Giáo Dục

Phân biệt need ving & need to v

phân biệt need và need to: Trong bài viết này, Anh Ngữ Nasao sẽ hướng dẫn các bạn cách  Phân biệt need ving & need to V. Đây là phần quan trọng trong ngữ pháp Tiếng Anh.Có ai còn nhầm lẫn thì bài này cô hi vọng các em sẽ giúp các em ghi nhớ nhé.

Phân biệt need Ving & need to V

Thế còn động từ Forget thì sao cùng xem ví dụ đây nhé

Need + To inf: nhấn mạnh ai cần phải làm gì Need + V-ing: nhấn mạnh việc cần được làm mà không quan trọng người sẽ thực hiện. (…)

Ta dùng “need” để nói về những việc mà ta nghĩ là cần thiết phải làm. Chúng ta có thể sử dụng 2 cấu trúc khác nhau need / needs to và need / needs V-ing

Need + to Inf

– Ta dùng dạng này khi chúng ta nhấn mạnh ai cần làm gì.

– Chúng ta tạo cấu trúc này với

Chủ ngữ

Need hoặc needs to

Động từ

Ellie

needs to

practise

Alice

needs to

              wear a uniform                                        

They

need to

go shopping

We

Xem Thêm :  Thì hiện tại hoàn thành: cấu trúc, cách dùng và dấu hiệu nhận biết

need to

post the letters                                          

 

 

– Chúng ta tạo dạng phủ định với:

 

Chủ ngữ

Don’t /doesn’t need to                            

Động từ

Paul

doesn’t need to

take Ellie riding

She

doesn’t need to

drive

We

don’t need to

                                      pay to go to the park            

They

don’t need to

buy a present

Need + V-ing

– Ta dùng dạng này khi nhấn mạnh việc nào đó là cần phải được thực hiện không quan trọng ai sẽ làm.

– Đây là cấu trúc bị động khi cấu trúc thông thường chủ từ + động từ + túc từ chuyển thành túc từ + need + V-ing.

– Ta tạo cấu trúc này với

 

Túc từ

Need / needs

Động từ +ing                                                              

 The horse

needs

untacking

The house

needs

tidying

The stables

need

mucking out

These letters

need

posting

 

 

– Ta tạo dạng phủ định với

 

Túc  từ

Don’t / doesn’t need                                

Xem Thêm :  Trưởng thành là gì? dấu hiệu bạn thực sự đã trưởng thành

Động từ +ing                     

The car

doesn’t need

washing

The plant

doesn’t need

watering

The stables

don’t need

painting

The horses

don’t need

feeding

xem thêm bài về động từ try tại đây 

 


Bài 54: Cấu Trúc Need / Need to / Need Ving. Cần Làm/ Cần Được Làm.


====================
Fanfage: https://www.facebook.com/AToZEnglish107396031604410
====================
Facebook: https://www.facebook.com/thuong.dohuy.334
====================
Nhóm Chat: https://www.facebook.com/groups/178006537688571
====================
Email: huythuong.kttc@gmail.com
====================
Thanks !

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button