Giáo Dục

#1 [giải đáp] mostly là gì – phân biệt most, most of, almost, và the most

Mostly Là Gì – Phân Biệt Most, most of, Almost, Và The Most

Most, most of, almost, mostly là 4 trạng từ nhưng chúng có cách thức cần sử dụng rất khác nhau. Hiên giờ các bạn cùng thăm dò nhé.

Bài Viết: Mostly là gì

A. MOST

Most (det) : số đông

là từ hạn định, nhằm giới hạn danh từ sau nó. Ví dụ như .Chức năng cú pháp như 1 tính từ (đứng trước danh từ)

Đó là tình huống tóm lại chung chả biết ai với ai, đồ gì với đồ gì.E.g: Most children like playing và hate being given more homework.

2. Most ( adv) = very/ extremely

E.g: This task is most important ( = extremely important)

3. Most : dạng so sánh cao cấp của much/many

Eg: I love my mom (the) most. ( Có thể lược “the”)

B. MOST OF

  Khi muốn đề cập đến các đối tượng người tiêu dùng rõ ràng, đã đc biết đến hay hiểu từ trước thì bắt buộc phải cần sử dụng and theo sau nó cần là những danh từ định vị Tình huống này Most đó chính là một Pronoun ( đại từ)

Xem Thêm :  Cấu trúc spend: công thức, cách dùng và bài tập

E.g1 : Most of the students in this school are intelligent và learned. ( sinh viên ở đây không tóm lại chung mà nói rõ ở “this school”)

E.g 2 : Most of Ms. Nga’s relatives are friendly. ( Nếu không nói rõ là relatives của Ms. Nga thì câu này không khi nào đúng)

C.MOSTLY ( = mainly, generally) (adv) : Chủ yếu là, thường là

– My weekends were spent mostly alone. ( = generally)

– The members here are mostly students (Thành viên ở đây số đông là học viên)

D. ALMOST(adv) = nearly: phần đông, gần như (chỉ số lượng, chất)

Almost rất hay bắt cặp với 3 từ all, every, no (nếu bài thi mà có 3 em cứ thẳng tay mà chọn almost nhé)

E.g 1 : Almost everything was done from the beginning.

Xem Ngay: Usb Là Gì – Cổng Kết Nối Usb Lưu Trữ Dữ Liệu

E.g 2 : Almost no one refused lớn join the party.

E.g 3 : Almost all workers are on strike.

E.g 4 : I almost died when I fail my exam. ( = nearly died)

Bài tập:

Chọn: A. most, B. most of, C. almost, D. mostly

…………Vietnamese people understand French. My weekends were spent …………. alone. ………… my friends live abroad She has eaten ………… that cake. …………. all workers are on strike. ………….students passed the test.

Đáp án:

1.A, 2.D, 3.B, 4.B, 5.C, 6.A

Bạn cảm thấy most đc áp dụng với đa chức năng trong câu. Nó có nghĩa là nhất, nhiều nhất như bạn cảm thấy khi người ta cần sử dụng nó trong thể so sánh thì nó có cách thức cần sử dụng rất khác.

Xem Thêm :  Ý nghĩa của truyện cổ tích thạch sanh

Xem Ngay: Legion Là Gì – (Từ Điển Anh

Những bạn thích biết thêm về Most / almost / mostly / most of hãy tham gia khóa học tiếng anh tiếp xúc căn bản and khóa luyện thi toeic tại trung tâm anh ngữ JAXTINA để trải nghiệm các tinh hoa của ngôn ngữ.

Thể Loại: Giải bày Kiến Thức Cộng Đồng


Chỉnh lỗi tiếng Anh: almost, most, most of, the most


\

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button