Kiến Thức Chung

quy trình phục vụ tại nhà hàng saigon café – sheraton saigon hotel và towers

Ngày đăng: 27/04/2014, 15:11

ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG SAIGON CAFÉSHERATON HOTEL & TOWERS Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN LÝ NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn : TH.S LÊ ĐÌNH THÁI Sinh viên thực hiện : VÕ THỊ NHÃ VÂN MSSV: 0954050378 Lớp: 09DQKS1 TP. Hồ Chí Minh, 2013 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “ Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers” là do bản thân tôi viết trong quá trình thực tập tại nhà hàng Saigon Café. Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong khóa luận đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các số liệu, kết quả trình bày trong khóa luận là hoàn toàn trung thực, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm hình thức kỷ luật của khoa nhà trường đề ra. Người viết khóa luận Võ Thị Nhã Vân Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang ii LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ths. Lê Đình Thái, người đã hướng dẫn giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện khóa luận của mình. Xin chân thành cảm ơn các anh chị quản lý nhân viên của nhà hàng Saigon Café nói riêng khách sạn Sheraton Saigon Hotel & Towers nói chung đã tận tình chỉ bảo giúp đỡ tôi trong thời gian thực tập tại đây. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện khóa luận tôi còn nhận được rất nhiều sự động viên giúp đỡ từ phía gia đình bạn bè. Vì vậy, kết quả của khóa luận này là lời cảm ơn sâu sắc nhất của tôi gởi đến mọi người là nguồn động viên cho tôi thêm tự tin về những kiến thức kỹ năng đã học được trong thời gian thực tập hoàn thành khóa luận này. Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang iv Giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Đình Thái Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU: 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH PHỤC VỤ 3 1.1. Khái niệm cơ bản về khách sạn hoạt động kinh doanh khách sạn 3 1.1.1. Khái niệm khách sạn hoạt động kinh doanh khách sạn 3 1.1.2. Phân loại khách sạn 4 1.1.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn 5 1.1.4. Chức năng nhiệm vụ của hoạt động kinh doanh khách sạn 7 1.1.5. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn 7 1.2. Khái niệm cơ bản về nhà hàng trong khách sạn 8 1.2.1. Khái niệm về nhà hàng 8 1.2.2. Phân loại nhà hàng 9 1.2.3. Vai trò nhiệm vụ của nhà hàng trong khách sạn 9 1.3. Khái niệm về quy trình phục vụ trong nhà hàng 10 1.3.1. Định nghĩa về quy trình phục vụ 10 1.3.2. Các bước cơ bản của quy trình phục vụ trong nhà hàng 10 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình phục vụ trong nhà hàng: 14 1.3.4. Khái niệm về chất lượng phục vụ trong nhà hàng 16 1.3.5. Ý nghĩa của việc hoàn thiện quy trình phục vụ trong nhà hàng 17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG SAIGON CAFÉSHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS 18 2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạn Sheraton Saigon Hotel& Tower 18 2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành phát triển của khách sạn 18 2.1.1. Cơ cấu tổ chức các bộ phận 20 2.1.2. Giới thiệu khái quát về các nhà hàng bar tại Sheraton Saigon Hotel & Towers 25 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang vi 2.2. Giới thiệu tổng quan về nhà hàng Saigon Café 29 2.2.1. Vị trí, bố cục 29 2.2.2. Mối quan hệ của bộ phận phục vụ với các bộ phận khác trong nhà hàng Saigon Café: 33 2.2.3. Tổ chức nhân sự của bộ phận phục vụ tại nhà hàng 36 2.2.4. Nhiệm vụ các chức danh 36 2.2.5. Tổ chức ca làm việc 38 2.3. Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café 41 2.3.1. Quy trình phục vụ 41 2.3.2. Đánh giá thực trạng quy trình phục vụ bàn 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG SAIGON CAFÉ 58 3.1.1. Định hướng phát triển của nhà hàng Saigon Café trong 5 năm tới58 3.2. Các giải pháp đề xuất 60 3.2.1. Nhóm giải pháp cải tiến quy trình phục vụ 60 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao, cải tiến cơ sở vật chất 62 3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên 65 KẾT LUẬN: 69 Tài liệu tham khảo: 70 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chaffing dish: dụng cụ giữ nóng thức ăn bằng hơi nước nóng. CL: Casual labor: nhân viên thời vụ, tính lương theo giờ l àm việc. Cutlery: Các dụng cụ ăn gồm dao, muỗng, nĩa, đũa. F&B: Food & Beverage: Bộ phận ẩm thực trong khách sạn. PCL: Permanent casual labor: nhân viên thời vụ, trả lương theo mức cố định hàng tháng (dao động từ 2,4 – 3 triệu đồng/ tháng tùy thuộc thời gian gắn bó với nhà hàng). Set up: Việc bày bàn ăn, bao gồm: trải khăn bàn, đặt các dụng cụ ăn ( chén, đĩa, dao, muỗng, nĩa,….), bộ muối tiêu, bình nước mắm, bình nước tương, lọ hoa,… theo trật tự được quy định sẵn. ĐH: đại học ( sử dụng trong bảng 2.3 biểu đồ 2.1) Ste ward: Viết tắt của bộ phận Stewarding. Đây là bộ phận chuyên phụ trách về đồ sứ, đồ thủy tinh đồ kim loại sử dụng trong bộ phận F&B. Bộ phận này chịu trách nhiệm kiểm kê, giao nhận, rửa vệ sinh các vật dụng như ly, tách, chén, đĩa, cutlery, quầy buffet, đèn halogen, chaffing dish,… Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG Bảng 2.1: Khoảng cách từ Sheraton Saigon Hotel & Towers đến một số địa điểm trong thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.2: Thông tin cơ bản về các nhà hàng bar tại Sheraton Saigon Hotel & To wers. Bảng 2.3: Thông tin về nhân sự của bộ phận F&B Biểu đồ 2.1: Thông tin về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên bộ phận F&B. Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Trang ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH SỬ DỤNG Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức tại Sheraton Hotel & Towers Sơ đồ 3.1: Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café […]… phục vụ cũng được nâng lên Khi chất lượng phục vụ được nâng lên, số lượng khách biết đến với nhà hàng ngày càng đông, làm tăng thêm doanh thu lợi nhuận cho nhà hàng Trang 17 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH PHỤC VỤ TẠI NHÀ HÀNG SAIGON CAFÉSHERATON SAIGON HOTEL & TOWERS 2.1 Giới thiệu tổng quan về khách sạn Sheraton Saigon. .. trị nhà hàng – khách sạn các ngành có liên quan cùng với tài liệu thu thập được từ Sheraton Saigon Hotel & Towers  Kết cấu khóa luận: Ngoài Lời mở đầu Kết luận khóa luận có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về quy trình phục vụ Chương 2: Tổng quan về Sheraton Saigon Hotel & Towers nhà hàng Saigon Café Chương 3: Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café Trang 2 Quy trình phục vụ tại. .. cứu: Thông qua việc phân tích quy trình phục vụ tại đây  Nhiệm vụ nghiên cứu: Sau thời gian thực tập, trực tiếp tham gia Café cùng với các thông tin tài liệu thu thập được, tôi viết khóa luận này nhằm tìm ra những hạn chế trong quy trình phục vụ nguyên nhân của hạn chế đó… dụng, phục vụ khách Trang 24 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers 2.1.2 Giới thiệu khái quát về các nhà hàng bar tại Sheraton Saigon Hotel & Towers Tên nhà hàng / bar Sức chứa The Lounge Phong cách / Các bữa ăn 120 Giá Thức uống món ăn nhẹ Vị trí: Đại sảnh Trà chiều VND 315.000++/1 phần ăn phong cách Á hoặc một Biễu diễn piano/ Jazz bữa trà Thực… Thêm vào đó, khách hàng cũng xem nhà hàng là nơi gặp gỡ bạn bè, người thân, tiếp đãi đối tác, nhân viên, trao đổi công việc với đồng nghiệp,… Trang 8 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers 1.2.2 Phân loại nhà hàng • Theo thực đơn: nhà hàng Á (chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách châu Á), nhà hàng Âu (chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách châu Âu), nhà hàng. .. Âu), nhà hàng Pháp (chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách Pháp), nhà hàng Ý (chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách Ý), nhà hàng Nhật (chuyên phục vụ các món ăn theo phong cách Nhật Bản)…… • Theo hình thức phục vụ: nhà hàng À la carte , nhà hàng Fast food, nhà hàng Buffet • Theo món ăn chuyên phục vụ: nhà hàng hải sản/ đặc sản, nhà hàng lẩu, nhà hàng nướng,… • Theo quy mô, đẳng cấp: quán ăn bình… Trang 11 CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Cách set up các dụng cụ ăn uống cần phù hợp với món ăn, phong cách ẩm thực cũng như quy định riêng của nhà hàng Dự trữ tủ đựng dụng cụ bàn phục vụ: tủ đựng dụng cụ để chứa các thiết bị cần phục vụ cho một bữa ăn Các thứ đồ dự trữ trong tủ này phụ thuộc vào: 1 Cách thức phục vụ loại thực đơn; Số nhân viên phục vụ được… của khách hàng, ….để có quy trình chuẩn phù hợp nhất Hoàn thiện quy trình cũng phải dựa trên khả năng của nền kinh tế Trang 14 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon CaféSheraton Saigon Hotel & Towers Đối với các tập đoàn khách sạn, nhà hàng lớn trên thế giới, việc đồng bộ hóa quy trình phục vụ trong toàn bộ hệ thống là điều nên làm để xây dựng thương hiệu đảm bảo chất lượng Tuy nhiên, tùy vào tình… thu từ nhà hàng mang lại lợi nhuận cao cho khách sạn Ngoài phục vụ nhu cầu ăn uống của khách lưu trú trong khách sạn, nhà hàng trong khách sạn còn phục vụ khách ở ngoài khách sạn nhưng muốn thưởng thức những món ăn, thức uống ngon trong không gian khác biệt so với những nhà hàng Trang 9 CaféSheraton Saigon Hotel & Towers bên ngoài; hay những khách là khách hàng. .. khách hài lòng tạo ra lợi nhuận cho khách sạn 1.3 Khái niệm về quy trình phục vụ trong nhà hàng 1.3.1 Định nghĩa về Quy trình phục vụ rất khó xây dựng chuẩn hóa do cảm nhận về chất lượng phục vụ của mỗi người . Hotel & Towers và nhà hàng Saigon Café. Chương 3: Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café. Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers . cấu tổ chức tại Sheraton Hotel & Towers Sơ đồ 3.1: Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers Trang. các nhà hàng và bar tại Sheraton Saigon Hotel & Towers 25 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers Trang vi 2.2. Giới thiệu tổng quan về nhà hàng

Xem Thêm :   Đi ăn phở cuốn và tám chuyện cùng Vlogger Ninh TITÔ | KIên Hoàng | Gia Đình Cam Cam Vlog24

Xem Thêm :  Hướng dẫn cách làm rau câu dừa đơn giản tại nhà

BỘ GIÁO DỤCĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPNgành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Chuyên ngành: QUẢN LÝKHÁCH SẠN Giảng viên hướng dẫn : TH.S LÊ ĐÌNH THÁI Sinh viên thực hiện : VÕ THỊVÂN MSSV: 0954050378 Lớp: 09DQKS1 TP. Hồ Chí Minh, 2013Trang i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “& Towers” là do bản thân tôi viết trong quáthực tậpCafé. Những phần sử dụngliệu tham khảo trong khóa luận đã được nêu rõ trong phầnliệu tham khảo. Các số liệu, kết quảbày trong khóa luận là hoàn toàn trung thực, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệmhình thức kỷ luật của khoatrường đề ra. Người viết khóa luận Võ ThịVânTrang ii LỜI CẢM ƠN Để có thể hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp này, tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ths. Lê Đình Thái, người đã hướng dẫngiúp đỡ tôi trong quáthực hiện khóa luận của mình. Xin chân thành cảm ơn các anh chị quản lýnhân viên củanói riêngkhách sạnnói chung đã tận tình chỉ bảogiúp đỡ tôi trong thời gian thực tậpđây. Ngoài ra, trong quáthực hiện khóa luận tôi còn nhận được rất nhiều sự động viêngiúp đỡ từ phía gia đìnhbạn bè. Vì vậy, kết quả của khóa luận này là lời cảm ơn sâu sắc nhất của tôi gởi đến mọi ngườilà nguồn động viên cho tôi thêm tự tin về những kiến thứckỹ năng đã học được trong thời gian thực tậphoàn thành khóa luận này.Trang iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪNTrang iv Giáo viên hướng dẫn Th.S Lê Đình TháiTrang v MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU: 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ3 1.1. Khái niệm cơ bản về khách sạnhoạt động kinh doanh khách sạn 3 1.1.1. Khái niệm khách sạnhoạt động kinh doanh khách sạn 3 1.1.2. Phân loại khách sạn 4 1.1.3. Đặc điểm của hoạt động kinh doanh khách sạn 5 1.1.4. Chức năngnhiệmcủa hoạt động kinh doanh khách sạn 7 1.1.5. Ý nghĩa của hoạt động kinh doanh khách sạn 7 1.2. Khái niệm cơ bản vềtrong khách sạn 8 1.2.1. Khái niệm về8 1.2.2. Phân loại9 1.2.3. Vai trònhiệmcủatrong khách sạn 9 1.3. Khái niệm vềtrong10 1.3.1. Định nghĩa về10 1.3.2. Các bước cơ bản củatrong10 1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đếntronghàng: 14 1.3.4. Khái niệm về chất lượngtrong16 1.3.5. Ý nghĩa của việc hoàn thiệntrong17 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG18 2.1. Giới thiệu tổng quan về khách sạnHotel& Tower 18 2.1.1. Khái quát về quáhình thànhphát triển của khách sạn 18 2.1.1. Cơ cấu tổ chức các bộ phận 20 2.1.2. Giới thiệu khái quát về cácbar25Trang vi 2.2. Giới thiệu tổng quan về29 2.2.1. Vị trí, bố cục 29 2.2.2. Mối quan hệ của bộ phậnvới các bộ phận khác trongCafé: 33 2.2.3. Tổ chức nhân sự của bộ phận36 2.2.4. Nhiệmcác chức danh 36 2.2.5. Tổ chức ca làm việc 38 2.3. Thực trạng41 2.3.1.41 2.3.2. Đánh giá thực trạngbàn 51 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁPKIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN58 3.1.1. Định hướng phát triển củatrong 5 năm tới58 3.2. Các giải pháp đề xuất 60 3.2.1. Nhóm giải pháp cải tiến60 3.2.2. Nhóm giải pháp nâng cao, cải tiến cơ sở vật chất 62 3.2.3. Nhóm giải pháp nâng cao chất lượngcủa đội ngũ nhân viên 65 KẾT LUẬN: 69liệu tham khảo: 70Trang vii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chaffing dish: dụng cụ giữ nóng thức ăn bằng hơi nước nóng. CL: Casual labor: nhân viên thời vụ, tính lương theo giờ l àm việc. Cutlery: Các dụng cụ ăn gồm dao, muỗng, nĩa, đũa. F&B: Food & Beverage: Bộ phận ẩm thực trong khách sạn. PCL: Permanent casual labor: nhân viên thời vụ, trả lương theo mức cố địnhtháng (dao động từ 2,4 – 3 triệu đồng/ tháng tùy thuộc thời gian gắn bó vớihàng). Set up: Việc bày bàn ăn, bao gồm: trải khăn bàn, đặt các dụng cụ ăn ( chén, đĩa, dao, muỗng, nĩa,….), bộ muối tiêu, bình nước mắm, bình nước tương, lọ hoa,… theo trật tự đượcđịnh sẵn. ĐH: đại học ( sử dụng trong bảng 2.3biểu đồ 2.1) Ste ward: Viết tắt của bộ phận Stewarding. Đây là bộ phận chuyên phụ trách về đồ sứ, đồ thủy tinhđồ kim loại sử dụng trong bộ phận F&B. Bộ phận này chịu trách nhiệm kiểm kê, giaonhận, rửavệ sinh các vật dụng như ly, tách, chén, đĩa, cutlery, quầy buffet, đèn halogen, chaffing dish,…Trang viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ SỬ DỤNG Bảng 2.1: Khoảng cách từđến một số địa điểm trong thành phố Hồ Chí Minh Bảng 2.2: Thông tin cơ bản về cácbar& To wers. Bảng 2.3: Thông tin về nhân sự của bộ phận F&B Biểu đồ 2.1: Thông tin vềđộ chuyên môn nghiệpcủa nhân viên bộ phận F&B.Trang ix DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH SỬ DỤNG Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chứcSơ đồ 3.1:[…]…cũng được nâng lên Khi chất lượngđược nâng lên, số lượng khách biếtđến vớingày càng đông, làm tăng thêm doanh thulợi nhuận choTrang 17CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG2.1 Giới thiệu tổng quan về khách sạnSaigon. .. trị– khách sạncác ngành có liên quan cùng vớiliệu thu thập được từ Kết cấu khóa luận: Ngoài Lời mở đầuKết luận khóa luận có 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận vềChương 2: Tổng quan vềChương 3: Thực trạngTrang 2tại. .. cứu: Thông qua việc phân tích quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café, tôi muốn tìm ra một số giải pháp hoàn thiệnđây  Nhiệmnghiên cứu: Sau thời gian thực tập, trực tiếp tham gia quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigoncùng với các thông tinliệu thu thập được, tôi viết khóa luận này nhằm tìm ra những hạn chế trongnguyên nhân của hạn chế đó… dụng,khách Trang 242.1.2 Giới thiệu khái quát về cácbarTên/ bar Sức chứa The Lounge Phong cách / Các bữa ăn 120 GiáThức uốngmón ăn nhẹ Vị trí: Đại sảnhTrà chiều VND 315.000++/1 phần ăn phong cách Á hoặc mộtBiễu diễn piano/ Jazz bữa tràThực… Thêm vào đó, kháchcũng xemlà nơi gặp gỡ bạn bè, người thân, tiếp đãi đối tác, nhân viên, trao đổi công việc với đồng nghiệp,… Trang 81.2.2 Phân loại• Theo thực đơn:Á (chuyêncác món ăn theo phong cách châu Á),Âu (chuyêncác món ăn theo phong cách châu Âu),hàng. .. Âu),Pháp (chuyêncác món ăn theo phong cách Pháp),Ý (chuyêncác món ăn theo phong cách Ý),Nhật (chuyêncác món ăn theo phong cách Nhật Bản)…… • Theo hình thứcvụ:À la carte ,Fast food,Buffet • Theo món ăn chuyênvụ:hải sản/ đặc sản,lẩu,nướng,… • Theomô, đẳng cấp: quán ăn bình… Trang 11 Quy trình phục vụ tại nhà hàng SaigonCách set up các dụng cụ ăn uống cần phù hợp với món ăn, phong cách ẩm thực cũng nhưđịnh riêng củaDự trữ tủ đựng dụng cụbànvụ: tủ đựng dụng cụ để chứa các thiết bị cầncho một bữa ăn Các thứ đồ dự trữ trong tủ này phụ thuộc vào: 1 Cách thứcloại thực đơn; Số nhân viênđược… của khách hàng, ….để cóchuẩn phù hợp nhất Hoàn thiệncũng phải dựa trên khả năng của nền kinh tế Trang 14Đối với các tập đoàn khách sạn,lớn trên thế giới, việc đồng bộ hóatrong toàn bộ hệ thống là điều nên làm để xây dựng thương hiệuđảm bảo chất lượng Tuy nhiên, tùy vào tình… thu từmang lại lợi nhuận cao cho khách sạn Ngoàinhu cầu ăn uống của khách lưu trú trong khách sạn,trong khách sạn cònkhách ở ngoài khách sạn nhưng muốn thưởng thức những món ăn, thức uống ngon trong không gian khác biệt so với nhữngTrang 9 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigonbên ngoài; hay những khách là khách hàng. .. khách hài lòngtạo ra lợi nhuận cho khách sạn 1.3 Khái niệm vềtrong1.3.1 Định nghĩa về quy trình phục vụ Quy trình phục vụ là tổng hợp các nghiệp vụ, các giai đoạn kế tiếp nhau, liên quan chặt chẽ với nhau nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách với chi phí bỏ ra thấp nhấtrất khó xây dựngchuẩn hóa do cảm nhận về chất lượngcủa mỗi người . Hotel & Towers và nhà hàng Saigon Café. Chương 3: Thực trạng quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café. Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers . cấu tổ chức tại Sheraton Hotel & Towers Sơ đồ 3.1: Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers Trang. các nhà hàng và bar tại Sheraton Saigon Hotel & Towers 25 Quy trình phục vụ tại nhà hàng Saigon Café – Sheraton Saigon Hotel & Towers Trang vi 2.2. Giới thiệu tổng quan về nhà hàng

Xem Thêm :   Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng Tự túc Giá SIÊU RẺ nên đi 2021

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Du Lịch

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button