Giáo Dục

Thuyết trình về ma túy

Bạn đang xem

20 trang mẫu

của tài liệu , để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Ma túyNhóm 1 Nội Dung 1. Hiểu biết về ma túy 2. Tác hại của ma túy3. Điều cần biết về ma túy• Khái niệm • Phân loại• Đối với người sử dụng• Đối với xã hội và nền kinh tế• Quá trình và nguyên nhân• Dấu hiệu nhận biếtHiểu biết về ma túy Khái niệm: Dựa trên quan điểm đó Luật Phòng Chống Ma Túy nước ta đã đưa ra khái niệm về chất ma túy như sau : + Chất ma túy là chất gây nghiện, chất hướng thần, được quy định trong các danh mục do chính phủ ban hành. + Chất gây nghiện là chất kích thích, ức chế thần kinh, dễ gây tình trạng nghiện đối với người sử dụng. + Chất hướng thần. là chất kích thích, ức chế thần kinh hoặc gây ảo giác, nếu sử dụng nhiều lần có thể dẩn tới tình trạng nghiện đối với người sử dụng. 2. Phân loại chất ma túy:Phân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túyPhân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc hóa học của chất ma túy Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụngPhân loại chất ma túy dựa vào tác dụng của nó đối với tâm sinh lý người sử dụngPhân loại dựa theo nguồn gốc sản xuất ra chất ma túy Chất ma túy có nguồn gốc tự nhiên: là có sẵn trong tự nhiên, ancaloit của một số loài thực vật như cây thuốc phiện, cooca, cần sa Cây thuốc phiệnCây coocaChất ma túy bán tổng hợp: : là những chất mà nguyên liệu dùng để sản xuất ra chúng được lấy 1 phần từ tự nhiên sau đó người ta cho phản ứng với các chất khác để tạo ra chất ma túy mới VD : lấy Morphine cho tác dụng với Anhydric axetic xẽ tạo thành HeroineChất ma túy tổng hợp: chủ yếu được điều chế trong phòng thí nghiệm VD : Methamphetamine, Amphetamine b) Phân loại dựa theo đặc điểm cấu trúc hóa học của chất ma túy Ít được sử dụng trong đời sống xã hộiCác nhà khoa học rất quan tâm, nghiên cứu để chuyển hóa từ chất này thành chất khác và đặc biệt tìm ra các phương pháp giám định chúng hoặc nghiên cứu các loại thuốc để cai nghiệnVd: heroine, morphine, codeine c) Phân loại dựa theo mức độ gây nghiện và khả năng bị lạm dụng : Chất ma túy có hiệu lực cao:có độc tính cao, hoạt tính sinh học mạnh & thường gây ra nhiều nguy hiểm cho người sử dụng như heroine, cocaine, ecstasy Chất ma túy có hiệu lực thấp : là những chất có độc tính thấp hơn mức độ hoạt tính sinh học cũng thấp hơn, thường là những thuốc an thần Vd: diazepam, clordiazepam d) Phân biệt chất ma túy dựa và tác dụng của nó đối với tâm sinh lý người sử dụng : Nhóm chất ma túy an thần VD : ( thuốc phiện, morphine ) Nhóm chất ma túy gây kích thích VD : (cocaine, amphetamine ) Nhóm chất ma túy gây ảo giác VD : (cần sa, lysergide)3. Các chất ma túy thường gặp : a. Nhóm chất ma túy an thần * Thuốc phiện:Thuốc phiện sống Thuốc phiện chínXái thuốc phiệnThuốc phiện y tế Thuốc phiện nhựa, quả phơi khô và quả tươi Thuốc phiện y tế Xái thuốc phiện* Morphine : Là một ancaloit chính của nhựa thuốc phiện. Trong điều kiện bình thường morphine kết dạng bột tinh thể màu trắng. không mùi có vị đắng. * Heroine :Bình thường heroine tinh khiết tồn tại ở dạng tinh thể màu trắng, cnếu có lẩn tạp chất thì có màu sắc khác nhau, không mùi có vị đắng. b) Nhóm chất ma túy gây kích thích : Một số loại tân dược gây nghiện* Cần sa và các sản phẩm của nó - Cần sa có tên khoa học là: Cannabis – sativa L còn có tên gọi khác: cây gai dầu, cây lanh mèo.. - Sản phâm của cây cần sa bao gồm: Thảo mộc cần sa, nhựa cần sa,tinh dầu cần saC. Nhóm chất gây ảo giác * Lysergic Acid Diethylamide (LSD) là 1 loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh SLD tồn tại dưới dạng bột tinh thể màu trắng, Là loại ma túygây ảo giác mạnh nhất mà loài người biết đến.Một số hình ảnh thuốc lắc (MAMD) hiện có trên thị trườngC. Nhóm chất gây ảo giác Lysergide (LSD)* Lysergic Acid Diethylamide (LSD) là 1 loại ma túy gây ảo giác cực kỳ mạnh SLD tồn tại dưới dạng bột tinh thể màu trắng, Là loại ma túygây ảo giác mạnh nhất mà loài người biết đến Cần sa và các sản phẩm của nó* Cần sa và các sản phẩm của nó - Cần sa có tên khoa học là: Cannabis – sativa L còn có tên gọi khác: cây gai dầu, cây lanh mèo.. - Sản phâm của cây cần sa bao gồm: Thảo mộc cần sa, nhựa cần sa,tinh dầu cần sa* Sử dụng chất ma túy : II. TÁC HẠI CỦA TỆ NẠN MA TÚY 1.Tác hại của ma túy đối với bản thân người sử dụngGây tổn hại về sức khỏe : Hệ tiêu hóa: Người nghiện luôn có cảm giác no, vì vậy họ không muốn ăn, tiết dịch của hệ tiêu hóa giảm,...Hệ hô hấp: Thường bị viêm mũi, viêm xoang, viêm đường hô hấp trên và dướiHệ tuần hoàn: Người nghiện thường bị loạn nhịp, huyết áp tăng, giảm đột ngột, mạch máu bị xơ cứng, đặc biệt là hệ mạch não làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ não. Do việc tiêm chích thường không vô trùng nên dễ dẫn đến nhiễm trùng máu, viêm tắc tĩnh mạch( thường gặp viêm tắc tĩnh mạch hai chi dưới)Các bệnh về da: Người nghiện ma túy bị rối loạn cảm giác da nên không thấy bẩn, thường sợ nước => tạo cơ hội cho các bệnh về da phát triển: ghẻ lở, hắc lào, viêm da Làm suy giảm chức năng thải độc: Khi nghiện ma túy ảnh hưởng đến chức năng thải độc làm chất độc tích tụ trong cơ thể, làm cho gan thận và toàn cơ thể suy yếu, hay bị các bệnh: áp xe gan, viêm gan, suy gan, Đối với hệ thần kinh: Sẽ tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương, gây nên tình trạng kích thích hoặc ức chế từng phần ở bán cầu đại nãoNghiện ma túy dẫn đến tình trạng suy nhược toàn thân, suy giảm sức lao độngb) Gây tổn hại về tinh thần C¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu vÒ ngư­êi nghiÖn ma tuý chØ ra r»ng : + Ngư­êi nghiÖn ma tóy thư­êng cã héi chøng quªn+ Ngư­êi nghiÖn th­ưêng m¾c ph¶i héi chøng lo¹n thÇn kinh ¶o gi¸c sím ( ¶o gi¸c, hoang t­ëng, kÝch ®éng )+ Ngư­êi nghiÖn cßn m¾c ph¶i héi chøng lo¹n thÇn kinh ¶o gi¸c muén ( rèi lo¹n vÒ c¶m xóc, t©m tÝnh & nh©n c¸ch ) + Sö dông ma tuý lµm cho ngư­êi nghiÖn thay ®æi tr¹ng th¸i t©m lý, sa sót vÒ tinh thÇn. Hä thư­êng xa l¸nh nÕp sèng, sinh ho¹t lµnh m¹nh, xa l¸nh ngư­êi th©n, b¹n bÌ tèt. V× vËy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña b¶n th©n hä cã thÓ lµm bÊt cø viÖc g× kÓ c¶ trém c¾p lõa ®¶o, giÕt ngư­êi c) Gây tổn hại về kinh tế, tình cảm, hạnh phúc gia đình.Nghiện ma túy làm tiêu tốn tài sản -> làm đổ vỡ mối quan hệ tốt đẹp giữa những người thân trong gia đình.Do qu¸ tr×nh sö dông ma tóy sÏ lµm cho ngư­êi nghiÖn thay ®æi vÒ nh©n c¸ch nªn ®Õn 1 lóc nµo ®ã b¶n th©n hä xÏ kh«ng cßn hßa hîp víi nh÷ng ng­ưêi trong gia ®inhKhi không thể thỏa mãn cơn nghiện, người nghiện trở nên liều lĩnh, hung bạo, có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng như: hành hạ người thân, cha mẹ, vợ con, v.v => Hạnh phúc gia đình tan vỡ và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống cộng đồng2. Tác hại của tệ nạn ma túy đối với nền kinh tế.- Lµm suy gi¶m nguån dù tr÷ quèc gia ( suy gi¶m ng©n s¸ch nhµ n­ưíc ) - Hµng n¨m nhµ n­ưíc ph¶i chi phÝ hµng ngµn tû ®ångcho viÖc xãa bá c©y thuèc phiÖn, cho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý, c«ng t¸c phßng, chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý.- Lµm suy gi¶m lùc lư­îng lao ®éng cña gia ®×nh vµ x· héi c¶ vÒ sè l­ưîng vµ chÊt l­ưîng; lµm cho thu nhËp quèc d©n còng gi¶m, chi phÝ cho dù phßng vµ ch¨m sãc y tÕ l¹i t¨ng.- HÇu hÕt ngư­êi nghiÖn lµ ë ®ä tuæi lao ®éng nªn vÊn ®Ò ®µo t¹o lùc l­ưîng thay thÕ hä rÊt khã kh¨n )- Ảnh hư­ëng ®Õn t©m lý cña c¸c nhµ ®Çu tư­ nưíc ngoµi, kh¸ch du dÞch.3. Tác hại của tệ nạn ma túy đối với trật tự an toàn xã hội. - Nghiện ma túy không những làm hại sức khỏe của con người, mà còn là nguyên làm cho tình trạng tội phạm ngày càng gia tăng ( để đáp ứng nhu cầu của bản thân họ có thể giết người, cướp của . . . )- Những hoạt động sử dụng mua bán chất Ma Túy ở 1 số địa bàn xẽ kéo theo những tệ nạn xã hội & vi phạm pháp luật khác, từ đó xẽ gây mất ổn định trật tự an ninh - xã hội Tóm lại : tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của toàn XH, với những hậu quả & tác hại vô cùng lớn.Điều đó đặt ra yêu cầu cấp thiết với mỗi chúng ta & các cơ quan pháp luật nhà nước cần nỗ lực bằng mọi biện pháp để xóa bỏ tệ nạn nàyIII. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy và dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy.Quá trình và nguyên nhân nghiện ma túy.Quá trình nghiện ma túy.- Tõ viÖc sö dông ma tóy lÇn ®Çu tiªn ®Õn trë thµnh 1 ng­ưêi nghiÖn lµ c¶ 1 qu¸ tr×nh & qu¸ tr×nh ®ã diÔn ra như­ sau : Sö dông lÇn ®Çu tiªn thØnh tho¶ng sö dông sö dông th­ường xuyªn sö dông do phô thuécCòng cã nh÷ng tr­ường hîp sö dông lÇn ®Çu sau ®ã sö dông th­ường xuyªn & phô thuéc lu«n Qu¸ tr×nh nghiÖn ma tóy nµy diÔn ra nhanh hay chËm cßn tïy thuéc vµo th¸i ®é cña ng­êi sö dông b. Nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy. * Nguyªn nh©n kh¸ch quan : - Do ¶nh hưởng cña mÆt tr¸i c¬ chÕ thÞ tr­ường dÉn ®Õn nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi lèi sèng cña giíi trÎ nh­ư: lèi sèng thùc dông, bu«ng th¶ . . . mét sè häc sinh kh«ng lµm chñ đưîc b¶n th©n ®· sa vµo tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý.- Sù t¸c ®éng cña lèi sèng thùc dông, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i dÉn ®Õn mét sè em cã lèi sèng ch¬i bêi tr¸c t¸ng tham gia vµo c¸c tÖ n¹n x· héi.- Sù phèi hîp gi÷a gia ®×nh, nhµ tr­ường, x· héi trong qu¶n lý häc sinh, sinh viªn ë mét sè ®Þa ph­ương ch­a thùc sù cã hiÖu qu¶.- C«ng t¸c qu¶n lý ®Þa bµn d©n cư­ ë mét sè ®Þa phương ch­a tèt, nªn ë mét sè khu vùc xung quanh c¸c tr­ường häc hoÆc t¹i n¬i c¸c em cư­ tró, sinh sèng cßn nhiÒu tô ®iÓm cê b¹c, m¹i d©m, ma tuý tõng ngµy tõng giê t¸c ®éng ®Õn suy nghÜ vµ hµnh ®éng cña løa tuæi trÎ, trong ®ã cã c¸c em häc sinh.- Do mét bé phËn c¸c bËc cha mÑ thiÕu quan t©m ®Õn viÖc häc tËp, sinh ho¹t cña con, em. Cha, MÑ vµ nh÷ng ng­ười lín tuæi do m¶i lµm ¨n, lo kiÕm tiÒn hoÆc do nu«ng chiÒu con c¸i qu¸ møc hoÆc trong gia ®×nh cã ng­ười lín tuæi còng m¾c nghiÖn hoÆc cã hµnh vi bu«n b¸n ma tuý....*Nguyên nhân chủ quan- Do thiÕu hiÓu biÕt vÒ t¸c h¹i cña ma tuý, nªn nhiÒu em häc sinh bÞ nh÷ng ®èi t­ượng xÊu kÝch ®éng, l«i kÐo sö dông ma tuý, tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý.- Do muèn tho¶ m·n tÝnh tß mß cña tuæi trÎ, thÝch thÓ hiÖn m×nh, nhiÒu em ®· chñ ®éng ®Õn víi ma tuý.- Do t©m lý ®ua ®ßi, h­ưởng thô; nhiÒu em häc sinh cã lèi sèng bu«ng th¶, dÔ bÞ l«i kÐo, sa ng·. víi nh÷ng häc sinh nµy kh«ng chØ sö dông ma tuý mµ cßn tham gia vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý nh»m môc ®Ých kiÕm tiÒn ®Ó tho¶ m·n thó vui h­ëng l¹c.- Mét sè tr­ường hîp do hoµn c¶nh gia ®×nh bÊt lîi như: Bè, mÑ bá nhau; gia ®×nh bÊt hoµ, må c«i cha mÑ hoÆc hoµn c¶nh gia ®×nh khã kh¨n... Do buån ch¸n c« ®¬n, kh«ng lµm chñ ®­ược b¶n th©n c¸c em ®· chñ ®éng t×m ®Õn víi ma tuý.2. Dấu hiệu nhận biết học sinh nghiện ma túy Tæng kÕt tõ thùc tiÔn cho thÊy c¸c chÊt ma tuý th­ường ®ược häc sinh, sinh viªn sö dông lµ: Heroin, Ma tuý tæng hîp, CÇn sa, ma tóy ®¸ . . . b»ng c¸ch : hÝt, uèng, chÝch. NÕu sö dông thường xuyªn hoÆc ®· bÞ lÖ thuéc (m¾c nghiÖn), cã thÓ nhËn biÕt th«ng qua nh÷ng dÊu hiÖu sau :- Trong cÆp s¸ch hoÆc tói quÇn ¸o th­ường cã dông cô dïng sö dông chÊt ma tóy như­: bËt löa, kÑo cao su, giÊy b¹c- Hay xin ra ngoµi ®i vÖ sinh trong thêi gian häc tËp- Thường tô tËp ë n¬i hÎo l¸nhTh­ường hay xin tiÒn bè mÑ - Lùc häc gi¶m sót- Hay bÞ to¸t må h«i, ng¸p vÆt, ngñ gËt, tÝnh t×nh c¸u g¾t, da xanh t¸i, ín l¹nh næi da gµ, buån n«n, mÊt ngñIV. Tr¸ch nhiÖm cña Häc sinh trong phßng, chèng ma tuý - Häc tËp, nghiªn cøu n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng t¸c phßng, chèng ma tuý vµ nghiªm chØnh chÊp hµnh.- Kh«ng sö dông ma tuý d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo.- Kh«ng tµng tr÷, vËn chuyÓn, mua b¸n hoÆc lµm nh÷ng viÖc kh¸c liªn quan ®Õn ma tuý.- Khuyªn nhñ b¹n häc, ng­êi th©n cña m×nh kh«ng sö dông ma tuý hoÆc tham gia c¸c ho¹t ®«ng vËn chuyÓn, mua b¸n ma tuý.- Khi ph¸t hiÖn nh÷ng Häc sinh, Sinh viªn cã biÓu hiÖn sö dông ma tuý hoÆc nghi vÊn bu«n b¸n ma tuý ph¶i b¸o c¸o kÞp thêi cho ThÇy, C« gi¸o ®Ó cã biÖn ph¸p ng¨n chÆn.- N©ng cao c¶nh gi¸c tr¸nh bÞ ®èi tượng xÊu rñ rª, l«i kÐo vµo c¸c viÖc lµm ph¹m ph¸p, kÓ c¶ viÖc sö dông vµ bu«n b¸n ma tuý.- Ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o kÞp thêi cho chÝnh quyÒn ®Þa ph­ương nh÷ng ®èi t­ượng mua b¸n, tæ chøc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma tuý vµ nh÷ng nghi vÊn kh¸c x¶y ra ë ®Þa bµn m×nh cư­ tró hoÆc t¹m tró.- TÝch cùc tham gia phong trµo phßng, chèng ma tuý do nhµ tr­ường, tæ chøc ®oµn, tæ chøc héi phô n÷ ph¸t ®éng.- H­ưởng øng vµ tham gia thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc cô thÓ, gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô phßng, chèng ma tuý t¹i n¬i cư­ tró, t¹m tró do chÝnh quyÒn ®Þa ph­ương ph¸t ®éng.- Cam kÕt kh«ng vi ph¹m ph¸p luËt, kh«ng tham gia c¸c tÖ n¹n x· héi, trong ®ã cã tÖ n¹n ma tuý.THANKS FOR WATCHING


Xem Thêm :  Công thức tính pH và hướng dẫn giải bài tập về độ pH

Thuyết trình về “tệ nạn ma túy” – Nguyễn Thị Giang – SP Hóa


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button