Kiến Thức Chung

Phẩm chất kỹ năng của nhà quản trị | Tiểu luận quản trị học UEH

Ngày đăng: 05/08/2021, 11:45

LỜI MỞ ĐẦU11.Tầm quan trọng của đề tài:12.Lí do chọn đề tài:23.Giới hạn đề tài:24.Ý nghĩa đề tài:3NỘI DUNG4Chương 1: Cơ sở lí thuyết41.Khái niệm cơ bản về quản trị:42.Khái niệm nhà quản trị:53.Khái niệm phẩm chất của nhà quản trị:84.Khái niệm các kỹ năng của quản trị:9Chương 2: Phân tích đề tài111.Phẩm chất tạo nên nhà quản trị:112.Các kỹ năng của nhà quản trị:25KẾT LUẬN30Tài liệu tham khảo:31Trong bối cảnh công nghiệp hóa hiện đại hóa ngày nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần dựa vào nhiều yếu tố như: tài chính, nguồn vốn, cơ sở hạ tầng và con người, trong đó con người là yếu tố đóng vai trò quan trọng hơn cả. Con người là nhân tố thực hiện các hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh, quản lý trong công ty. Để phát triển công ty thành một thể thống nhất hướng đến mục tiêu chung, nhà quản trị cần phải nắm rõ đặc điểm, tính chất của các yếu tố và quản lý thất tốt các yếu tố đó. Tuy nhiên, quản lý tài chính,cơ sở hạ tầng,… đều dễ dàng hơn so với việc quản lý con người, bởi lẽ, con người là thực thể sống hữu hình, có tư duy, suy nghĩ, tình cảm và tính cách khác nhau ở mỗi người. Vì vậy vai trò của những người quản trị với công ty nói cung và việc điều hành quản lý nói riêng vô cùng quan trọng.Điều đó cũng đồng nghĩa với các nhà quản trị và tổ chức đang phải đối mặt với những sự thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt. Người quản trị là những người nắm giữ vai trò quan trọng, luôn tiên phong và mang tính quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp, tổ chức hay xã hội. Các nhà quản trị đều phải giải quyết những vấn đề khó khăn, phải tìm cách.Thay đổi tình trạng xấu thành tình hình tốt đẹp để phát triển tổ chức. Trong các tình huống khi xuất hiện vai trò của nhà quản trị thì một nhóm, một bộ phận, một đơn vị sẽ tốt hơn. Ngày nay, bối cảnh môi trường ảnh hưởng đến kiểu nhà quản trị được ngưỡng mộ nhất, những bất ổn trong những năm gần đây như vướng mắc về kinh tế và đạo đức, quản lý công ty, thay đổi công nghệ, thay đổi kỳ vọng của nhân viên, toàn cầu hóa,.. đã ảnh hưởng đến phong cách quản trị tạo nên những biến chuyển về thực tiễn và cách nhìn quản trị. Các đặc tính cá nhân riêng của nhà quản trị như tự tin, thông minh, trung trực kể cả ngoại hình đều thể hiện thành công của quản trị. Như vậy để trở thành một nhà quản trị giỏi thì một các nhân phải có những phẩm chất song hành cùng các kỹ năng thật xuất sắc. Người quản trị được xem là tài sản quan trọng bậc nhất của doanh nghiệp –những người nắm giữ vai trò tiên phong và mang tính quyết định trong sự phát triển của doanh nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung. Cho nên, hiểu rõ khái niệm “nhà quản trị” là rất quan trọng. Bản chất công việc của họ và bản chất bên trong con người họ là gì? Làm thế nào để nâng cao kỹ năng lãnh đạo, phát triển khả năng lãnh đạo góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa? Đúng là những vấn đề hóc búa đang đặt ra trước chúng ta – những nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm cách thực hiện. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ Môn học: QUẢN TRỊ HỌC BÀI TIỂU Đề tài: PHẨM CHẤT-KỸ NĂNG CỦA NHÀ QUẢN TRỊ GVHD: Nguyễn Hữu NhuậnLớp : DH44CL001Khóa : 44Nhóm : 8Sinh viên thực hiện:MSSV [Cite your source here.] TP.Hồ Chí Minh, tháng năm 2019 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Tầm quan trọng đề tài: Lí chọn đề tài: Giới hạn đề tài: Ý nghĩa đề tài: NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí thuyết Khái niệm quản trị: Khái niệm nhà quản trị: Khái niệm phẩm chất nhà quản trị: Khái niệm kỹ quản trị: Chương 2: Phân tích đề tài Phẩm chất tạo nên nhà quản trị: Các kỹ nhà quản trị: KẾT LUẬN Tài liệu tham khảo: LỜI MỞ ĐẦU Tầm quan trọng đề tài: Trong bối cảnh cơng nghiệp hóa đại hóa ngày nay, doanh nghiệp muốn tồn phát triển cần dựa vào nhiều yếu tố như: tài chính, nguồn vốn, sở hạ tầng người, người yếu tố đóng vai trị quan trọng Con người nhân tố thực hoạt động điều hành, sản xuất, kinh doanh, quản lý công ty Để phát triển công ty thành thể thống hướng đến mục tiêu chung, nhà quản trị cần phải nắm rõ đặc điểm, tính chất yếu tố quản lý thất tốt yếu tố Tuy nhiên, quản lý tài chính,cơ sở hạ tầng, dễ dàng so với việc quản lý người, lẽ, người thực thể sống hữu hình, có tư duy, suy nghĩ, tình cảm tính cách khác người Vì vai trị người quản trị với cơng ty nói cung việc điều hành quản lý nói riêng vơ quan trọng Điều đồng nghĩa với nhà quản trị tổ chức phải đối mặt với thay đổi mạnh mẽ mặt Người quản trị người nắm giữ vai trò quan trọng, ln tiên phong mang tính định phát triển doanh nghiệp, tổ chức hay xã hội Các nhà quản trị phải giải vấn đề khó khăn, phải tìm cách Thay đổi tình trạng xấu thành tình hình tốt đẹp để phát triển tổ chức Trong tình xuất vai trị nhà quản trị nhóm, phận, đơn vị tốt Ngày nay, bối cảnh môi trường ảnh hưởng đến kiểu nhà quản trị ngưỡng mộ nhất, bất ổn năm gần vướng mắc kinh tế đạo đức, quản lý công ty, thay đổi công nghệ, thay đổi kỳ vọng nhân viên, tồn cầu hóa, ảnh hưởng đến phong cách quản trị tạo nên biến chuyển thực tiễn cách nhìn quản trị Các đặc tính cá nhân riêng nhà quản trị tự tin, thông minh, trung trực kể ngoại hình thể thành cơng quản trị Như để trở thành nhà quản trị giỏi nhân phải có phẩm chất song hành kỹ thật xuất sắc Người quản trị xem tài sản quan trọng bậc doanh nghiệp – người nắm giữ vai trị tiên phong mang tính định phát triển doanh nghiệp nói riêng tồn xã hội nói chung Cho nên, hiểu rõ khái niệm “nhà quản trị” quan trọng Bản chất công việc họ chất bên người họ gì? Làm để nâng cao kỹ lãnh đạo, phát triển khả lãnh đạo góp phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển môi trường kinh doanh tồn cầu hóa? Đúng vấn đề hóc búa đặt trước – nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải tìm cách thực Lí chọn đề tài: Căn vào sở lý thuyết thực tiễn nêu trên, chúng em chọn vấn đề “Phẩm chất- kỹ Nhà Quản trị” để làm rõ vai trò nhà quản trị kỹ biểu để đánh giá nhà lãnh đạo giỏi Từ đó, làm rõ chất công việc, hoạt động nhà lãnh đạo doanh nghiệp phân tích phẩm chất, kỹ nhà lãnh đạo cần có để đưa hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cách hiệu thành công, đào tạo, rèn luyện kịp thời phát người có phẩm chất lực lãnh đạo để giúp cho tổ chức doanh Đề tài gồm chương Chương 1: Cơ sở lý luận Chương 2: Phân tích đề tài gồm có hai phần: Phẩm chất tạo nên nhà quản trị kỹ nhà quản trị Giới hạn đề tài: Về mặt không gian: tiểu luận tham khảo từ sách Kỉ nguyên mới, Quản trị học số slide giảng thầy nên nội dung vừa phải, không lang mang, không sâu xa Phần phẩm chất kĩ nhà quản trị bám sát vào sách, mang tính tương đối Về mặt thời gian: đề tài nghiên cứu phẩm chất kĩ nhà quản trị từ cổ điển đến đại trải qua nhiều giai đoạn phát triển ngành quản trị Ý nghĩa đề tài: Nhằm mục đích hướng cho nhà quản trị biết quản trị doanh nghiệp, cơng ty có hiệu suất hiệu cao Khơng phải nhà quản trị nắm bắt kỹ năng, phẩm chất cần phải rèn luyện phát huy để dẫn dắt doanh nghiệp, tổ chức hiệu thành công Lời cảm ơn Chúng em xin chân thành cảm ơn Khoa Quản trị, trường đại học Kinh tế TPHCM tạo điều kiện thuận lợi cho chúng em học tập thực đề tài Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Nguyễn Hữu Nhuận tận tình hướng dẫn bảo chúng em Mặc dù cố gắng hồn thành khóa luận phạm vi khả cho phép chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng em mong nhận thơng cảm, góp ý tận tình bảo thầy bạn NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở lí thuyết 1) Khái niệm quản trị: Quản trị bao gồm toàn hoạt động hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức theo cách có hiệu hiệu suất cao thông qua hoạt động hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát nguồn lực tổ chức Định nghĩa gồm ý tưởng quan trọng: (1) bốn chức quản trị bao gồm hoạch định, tổ chức, lãnh đạo kiểm soát; (2) cần phải đạt mục tiêu tổ chức theo cách thức có hiệu hiệu suất cao – Quản: đưa đối tượng vào khuôn mẫu quy định sẵn – Trị: dùng quyền lực buộc đối tượng phải làm theo khuôn mẫu định Nếu đối tượng khơng thực áp dụng hình phạt đủ mạnh, đủ sức thuyết phục để buộc đối tượng phải thi hành nhằm đạt mục tiêu Một số chức quản trị: Hoạch định: Hoạch định đề cập đến việc nhận dạng mục tiêu thực tương lai tổ chức, định công việc sử dụng nguồn lực cần thiết để đạt mục tiêu Nói cách khác, hoạch định thể việc tổ chức muốn đến đâu tương lai làm để đến Tổ chức: Hoạt động tổ chức thường sau hoạch định phản ánh cách thức mà tổ chức nỗ lực để hoàn thành kế hoạch Tổ chức bao hàm việc phân công công việc, hợp nhóm cơng việc vào phận, ủy quyền, phân bổ nguồn lực toàn tổ chức Lãnh đạo: Lãnh đạo thể việc sử dụng ảnh hưởng để động viên nhân viên đạt mục tiêu tổ chức Lãnh đạo bao hàm việc tạo giá trị văn hóa chia sẻ, truyền thông mục tiêu đến người toàn tổ chức, truyền cảm hứng đến nhân viên với mong muốn họ thực công việc với kết cao Rất nhiều nhà quản trị làm việc cách thầm lặng tổ chức lớn nhỏ giới thể lực lãnh đạo mạnh mẽ phạm vi phận, đội, tổ chức phi lợi nhuận doanh nghiệp nhỏ Kiểm soát: Kiểm soát bao hàm việc giám sát hoạt động nhân viên, xác định tổ chức có hướng trình thực mục tiêu hay khơng, tiến hành điều chỉnh cần thiết Một xu hướng năm gần cơng ty ngày nhấn mạnh dạng kiểm sốt từ xuống nhấn mạnh nhiều đến việc đào tạo nhân viên để họ tự giám sát thực hành động điểu chỉnh Tuy nhiên, trách nhiệm cuối việc kiểm soát thuộc nhà quản trị Các chức nhà quản trị yếu tố cần đủ để nhà quản trị hồn thành tốt cơng việc Thiếu bốn chức năng, nhà quản trị trở nên thiếu kĩ năng, thiếu cân việc định dẫn đến sai lầm dễ mắc phải Vấn đề công ty Dạ Lan, công ty nước chuyên sản xuất kem đánh mắc sai lầm nghiêm trọng chiến lược hợp tác làm ăn với Colgate sau bị đối tác thâu tóm Đó sai lầm hoạch định, ban điền hành tỉnh táo đất nước ta đổi mở rộng Việc nắm bắt xu thế, chiến lược, chiến thuật ngày cầng cấp thiết cho Dạ Lan lúc 2) Khái niệm nhà quản trị: a Nhà quản trị gì? Nhà quản trị hay quản trị viên người làm việc tổ chức, người có nhiệm vụ thực chức quản trị phạm vi phân công phụ trách, giao nhiệm vụ điều khiển công việc người khác chịu trách nhiệm trước kết hoạt động người Nhà quản trị người lập kế hoạch, tổ chức, lãnh đạo kiểm tra người, tài chính, vật chất thơng tin tổ chức cho có hiệu để giúp tổ chức đạt mục tiêu b Phân loại nhà quản trị: Phân loại nhà quản trị theo chiều dọc: Đối với nhà quản trị cấp sở: công việc chủ yếu việc hỗ trợ cho việc thực công việc người lao động Họ nằm cấp thứ hay thứ hai hệ thống quản trị thường mang chức danh quản đốc, trưởng dây chuyền sản xuất, trưởng phận, trưởng phòng Đối với nhà quản trị cấp trung: quan tâm đến việc thực công việc cá nhân lại quan tâm nhiều việc liên kết nhóm làm việc chẳng hạn phân bổ nguồn lực, phối hợp hoạt động đội, hay triển khai kế hoạc nhà quản trị cấp cao xuyên suốt phận tổ chức Các nhà quản trị cấp trung bao gồm trưởng phận, trưởng ngành, giám đốc kiểm soát chất lượng giảm đốc phịng thí nghiệm- nghiên cứu Đối với nhà quản trị cấp cao: chịu trách nhiệm hoạt động toàn tổ chức, tập trung chủ yếu vào việc giám sát mơi trường bên ngồi xác định chiến lược tốt để tổ chức có tính cạnh tranh Các chức danh nhóm thường chủ tịch, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc cấp cao, tổng giám đốc, hay phó tổng giám đốc diều hành Phân loại nhà quản trị theo chiều ngang: Các nhà quản trị chức năng: chịu trách nhiệm phận chuyên thực chức đơn lẻ phận chức bao gồm người có kỹ lĩnh vực đào tạo Các phận chức tổ chức thường bao gồm: quảng cáo, bán hàng tài chính, nguồn nhân lực, sản xuất kế tốn Các nhà quản trị theo tuyến: chịu trách nhiệm phận sản xuất marketing để thực hoạt động sản xuất hay bán hàng cho loại sản phẩm hay dịch vụ Các nhà quản trị tham mưu: chịu trách nhiệm hoạt động phận tài nguồn nhân lực họ hỗ trợ nhà quản trị theo tuyến Các nhà quản trị điều hành: chịu trách nhiệm hoạt động nhiều phận thực chức khác Phân loại nhà quản trị: – Nhóm vai trị thơng tin: Mơ tả hoạt động tiến hành để trì phát triển mạng lưới thơng tin Vai trò người giám sát liên quan đến việc tìm kiếm thơng tin từ nhiều nguồn khác Nhà quản trị thu thập thông tin từ người khác sàng lọc tài liệu viết thành văn để ln tình trạng nắm bắt thơng tin đầy đủ Vai trị người truyền tin phát ngơn ngược lại với vai trị người giám sát: nhà quản trị truyền thơng tin đến người khác, kể bên bên tổ chức, người sử dụng thơng tin – Nhóm vai trị tương tác cá nhân: Liên quan đến mối quan hệ với người khác chúng có quan hệ với kỹ nhân nhà quản trị Vai trò người đại diện mang tính biểu tượng liên quan đến việc thực nghi lễ hoạt động mang tính biểu tượng cho phận hay tổ chức Vai trò người lãnh đạo bao hàm mối quan hệ với nhân viên, chúng bao gồm việc động viên, truyền thông gây ảnh hưởng hay tác động Vai trò người liên kết liên quan đến việc phát triển nguồn thông tin kể bên bên tổ chức – Nhóm vai trị định: Liên quan đến việc mà nhà quản trị cần phải tiến hành lựa chọn thực hành động Đê thực vai trò nhà quản trị cần phải có kỹ nhận thức kỹ nhân Vai trò người khởi xướng kinh doanh liên quan đến việc khởi xướng thay đổi Các nhà quản trị phải suy nghĩ không ngừng tương lai làm để đến Vai trị người giải vướng mắc bao hàm việc giải xung đột nhân viên phận với phận khác tổ chức Vai trò người phân phối nguồn lực liên quan đến việc định cách thức phân công người, thời gian, tài chính, thiết bị nguồn lực khác để đạt kết mong muốn Với vai trò người thương thuyết, nhà quản trị đại diện cho quyền lợi đội hay phận, đại diện cho phận suốt trình đàm phán ngân sách, hợp đồng với nghiệp đoàn, hợp đồng mua hàng 3) Khái niệm phẩm chất nhà quản trị: a Phẩm chất gì? Phẩm chất tính chất đặc điểm vốn có vật Khái niệm phẩm chất vừa có nghĩa hẹp vừa có nghĩa rộng Theo nghĩa hẹp, phẩm chất khái niệm sinh lý học, đặc điểm sẵn có thể hệ thần kinh, giác quan quan vận động Đặc điểm sẵn có sở tự nhiên để người tiếp nhận tượng tâm lý thuộc tính tâm lý Theo nghĩa rộng, phẩm chất đặc điểm tâm lý như: tính cách, ý chí, hứng thú, tính khí, phong cách người Như hiểu phẩm chất người quản trị khơng đặc trưng đơn giản có sẵn sinh lý học mà tổng hòa yếu tố bên trong, sở phẩm chất sinh lý, hình thành phẩm chất tâm lý thơng qua hoạt động, quan hệ giao lưu thực tiễn đời sống công tác người quản trị b Phẩm chất bao gồm gì? Nhân cách định hình hệ thống phẩm giá Thể qua mối quan hệ người xuất phát từ tâm lý, tình cảm, nhân sinh quan, nhận thức thân xã hội Phẩm chất đặc trưng cá nhân, chất thực người Phía trước người, đời, ln có nhiều đường Người thiếu nhân cách phương hướng chọn đường đáng cho đề cập đến yếu tố quan trọng cố gắng, mục tiêu tổ chức nhu cầu.” người động viên người trạng thái áp lực để giải tỏa áp lực này, họ cần nỗ lực nỗ lực thỏa mãn nhu cầu mình, áp lực giảm Chúng ta thấy q trình thỏa mãn nhu cầu người hình sau: nhu cầu không thỏa mãn giảmáp lực áp lực nhu cầu thỏa mãn nỗ lực tìmkiếm hành vi Theo Maslow, bản, nhu cầu người chia làm hai nhóm chính: nhu cầu (basic needs) nhu cầu bậc cao (meta needs) Bậc (1) nhu cầu vật chất, bậc (2) nhu cầu an toàn, bậc (3) nhu cầu xã hội, bậc (4) nhu cầu tôn trọng, bậc (5) nhu cầu tự hồn thiện Và từ nhu cầu chưa thỏa mãn nhu cầu xem khơng cịn tác nhân tác động đến hành vi ngược lại chưa thỏa mãn nhu cầu tác nhân động lực thơi thúc người tiến lên tiến dần theo nhu cầu thực tại, có nghĩa nhu cầu cao đáp ứng nhu cầu nhu cầu thỏa mãn Các yếu tố khác nhu cầu thể thân, nhu cầu tôn trọng điều kiện cần thiết để người cảm thấy cịn tồn có sức sống nhóm nhu cầu cao Cịn những nhu cầu thuộc nhóm nhu cầu thấp nhu cầu xã hội, nhu cầu sinh lí, nhu cầu an toàn điều kiện đủ để người cảm thấy tồn Có thuyết nhu cầu khác có cách tiếp cận thú vị nhu cầu người cách tiếp cận Clayton Alderfer, thuyết ERG, thuyết ERG ba nhu cầu nhu cầu tồn tại, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu phát triển Cũng tháp nhu cầu Maslow đề cập đến hình thức phát triển dần từ thấp đến cao, nhiêu q trình Clayton Alderfer có phần phức tạm hơn, dựa nguyên tắc “thất vọng – hồi quy” có nghĩa là, nhu cầu cấp thấp chưa đáp ứng trở nhu cầu thấp vừa thỏa mãn, cho người lúc theo đuổi việc thỏa mãn tất nhu cầu nhu cầu, nhu cầu bị cản trở khơng thỏa mãn người có xu hướng dồn nỗ lực sang thỏa mãn nhu cầu khác, Hay nói cách khác thuyết ERG cách để tổ chức doanh nghiệp khuyến khích nhân viên tham gia trình định tạo cho họ đóng góp quan trọng cho tổ chức xã hội Một ví dụ điển hình mơi trường làm việc Microsoft Việt Nam Microsoft Việt Nam trọng vào mô trường làm việc thành mà họ làm Cụ thể không gian làm việc Microsoft Việt Nam đánh giá sáng tạo, không gian động có nhiều tiện nghi đại, nhu cầu đáp ứng nhu cầu tồn Môi trường làm việc không ngừng cạnh tranh khốc liệt trọng khốn Có nghĩa làm hưởng theo lực, tạo môi trường cạnh tranh công điều khuyến khích nhân viên tự định tự thỏa mãn nhu cầu, tạo nhu cầu giao tiếp phát triển 1.6.1.2 Thuyết hai nhân tố Herzberg: Những nhân tố làm thỏa mãn cho người lao động khác với nhân tố tạo bất mãn (nhân tố động viên nhâm tố trì) Cho nên bạn khơng thể mong đợi thỏa mãn cách đơn giản xóa bỏ nguyên nhân gây bất mãn Việc động viên nhân viên phải giải cách thỏa đáng đồng thời hai nhóm nhân tố trì động viên, khơng thể trọng nhóm riêng biệt Cụ thể hai nhóm có đặc điểm sau: Nhân tố động viên Nhân tố trì Là mối quan hệ cá nhân tổ chức bối cảnh công việc Yếu tố: phương pháp quản lí, quan hệ cơng việc, sách làm việc, địa vị, … Liên quan tới công việc phần thưởng Thách thức, hội thăng tiến, thành tựu, trách nghiệm,… Những yếu tố làm thỏa mãn người lao dộng khác với yếu tố gây nên bất mãn, mà nhà quản trị khơng mong muốn có thỏa mãn cách xóa bỏ nguyên nhân thỏa mãn Muốn động viên hoàn hảo nhà quản trị phải đồng thời thực yếu tố trì yếu tố động viên Thuyết cơng Là loại bỏ bất cơng Thuyết kì vọng Thiết lập mục tiêu Năng lực nội sinh Là hành vi mà người Là thiết lập mục tiêu Là niềm tin kết khơng ta dựa trình động người họ tin cơng sức mong đợi mà viên nhân viên làm có khả hồn thành bỏ kết mang lại rõ vai trị họ thơng cơng việc qua mục tiêu thực Đặc điểm: Dựa nhận Kết mong đợi thức, so sánh với điều lớn => cơng việc Mục tiêu riêng cho đơn vị làm tổ hành động để có Tự phát, có niềm tin dựa vào làm việc nhiều hiệu chức khác 1.6.2 Thuyết động viên theo trình: Thuyết vận động theo trình giải thích cách thức mà cá nhân lựa chọn hành vi cá nhân phù hợp để giải cơng việc để liệt kê cách khái qt bảng sau điều mà chúng tơi trình bày: Lấy ví dụ cơng ty BKAV ơng Nguyễn Tử Quãng, ông người biết tiếp cận lý thuyết Khi cho đời điện thoại di động Việt Nam ông biết kết hợp yếu tố tốt Người Việt Nam ta thông minh cần cù lao động không ngừng đội ngữ R&D công ty (nắng lực nội sinh), với việc tâm tạo điện thoại sản xuất Việt Nam (thiết lập mục tiêu) Sản phẩm đầy chất xám công ty phân phối Việt Nam bối cảnh “phát động phong trào người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” mong muôn đầu công ty ông Quảng chunh nhân viên công ty (thuyết kỳ vọng) Như kết biết hệ Bphone đời đầu gần chết yểu, thất bại chất lượng nguyên nhân khiến Bphone năm 2015 bị biến đồ điện thoại di động Việt Nam Vì tiếp cận thơng tin chưa nhanh chóng xác (nhu cầu thị trường cần điện thoại rẻ hơn, lại ngon cấu hình) hệ thống sản xuất chưa tối tân khiến chi phí vấn đề lớn mà cơng ty phải đối mặt Từ ví dụ ta thấy, nhận áp dùng lý thuyết tốt nhận có phù hợp với hay khơng vấn đề lớn Đó điểm mấu chốt để nhà quản trị khẳng định Các cá nhân người quản trị tùy hồn cảnh tính chất cơng việc mà lựa chọn lý thuyết phù hợp nhằm có hiểu hiệu suất tốt giúp cho vai trò họ thêm phần quan trọng tổ chức, từ phần đáp ứng nhu cầu thể nhu cầu phát triển 1.6.3 Thuyết củng cố: Lý thuyết động viên giải thích phần thỏa mãn lại người thự hiện, để giải công cảm nhận, đánh giá kỳ vọng theo đuổi mục tiêu công việc Ngược lại thuyết cố xác định hành vi người xác định hệ mơi trường, thay tìm hướng giải vấn đề cá nhân thuyết cố tìm hiểu mơi trường bên ngồi tác động vơ chủ thể ngồi lý thuyết cịn nhắc đến hình phạt để tác động đến đối tượng cụ thể để đối tượng nhận thức thay đổi theo chiều hướng tích cực Người quản trị cần phải có tư nhạy bén đưa định có sở từ nâng cao kết có lợi cho tổ chức 1.7 Tính linh hoạt nhà quản trị: Trong hoạt động kinh doanh, tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, người lãnh đạo, nhà quản trị sử dụng nhiều hình thức, biện pháp khác để hồn thành chức trách, nhiệm vụ Tuy nhiên, cần quán triệt đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tảng bản, phản ánh quy luật lãnh đạo, quản lý kết trình nhận thức người quy luật vận động xã hội, chủ thể đối tượng quản lý hoạt động công vụ bao gồm chuẩn mực tiêu chuẩn định hướng hành vi mà quan, tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức phải vào để thực thi cơng vụ Đặc biệt, hoạt động lãnh đạo, quản lý, nguyên tắc quy tắc, tư tưởng định hướng, đạo, tiêu chuẩn hành vi có tính bắt buộc tn thủ chủ thể quản lý trình quản lý Các nguyên tắc quản lý người đặt mang tính chất khách quan, nảy sinh từ chất xã hội, mang tính bắt buộc chủ thể quản lý phải tuân thủ chủ thể bị quản lý phải chấp hành q trình quản lý, song phải ln phát triển xã hội ln vận động biến đổi Nhà lãnh đạo, quản lý cần phải linh hoạt cách tiếp cận thực thi công vụ tận dụng tối ưu tương thích phong cách lãnh đạo phương pháp quản lý, cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực trạng hoạt động quản lý Để lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp cần vào tình đối tượng quản lý Do vậy, lãnh đạo coi hiệu sử dụng phương pháp thích hợp để định giải vấn đề Kinh nghiệm lãnh đạo cho thấy, số trường hợp phương pháp độc đốn hiệu quả, trường hợp khác cần sử dụng phương pháp tham gia phương pháp để người tự khuôn khổ định 1.8 Nhà quản trị trung thực liêm chính: “Theo khảo sát VCCI, gần 70% doanh nghiệp Việt Nam thừa nhận hoa hồng hay chủ động hối lộ để ưu tiên lợi ích, 60% doanh nghiệp cho chi phí khơng thức tốn cho DN tạo môi trường kinh doanh khơng bình đẳng DN” – Liêm minh bạch cốt lõi quản trị kinh doanh Tạp chí Vietnam Business Forum Đây số đáng báo động thực trạng mội trường kinh doanh Việt Nam Chúng ta dừng suy nghĩ liêm minh bạch khn khổ giá trị đạo đức túy thực chất kết hợp đầy thúy thú vị đạo đức kinh doanh Nó khởi đầu việc tạo dựng giá trị kinh doanh đưa hoạt động doanh nghiệp vào quy trình tuân thủ giá trị đạo đức riêng quy tắc chuẩn mực định tổ chức Giờ đây, kinh tế phát triển đến mức hội thực dành cho doanh nghiệp có nhìn dài hạn theo đuổi giá trị phát triển bền vững mà Một doanh nghiệp xây dựng cho quy tắc ứng xử cốt lỗi doanh nghiệp dựa tảng đạo đức, liêm minh bạch kinh doanh đồng nghĩa tạo nên cho lực cạnh tranh vượt trội hơn, suất hiệu sản xuất kinh doanh gia tăng, q trình đổi ln bảo đảm…Mối nguy hại lâu dài việc đánh liêm kinh doanh doanh nghiệp gì? Câu hỏi nhiều khơng ơng chủ doanh nghiệp đặt với mình, họ cịn q bị áp lực vào tốn lợi nhuận Nhưng hệ thiếu minh bạch thiếu yếu tố thực hành liêm kinh doanh nguyên tắc vận hành kinh tế bị phá vỡ dần hình thành thói quen kinh doanh bất chính, làm suy yếu lực cạnh tranh doanh nghiệp kinh tế Và quan trọng tự gạt khỏi xu tất yếu luật chơi thị trường khu vực quốc tế, Việt Nam đứng trước cấp độ hội nhập Theo phát triển toàn cầu liêm trung thực su Nó khơng cịn vấn đề quốc gia phát triển mà nước phát triển phải tính đến Tham nhũng trở thành vấn nạn tiềm ẩn tồn cầu, sâu nguy hiểm đục khoét kinh tế, với hình thức quy mơ ngày tinh vi, rộng rãi nghiêm trọng Vậy nên, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) họp thượng đỉnh Liên hợp quốc trọng đến vấn đề này, coi vấn đề cộm cốt lỗi cần giải Doanh nghiệp Việt đứng Tham nhũng phải đến từ hai phía, doanh nghiệp bên cung quan chức bên cầu Khó khăn thuyết phục doanh nghiệp tham gia ý thức vai trị phịng chống tham nhũng, để doanh nghiệp khơng tiếp tay cho tham nhũng Dẫu vậy, trao trách nhiệm phòng, chống tham nhũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp cần có điểm tựa để khơng đơn độc thực hành liêm minh bạch Thể chế doanh nghiệp ấy, doanh nghiệp góp phần tạo dựng thể chế Từng doanh nghiệp phát triển tảng trung thực trực tạo nên quốc gia phát triển mạnh mẽ Với chế độ nước ta, đảng đẩy nhanh tiến độ quy mô truy quét kẻ tham ô, kẻ cậy chức cậy quyền, tên tội phạm giữ chức vụ cao máy nhà nước, không ngại đụng chạm đến lợi ích nhóm thẳng tay chừng trị nhanh chóng sửa chữa sai lần ổn định lại cấu tổ chức tái cấu Một số phẩm chất khác nhà quản trị giỏi: Quyết đốn cơng việc: Nhà nghiên cứu Daniel khẳng định nhà quản trị thiếu đốn khơng đủ lĩnh bảo vệ quan điểm nhóm, dẫn tới hiệu hay khơng hồn thành mục tiêu đề Quyết đoán nghĩa đưa định nhanh, mạnh mẽ phải xác, phù hợp để giải vấn đề Tuy nhiên đốn nhà quản trị cố chấp, không lắng nghe ý kiến người khác, đề cao tơi Quyết đốn khơng có nghĩa độc đốn Tính độc đốn thể khác biệt quyền lực vị trí nên tồn tổ chức.(Adorno, 1950) Tức nhà quản trị có tính độc đoán cao thường quan tâm đến quyền lực, cố chấp tuân lệnh người có quyền lực cao hơn, điều khiến nhà quản trị gặp khó khăn quản trị có hiệu Biết lắng nghe: Theo Phương Linh viết Cafebiz, cô kết luận biết lắng nghe nhân tài cách thu hút họ theo Trong giao tiếp thông thường, lắng nghe tập trung nghe người khác nói, hiểu người nói mong muốn điều Song, tạo tín hiệu rõ ràng để họ biết nghe điều họ nói Đây đặc điểm mà cần phải xây dựng phát huy người nói chung nhà quản trị nói riêng Có tham vọng tầm nhìn xa: Solomon khẳng định: “Khơng có tầm nhìn rộng bị diệt vong” Thật vậy, việc xây dựng tầm nhìn định nghĩa trình hình thành hình ảnh tinh thần để thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, giải vấn đề để đưa tổ chức, doanh nghiệp đến tương lai Vì vậy, bước để thiết lập mục tiêu Xã hội ln có nhiều biến động, xu phát triển có nhiểu mẻ địi hịi nhà quản trị phải ln cập nhật, theo dõi để có tầm nhìn chiến lược thực tế, vạch địch rõ ràng mục tiêu khó khăn, thuận lợi trước mắt để đưa kế hoạch thực công việc Các kỹ nhà quản trị: Có nhóm kỹ năng: chuyên môn, quan hệ nhân sự, tư Tuy mức độ kỹ khác nhau, tất nhà quản trị phải sở hữu kỹ Việc áp dụng kỹ quản trị thay đổi nhà quản trị thăng tiến hệ thống thang bậc quản trị 2.1.Kỹ kỹ thuật (Kỹ chuyên môn nghiệp vụ): Là khả cần thiết để thực công việc chuyên mơn cụ thể Kỹ địi hỏi nhà quản trị có am hiểu lĩnh vực chun mơn mà họ phụ trách Ví dụ: viết chương trình điện tốn, soạn thảo hợp đồng, phân tích báo cáo tài chính, lập kế hoạch kinh doanh … Nhà quản trị có chun mơn qua đào tạo trường hay qua bồi dưỡng đơn vị Kỹ đặc biệt quan trọng nhà quản trị cấp thấp Thoạt nhìn người dễ lầm tưởng kỹ kỹ thuật mang nghĩa kỹ sử dụng công cụ hỗ trợ mặt kỹ thuật (máy móc, cơng cụ sản xuất,…) khác để đạt mục đích cụ thể Tuy nhiên, khơng đơn giản vậy, kỹ kỹ thuật không đơn hiểu khả sử dụng máy móc, cơng cụ kỹ thuật hỗ trợ, công cụ sản xuất mà kĩ địi hỏi cơng việc tăng hiệu bán hàng, tạo sản phẩm mới, khả bán hàng, bán dịch vụ, sản phẩm,v.v… Kỹ kỹ thuật kỹ quan trọng với người lãnh đạo cao cấp Với người lãnh đạo này, kỹ kỹ thuật q cao siêu, q khó hay trừu tượng, ta theo máy hành cơng ty từ vị trí thấp đến vị trí cao, từ nhân viên cấp đến lãnh đạo cấp cao, kỹ lên đánh dần quan trọng nó, lên cấp cao nội dung chuyên mơn hố có tính phổ cập cấp cao nhà quản trị phải làm cơng việc mang tính đặc trưng quản trị tham gia vào vấn đề chuyên môn kỹ thuật hàng ngày ngược lại, nhà quản trị lúc chắn có tảng kiến thức chuyên môn sâu rộng Cụ thể cơng ty điện máy, khí, kỹ thuật viên người bị quản trị, kỹ thuật trưởng nhà quản trị cấp sở Và kỹ thuật trưởng phải có kỹ kỹ thuật cao để hướng dẫn, trông coi đốc thúc tổ thợ làm việc kỹ thuật, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay khách hàng, bị lỗi kỹ thuật 2.2.Kỹ nhân sự: Là khả cần thiết để biết cách làm việc với người, biết động viên họ nỗ lực làm việc Kỹ nhân tài đặc biệt nhà quản trị quan hệ với người khác nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy hồn thành cơng việc chung Kỹ nhân cần thiết nhà quản trị thể qua: thơng tin hiệu quả, có thái độ quan tâm tích cực đến người xây dựng khơng khí làm việc hợp tác thân ái, biết cách động viên nhân viên quyền… Có thể nói nhà quản trị nào, dù cấp cao hay cấp thấp phải tiếp xúc làm việc với người, kỹ nhân cần thiêt nhà quản trị Kỹ hiểu thể đồng thời kiến thức khả người quản lý việc làm việc, động viên điều khiển nhân Một nhiệm vụ quan trọng nhà quản lý phải phối hợp, làm việc với nhân viên Nếu khơng có người, khơng có nhân viên, thử hỏi cịn để quản lý, liệu nhà quản lý có cịn tồn tại? Kỹ nhân cho phép người quản lý tiến tới vị trí lãnh đạo cấp cao hơn, đồng thời thúc đẩy nhân viên làm việc tích cực đạt kết tốt q trình cơng tác Bên cạnh đó, việc có kỹ khiến cho việc phân chia, sử dụng, kiểm soát nguồn nhân lực hiệu hơn, tránh việc nhân viên chây ì, khơng chịu làm việc làm việc khơng nhiệt tình, khơng đạt suất cao Tại Apple, xuất phát từ việc hầu hết nhà quản lý có kinh nghiệm kiến thức cơng nghệ nên hồn tồn khơng tồn khái niệm “cấp trên” phục tùng bắt buộc “cấp dưới” Nơi hữu tôn trọng qua lại nhà quản lý nhân viên “Sếp kỹ sư công nghệ làm việc Apple 10 năm trước bước lên vị trí quản lý Đó điều tơi tơn trọng ơng ln khiến tơi nỗ lực làm việc để tạo ấn tượng tốt với ông”, – Một kỹ sư công nghệ lâu năm Apple cho hay Ở Google, kế hoạch quản lý nhân có phần đặc biệt đơi chút Nếu so sánh cách vận hành ban quản trị Google giống việc “tay trái làm gì, tay phải chẳng hay biết Có thể nhiều người nghĩ chiến lược Google có phần thiên vị, hay thay đổi thiếu tầm nhìn vĩ mơ Nhưng khơng, óc lỗi lạc Google phát nhà lãnh đạo thường xuyên quán, công “tạo điều kiện” để cấp “bắt bài” lúc định nhân viên cảm thấy tự có trải nghiệm làm việc tốt Lý giải cho việc này, Laszlo Bock nói thực chiến lược quản trị thế, nhân viên biết thân tự chừng mực định làm điều mong muốn khn khổ Nếu người quản lý kiềm kẹp, can thiệp sâu nhúng tay vào nhiều việc, cấp chẳng biết đường mà lần Khi ấy, phần lớn trường hợp nhân viên điều nên hay khơng nên làm, dẫn tới bách bó hẹp mơi trường làm việc Hơn nữa, Ở Google, tiếng nói nhân viên tảng quan trọng thứ ba, giúp định hình văn hóa doanh nghiệp Nhân viên đóng góp suy nghĩ hay nguyện vọng mình, cịn ban lãnh đạo tin vào thành tín trung thực từ cấp đến mức cho họ đồng tham vào việc đề xuất ý kiến cho doanh nghiệp Và điều quan trọng, kỹ nhân kỹ quan trọng với tất cấp bậc công ty 2.3.Kỹ tư duy: Là kỹ đặc biệt quan trọng nhà quản trị, đặc biệt quản trị cấp cao Kỹ đòi hỏi nhà quản trị phải có tầm nhìn chiến lược, hiểu rõ mức độ phức tạp môi trường tác động đến doanh nghiệp, biết phân tích giải vấn đề cách hệ thống để giảm thiểu mức độ phức tạp, rủi ro xuống mức độ đối phó Có kỹ tư tốt giúp nhà quản trị nhìn thấy trước vấn đề định hướng đường phát triển tổ chức, đưa tổ chức đến thành cơng hồn cảnh khó khăn Kỹ tư nhà quản trị hình thành phần từ tố chất bẩm sinh, qua đào tạo rèn luyện thân, kỹ nhà quản trị gia tăng trình làm việc tiếp xúc với thực tế công việc Thực tiễn cho thấy nhà quản trị đạt mức độ tư cần thiết công việc Các nhà quản trị phải có đầy đủ kỹ trên, tầm quan trọng kỹ tùy thuộc vào cấp bậc nhà quản trị tổ chức Nói chung kỹ kỹ thuật giảm dần độ quan trọng lên cao dần hệ thống cấp bậc nhà quản trị Ở cấp cao, kỹ tư chiến lược đòi hỏi cao Ở cấp thấp kỹ kỹ thuật cần thiết tính trực tiếp công việc Kỹ nhân cần thiết cho nhà quản trị tất cấp, cấp nhà quản trị phải làm việc với người Kỹ tư trừu tượng, kỹ tư duy, nhận thức thể kiến thức khả nhà quản lý cho thứ thuộc phạm vi coi trừu tượng phức tạp chiến lược phát triển, đường lối, sách của cơng ty Nó có nghĩa nhà quản trị dễ dàng nhìn thấy chất thứ thơng qua việc phân tích chẩn đốn tượng cụ thể khác nhau; làm giảm phức tạp rắc rối xuống mức độ chấp nhận tổ chức Bằng việc này, nhà quản trị dự đốn tương lai doanh nghiệp hay phịng ban công ty Đầu tiên, công ty bao gồm nhiều yếu tố kinh doanh chức bán hàng, tiếp thị, tài chính, sản xuất … Tất yếu tố kinh doanh có mục tiêu khác nhau, chí hồn tồn trái ngược Kỹ tư giúp nhà quản lý nhìn rộng ngồi mục tiêu phịng ban công ty họ, giúp họ tư hệ thống, đồng thời phân tích mối liên hệ phận, vấn đề Vì thế, việc đưa định để đáp ứng mục tiêu kinh doanh công ty khó khăn Kỹ đặc biệt cần thiết nhà quản lý cấp cao nhà quản lý cấp trung, không bắt buộc nhà quản lý cấp sở Sự quan trọng kỹ tư trừu tượng tỉ lệ thuận với thứ bậc vị trí quản lý, thứ bậc vị trí quản lý tăng lên cần thiết nhà quản lý cho kỹ phải tăng lên Coca Cola hoạt động lĩnh vực đồ uống, nước uống khơng cồn nước uống có gas Cơng ty tạo ta nhiều loại nước uống với mùi vị, mẫu mã khác để đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng như: coke gas, sprite, fanta, coke nước trái cây, hương vani,… Và sau đó, Coca Cola nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm phục vụ cho người tiêu dùng nước uống đóng chai Joy, nước tăng lực samurai,… Song, sản phẩm Apple đưa đầu phải có khác biệt với sản phẩm khác, khác đến mức đột phá Để trở thành doanh nhân thành công Steve Jobs, điều tối quan trọng bạn phải liên tục tìm cách thay đổi trạng, tìm kiếm ý tưởng mới, có đầu óc cách tân sáng tạo Việc làm theo có sẵn nhiều khả tạo kết cũ đại mẻ Và minh chứng cho kỹ tư sáng tạo nhà quản trị cấp cao Khi sử dụng kỹ thất bại: Những sai lầm hành vi phi đạo đức đưa lên tin tức, nhà quản trị nên cập nhật hạn chế, khắc phục hành vi Trong thời kỳ bất ổn, nhà quản trị phải áp dụng kỹ họ cách có hiệu quả, đổi mới, ln phát huy hết vai trị thân Các thất bại quản trị phổ biến cần biết hạn chế:       Không lắng nghe khách hàng Hiểu sai tín hiệu từ thị trường Khơng xây dựng đội nhóm Khơng thể thực chiến lược Khơng hiểu thích ứng với thay đổi Truyền đạt kỹ giao tiếp Do vậy, nhà quản trị cần phải linh hoạt, đổi mới, nhận thức sáng tạo phương diện điều hành, quản trị tổ chức, doanh nghiệp Tích cực trau dồi kỹ mềm giao tiếp, tin học, ngoại ngữ, phân tích giải vấn đề… Đây yếu tố cần thiết, thiếu người quản trị giỏi, nhằm phát triển bền vững tổ chức, doanh nghiệp, mang Việt Nam đến tầm ảnh hưởng giới đạt thành công mong đợi KẾT LUẬN Trong thời buổi ngày nay, có nhiều cơng việc để làm: cơng nhân viên chức, công nhân thời vụ, giáo viên, bác sĩ, kỹ sư,…… Nhưng theo cảm nhận nhiều người, việc làm quy làm cơng ăn lương…! Thời nay, có kinh doanh gọi làm chủ Bởi bước đầu tiến đến cấp bậc xã hội, nhà quản trị Tuy nhiên, người ta thường nói “thương trường chiến trường”, thân chúng em thiết nghĩ, thương trường đáng sợ chiến trường, lẽ chiến trường, bên nhìn thấy nhau, cơng thắng thua phân định rõ ràng, thương trường, bên cạnh tranh âm thầm, lặng lẽ cơng đối thủ mặt, bị công nào, bị thương nào, khó biết được, tệ doanh nghiệp bị phá sản khơng biết Bởi thế, doanh nghiệp cần có người đứng đầu quản trị, dẫn lối điều hướng cho nhân viên để hướng doanh nghiệp đến phát triển bền vững lâu dài Nhưng để trở thành người quản trị hẳn dễ Shark Nguyễn Thanh Hưng nói “Cần cù thơi chưa đủ Muốn làm chủ phải tinh khôn” Bởi quản trị cấp bậc cao xã hội, nên việc trở thành nhà quản trị, phải trải qua thời gian dài học hỏi, rèn luyện thực hành mà cịn phải có kiên trì, nỗ lực Khơng vậy, nhà quản trị, phải có khả tư chiến lược, tư sáng tạo đặc biệt tư đột phá Tất phẩm chất kỹ nêu trên, toàn thiết yếu đề cập cần quan tâm đề tài Đối với nhà quản trị, việc hội tụ kỹ phẩm chất nêu việc tất yếu Có kỹ đó, khơng nhà quản trị điều hành doanh nghiệp, hạch toán cho doanh nghiệp, quản lý nguồn hàng, hàng tồn kho, quản lý nhân sự,… mà cịn thu phục lịng người, biến nhân viên ‘khó chịu” thành “chịu khó”, tạo dựng nên mối quan hệ thiết yếu đối tác, chiếm ưu cạnh tranh với đối thủ ngành, giành lấy nhiều thị phần từ thương trường đầy khốc liệt này, làm tăng doanh số đưa doanh nghiệp vươn lên tầm cao mới, không Việt Nam mà vươn khu vực Nhưng đề tài cịn khiếm khuyết, chưa nêu lên thói quen, tính cách lối sống xấu mà nhà quản trị nên tránh thay đổi Nếu được, đề tài cần bổ sung nghiên cứu thêm tính xấu như: ln ln trách móc người khác, khơng chịu nhận lỗi sai, tính tự cao, độc đốn… Như thế, người đọc vừa biết phải làm tránh để trở thành nhà quản trị tài ba Tài liệu tham khảo: Kỹ nguyên quản trị (new era of management) – Richard L Daft Quản trị học (management) – Khoa quản trị – Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Slide giảng thầy Nguyễn Hữu Nhuận … Khái niệm quản trị: Khái niệm nhà quản trị: Khái niệm phẩm chất nhà quản trị: Khái niệm kỹ quản trị: Chương 2: Phân tích đề tài Phẩm chất tạo nên nhà quản trị: Các kỹ nhà quản trị: KẾT LUẬN Tài… nhóm kỹ năng: chuyên môn, quan hệ nhân sự, tư Tuy mức độ kỹ khác nhau, tất nhà quản trị phải sở hữu kỹ Việc áp dụng kỹ quản trị thay đổi nhà quản trị thăng tiến hệ thống thang bậc quản trị 2.1 .Kỹ. .. cuối việc kiểm soát thuộc nhà quản trị Các chức nhà quản trị yếu tố cần đủ để nhà quản trị hồn thành tốt cơng việc Thiếu bốn chức năng, nhà quản trị trở nên thiếu kĩ năng, thiếu cân việc định

Xem Thêm :   Chim bay vào nhà có điềm gì, hên hay xui

Xem Thêm :  ✅ 15 điểm du lịch ba vì 1 ngày nghỉ dưỡng gần hà nội 2021

– Xem thêm –

Xem thêm: Phẩm chất kỹ năng của nhà quản trị | Tiểu luận quản trị học UEH, Phẩm chất kỹ năng của nhà quản trị | Tiểu luận quản trị học UEH

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button