Kiến Thức Chung

phát minh quan trọng của giêm oát

Ngày đăng: 01/02/2015, 19:00

Giáo viên: Võ Thiên Nhiên TRƯỜNG THPT LÊ HOÀNG CHIẾU TỔ – SỬ – ĐỊA – GDCD LỚP 10 Bài 32 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở CHÂU ÂU NỘI DUNG CƠ BẢN 1. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở ANH a. Những điều kiện của cách mạng công nghiệp b. Sự phát minh máy móc và thành tựu khác 2. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở PHÁP, ĐỨC (Đọc thêm) 3. HỆ QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 1. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở ANH a. Những điều kiện của cách mạng công nghiệp – Cách mạng tư sản nổ ra sớm. – Hội đủ các điều kiện về kỹ thuật, nhân công,vốn. ? Vì sao cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở Anh? Và vào khoảng thời gian nào? – Thời gian diễn ra từ nghững năm 60 của thế kỷ XVII đến những năm 40 của thế kỷ XIX. 1. CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở ANH a. Những điều kiện của cách mạng công nghiệp. b. Những phát minh máy móc và thành tựu khác. * Những phát minh máy móc. ? Nêu ra những thành tựu máy móc được phát minh ở Anh? – Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gienni tăng năng suất lên 16 lần Giêm Ha-gri-vơ Máy kéo sợi Gien ni Máy kéo sợi Gienni Máy kéo sợi Gienni – Năm 1769: Ác-crai-tơ chế tạo ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước. Ác-crai-tơ Máy kéo sợi chạy bằng sức nước Nhà máy dệt chạy bằng sức nước Máy kéo sợi Gien-ni được cải tiến […]… Gienni được cải tiến Xưởng dệt đầu tiên của Anh ra đời( 1771) – Năm 1785, Ét-mơn Các-rai phát minh máy dệt chạy bằng sức nước đưa năng suất tăng 40 lần Ét-mơn Các-rai – Năm1784, Giêm- Oát phát minh máy hơi nước và được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành Giêm Oát Máy hơi nước Máy hơi nước Giêm Oát * Những phát minh về máy móc – Năm 1764: Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gienni tăng năng suất… ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước – Năm 1785, Ét-mơn Các-rai phát minh máy dệt chạy bằng sức nước đưa năng suất tăng 40 lần – Năm1784, Giêm- Oát phát minh máy hơi nước và được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành ?Có nhận xét gì về thành tựu máy móc ở Anh? – Các thành tựu chủ yếu trong ngành dệt (TCN), Vì: + Đây là ngành truyền thống, và phát triển mạnh ở Anh + Đầu tư vốn ít, thu hồi nhanh và mang… ?Ngoài những thành tựu máy móc, nước Anh còn đạt được những thành tựu nào khác? 1 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở ANH a Những điều kiện của cách mạng công nghiệp b Những phát minh máy móc và thành tựu khác * Những phát minh về máy móc * Những thành tựu khác – Luyện kim: + Năm 1735, phát minh ra phương pháp nấu than cốc để luyện gang thép + Năm 1784, lò luyện gang đầu tiên được xây dựng – Giao thông vận tải: tàu… Những điều kiện của cách mạng công nghiệp b Những phát minh máy móc và thành tựu khác * Những phát minh về máy móc * Những thành tựu khác c Kết quả: ? Qua cách mạng công nghiệp đã mang lại những kết quả gì cho nước Anh? – Nước Anh sớm chuyển từ nền sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất bằng máy móc – Anh là nước đầu tiên tiến hành công nghiệp hóa – Đến giữa thế kỷ XIX, Anh là công xưởng của thế giới Xưởng… gay gắt và xã hội các bùng nổ đấu tranh giai nước? cấp vô sản chống tư sản ? Máy móc trong nông nghiệp CỦNG CỐ Câu hỏi: Theo em qua những phát minh máy móc ở nước Anh, phát minh nào quan trọng nhất Vì sao? MÁY HƠI NƯỚC – Máy hơi nước giảm sức lao động cơ bắp của con người – Lao động thủ công dần thay thế bằng máy móc, khởi đầu cho quá trình công nghiệp hoá – Năng suất lao động tăng – Thay đổi bộ mặt… QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP b Xã hội – Hình thành 2 giai cấp: tư sản công Từ những nghiệp và vô sản công thành tựu đạt nghiệp của cách mạng – Sự bóc lột của giai công nhiệp đã cấp tư sản đối với giai có tác động gì cấp vô sản làm mâu đến tình hình thuẫn xã hội gay gắt và xã hội các bùng nổ đấu tranh giai nước? cấp vô sản chống tư sản ? Máy móc trong nông nghiệp CỦNG CỐ Câu hỏi: Theo em qua những phát. .. nghiệp ở Anh ANH – công xưởng của thế giới 2 CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP Ở PHÁP VÀ ĐỨC (Đọc thêm) 3 HỆ QUẢ CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP ? Từ những thành tựu đạt của cách mạng công nhiệp đã có tác động gì đến nền kinh tế các nước? a Kinh tế – Thay đổi mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp và thành thị ra đời – Nâng cao năng suất lao động – Thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển như nông nghiệp, . khác. * Những phát minh máy móc. ? Nêu ra những thành tựu máy móc được phát minh ở Anh? – Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gienni tăng năng suất lên 16 lần Giêm Ha-gri-vơ Máy. Các-rai phát minh máy dệt chạy bằng sức nước đưa năng suất tăng 40 lần. – Năm1784, Giêm- Oát phát minh máy hơi nước và được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành. * Những phát minh về. nước và được đưa vào sử dụng rộng rãi trong các ngành. Giêm Oát Máy hơi nước Máy hơi nước Giêm Oát – Năm 1764: Giêm Ha-gri-vơ phát minh ra máy kéo sợi Gienni tăng năng suất lên 8 lần –

Xem Thêm :   hoạt hình việt nam

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Cách quản lý tài chính cá nhân hiệu quả như thế nào?

Related Articles

Back to top button