Giáo Dục

Quá khứ của leave là gì?

Leave (v): để lại, bỏ lại, bỏ quên, bỏ đi, rời đi

A. Cách chia động từ Leave ở các thì tiếng Anh

I.Động từ Leave ở thì hiện tại đơn:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Leave
Leaves

Ở thì hiện tại đơn bạn xem các ví dụ nhé:

Ex: This train leaves Hanoi for Nha Trang City at 11.30.

(Chuyến tàu này rời Hà Nội đi thành phố Nha Trang lúc 11 giờ 30 phút).

II. Động từ Leave ở thì hiện tại tiếp diễn:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Am leaving (I)

Are leaving (You/We/They/Nsố nhiều)

Is leaving

 

Ex: His boss is leaving now.

(Ông chủ của anh ấy đang rời đi bây giờ).

III. Động từ Leave ở thì quá khứ đơn:

quá khứ của leave là dạng chia động từ bất quy tắc nhưng không cần quan tâm đến ngôi của chủ ngữ chính trong câu:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Left

Các ví dụ dễ hiểu từ leave => left (quá khứ của leave).

Ex: – My parents left last week.

(Bố mẹ tôi đã rời đi vào cuối tuần trước).

– Nam left Paris in 20.

(Nam đã rời Paris năm 20).

-The accident left a scar on our leg.

(Vụ tai nạn đã để lại vết sẹo trên chân của chúng tôi).

Xem Thêm :  2 bài văn mẫu viết bài tập làm văn số 7 lớp 8 đề 3 (40 mẫu), bài viết số 7

*Note: Ở các câu bị động thường chia động từ Leave ở dạng quá khứ sau động từ tobe.

  

IV. Động từ Leave ở thì quá khứ tiếp diễn:

Ngôi
You/We/They/Nsố nhiều
I/She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Were leaving
Was leaving

 

Ex: Jim was leaving school at 8 a.m yesterday.

(Jim đã đang rời trường học lúc 8 giờ sáng ngày hôm qua).

V. Động từ Leave ở thì hiện tại hoàn thành:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Have left
Has left

 

Ex: Lin has left her gloves on the car.

(Lin bỏ quên chiếc găng tay của cô ấy trên xe).

VI. Động từ Leave ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Have been leaving
Has been leaving

 

Ex: I have been leaving a lot of money here for 2 weeks.

(Tôi đã để lại rất nhiều tiền ở đây khoảng 2 tuần).

VII. Động từ Leave ở thì quá khứ hoàn thành:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Had left

 

Ex: Pit had left before his father came.

(Pit đã rời đi trước khi bố của anh ấy đến).

VIII. Động từ Leave ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Had been leaving

 

Ex: Lolita had been leaving all day.

(Lolita đã rời đi cả ngày).

IX. Động từ Leave ở thì tương lai đơn:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Will leave

 

Ex: I will leave tomorrow.

(Tôi sẽ rời đi vào ngày mai).

Xem Thêm :  Thuyết minh về cách gói bánh chưng món ăn dân tộc ngày tết, thuyết minh về cách làm bánh chưng ngày tết

X. Động từ Leave ở thì tương lai gần:

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Am going to leave (I)

Are going to leave (You/We/They/Nsố nhiều)

Is going to leave

 

Ex: Yen is going to leave for Ho Chi Minh City at 8 a.m tomorrow.

(Yến sẽ rời thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8 giờ sáng ngày mai).

XI. Động từ Leave ở thì tương lai tiếp diễn

Ngôi
I/You/We/They/Nsố nhiều
She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Will be leaving

 

Ex: He will be leaving next Monday.

(Anh ấy sẽ đang rời đi vào thứ hai tới).

XII. Động từ Leave ở thì tương lai hoàn thành:

Ngôi
You/We/They/Nsố nhiều
I/She/He/It/Nsố ít

Cách chia
Will have left

 

Ex: Minh will have left for Hue by the end of this week.

(Minh sẽ rời Huế cho tới cuối tuần này).

B. Một số câu bài tập chia động từ Leave ở quá khứ:

  1. There are five days (leave)­____before they go.
  2. Cuong (leave)____work in July.
  3. No one really know why he (leave)____his wife.
  4. My mother (leave)_____this hat on the table yesterday.
  5. His son (leave)_____the house by the back door.

Key:

  1. Left
  2. Left
  3. Left
  4. Left
  5. Left

=> Đọc thêm: cách chia động từ bất quy tắc như fly, see trong tiếng anh.

Tiếng Anh –


Leave The Past Behind So You Can Focus On Your Future (Motivational Video)


You should be grateful for your past. The good times and especially the challenging times, because all of it formed who you are today.
Be grateful for the hard times in your past, grateful for the lessons, grateful for the strength it gave you. Then, DECIDE that your FUTURE is more important than holding on. Let go of any negativity towards your past, people or events, and FOCUS on building your greatest ever future.
Leave The Past Behind So You Can Focus On Your Future (Motivational Video) by Fearless Motivation Ft. William Hollis
DOWNLOAD or STREAM the track to any device, WORLDWIDE!
iTunes: https://goo.gl/BnHY5N
Spotify: https://goo.gl/fqWRrk
GooglePlay: https://goo.gl/TDm3I6
AmazonMP3: http://amzn.to/2fJKWTb
Transcript: www.FearlessMotivation.com
Follow FEARLESS MOTIVATION:
Facebook: http://www.facebook.com/fearlessmotivationofficial
Twitter: https://twitter.com/fearlessmotivat
Soundcloud: https://soundcloud.com/fearlessmotivation

Xem Thêm :  Câu bị động (passive voice): công thức, cách dùng và các bài tập áp dụng

NEW MOTIVATIONAL ALBUM OUT NOW!
Download to any device, worldwide! GO: https://goo.gl/YzXkzc
Speaker: William Hollis https://goo.gl/WU4BXu
WANT TO USE THIS TRACK IN YOUR YOUTUBE VIDEO?
NO PROBLEM! Click here for full details: http://www.fearlessmotivation.com/youtubefreemusicmotivationalspeechesvideos/
BUY the CD for the Greatest Motivational Speeches Album, here: https://goo.gl/utDj7w
Background Music Used: https://goo.gl/ISFAZh \

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button