trong bối cảnh công ty, được định nghĩa là tài sản thuộc sở hữu của đơn vị có giá trị kinh tế mà lợi ích có thể thu được trong tương lai. Tài sản được ghi trong bảng cân đối kế toán của công ty. Tài sản được phân loại thêm thành tài sản lưu động và tài sản kém thanh khoản, tùy thuộc vào tính thanh khoản của chúng. Tài sản lưu động là tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt hoặc dễ dàng bán lấy tiền mặt. Tài sản cũng được phân loại trên bảng cân đối kế toán là Tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn. Tài sản lưu động là tài sản có thể được thanh lý trong vòng một năm, trong khi tài sản dài hạn là tài sản được thanh lý trong hơn một năm.

– Tổng tài sản là bản kế toán đầy đủ tất cả những gì một người hoặc doanh nghiệp sở hữu và giá trị kết hợp của nó. Biết cách xác định tổng tài sản có thể giúp bạn đưa ra quyết định tài chính của riêng mình và biết được giá trị của đồ đạc của bạn. Giá trị của chúng cũng rất hữu ích để biết cho mục đích thuế hoặc lập kế hoạch đầu tư mới. Trong bài viết này, chúng tôi định nghĩa tổng tài sản là gì và khám phá cách sử dụng chúng.

Xem Thêm :  Vẽ tranh an toàn giao thông đơn giản, đẹp và nhiều ý nghĩa

– Tổng tài sản là sự thể hiện giá trị của mọi thứ mà một người sở hữu sau khi xem xét tất cả các tài sản và nợ phải trả. Tài sản là bất kỳ thứ gì mà một người hoặc tổ chức sở hữu, chẳng hạn như ô tô hoặc cổ phiếu. Các cá nhân hoặc tổ chức mua một tài sản vì nó có tiềm năng tăng giá trị trong tương lai. Các công ty đôi khi mua lại tài sản, chẳng hạn như thiết bị mới hoặc bất động sản, với mục đích sử dụng những tài sản đó để tăng dòng tiền của họ.

– Trách nhiệm pháp lý đại diện cho một nghĩa vụ, cho dù là tài chính hay dịch vụ, mà một cá nhân hoặc tổ chức có đối với người khác. Điều này có thể bao gồm các chi phí như tiền thuê nhà, thuế hoặc nợ. Việc tính đến các khoản nợ phải trả giúp tính toán tổng tài sản một cách chính xác nhất. Để xác định tổng tài sản, bạn lấy giá trị tài sản trừ đi giá trị nợ phải trả.

– Tổng tài sản: Sử dụng trong các hợp đồng nợ: Do đó, tổng tài sản là một thành phần quan trọng và không thể thiếu để xác lập giá trị ròng trong các giao ước nợ. Các giao ước thường được đo lường bằng cách sử dụng bảng cân đối kế toán của bên đi vay. Hợp đồng nợ có giá trị ròng thường được sử dụng nhất khi bên cho vay là ngân hàng thương mại hoặc tổ chức tài chính. Một số ví dụ phổ biến về các giao ước nợ có giá trị ròng có thể là tổng tài sản trên tỷ lệ nợ , tổng giá trị ròng trên tỷ lệ nợ, giá trị ròng tối thiểu và nhiều thứ khác.

– Trong khi đánh giá báo cáo tài chính của công ty, ngân hàng nhận thấy rằng tổ chức này đã bán bớt một giá trị tài sản đáng kể trong năm tài chính vừa qua để giải quyết một khoản vay dài hạn. Tuy nhiên, dự báo cho năm tài chính sắp tới cho thấy xu hướng tích cực.

2. Cách phân loại tài sản của một doanh nghiệp:

– Tổng số loại tài sản: Đây là danh sách các loại tổng tài sản

Xem thêm: Tỷ số lợi nhuận trên tài sản là gì? Những nội dung liên quan?

+ Tiền và các khoản tương đương tiền

+ Chứng khoán thị trường

+ Khoản phải thu

+ Chi phí trả trước

+ Hàng tồn kho

+ Tài sản cố định

+ Tài sản vô hình

+ Thiện chí

Xem thêm: Hiệu ứng đảo ngược là gì ? Tìm hiểu hiệu ứng Momentum?

+ Nhiều tài sản khác

– Tùy thuộc vào các chuẩn mực kế toán hiện hành , các tài sản bao gồm danh mục tổng tài sản có thể được ghi nhận hoặc không được ghi nhận theo giá trị thị trường hiện tại . Nhìn chung, các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế phù hợp hơn trong việc trình bày tài sản theo giá trị thị trường hiện tại, trong khi các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung ít có khả năng cho phép điều chỉnh lại như vậy.

Xem Thêm :  Các hàm trong excel 2010

– Chủ sở hữu có thể xem xét tổng tài sản của họ để biết có thể chuyển đổi nhanh nhất thành tiền mặt. Một tài sản được cho là có tính thanh khoản cao hơn nếu nó có thể dễ dàng được bán lấy tiền mặt và không có tính thanh khoản nếu không đúng như vậy. Các thanh khoản khái niệm cũng được sử dụng cho việc trình bày tài sản trong bảng cân đối, với các mặt hàng hầu hết chất lỏng (ví dụ như tiền mặt) được liệt kê ở đầu và ít nhất chất lỏng (ví dụ như tài sản cố định) được liệt kê gần gũi hơn với đáy. Đây trật tự của thanh khoản xuất hiện trong viên đạn trước danh sách điểm của tài sản.

– Tài sản cũng được phân loại trên bảng cân đối kế toán là tài sản lưu động hoặc tài sản dài hạn . Một tài sản hiện tại, chẳng hạn như tài khoản phải thu hoặc chứng khoán có thể bán được trên thị trường, dự kiến ​​sẽ được thanh lý trong vòng một năm. Một tài sản dài hạn, chẳng hạn như tài sản cố định, dự kiến ​​sẽ được thanh lý trong hơn một năm.

– Một người mua tiềm năng sẽ đặc biệt chú ý đến các loại tài sản khác nhau được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của một công ty mục tiêu . Trọng tâm sẽ là việc đánh giá liệu giá trị tài sản được nêu trên bảng cân đối kế toán có tương ứng với giá trị thực tế của tài sản hay không, hoặc có sự khác biệt đáng kể hay không. Nếu giá trị thực tế thấp hơn, người mua có thể sẽ giảm quy mô giá thầu của mình. Nếu một tài sản có giá trị cao hơn, người mua sẽ có lợi ích lớn hơn trong việc mua lại doanh nghiệp và do đó có thể làm tăng giá chào bán của nó.

– Công thức: Công thức cơ bản trong kế toán được thể hiện như sau:  Tổng tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu

– Mở rộng phương trình tính toán, sau khi xem xét doanh thu và chi phí bán hàng, được biểu thị bằng: –

Tài sản = Nợ phải trả + Vốn chủ sở hữu + (Doanh thu – Chi phí) – Tỷ số hòa

– Có hai danh mục chính để phân loại tài sản có thể giúp sắp xếp tài liệu khi xác định tổng tài sản của bạn. Hai loại tài sản là tài sản lưu động và tài sản dài hạn. Tài sản lưu động là thứ mà người sở hữu có thể thanh lý hoặc đổi lấy tiền mặt một cách nhanh chóng. Các chủ sở hữu thường có kế hoạch thanh lý tài sản lưu động trong vòng một năm kể từ khi mua chúng. Tài sản dài hạn là thứ mà chủ sở hữu có kế hoạch lưu giữ trong thời gian dài hơn hoặc cần nhiều thời gian hơn để thanh lý. Dưới đây là các ví dụ cho cả hai loại nội dung:

Xem Thêm :  [top 2022] tổng hợp 25+ kiểu tóc nam đẹp 2022

Xem thêm: Tỉ suất lợi nhuận trên tổng tài sản là gì? Ý nghĩa và công thức tính của ROA

– Tài sản lưu động, tiền mặt: Tiền mặt là hình thức cơ bản nhất của tài sản lưu động và có thể được sử dụng để mua các tài sản khác.

– Hàng tồn kho: Hàng tồn kho bao gồm bất cứ thứ gì mà một công ty dự định bán trực tiếp cho khách hàng, chẳng hạn như thành phẩm, cũng như các vật liệu cần thiết để xây dựng chúng. Các doanh nghiệp cũng có thể đưa vào kho của họ những mặt hàng chưa được sản xuất hoàn chỉnh.

– Chi phí trả trước: Chi phí trả trước là một thứ được mua trước để chủ sở hữu mất một thời gian dài hơn để tiêu thụ hoặc sử dụng, giống như hợp đồng bảo hiểm.

– Chứng khoán có thể bán được: Chứng khoán có thể bán trên thị trường là khoản đầu tư mà người sở hữu có thể thanh lý dễ dàng, như tín phiếu kho bạc hoặc chứng chỉ tiền gửi.

– Các khoản phải thu: Các khoản phải thu đề cập đến khoản tiền mà một cá nhân hoặc doanh nghiệp bị người khác nợ, chẳng hạn như đối với một dịch vụ hoặc sản phẩm mà khách hàng nhận được dưới dạng tín dụng.

– Tài sản cố định: Tài sản cố định là một phần tài sản mà chủ sở hữu có kế hoạch giữ và sử dụng lâu dài, bao gồm nhà cửa, phương tiện và máy móc.

– Tài sản vô hình: Tài sản vô hình là khoản đầu tư hữu ích trong thời gian dài hơn một năm, chẳng hạn như nhãn hiệu, mối quan hệ khách hàng và các thỏa thuận cấp phép.

– Lợi thế thương mại: Chủ sở hữu doanh nghiệp có thể kiếm được lợi thế thương mại khi họ mua một thực thể với giá cao hơn giá chào bán và không ghi giá họ phải trả vào tài sản và nợ phải trả của họ. Lợi thế thương mại cũng được coi là tài sản vô hình.

– Các khoản phải thu: Các khoản phải thu cũng có thể được coi là tài sản dài hạn khi khách hàng mất hơn một năm để hoàn trả khoản tín dụng của họ.


Thiếu gia hay tổng tài ????? – Tôi nên gọi chàng trai này là gì???!『Tiktok』


Cre: 抖音 / tiktok
Facebook cá nhân: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010182046536
✅Kênh chuyên làm về các clip,trào lưu tiktok,các video hay, ý nghĩa nhằm mục đích giải trí. Mong mn ủng hộ ??
✅ Nhớ like và subscribe nhé!!!! Ấn vào chuông để nhận được thông báo về video mới nhất nha ???
© bản quyền thuộc douyin (抖音)
✔️ Không reup dưới mọi hình thức,plz ?
Quảng cáo: phuongminzy2@gmail.com

douyin thiếu_gia tổng_tài boss tiktokTQ anhemsinhdoi Tutien Tulam
Tags: htpchannel, htp, soái ca, hot boy, trai đẹp, tiktok, douyin, tiktok trung quốc, anh em sinh đôi, anh trai và em gái, anh em, giải trí, clip vui,..

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button