Kiến Thức Chung

Đáp án môn quản trị tài chính neu

Ngày đăng: 17/08/2016, 21:47

Để môn quản trị tài chính không còn gặp khó khăn trong quá trình ôn thi, tôi cung cấp cho các bạn một tài liệu mà tôi thu thập và tổng hợp trong quá trình ôn. Hy vọng nó sẽ bổ ích cho các bạn. MỤC LỤC 1, Khấu hao vừa chi phí vừa chi doanh nghiệp 1*, VAT vừa doanh thu vừa chi phí DN 2,Doanh nghiệp có vòng quay hàng tồn kho cao tốt 3, Trong đầu tư rủi ro cao lợi nhuận lớn( phải lợi nhuận kì vọng đúng) 4, Vai trò lợi nhuận giữ lại để tiền tái đầu tư, mở rộng sản xuất (CHƯA CÓ ĐÁP ÁN) 5, Đối với DN, hạn chế rủi ro, lợi nhuận giảm” Phân tích điều kiện để hạn chế rủi ro doanh nghiệp ? 6, Bình luận “phát hành cổ phiếu giải pháp tối ưu để huy động vốn” 8, Một doanh nghiệp có lợi nhuận kỳ cao chắn đảm bảo chi trả tốt 10, Trong cấu vốn doanh nghiệp, tỷ trọng nợ lớn ROE lớn” 9, Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài quan trọng 11, Mục tiêu cuối DN tối đa hóa lợi nhuận 12, Một DN có lợi nhuận cao bị phá sản 13, NH cho DN vay DN có tình hình tài tốt 13* Câu hỏi: nêu ưu nhược điểm IRR NPV Có ý kiến cho rằng, chi phí vốn chủ sở hữu thấp chi phí nợ vay Bình luận ý kiến trên? Tại doanh nghiệp niêm yết Việt Nam lại ưa thích phát hành cổ phiếu phát hành trái phiếu để tăng vốn? Một doanh nghiệp sử dụng nhiều nợ có lợi? Hãy bình luận ý kiến liên hệ tình hình thực tế Việt Nam nay? MỘT SỐ CÂU HỎI SO SÁNH, PHÂN TÍCH 1, Hãy phân tích điều kiện mà DN phải đáp ứng phát hành trái phiếu để huy động vốn 2, So sánh tín dụng NH với phát hành trái phiếu để huy động nợ So sánh phát hành trái phiếu để huy động vốn với phát hành cổ phiếu thường để huy động vốn Đánh giá ưu, nhược điểm kênh huy động vốn DN Với kênh huy động vốn liên hệ với thực tiễn VN, nhận xét 5: So sánh hình thức huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi 6.Phân biệt vốn tự có, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, vốn pháp định doanh nghiệp Trong điều kiện doanh nghiệp nên huy động nhiều vốn chủ sở hữu? Hãy phân biệt doanh thu, chi phí với thu, chi cuả DN Ý nghĩa việc nghiên cứu thu, chi quản trị tài doanh nghiệp ( CHỖ NÀY CÓ CÂU BỔ SUNG VỚI NHAU) 8, Hãy phân biệt báo cáo kết kinh doanh ngân quỹ DN 10 Phân biệt cổ phiếu với trái phiếu giác độ doanh nghiệp Hãy bình luận ý kiến “Phát hành cổ phiếu giải pháp tối ưu để huy động vốn DN” 11 Nguyên tắc quản lý tài doanh nghiệp Liên hệ thực tiễn VN 14 So sánh mô hình đặt hàng hiệu EOQ dự trữ củ TOYOTA Nêu ví dụ thực tế nguyên tắc giá trị thời gian tiền quản lý tài doanh nghiệp? Cho biết tầm quan trọng nguyên tắc quản lý tài chính? Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian tiền quản trị tài doanh nghiệp Đưa ví dụ minh họa? Phân tích mối quan hệ chi phí vốn tỷ lệ chiết khấu sử dụng đánh giá hiệu tài dự án đầu tư 11 Sử dụng nợ bất lợi cho DN? 13 Trình bày mối liên hệ bảng báo cáo tài doanh nghiệp 16 Trả cổ tức tiền tốt or không? Chính sách cổ tức 17 Việc tăng thuế TNDN yếu tố khác ko đổi chắn làm giảm tỷ lệ nợ cấu vốn 19 Đòn bẩy tài tạo rủi ro tài Tại nhà quản trị không loại bỏ rủi ro cách tài trợ cho hoạt động kinh doanh vốn cổ phần, tránh sử dụng Nợ vay? 20 Tại nói đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy giai đoạn đầu, đòn bẩy tài đòn bẩy giai đoạn sau? 14 Khả toán DN pt ntn thông qua BCTC? Nhận xét tình hình pt TC doanh nghiệp VN 1, Khấu hao vừa chi phí vừa chi doanh nghiệp Khấu hao việc định giá, tính toán, phân bổ cách có hệ thống giá trị tài sản hao mòn tài sản sau khoảng thời gian sử dụng Khấu hao tài sản cố định tính vào chi phí sản xuất kinh doanh suốt thời gian sử dụng tài sản cố định Khấu hao tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn tài sản, giảm dần giá trị giá trị sử dụng tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, hao mòn tự nhiên tiến khoa học công nghệ Khấu hao chi phí số tiền thực chi bỏ lúc mua tài sản cố định đưa hết giá trị vào chi phí thời điểm ko phản ảnh hết chất ý nghĩa giá trị sử dụng tài sản tài sản có tuổi sử dụng vòng đời trích khấu hao phân bổ dần giá trị TSCD vào sản phẩm để tính chi phí giá thành , chi phí kinh doanh mà không thực chi khoản tiền để chi trả khoản chi phí không hữu tiền mặt thực chi nên ko thể gọi xuất quỹ phân bổ hết vòng đời tài sản ko sử dụng giá trị khấu hao hay vòng đời kết thúc chi phí ko đưa vào chi phí hợp lý để giảm 25% thuế TNDN 1*, VAT vừa doanh thu vừa chi phí DN VAT thuế gián thu Người đóng thuế người nộp thuế không loại thuế đánh vào người tiêu dùng cuối nên chi phí doanh nghiệp doanh nghiệp người tiêu dùng cuối Còn doanh nghiệp người tiêu dùng cuối VATcpn = VAT thu hộ – VAT nộp hộ Khi VATcpn > theo luật tthì doanh nghiêp phải nộp vào quý sau thực tế doanh nghiệp chiếm dụng số VAT để đầu tư thu lợi nhuận nên doanh thu doanh nghiệp Khi VATcpn < chi phí doanh nghiệp Vì phải vào trường hợp cụ thể kết luận xác 2,Doanh nghiệp có vòng quay hàng tồn kho cao tốt Hệ số vòng quay hàng tồn kho thường so sánh qua năm để đánh giá lực quản trị hàng tồn kho tốt hay xấu qua năm Hệ số lớn cho thấy tốc độ quay vòng hàng hóa kho nhanh ngược lại, hệ số nhỏ tốc độ quay vòng hàng tồn kho thấp Cần lưu ý, hàng tồn kho mang đậm tính chất ngành nghề kinh doanh nên mức tồn kho thấp tốt, mức tồn kho cao xấu Hệ số vòng quay hàng tồn kho cao cho thấy doanh nghiệp bán hàng nhanh hàng tồn kho không bị ứ đọng nhiều Có nghĩa doanh nghiệp rủi ro khoản mục hàng tồn kho báo cáo tài có giá trị giảm qua năm Tuy nhiên, hệ số cao không tốt, có nghĩa lượng hàng dự trữ kho không nhiều, nhu cầu thị trường tăng đột ngột có khả doanh nghiệp bị khách hàng bị đối thủ cạnh tranh giành thị phần Hơn nữa, dự trữ nguyên liệu vật liệu đầu vào cho khâu sản xuất không đủ khiến dây chuyền sản xuất bị ngưng trệ Vì vậy, hệ số vòng quay hàng tồn kho cần phải đủ lớn để đảm bảo mức độ sản xuất đáp ứng nhu cầu khách hàng 3, Trong đầu tư rủi ro cao lợi nhuận lớn( phải lợi nhuận kì vọng đúng) Lợi nhuận thực tế phàn ánh kết hoạt động kinh doanh thực hiện,trong đó,lợi nhuận kỳ vọng cho biết mong đợi nhà đầu tư lợi nhuận tương lai Rủi ro xác suất, khả xảy tổn thất nhà đầu tư hay doanh nghiệp Khi xảy ra,các tổn thất làm cho lợi nhuận thực tế khác xa so với lợi nhuận kỳ vọng DN lựa chọn phương án đầu tư, sản xuất, kinh doanh khác tùy thuộc mức độ rủi ro mà họ chấp nhận lợi nhuận kỳ vọng mà họ mong muốn.Khi bỏ tiền vào dự án có mức độ rủi ro cao,họ hy vọng dự án đem lại lợi nhuận kỳ vọng cao Nhưng chấp nhận rủi ro cao hoàn toàn không đảm bảo có lợi nhuận thực tế tương lai cao Chấp nhận rủi ro cao điều kiện cần, hoàn toàn điều kiện đủ để có lợi nhuận thực tế cao Lợi nhuận thực tế cao hay thấp phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác Do phải phát biểu Dn,rủi ro cao lợi nhuận kì vọng cao 4, Vai trò lợi nhuận giữ lại để tiền tái đầu tư, mở rộng sản xuất 5, Đối với DN, hạn chế rủi ro, lợi nhuận giảm” Phân tích điều kiện để hạn chế rủi ro doanh nghiệp ? Rủi ro phát sinh có không chắn mát xảy Điều có nghĩa xác suất mát rủi ro hay tóm lại rủi ro nguy xảy tổn thất Vậy việc doanh nghiệp hạn chế rủi ro nghĩa doanh nghiệp hạn chế lợi nhuận mình, mà hạn chế rủi việc doanh nghiệp hạn chế tổn thất cho doanh nghiệp Ví dụ: Một ngân hàng cho vay nợ, ngân hàng cho vay khoản tiền lớn với khoảng thời gian dài ngân hàng hưởng lãi suất cao Tuy nhiên việc ngân hàng cho vay khoản tiền lớn với thời gian dài đồng nghĩa với việc ngân hàng mạo hiểm chấp nhận rủi ro, khả không đòi nợ Vậy việc ngân hàng đưa điều kiện tín dụng vật bảo đảm, chấp hay cân nhắc tình hình tc đối tượng cho vay nhằm mục đích hạn chế khả không đòi nợ Chúng ta thử hình dung: ngân hàng biện pháp phòng ngừa rủi ro điều xảy ra, nguy tổn thất cho khoản cho vay ngân hàng lớn →” hạn chể rủi ro lợi nhuận kỳ vọng giảm” Những điều kiện hạn chế RR • RR kinh doanh: (xuất phát từ tình trạng hoạt động công ty, bị sút giảm lợi nhuận cổ tức.) xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết, cụ thể, đa dạng hóa danh mục dự án đầu tư, trích lập Quỹ dự phòng (Dự phòng giảm giá HTK, Dự phòng Nợ phải thu khó đòi…) • RR toán: có kế hoạch xác định cấu vốn tối ưu, sử dụng Nợ + VCSH hợp lý, hợp lý hóa khoản phải thu, đảm bảo dự trự tiền mặt để DN đủ khả toán • RR thị trường: (xảy hàng hóa, dịch vụ không đạt ưa chuộng dự kiến): Điều tra thị trường cẩn trọng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ • RR đạo đức: Có chế độ đãi ngộ hợp lý với nhân viên, cán bộ, chế độ chia trả cổ tức hợp lý, quy định rõ ràng quyền hạn nghĩa vụ cá nhân tham gia vào DN 6, Bình luận “phát hành cổ phiếu giải pháp tối ưu để huy động vốn” (trình bày ưu, nhược điểm phát hành cổ phiếu) Ngoài ưu điểm Cp: Dn huy động vốn mà ko phải bắt buộc trả lãi suất định, tùy vào tình hình kinh doanh sách DN mà có phương án chia cổ tức hợp lý Thì Nhược điểm hình thức • huy động vốn qua TTCK liên tục EPS (earning per share) ngày bị chia nhỏ, áp lực trả cổ tức hợp lý cổ phiếu lớn Nếu ko hợp lý cổ đông ko tin tưởng vào khả DN bán tháo CP đó, làm cho tính khoản lần sau khó để huy động vốn • Một nhược điểm khác huy động vốn bẳng cách phát hành cổ phiếu DN phải thực điều kiện định phải công khai tài chính, làm ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh đối thủ nắm giữ điều • Ngoài so sánh với hình thức phát hành trái phiếu, chi phí vốn chủ sở hữu lớn chi phí vốn nợ Vì chi phí chi phí sau thuế, tức phần lãi cổ phần trả cho cô đông khoản lợi nhuận sau thuế Nếu sử dụng hình thức phát hành trái phiếu, DN tiết kiệm khoản thuế Do thứ tự ưu tiên toán nên phần lãi vay trả cho trái chủ thực trước tính thuế thu nhập doanh nghiệp Do nhược điểm việc phát hành cổ phiếu nên cổ phiếu ko phải giải pháp tối ưu để huy động vốn Tùy điều kiện KTXH, điều kiện Dn, chiến lược phát triển kinh doanh mà DN lựa chọn cho giải pháp tối ưu để huy động vốn 8, Một doanh nghiệp có lợi nhuận kỳ cao chắn đảm bảo chi trả tốt Một doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ cao chưa doanh nghiệp có khả toán tốt kì khả toán doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng tiền mặt doanh nghiệp Nếu lợi nhuận nhiều dạng tài sản cố định dạng tài sản chuyển hóa thành tiền mặt khả toán không tốt Lợi nhuận= Tổng doanh thu- Tổng chi phí Doanh thu tổng giá trị tiền hàng hoá dịch vụ tiêu thụ kỳ Quá trình tiêu thụ hàng hoá dịch vụ DN đc coi hoàn thành DN đc chấp nhận trả tiền bên mua hàng Chi phí biểu tiền toàn hao phí lao động vật hoá lao động sống cần thiết mà DN phải bỏ để thực sán xuất kinh doanh Doanh thu đc xác nhận DN đc chấp nhận trả tiền mà chưa biết phương án trả tiền khách hàng tiền mặt, toán qua ngân hàng hay trở thành khoản phải thu DN, định đến dòng tiền nhập quỹ DN, ảnh hưởng khả toán DN Một số tiền bán hàng DN bị khách hàng chiếm dụng chưa đến thời đ’ toán mà DN cấn xuất khoản tiền để chi trả chi phí phát sinh dự tính DN, làm cho DN khả toán, số tiền lớn hoàn toàn làm DN phá sản Đặc biệt đvs ngân hàng, nhu cầu chi trả hàng ngày lớn, hệ thống ngân hàng cần đảm bảo đc nhu cầu tiền mặt đẻ đáp ứng nhu cầu rút tiền đối tượng không kì hạn ngân hàng hầu hết làm ăn có lãi sổ sách nhiên phá sản kho đáp ứng nhu cầu rút tiền hàng loạt khách hàng có thông tin không tốt ngân hàng Chi phí phản ánh lượng mà dn phải bỏ để thực hđ kinh doanh tròn thời kì định phản ánh xác dòng tiền mà dn trả kì chi trả kì bao gồm chi trả tiền vật tư kì , chi trả nợ đén hạn ,trả trước để mua hàng kì sau… khoản chi lớn nhiều chi phí dn, làm giảm lượng tiền mặt dn, làm giảm khả tự chủ dn Kết bên thu chi lớn làm thâm hụt ngân quỹ Có trường hợp dn có lợi nhuận cao ngân quỹ lại đáp ứng nhu cầu chi trả dn 10, Trong cấu vốn doanh nghiệp, tỷ trọng nợ lớn ROE lớn” Sai Xét ví dụ sau: Chỉ tiêu Nợ dài hạn / VCSH EBIT Lãi vay (lãi suất 12%) LNTT LNST(thuế suất thuế TNDN = 25%) ROA = EBIT/TS ROE = LNST/VCSH Doanh nghiệp A Nền kinh tế Nền kinh tế ổn định suy thoái 100tr / 100tr / 100tr 100tr 30 tr 20 tr 12 tr 12 tr Doanh nghiệp B Nền kinh tế Nền kinh tế ổn định suy thoái 150tr / 50tr 150tr / 50tr 30 tr 18 tr 20 tr 18 tr 18 tr 13,5 tr tr tr 12 tr tr tr 1,5 tr 15% 13,5% 10% 6% 15% 18% 10% 3% Nhìn vào ví dụ trên, dễ dàng nhận thấy lúc dùng nhiều nợ tốt, công ty B công ty tích cực sử dụng nợ, điều kiện kinh tế ổn định, Công ty B có ROE cao hơn, trường hợp kinh tế suy thoái, công ty B lại có ROE thấp (Các bạn tự bịa cho phần phân tích dài chút ).Một ưu điểm lớn việc dùng nợ thay cho vốn chủ sỡ hữu lãi suất mà doanh nghiệp phải trả nợ miễn thuế Tong cổ tức hay hình thức thưởng khác cho chủ sỡ hữu phải bị đánh thuế Trên nguyên tắc mà nói, thay vốn chủ sở hữu nợ giảm thuế doanh nghiệp phải trả, tăng giá trị doanh nghiệp lên Tuy doanh nghiệp tăng nợ lên mức cao so với chủ sỡ hữu Khi công ty rơi vào tình trạng tài chánh không lành mạnh, dẫn đến rủi ro Đối với công ty kỳ vọng làm ăn tốt tài trợ nợ sử dụng thường xuyên với mức chi phí thấp so với tài trợ vốn cổ phần Tuy nhiên, giai đoạn công ty vận hành tốt để tạo tiền lượng tiền mặt đủ lớn, chi phí lãi vay lúc gánh nặng Đây mặt trái việc tài trợ hoạt động doanh nghiệp nợ Dễ thấy, doanh nghiệp không chắn 100% lượng thu nhập tương lai (mặc dù họ có dự đoán hợp lý) thu nhập tương lai doanh nghiệp không ổn định rủi ro tăng lên Do đó, doanh nghiệp ngành có rủi ro kinh doanh thấp, có dòng tiền ổn định thường sử dụng nợ nhiều doanh nghiệp ngành nhiều rủi ro Các doanh nghiệp nhỏ bắt đầu hoạt động, giai đoạn khởi nghiệp sử dụng nợ ít, không muốn nói sử dụng nợ Các doanh nghiệp với không chắn cao phải trải qua thời gian đầy khó khăn để tìm tài trợ nợ vay, nên thường hoạt động chúng hầu hết tài trợ vốn cổ phần 9, Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài quan trọng Báo cáo tài hệ thống số liệu phân tích cho ta biết tình hình tài sản nguồn vốn, luồng tiền hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Báo cáo tài có loại: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài Mỗi loại báo cáo tài có vai trò riêng hỗ trợ trình phân tích tài nói BCKQKD quan trọng _ BCKQKD cho biết thu nhập, chi phí phát sinh để tính kết lãi, lỗ kỳ kinh doanh lại không phản ánh luồng tiền vào, doanh nghiệp, tình hình tài trợ, đầu tư tiền DN trogn thời kỳ mà BCLCTT phản ánh ko dự đoán dòng tiền tương lai, khả toán nợ vay, khả ăng trả lãi cổ phần tiền biến động liên quan tới dòng tiền DN ko phản ánh dc khả toán DN thời điểm định _ Bảng cân đối kế toán hay gọi báo cáo tình hình hay báo cáo vị tài chính, cho biết tình trạng tài sản công ty, nợ vốn cổ đông vào thời điểm ấn định, thường lúc cuối tháng Đây cách để xem xét công ty kinh doanh dạng khối vốn (tài sản) bố trí dựa nguồn vốn (nợ vốn cổ đông) mà BCKQKD ko thể phản ánh BCDKT ảnh chụp (tĩnh) phim (động) phải phân tích dựa so sánh với cân đối kế toán trước báo cáo hoạt động khác 11, Mục tiêu cuối DN tối đa hóa lợi nhuận Mục tiêu cuối DN phải tối đa hóa giá trị tài sản cho chủ sở hữu Vì lợi nhuận: Là khoản tài mà doanh nghiệp nhận sau chu kỳ hoạt động, xác định cách lấy toàn doanh thu trừ cho chi phí Giá trị công ty thước đo quy mô, nguồn lực, phát triển doanh nghiệp, xác định bởi: nguồn lực tài chính, đội ngũ nhân viên, khả phát triển tương lai, phát minh, sáng chế mà họ nắm giữ Vậy tối đa hóa lợi nhuận mục tiêu doanh nghiệp thu khoản lợi nhuận cao tối đa hóa giá trị công ty để công ty phát triển theo hướng tốt Để doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao giá trị đương nhiên mục tiêu cao lợi nhuận mục tiêu Và lẽ đó, đương nhiên tối đa hóa giá trị công ty mục tiêu quan trọng Kinh doanh, không không muốn lợi nhuận, nhiên, chăm chăm vào lợi nhuận lối kinh doanh “mì ăn liền” không thích hợp với xu hướng thời đại, để có bước phát triển ổn định thật ta phải có chiến lược lâu dài để nâng cao giá trị doanh nghiệp Nếu thiêng lợi nhuận, dựa theo lí thuyết tạo doanh thu cao với mức chi phí nhỏ Đúng tại, doanh nghiệp thu khoản lợi cao đó, tương lai sao? Hãy nhìn vào học Toyota, công ty cố gắng đẩy mạnh doanh thu, doanh số toàn cầu tăng chất lượng ko theo kịp, thị trường Mỹ, Trung Quốc châu Âu, tổng số xe Toyota bị thu hồi xấp xỉ triệu cố kĩ thuật ga phanh Thương hiệu chất lượng Toyota đứng trước nguy sụp đổ Rõ ràng trước doanh thu Toyota tăng mạnh thôi, tăng ạt làm cho công ty không quản lý nỗi chất lượng dẫn đến khủng hoảng kể trên.Rõ ràng từ thực tế trên, mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận không xem xét cẩn thận, kèm mục tiêu khác đẩy tình hình doanh nghiệp vào tình trạng tồi tệ Để đem đến phát triển, cần tối đa hóa giá trị công ty lợi nhuận Nghĩa phải có biện pháp phát triển theo hướng lâu dài, lợi nhuận quan trọng không tất lợi nhuận quan trong, quan trọng, tình hình tài mà không ổn định thi doanh nghiệp vận hành trơn tru guồng máy để guồng máy hoạt động lâu dài lợi nhuận tất Các hoạt động vạch cần phải đặt phát triển dài lâu lên hàng đâu lợi nhuận 12, Một DN có lợi nhuận cao bị phá sản -DN lâm vào tình trạng phá sản DN khả toán khoản nợ đến hạn chủ nợ có yêu cầu Một doanh nghiệp có mức lợi nhuận kỳ cao chưa doanh nghiệp có khả toán tốt kì khả toán doanh nghiệp phụ thuộc vào dòng tiền mặt doanh nghiệp Nếu lợi nhuận nhiều dạng tài sản cố định dạng tài sản chuyển hóa thành tiền mặt khả toán không tốt Nên dù doanh nghiệp có lợi nhuận cao bị phá sản tình hình tài ko tốt 13, NH cho DN vay DN có tình hình tài tốt NH cho DN vay Có mục đích vay vốn hợp pháp Có khả tài đảm bảo trả nợ thời gian cam kết Đối với doanh nghiệp ,ngân hàng xem xét tiêu chí thông qua báo cáo tài thể kết kinh doanh doanh nghiệp năm trở lạ Có phương án, dự án kinh doanh khả thi hiệu Đây yêu cầu quan trọng đồi với hồ sơ vay khách hàng doanh nghiệp.Vì thông qua phương án kinh doanh ,ngân hàng thẩm định cụ thể khả trả nợ bạn sau dự án kết thúc.Đa số ngân hàng yêu cầu vốn tự có doanh nghiệp tham gia vào dự án tối thiểu 30% nhu cầu vốn dự án Nếu phương án bạn đưa không ngân hàng chấp nhận đồng nghĩa với việc chẳng có khoản vay kí kết Có tài sản đảm bảo Có lẽ điều kiện tiên ngân hàng xét cho khách hàng vay Trên thực tế khoản vay đòi hỏi phải có tài sản đảm bảo Thứ giúp ngân hàng giảm thiểu ruỉ ro KH không trả nợ lẽ tài sản đảm bảo lúc có giá trị khoản vay rât nhiều Thứ hai , việc chấp TSĐB cho ngân hàng làm cho doanh nghiệp có trách nhiệm nghĩa vụ trả nợ,doanh nghiệp không ỷ lại mà phải cố gắng kinh doanh để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thời hạn.tuy nhiên để TSĐB ngân hàng chấp nhận phải qua nhiều bước xem xét khác 13* Câu hỏi: nêu ưu nhược điểm IRR NPV IRR: ưu điểm dễ tính toán không phụ thuộc chi phí vốn, thuận tiện cho việc so sánh hội đầu tư cho biết khả sinh lời dạng % Ý nghĩa cốt lõi IRR cho nhà đầu tư biết chi phí sử dụng vốn cao chấp nhận 10 11 Nguyên tắc quản lý tài doanh nghiệp Liên hệ thực tiễn VN Lí thuyết ( GIÁO TRÌNH TR18) Thực tiễn: Công tác quản lý tài yếu thiếu minh bạch, cụ thể: - Đội ngũ nhân quản lý thiếu kiến thức, kỹ tổ chức công tác tài - Tập trung nhiều vào công tác kế toán, kê khai báo cáo thuế - Chủ yếu ghi chép số liệu khứ, yếu khâu lập, tổ chức quản lý thực kế hoạch kinh doanh, tài (bao gồm ngân sách hàng năm) - Chưa có hệ thống báo cáo quản trị tốt - Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, chuẩn hóa quy trình tài cho doanh nghiệp hạn chế - Thiếu kinh nghiệm việc hoạch định chiến lược huy động sử dụng vốn - Duy trì đồng thời nhiều hệ thống kế toán, báo cáo tài Nguyên nhân: - Hệ thống đào tạo nghề tài chính, kế toán Việt Nam nặng lý thuyết, thiếu thực tế - Nhận thức vai trò CFO, Kế toán trưởng doanh nghiệp hạn chế - Mới có chuẩn mực Kế toán, chưa có chuẩn mực quy trình tài mẫu - Lãnh đạo doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ ảnh hưởng từ thiếu minh bạch hiệu công tác tài Một số biện pháp tránh rắc rối tài chính: - - Luôn tuân thủ nghĩa vụ thuế Ngăn chặn rắc rối lưu lượng tiền mặt Khi nhận đủ tiền để toán hoá đơn đến hạn, cần giảm tỷ lệ tiêu dung tiền mặt việc cắt giảm chi phí tới mức thấp Sau đó, chuẩn bị dự án tiền mặt ngắn hạn chuẩn bị nhu cầu cấp thiết Cân nhắc khoản vay Tránh toán ưu đãi cho chủ nợ … Câu 14 So sánh mô hình đặt hàng hiệu EOQ dự trữ củ TOYOTA Mô hình sản lượng tồn kho tối ưu (EOQ-Economic Oder Quantity) 37 Mô hình EOQ mô hình quản trị hàng tồn kho mang tính định lượng, sử dụng để tìm mức tồn kho tối ưu cho doanh nghiệp Mô hình EOQ nhằm mục đích đạt tổng chi phí tồn kho nhỏ điều kiện giá mua hàng ổn định, tổng chi phí tồn kho xét đến hai loại: - Chi phí đặt hàng: tính cách lấy số lần đặt hàng kỳ nhân với chi phí đặt hàng kỳ - Chi phí lưu kho: xác định cách lấy số lượng hàng tồn kho bình quân kỳ nhân với chi phí tồn trữ bình quân đơn vị hàng tồn kho Mô hình tồn kho lúc (JIT-Just In Time) Phương pháp gọi phương pháp Kaban, hãng TOYOTA (Nhật bản) phát triển vào năm 30 kỷ 20 Về lý thuyết, phương pháp có số tồn kho nguyên vật liệu chi tiết sản phẩm đặt hàng trước, lúc cần thiết đơn vị cung cấp đưa hàng đến sau sản xuất xong, hàng hoá chở Có thể thấy , ứng dụng phương pháp đòi hỏi tổ chức kế hoạch sản xuất phải xác chặt chẽ Phương pháp áp dụng số loại dự trữ doanh nghiệp phải kết hợp chặt chẽ với phương pháp quản lý khác, đồng thời yếu tố môi trường kinh doanh phải ổn định, dự báo Phương pháp JIT áp dụng điều kiện sau:  Mức độ sản xuất cố định  Tồn kho thấp  Kích thước lô hàng nhỏ  Bố trí mặt hợp lý  Sửa chữa bảo trì định kỳ  Sử dụng công nhân đa  Đảm bảo mức chất lượng cao  Lựa chọn người bán hàng tin cậy nâng cao tinh thần hợp tác thành viên hệ thống  Nhanh chóng giải cố trình hoạt động  Liên tục cải tiến Tóm lại, JIT hệ thống sản xuất sử dụng chủ yếu sản xuất lặp lại, 38 sản phẩm lưu chuyển qua hệ thống hoàn thành lịch trình có tồn kho, giúp doanh nghiệp giảm thấp chi phí, nâng cao khả cạnh tranh Nêu ví dụ thực tế nguyên tắc giá trị thời gian tiền quản lý tài doanh nghiệp? Cho biết tầm quan trọng nguyên tắc quản lý tài chính? Ví dụ minh họa : Một doanh nghiệp đầu tư 100 triệu vào trái phiếu phủ kì hạn năm lãi suất coupon 8%/năm Lãi suất chiết khấu thị trường 8%/năm (thị giá=mệnh giá thời điểm hôm nay) Sau năm, thu nhập doanh nghiệp nhận từ khoản đầu tư : 100*0.08=8 triệu Tại thời điểm đáo hạn, doanh nghiệp nhận khoản thu nhập là: 100+8= 108 triệu Giá trị tương lai khoản đầu tư 100 triệu ngày hôm : 8*(1+8%) +108=116.64 triệu (giả sử lãi suất tái đầu tư khoản coupon nhân năm 8%) Giá trị khoản thu nhập 116.64 triệu năm sau 100 triệu ngày hôm (= 8/1.08+108/1.08^2) Tầm quan trọng nguyên tắc quản lý tài chính: (Phần có đáp án từ TCDN1 đầy đủ, in tlieu, photo luon trang cho người Nhận xét vấn đề chi phí vốn doanh nghiệp Việt Nam Như biết, vốn đầu vào cho tất hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong bối cảnh kinh tế vừa thoát khỏi ảnh hưởng khủng hoảng toàn cầu, phải đối mặt với nhiều khó khăn thực lạm phát, lãi suất cao, tỷ giá bất ổn định, TTCK liên tục chạm đáy, thêm vào với sách tiền tệ thắt chặt, dường việc tiếp cận nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam lại khó khăn hết Khi xem xét chi phí vốn, ta cần xem xét vấn đề : cấu vốn ( tức tỷ trọng loại vốn tổng nguồn ) chi phí loại vốn 39 1, Cơ cấu vốn DN VN nay: Như biết, cấu trúc nguồn vốn hợp lí phải đảm bảo hài hòa vốn chủ sở hữu khoản nợ phải trả, có chi phí sử dụng vốn thấp rủi ro chấp nhận được, phù hợp với điều kiện kinh doanh cụ thể DN Sự kết hợp hai nguồn vốn phụ thuộc vào đặc điểm ngành mà DN hoạt động, tuỳ thuộc vào định người quản lý sở xem xét tình hình kinh doanh tài DN Cấu trúc nguồn vốn DN thể qua tiêu chủ yếu sau: Hệ số nợ = Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Hệ số nợ phản ánh đồng vốn kinh doanh bình quân mà DN sử dụng có đồng hình thành từ vốn nợ Hệ số vốn chủ sở hữu = vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn = – Hệ số nợ Hệ số vốn chủ sở hữu phản ánh đồng vốn kinh doanh mà DN sử dụng có đồng chủ sở hữu DN bỏ Nếu hệ số vốn chủ sở hữu cao, khoản nợ DN đảm bảo khả toán dĩ nhiên tài DN nằm giới hạn an toàn Ngược lại, hệ số nợ cao chứng tỏ DN sử dụng nhiều nợ vay, có khả gặp phải rủi ro toán lớn khoản vay đáo hạn Tuy nhiên, vốn vay nhân tố quan trọng kích thích DN có hợp đồng, dự án thực hiệu tận dụng tốt lợi đòn bẩy tài để gia tăng lợi nhuận Do vậy, nhìn vào cấu trúc nguồn vốn đánh giá cách khái quát sách tài trợ vốn kinh doanh DN, mức độ an toàn sử dụng tài sản, mức độ an toàn hay rủi ro khác kinh doanh… Ở Việt Nam số quốc gia năm qua tồn DN có “đặc quyền ” sử dụng vốn vay mức Tình trạng thường diễn DNNN Trên danh nghĩa DNNN hoạt động sản xuất kinh doanh bình đẳng với DN khác, nhiên thực tế DNNN hưởng khoản “lợi ích vô hình”, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay Nếu quản lý, giám sát chặt chẽ, nhiều DNNN sử dụng vốn vay tràn lan mà không bị áp lực nguy phá sản 40 Chính điều khiến cho cấu trúc nguồn vốn DN bị cân đối nghiêm trọng, vốn cho hoạt động kinh doanh chủ yếu dựa vào nguồn vốn vay Vì vậy, phải tìm đội ngũ nhà quản lý DNNN thực tài năng, có chuyên môn, lực quản lý phát triển kinh doanh, coi trọng việc tái cấu trúc nguồn vốn hướng đến hoạt động tài minh bạch lành mạnh Bên cạnh đó, cần loại bỏ nhà quản lý DN yếu kém, làm ăn thua lỗ kéo dài không phát huy ưu DNNN với mạnh, tiềm Chi phí nguồn vốn DNo : Theo khảo sát nay, VN khoảng 32% doanh nghiệp cho biết vay vốn ngân hàng nguồn huy động vốn thời gian qua Hai hình thức huy động vốn phổ biến huy động vốn nội DN (21%) vốn đối ứng khách hàng (17%) Chi phí nguồn vay : Mặc dù tín dụng ngân hàng kênh truyền thông ưa chuộng, DN cho lạm phát lãi suất cao, cộng với tỷ giá không ổn định thắt chặt cho vay hạn mức tín dụng khắt khe ngân hàng yếu tố ảnh hưởng lớn tới khả huy động vốn DN Mức lãi suất vay vốn NHTM lớn 20%/năm Khó khăn lớn mà họ phải đối mặt lãi suất loại phí vay cao, đồng thời, khó đáp ứng điều kiện cho vay nhà đầu tư hay bên cung ứng vốn Trong bối cảnh siết tín dụng thị trường chứng khoán ảm đạm nay, DN cho quan trọng phải tái cấu trúc nguồn vốn để sử dụng hiệu đồng vốn có DN, tối ưu hóa nguồn vốn nhàn rỗi thu hẹp danh mục đầu tư với dự án chưa cần thiết để tiết kiệm chi phí Lãi suất tỉ giá vấn đề lớn với DN hội để DN tái cấu trúc để hoạt động hiệu Chi phí vốn Việt Nam cao nhiều so với nước khác Nó tác động đến dòng chảy vốn người ta tìm tới thị trường có chi phí thấp hơn” Các DN Việt Nam cần phải bảo toàn vốn lúc “bão tố”, sóng yên biển lặng phải trì quan hệ tốt với ngân hàng Thực tế có 41 DN vay vốn mức lãi suất 17% – 18% có quan hệ tốt ngân hàng tin tưởng Chi phí vốn CSH : Nguồn vốn CSH nguồn quan trọng DN Trong bối cảnh huy động vốn khó khăn nay, DN cân nhắc nguồn vốn khác liên kết theo chiều dọc, sáp nhập theo chiều ngang, từ quỹ đầu tư, tham gia vào thị trường chứng khoán quốc tế huy động từ nhà đầu tư nhỏ lẻ Một số DN lớn, có uy tín biết tận dụng nguồn vốn kênh quốc tế Hoàng Anh Gia Lai ví dụ phát hành thành công 100 triệu USD TPDN niêm yết TTCK Singapore Sắp tới Vincom có ý định phát hành 300 triệu USD TP niêm yết Singapore Tuy nhiên, theo khảo sát, có 10% DN cho tìm kiếm vốn từ quỹ đầu tư nước biện pháp hiệu để đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh Khó khăn hữu hội cho doanh nghiệp có trình độ quản lý vốn tốt chiếm ưu để vươn lên, mở rộng thị phần Như vấn đề nguồn vốn dành cho DN vấn đề đau đầu nhà quản trị tài Yêu cầu cấp thiết DN phải có sách tái cấu trúc nguồn vốn , tức cấu trúc lại nguồn vốn hợp lý với chi phí vốn nhằm cân rủi ro tỷ suất sinh lời để đạt tới tối đa hóa giá trị DN Quyết định cấu trúc nguồn vốn vấn đề quan trọng DN, yếu tố ảnh hưởng lớn đến tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu rủi ro tài mà DN phải đối mặt Tuy nhiên DN xác định cho từ đầu cấu trúc nguồn vốn hợp lý đảm bảo cho DN kinh doanh hiệu Kể DN xây dựng cấu trúc nguồn vốn hợp lý cấu trúc bất biến thời gian dài Bối cảnh đòi hỏi nhà quản lý DN Việt Nam ngày phải am hiểu sâu lĩnh vực tài DN – điều thiếu nhiều lãnh đạo DN Việt Nam Chứng khoán phái sinh 42 Chứng khoán phái sinh hợp đồng tài chính, hay công cụ tài mà giá trị xác định dựa vào giá trị công cụ khác, thường gọi công cụ sở (the underlying) Phân loại : Chứng khoán phái sinh hay gọi công cụ phái sinh, theo chuẩn mực Quốc tế, bao gồm nhiều loại Nhưng liệt kê loại chứng khoán phái sinh chủ yếu sau: quyền mua cổ phần; chứng quyền; hợp đồng kỳ hạn; hợp đồng tương lai; quyền lựa chọn • Quyền mua cổ phần (hay quyền mua trước) quyền ưu tiên mua trước dành cho cổ đông hữu công ty cổ phần mua số lượng cổ phần đợt phát hành CP phổ thông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có họ công ty, mức giá xác định, thấp mức giá chào mời công chúng thời hạn định Chứng quyền loại chứng khoán trao cho người nắm giữ quyền mua số lượng xác định loại chứng khoán khác, thường cổ phiếu thường, với mức giá xác định thời hạn định Quyền phát hành tổ chức lại công ty công ty nhằm mục tiêu khuyến khích nhà đầu tư tiềm mua trái phiếu cổ phiếu ưu đãi có điều kiện thuận lợi Để chấp nhận điều kiện đó, nhà đầu tư có lựa chọn lên giá xảy cổ phiếu thường Hợp đồng kỳ hạn thoả thuận người mua người bán chấp thuận thực giao dịch hàng hoá với khối lượng xác định, thời điểm xác định tương lai với mức giá ấn định vào ngày hôm Hợp đồng tương lai thoả thuận đòi hỏi bên hợp đồng mua bán hàng hoá thời hạn xác định tương lai theo mức giá định trước Chức kinh tế thị trường hợp đồng tương lai cung cấp hội cho người tham gia thị trường để phòng ngừa rủi ro biến động giá bất lợi 43 Quyền lựa chọn: Một quyền chọn hợp đồng cho phép người nắm giữ mua (nếu quyền chọn mua) bán (nếu quyền chọn bán) khối lượng định hàng hoá mức giá xác định thời hạn định Các hàng hoá sở cổ phiếu, số cổ phiếu, trái phiếu, số trái phiếu, thương phẩm … Mặt tiêu cực công cụ phái sinh: Có thể gây thua lỗ lớn việc sử dụng công cụ đòn bẫy hay vay mượn; rủi ro đối tác không thực nghĩa vụ hợp đồng (đặc biệt hợp đồng swaps); tiềm ẩn rủi ro lớn nhà đầu tư nhỏ, thiếu kinh nghiệm • Giá trị danh nghĩa lớn: rủi ro dẫn đến thua lỗ lớn mà nhà đầu tư bù đắp Khả dẫn đến phản ứng dây chuyển phá hủy hàng loạt có khủng hoảng kinh tế Giá trị danh nghĩa lớn dẫn tới việc làm méo mó thị trường vốn thực Nhà đầu tư bắt đầu nhìn vào thị trường công cụ phái sinh để định mua bán chứng khoán, mà ban đầu xem thị trường để chuyển rủi ro trở thành số hướng dẫn thị trường Đòn bẩy nợ kinh tế: việc gia tăng đòn bẩy nợ kinh tế làm kinh tế thực không đủ khả để tài trợ cho nghĩa vụ nợ điều chỉnh hoạt động kinh tế thực, điều gây suy thoái hay khủng hoảng kinh tế Mặt tích cực công cụ phái sinh: Thúc đẩy việc mua bán rủi ro, tạo tác động tích cực kinh tế Trong điều kiện bình thường, giao dịch chứng khoán phái sinh không tác động nghiêm trọng đến hệ thống kinh tế trò chơi có tổng không tính hữu dụng, giảm tác động có suy giảm kinh tế xảy ra, giúp tăng tính khoản công cụ sở; cho phép sử dụng đòn bẩy nâng cao lợi nhuận • Trình bày nguyên tắc giá trị thời gian tiền quản trị tài doanh nghiệp Đưa ví dụ minh họa? 44 Nguyên tắc giá trị thời gian tiền: để đo lường giá trị tài sản chủ sở hữu, cần sử dụng khái niệm giá trị thời gian tiền, tức phải đưa lợi ích va chi phí dự án thời điểm , thường thời điểm Theo quan điểm nhà đầu tư , dự án chấp nhận lợi ích lớn chi phí Trong trường hợp này, chi phí hội vốn đề cập tỷ lệ chiết khấu Thực tiễn hoạt động tài rõ: Một đồng ngày hôm có giá trị đồng tương lai, lý sau: Thứ nhất: lạm phát làm cho đồng tiền giá Thứ hai: rủi ro đời sống kinh tế xã hội hàng ngày Thứ ba: hội đầu tư làm cho đồng ngày hôm để tới ngày mai, tiền gốc có tiền lãi sinh ra, đồng tương lai đồng mà Ví dụ: người lấy dòng tiền, cho lãi suất chiết khấu rùi quy nhéJ Phân tích mối quan hệ chi phí vốn tỷ lệ chiết khấu sử dụng đánh giá hiệu tài dự án đầu tư Trả lời: Chi phi sử dụng vốn xem liên kết định tài trợ định đầu tư Chi phí sử dụng vốn thường sử dụng để thay với tỷ suất sinh lời đòi hỏi doanh nghiệp, tỷ suất rào cản cho nhà đầu tư hội phí sử dụng vốn Chi phí sử dụng vốn là: + tỷ suất sinh lời mà doanh nghiệp phải tạo từ dự án đầu tư để đảm bảo trì vốn cổ phần thị trường + mức tỷ suất sinh lời mà nhà cung ứng vốn thị trường yêu cầu doanh nghiệp phải trả nhằm đảm bảo tài trợ vốn họ doanh nghiệp ð Chi phí sử dụng vốn khái niệm vô quan trọng đề cập đến chiến lược tài trợ doanh nghiệp, cầu nối quan trọng định đầu tư dài hạn doanh nghiệp với việc gia tăng giá trị tài sản chủ sở hữu 45 theo yêu cầu nhà đầu tư thị trường, sở để lựa chọn dự án đầu tư làm tăng giá trị doanh nghiệp Chi phí sử dụng vốn doanh nghiệp : tỷ lệ dùng để chiết khấu dòng tiền bình quân doanh nghiệp, qua tác động đến giá trị doanh nghiệp Tỷ lệ chiết khấu sử dụng đánh giá hiệu tài dự án đầu tư mức lãi suất chiết khấu dùng rủi ro dự án cá thể nàu khác biệt với rủi ro doanh nghiệp Trong trường hợp nàu phải điều chỉnh mức lãi suất chiết khấu phản ánh mức độ lệch bình quân rủi ro doanh nghiệp rủi ro dự án cá thể Tỷ lệ chiết khấu sử dụng đánh giá hiệu tài dự án = r +Δr + Δr*Po/Io Trong đó: r : chi phí sử dụng vốn bình quân doanh nghiệp trước đầu tư Δr : gia tăng chi phí sử dụng vốn tính rủi ro dự án Io: đầu tư ban đầu dự án Po: giá trị doanh nghiệp trước đầu tư • Nhận xét: từ công thức ta thấy: Chi phí sử dụng vốn khác dự án với dự án khác tùy thuộc vào mức độ rủi ro dự án Nếu Δr = chi phí sử dụng vốn bình quân doanh nghiệp (WACC) lãi suất chiết khấu thích hợp Nếu Δr >0 ( dự án có rủi ro)thì cần cộng thêm phần bù rủi ro vào WACC Nếu Δr< ( dự án rủi ro độ rủi ro bình quân doanh nghiệp ) phải trừ “ phí an toàn” từ WACC doanh nghiệp 13 Trình bày mối liên hệ bảng báo cáo tài doanh nghiệp Báo cáo tài hai loại báo cáo hệ thống báo cáo kế toán doanh nghiệp Báo cáo tài lập theo chuẩn mực chế độ kế toán hành Báo cáo tài phản ánh tiêu kinh tế – Tài chủ yếu doanh nghiệp, phản ánh thông tin tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn chủ sở hữu, công nợ, tình hình lưu chuyển tiền tệ tình hình tài chính, kết kinh doanh doanh nghiệp kỳ kinh doanh định 46 Theo định số 15/2006 QĐ/BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 Bộ trưởng Bộ tài ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống báo cáo tài doanh nghiệp, bao gồm loại báo cáo sau đây: (1) Bảng cân đối kế toán, Mã số B01 – DN; (2) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Mãsố B02 – DN; (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Mã số B03 – DN; (4) Thuyết minh báo cáo tài chính, Mã số B09 – DN Báo cáo tài đánh giá hoạt động kinh doanh khía cạnh phi tài doanh nghiệp, nhằm dự báo tình hình hoạt động tài doanh nghiệp tương lai Mỗi loại báo cáo có mục đích sử dụng riêng: - Bảng cân đối kế toán mô tả tình trạng tài doanh nghiệp thời điểm định, có ý nghĩa quan trọng đối tượng có quan hệ sở hữu, quan hệ kinh doanh quan hệ quản lý với doanh nghiệp Nhìn vào đó, nhà phtich nhận biết loại hình doanh nghiệp, quy mô, mức độ tự chủ tài DN, giúp nhà ptich đánh giá đc khả cân tài chính, khả toán khả cân đối vốn doanh nghiệp - BC KQKD: cho biết dịch chuyển tiền trình SXKD DN cho phép dự tính khả hoạt động DN tương lai, giúp nhà pt so sánh doanh thu cới số tiền thực nhập quỹ bán hàng hóa, dịch vụ, so sánh tổng chi phí phát sinh vs số tiền thực xuất quỹ để vận hành DN => cung cấp thông tin tổng hợp tình hình kết quae sử dụng tiềm vốn, lao động, kỹ thuật trình độ quản lý SXKD DN – BCLCTT: xác định dự báo dòng tiền thực nhập thực xuất quỹ, sở đó, nhà pt thực cân đối ngân quỹ với số dư ngân quỹ đầu kỳ để xđ số dư ngân quỹ cuối kỳ => từ thiết lập mức ngân quỹ dự phòng tối thiểu cho DN nhằm mục tiêu đảm bảo chi trả 47 Tóm lại, để phân tích tình hình tài DN, nhà pt cần đọc hiểu cá báo cáo tài chính, qua đó, nhận biết đc tập trung vào tiêu tài liên quan trực tiếp tới mục tiêu pt… 14 Khả toán DN pt ntn thông qua BCTC? Nhận xét tình hình pt TC doanh nghiệp VN – Lý thuyết : sgk 41 – Liên hệ: Thực trạng phân tích tài doanh nghiệp kiêm nhiệm phận tài – kế toán kiêm nhiệm Nhân viên phân tích tài người có liên quan đến việc thu thập phân tích thông tin tài chính, phân tích xu hướng đưa dự báo kinh tế Tuy nhiên DN coi nhẹ việc Công việc nhân viên phân tích tài vô quan trọng đề xuất họ hỗ trợ doanh nghiệp việc đưa định tài Điều đòi hỏi nhân viên phân tích phải đọc nhiều để nắm bắt thông tin liên quan, vấn đề pháp luật, biến động thị trường, tình hình hoạt động đăng tải tạp chí tài chính, sách báo…Vì với tình hình nay, doanh nghiệp nên trọng vấn đề như: Chọn lọc nhân viên cho phận tài phải có trình độ tài có kinh nghiệm thâm niên công tác tài công ty; Không ngừng đào tạo chuyên trách thông qua khoá tập huấn Bộ Tài chính, trung tâm giáo dục trường đại học chuyên ngành; Kịp thời tiếp nhận thay đổi sách kế toán chuẩn mực kế toán mới; Bổ sung kiến thức pháp luật sách tài thông qua thông tin báo, công báo, trang Web liên quan; Khuyến khích tìm hiểu thông tin kinh tế nước từ nguồn đăng tải; Có thể cử tạo điều kiện nhân viên tham gia khoán học ngắn, dài hạn nước giới kiến thức quản lý tài doanh nghiệp đại; Tin học hoá đội ngũ nhân viên tài chính; Thường xuyên cử họ dự hội thảo chuyên ngành… 48 Tuy nhiên để thực yêu cầu thân doanh nghiệp, cần thực nghiêm túc công tác kế toán kiểm toán theo chế độ kế toán ban hành, chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam hệ thống pháp luật kinh tế Để có thông tin kế toán có giá trị, doanh nghiệp nên có biện pháp kiểm tra nội kiểm toán Mặt khác, để doanh nghiệp hoà nhập với trình phát triển kinh tế, bắt nhịp với thay đổi đất nước, công tác kế toán phải tuân thủ theo chế độ kế toán chuẩn mực kế toán, kiểm toán Việt Nam Bên cạnh cần trọng thực vấn đề sau Thứ nhất, bổ sung báo cáo tài hệ thống báo cáo tài bắt buộc Bộ Tài để phục vụ luồng thông tin đầy đủ cho công tác phân tích Như phân tích Báo cáo thu nhập (Income statement) quan trọng sử dụng hầu hết phân tích tài dùng cho định cấu vốn, sử dụng vốn, định đầu tư sử dụng đòn bẩy… mà doanh nghiệp không sử dụng, hiểu biết họ báo cáo thu nhập tiêu báo cáo chưa rõ ràng Do vậy, doanh nghiệp nên đưa báo cáo thu nhập vào hệ thống báo cáo tài Thứ hai, nâng cao trình độ phẩm chất cán quản lý Tất định kinh doanh, tài chính, quản lý doanh nghiệp từ cán quản lý Do vậy, trình độ, lực đạo đức họ định hoạt động có hiệu doanh nghiệp, hiệu hoạt động tài công tác phân tích tài doanh nghiệp Thứ ba, nâng cao trình độ nhân viên chuyên trách Và cuối thường xuyên trao đổi thông tin bên kinh tế, tài chính, thị trường qua trang Web hình thức khác 19 Đòn bẩy tài tạo rủi ro tài Tại nhà quản trị không loại bỏ rủi ro cách tài trợ cho hoạt động kinh doanh vốn cổ phần, tránh sử dụng Nợ vay? Đòn bẩy tài tồn chi phí tài cố định doanh nghiệp (chi phí lãi vay, cổ tức cổ phiếu ưu tiên) Đòn bẩy tài sử dụng tiềm chi phí tài cố định để làm gia tăng tác động thay đổi lợi nhuận trước thuế lên lợi nhuận cổ phiếu doanh nghiệp 49 Độ lớn đòn bẩy tài (DFL)=%thay đổi EPS/% thay đổi EBIT Bằng biến đổi số học có: DFL = (Q(P-VC)-FC)/ (Q(P-VC)-FC-I-DP/(1t)) Khi 1% thay đổi EBIT tạo nhiều 1% thay đổi EPS đòn bẩy tài tồn Xét tác động đòn bẩy tài với DN A B, A sử dụng 100% VCSH (0% nợ vay, CP ưu tiên, DFL=1), B sử dụng 50% VCSH (50% nợ vay, CP ưu tiên, DFL #1), xét trường hợp doanh thu tăng doanh thu giảm Với DN A, TH DFL=1 Với DN B, doanh thu tăng, EBIT tăng, DFL>1, EPS tăng nhiều hơn; doanh thu giảm, EBIT giảm, DFL>1, EPS giảm nhiều ~~> rủi ro sử dụng đòn bẩy tài (đòn bẩy tài có tác động tiêu cực) Các nhà quản trị không loại bỏ rủi ro cách tài trợ cho hoạt động kinh doanh vốn cổ phần, tránh sử dụng nợ vay vì: + Đòn bẩy tài mang lại rủi ro theo nguyên tắc rủi ro cao, lợi nhuận kỳ vọng cao với nhà quản trị “mạo hiểm” sử dụng đòn bẩy tài chính, chí với mức cao + Dựa lý thuyết lựa chọn cấu vốn tối ưu, nhà quản trị đưa định cấu vốn Trên lý thuyết, xác định cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp thực tế không làm điều Giải thích tương tự câu “có thể xác định cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp” 20 Tại nói đòn bẩy kinh doanh đòn bẩy giai đoạn đầu, đòn bẩy tài đòn bẩy giai đoạn sau? Câu t xác, nghĩ là: đòn bẩy kinh doanh xác lập dựa vào chí phí hoạt động cố định, thành lập sử dụng, đòn bẩy tài chính, để huy động nợ vay cp ưu tiên cần có thời gian lấy lòng tin, thêm nữa, đòn bẩy tài có rủi ro, doanh nghiệp sau hoạt động thời gian dám đối mặt với rủi ro 21, ưu nhược điểm công ty cổ phần 50 -Ưu điểm 1/ Chế độ trách nhiệm Công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn, cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác công ty phạm vi vốn góp nên mức độ rủi cổ đông không cao; 2/ Khả hoạt động Công ty cổ phần rộng, hầu hết lịch vực, ngành nghề (thực tế ưu điểm tuyệt đối loại hình công ty có quyền kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực gần nhau, chí công ty TNHH có nhiều lợi việc kinh doanh ngành nghề có tính chất đối nhân – không đối vốn dịch vụ kế toán, tư vấn Luật ) 3/ Cơ cấu vốn Công ty cổ phần linh hoạt tạo điều kiện nhiều người góp vốn vào công ty; 4/ Khả huy động vốn Công ty cổ phần cao thông qua việc phát hành cổ phiếu công chúng, đặc điểm riêng có công ty cổ phần; 5/ Việc chuyển nhượng vốn Công ty cổ phần tương đối dễ dàng, phạm vi đối tượng tham gia công ty cổ phần rộng, cán công chức có quyền mua cổ phiếu Công ty cổ phần (đối với công ty Đại chúng, công ty niêm yết Sàn chứng khoán có công ty cổ phần có quyền này) – Nhược điểm: Việc quản lý điều hành công ty cổ phần phức tạp số lượng cổ đông lớn, có nhiều người không quen biết chí có phân hóa thành nhóm cổ động đối kháng lợi ích; Việc giảm vốn công ty cổ phần không quy định cụ thể; Sau năm kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cổ đông mua cổ phần công ty tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 51 […]… Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và được bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng nhất của công ty, được quyền bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Quản trị của công ty Cổ phiếu của công ty không có thời hạn hoàn trả, vì đây không phải là khoản nợ đối với công ty Cổ đông được chia phần giá trị tài sản còn lại khi thanh lý công ty sau khi công ty đã thanh toán các khoản… hoặc không trả cổ tức nhưng cổ tức không được khấu trừ thuế và khó huy động được với khối lượng lớn Đối với phương thức huy động bằng phát hành cổ phần thường thì tuy không phải trả vốn gốc, không bị áp lực trả cổ tức nhưng không được khấu trừ thuế đồng thời còn bị phân chia phiếu bầu và chịu tác động đến quản trị công ty với các cổ đông mới Nếu là công ty cổ phần với mục tiêu chính của quản lý tài chính . .. chu chuyển vốn của doanh nghiệp + Phí thuê tài chính được hạch toán vào giá thành sản phẩm giúp doanh nghiệp giảm nghĩa vụ đối với Ngân sách Nhà nước + Sử dụng tài sản thuê không nhất thi t phải có tài sản thế chấp + Cho thuê tài chính giúp bạn có nhiều cơ hội chủ động trong lựa chọn thi t bị, dễ dàng đổi mới công nghệ, tiếp cận và sử dụng những máy móc, thi t bị hiện đại nhất , từ đó nâng cao khả… Giá trị huy động lớn trái phiếu – Thời hạn huy động đa dạng phong phú đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp lần nhà đầu tư – Phương thức trả lãi chủ động – Không phân tán quyền kiểm soát công ty Thuê tài – Được sử dụng tài sản chính khi chưa đủ năng lực tài chính để sở hữu – Khi có khả năng có thể mua lại tài sản đó Vay dài hạn – Nhanh chóng đáp ứng yêu cầu sản xuất kịp thời – Thời hạn vay dài – Giá trị. .. tìm hiểu, sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính; gần 20% hoàn toàn không biết về dịch vụ này, thậm chí có doanh nghiệp hiểu cho thuê tài chính như hoạt động mua trả góp, nhiều doanh nghiệp chưa hiểu rõ bản chất cấp tín dụng của dịch vụ cho thuê tài chính, chưa thấy rõ được hiệu quả, lợi ích từ dịch vụ cho thuê tài chính mang lại + Giá cho thuê (gồm tiền trích khấu hao tài sản thuê, phí, bảo hiểm ) hiện… thuê tài chính, bên thuê sẽ phải thanh toán tổng số tiền đối với tài sản thuê cao hơn so với đi vay từ các nguồn khác như ngân hàng Như vậy, nếu tính ra lãi suất thì lãi suất thuê tài chính cao hơn lãi suất vay ngân hàng, bởi vì lãi suất thuê tài chính còn phải cộng thêm các chi phí về lắp đặt, vận hành, bảo hiểm của bên cho thuê phải bỏ ra + Hành lang pháp lý về cho thuê tài chính chưa hoàn thi n… 50 tỉ đồng đối với công ty trong nước và 5 triệu USD đối với công ty nước ngoài trong giai đoạn hiện nay là không phù hợp Luật các tổ chức tín dụng và các văn bản dưới luật khi quy định về cho thuê tài chính đã không phân định triệt để các khái niệm liên quan đến sở hữu, chiếm hữu, sử dụng, định đoạt đối với tài sản thuê trong các giai đoạn của quá trình cho thuê tài chính , giá trị cho thuê tối đa… thông Có quyền biểu quyết đối với các quyết dịnh lớn tại đại hội cổ đông Chỉ có quyền biểu quyết nhất định đối với các quyết định lớn của công ty Được chia tài sản sau cùng trong trường hợp công ty bị thanh lý Được chia tài sản trước khi chia cho cổ đông phổ thông trong trường hợp công ty bị thanh lý Giá cả thường dao động mạnh Giá cả thường ít dao động hơn cổ phiếu phổ 32 hơn cổ phiếu ưu đãi thông… mối, 3 Thuê tài chính – Ưu điểm : + Cho thuê tài chính cho phép bạn sử dụng linh hoạt đồng vốn của mình vào mục đích khác, nhằm mang lại lợi ích nhiều hơn thay vì phải đầu tư vốn để mua tài sản cố định, giúp bạn tận dụng được cơ hội kinh doanh + Sử dụng cho thuê tài chính sẽ không làm ảnh hưởng tới hạn mức tín dụng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp đi vay vốn ngân hàng + Cho thuê tài chính có phương… chủ quan của các nhà quản trị tài chính Chính vì vậy không thể kết luận được tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thì chắc chắn 100% doanh nghiệp có tỷ lệ nợ thay đổi 21, việc dn trả lãi vay cho vốn nợ và trả cổ tức cho cổ đông đều làm giảm khoản thuế TNDN Sai Doanh nghiệp trả lãi vya cho vốn nợ làm giảm khoản thuế TNDN do lãi vay là chi phí trước thuế nhưng trả cổ tức cho cổ đông thì không vì phân bổ cổ tức

Xem Thêm :  Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, (xuân diệu)


Quản trị tài chính dành cho CEO | Kiến thức cơ bản về Tài chính & Hạch toán – Phần 1.


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button