Thủ Thuật

Tổng hợp mã zip cần thơ và mã bưu chính mã bưu điện cần thơ

Bạn đang xem: Tổng hợp mã zip cần thơ và mã bưu chính mã bưu điện cần thơ Tại Website saigonmetromall.com.vn

Theo bản cập nhật mới nhất, MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ  LÀ 900000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn THÀNH PHỐ CẦN THƠ do Nguyên Đăng sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TỈNH/THÀNH PHỐ
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
ZIP CODE
BƯU CỤC
ĐỊA CHỈ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904600
Bưu cục cấp 2 Thới Lai
Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904710
Điểm BĐVHX Trường Thành
Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904730
Điểm BĐVHX Trường Xuân
Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904620
Điểm BĐVHX Thới Thạnh
Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904640
Điểm BĐVHX Định Môn
Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904810
Điểm BĐVHX Đông Bình
Ấp Đông Giang, Xã Đông Bình, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904790
Điểm BĐVHX Thới Lai
Ấp Thới Phước A, Xã Thới Tân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904770
Điểm BĐVHX Đông Thuận
Ấp Đông Hiển, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904608
Đại lý bưu điện Thới Thuận B
Ấp Thới Thuận B, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904787
Điểm BĐVHX Xuân Thắng
Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
904762
Điểm BĐVHX Trường Xuân A
Ấp Trường Ninh I, Xã Trường Xuân A, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905700
Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 1
Ấp Thới Bình B, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905701
Hòm thư Công cộng Thới Thạnh 2
Ấp Thới Khánh, Xã Thới Thạnh, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905600
Hòm thư Công cộng Định Môn 1
Ấp Định Hòa A, Xã Định Môn, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905730
Hòm thư Công cộng Trường Thành 1
Ấp Trường Trung, Xã Trường Thành, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905750
Hòm thư Công cộng Trường Xuân 1
Ấp Trường Thọ, Xã Trường Xuân, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905800
Hòm thư Công cộng Xuân Thắng 1
Ấp Thới Phong B, Xã Xuân Thắng, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905640
Hòm thư Công cộng Đông Thuận 1
Sô´96, Ấp Đông Thạnh, Xã Đông Thuận, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905670
Hòm thư Công cộng Thới Lai 1
Ấp Thới Phong A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905671
Hòm thư Công cộng Thới Lai 2
Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Thới Lai
905630
Bưu cục văn phòng VP BĐH Thới Lai
Ấp Thới Thuận A, Thị trấn Thới Lai, Huyện Thới Lai
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905000
Bưu cục cấp 2 Vĩnh Thạnh
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905010
Bưu cục cấp 3 Thạnh An
Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905040
Điểm BĐVHX Thạnh Lộc
Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905001
Điểm BĐVHX Thạnh An
Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905150
Điểm BĐVHX Thạnh Quới
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905151
Điểm BĐVHX Thạnh Quới 1
Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905090
Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh
Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905060
Điểm BĐVHX Thạnh An
Ấp F1, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905020
Điểm BĐVHX Thạnh Thắng
Ấp C1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905130
Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ
Ấp Vĩnh Tiến, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905138
Điểm BĐVHX Thạnh Mỹ 1
Ấp Qui Long, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905102
Điểm BĐVHX Vĩnh Trinh 1
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905092
Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 1
Ấp Vĩnh Lân, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905093
Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 2
Ấp Vĩnh Phụng, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905094
Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 3
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905095
Hòm thư Công cộng Vĩnh Trinh 4
Ấp Vĩnh Thành, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905134
Hòm thư Công cộng Thạnh Mỹ 1
Ấp Lân Quới 1, Xã Thạnh Mỹ, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905211
Hòm thư Công cộng Vĩnh Thạnh 1
Ấp Vĩnh Mỹ, Thị trấn Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905153
Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 1
Ấp Lân Qưới 2, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905154
Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 2
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905155
Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 3
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905156
Hòm thư Công cộng Thạnh Quới 4
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905193
Hòm thư Công cộng Thạnh Tiến 1
Ấp Bờ Bao 1, Xã Thạnh Tiến, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905003
Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 1
Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905004
Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 2
Ấp Phụng Qưới A, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905005
Hòm thư Công cộng TT.Thạnh An 3
Ấp Phụng Qưới B, Thị trấn Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905021
Hòm thư Công cộng Thạnh Thắng 1
Ấp B1, Xã Thạnh Thắng, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905064
Hòm thư Công cộng Thạnh An 1
Ấp Phụng Thạnh, Xã Thạnh An, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905043
Hòm thư Công cộng Thạnh Lộc 1
Ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Lộc, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Vĩnh Thạnh
905250
Bưu cục văn phòng VP BĐH Vĩnh Thạnh
Ấp Quy Lân 5, Xã Thạnh Qưới, Huyện Vĩnh Thạnh
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
905110
Điểm BĐVHX Thạnh Phú
Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904830
Điểm BĐVHX Sông Hậu
Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904660
Bưu cục cấp 3 Cờ Đỏ
Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904300
Bưu cục cấp 3 Trung An
Ấp Thạnh Lợi, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904850
Điểm BĐVHX Đông Hiệp
Ấp Thới Hữu, Xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
905111
Điểm BĐVHX Nông Trường Cờ Đỏ
Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
905170
Điểm BĐVHX Trung Hưng
Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
905119
Điểm BĐVHX Khu Vực NT. Cờ Đỏ
Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904705
Điểm BĐVHX Thới Đông
Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904338
Điểm BĐVHX Trung Thạnh
Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904841
Điểm BĐVHX Thới Hưng
Ấp 2, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904831
Hòm thư Công cộng Thới Hưng 1
Ấp 1, Xã Thới Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904851
Hòm thư Công cộng Thới Xuân 1
Ấp Thới Hòa C, Xã Thới Xuân, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904690
Hòm thư Công cộng Thới Đông 1
Ấp Thới Xuyên, Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904665
Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 1
Ấp Thạnh Hưng, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904666
Hòm thư Công cộng Cờ Đỏ 2
Ấp Thới Thuận, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904642
Hòm thư Công cộng Trung An 1
Ấp Thạnh Lợi 1, Xã Trung An, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904651
Hòm thư Công cộng Trung Thạnh 1
Ấp Thạnh Lộc, Xã Trung Thạnh, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904603
Hòm thư Công cộng Trung Hưng 1
Ấp Thạnh Qưới 1, Xã Trung Hưng, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904622
Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 1
Ấp Phước Lộc, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904623
Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 2
Ấp 1, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904624
Hòm thư Công cộng Thạnh Phú 3
Ấp 4, Xã Thạnh Phú, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Cờ Đỏ
904750
Bưu cục văn phòng VP BĐH Cờ Đỏ
Ấp Thới Hòa A, Thị trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904400
Bưu cục cấp 2 Phong Điền
Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904420
Điểm BĐVHX Giai Xuân
Ấp Thới An, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904401
Điểm BĐVHX Mỹ Khánh
Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904430
Điểm BĐVHX Tân Thới
Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904490
Điểm BĐVHX Nhơn Nghĩa
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904510
Điểm BĐVHX Trường Long
Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904511
Đại lý bưu điện Trường Thuận
Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904459
Đại lý bưu điện Thị Tứ 4
Sô´160, Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904453
Đại lý bưu điện Nhơn Thọ 2
Sô´114 A, Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904491
Đại lý bưu điện Thị Tứ 3
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904492
Đại lý bưu điện Nhơn Khánh
Ấp Nhơn Khánh, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904454
Đại lý bưu điện Nhơn Lộc 5
Sô´420, Ấp Nhơn Lộc 2, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904428
Đại lý bưu điện Thới An A1
Sô´Tổ 9, Ấp Tân Bình, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904502
Đại lý bưu điện Nhơn Nghĩa 1
Ấp Nhơn Phú, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904541
Đại lý bưu điện Giai Xuân 2
Ấp Thới Hưng, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904550
Hòm thư Công cộng Phong Điền 1
Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904551
Hòm thư Công cộng Phong Điền 2
Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904552
Hòm thư Công cộng Phong Điền 3
Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904553
Hòm thư Công cộng Phong Điền 4
Ấp Nhơn Lộc 1, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904554
Hòm thư Công cộng Phong Điền 5
Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904461
Hòm thư Công cộng Nhơn Ái 1
Ấp Nhơn Thọ 2, Xã Nhơn Ai, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904406
Hòm thư Công cộng Mỹ Khánh 1
Ấp Mỹ Phước, Xã Mỹ Khánh, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904495
Hòm thư Công cộng Nhơn Nghĩa 1
Ấp Thị Tứ, Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904512
Hòm thư Công cộng Trường Long 1
Ấp Trường Thuận, Xã Trường Long, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904432
Hòm thư Công cộng Tân Thới 1
Ấp Tân Long, Xã Tân Thới, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904422
Hòm thư Công cộng Giai Xuân 1
Ấp Thới An A, Xã Giai Xuân, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Huyện Phong Điền
904590
Bưu cục văn phòng VP BĐH Phong Điền
Ấp Thị Tứ, Thị trấn Phong Điền, Huyện Phong Điền
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904200
Bưu cục cấp 2 Thốt Nốt
Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904250
Bưu cục cấp 3 Thới Thuận
Khu vực Thới Hòa 1, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904310
Bưu cục cấp 3 Thuận Hưng 1
Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904311
Điểm BĐVHX Thuận Hưng
Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904230
Điểm BĐVHX Tân Lộc
Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904270
Điểm BĐVHX Trung Nhứt
Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904245
Điểm BĐVHX Tân Lộc 1
Khu vực Lân Thạnh 1, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904287
Điểm BĐVHX Trung Kiên
Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904205
Hòm thư Công cộng Thốt Nốt 1
Sô´24, Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904206
Hòm thư Công cộng Thạnh Hòa 1
Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Thạnh Hoà, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904255
Hòm thư Công cộng Thới Thuận 1
Khu vực Thới Hòa, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904256
Hòm thư Công cộng Thới Thuận 2
Khu vực Thới Thạnh, Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904380
Hòm thư Công cộng Thuận An 1
Khu vực Thới An 1, Phường Thuận An, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904272
Hòm thư Công cộng Trung Nhứt 1
Khu vực Phúc Lộc 1, Phường Trung Nhứt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904283
Hòm thư Công cộng Trung Kiên 1
Khu vực Lân Thạnh 2, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904284
Hòm thư Công cộng Trung Kiên 2
Khu vực Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904313
Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 1
Khu vực Tân Phước 1, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904314
Hòm thư Công cộng Thuận Hưng 2
Khu vực Tân Phú, Phường Thuận Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904235
Hòm thư Công cộng Tân Lộc 1
Khu vực Phước Lộc, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904236
Hòm thư Công cộng Tân Lộc 2
Khu vực Lân Thạnh, Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904345
Bưu cục văn phòng VP BĐTT Thốt Nốt
Đường Lê Thị Tạo, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Thốt Nốt
904362
Đại lý bưu điện Thơm Rơm
Khu vực Tân Phước, Phường Tân Hưng, Quận Thốt Nốt
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904000
Bưu cục cấp 2 Ô Môn
Sô´1, Đường Kim Đồng, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904060
Điểm BĐVHX Phước Thới
Khu vực Bình Phước, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904130
Điểm BĐVHX Thới Long
Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904030
Điểm BĐVHX Thới An
Khu vực Thới Trinh A, Phường Thới An, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904120
Điểm BĐVHX Trường Lạc
Khu vực Tân Thạnh, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904002
Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 1
Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904003
Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 2
Sô´1/1, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904004
Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 3
Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904005
Hòm thư Công cộng Châu Văn Liêm 4
Khu vực 13, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
905500
Hòm thư Công cộng Long Hưng 1
Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904132
Hòm thư Công cộng Thới Long 1
Khu vực Thới Mỹ, Phường Thới Long, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904121
Hòm thư Công cộng Trường Lạc 1
Khu vực Tân Quy, Phường Trường Lạc, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904064
Hòm thư Công cộng Phước Thới 1
Khu vực Bình Lập, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904065
Hòm thư Công cộng Phước Thới 2
Khu vực Bình Hưng, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904018
Đại lý bưu điện Châu Văn Liêm 4
Sô´523/6, Khu vực 4, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904170
Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ô Môn
Đường 26 Tháng 3, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
905510
Bưu cục cấp 3 Long Hưng
Sô´1866, Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ô Môn
904165
Bưu cục cấp 3 Châu Văn Liêm
Sô´759/6, Khu vực 5, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903600
Điểm BĐVHX Hưng Thạnh
Tổ 3, Khu vực Iv, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903740
Điểm BĐVHX Phú Thứ
Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903670
Bưu cục cấp 2 Cái Răng
Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903871
Đại lý bưu điện Tân Thạnh Đông 1
Sô´064, Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903720
Bưu cục cấp 3 Thường Thạnh
Tổ 6, Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903702
Đại lý bưu điện Lê Bình 2
Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
905340
Bưu cục cấp 3 Phú Thứ
Sô´D1, Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903878
Đại lý bưu điện Ba Láng 1
Sô´015A, Khu vực 1, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903711
Đại lý bưu điện Lê Bình 5
Sô´380F, Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
900930
Bưu cục DataPost Cần Thơ
Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903676
Hòm thư Công cộng Lê Bình 1
Khu vực Yên Hạ, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903677
Hòm thư Công cộng Lê Bình 2
Khu vực Yên Hòa, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903678
Hòm thư Công cộng Lê Bình 3
Khu vực Yên Trung, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903679
Hòm thư Công cộng Lê Bình 4
Khu vực Yên Thượng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903760
Hòm thư Công cộng Tân Phú 1
Khu vực Phú Thuận A, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903761
Hòm thư Công cộng Tân Phú 2
Khu vực Phú Lễ, Phường Tân Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903872
Hòm thư Công cộng Ba Láng 1
Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903873
Hòm thư Công cộng Ba Láng 2
Đường Quốc Lộ 1a, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903773
Hòm thư Công cộng Hưng Phú 1
Tổ 47, Khu vực 7, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903774
Hòm thư Công cộng Hưng Phú 2
Sô´880, Tổ 1, Khu vực 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903602
Hòm thư Công cộng Hưng Thạnh 1
Tổ 4, Khu vực I, Phường Hưng Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903743
Hòm thư Công cộng Phú Thứ 1
Khu vực Thạnh Lợi, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903744
Hòm thư Công cộng Phú Thứ 2
Khu vực Thạnh Thuận, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903722
Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 1
Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903723
Hòm thư Công cộng Thường Thạnh 2
Khu vực Phú Quới, Phường Thường Thạnh, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903745
Hòm thư Công cộng Phú Thứ 3
Đường Số 9, Khu dân cư 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
905410
Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư báo
Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
905420
Bưu cục cấp 3 TMĐT Cần Thơ
Sô´Lô 26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
905430
Bưu cục cấp 3 UT Cần Thơ
Sô´26, Lô 26, Khu dân cư Hưng Phú 1, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903885
Bưu cục cấp 3 Ba Láng
Khu vực 2, Phường Ba Láng, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Cái Răng
903970
Bưu cục văn phòng VP BĐTT Cái Răng
Sô´1, Đường Đinh Tiên Hoàng, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902870
Bưu cục cấp 3 An Thới
Sô´19A, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903045
Đại lý bưu điện Số 16
Sô´44, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903040
Bưu cục cấp 2 Trà Nóc
Sô´Tổ 8 KV2, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902800
Bưu cục cấp 3 Bình Thủy
Sô´8/4, Đường Bùi Hữu Nghĩa, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903100
Điểm BĐVHX Long Hòa
Tổ 2, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903240
Điểm BĐVHX Long Tuyền
Tổ 18, Khu vực Bình Dương B, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903380
Điểm BĐVHX Thới An Đông
Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903046
Hòm thư Công cộng Trà Nóc 1
Đường Số 2, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903047
Hòm thư Công cộng Trà Nóc 2
Đường Trục chính, Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903510
Hòm thư Công cộng Trà An 1
Đường Huỳnh Phan Hộ, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903511
Hòm thư Công cộng Trà An 2
Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902875
Hòm thư Công cộng Bùi Hữu Nghĩa 1
Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902884
Hòm thư Công cộng An Thới 2
Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Thới, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902804
Hòm thư Công cộng Bình Thủy 1
Đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903102
Hòm thư Công cộng Long Hòa 1
Sô´41/1, Tổ 1, Khu vực Bình Yên A, Phường Long Hòa, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903243
Hòm thư Công cộng Long Tuyền 1
Tổ 9, Khu vực Bình Dương A, Phường Long Tuyền, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
903382
Hòm thư Công cộng Thới An Đông 1
Tổ 10, Khu vực Thới Thuận, Phường Thới An Đông, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
906060
Bưu cục cấp 3 KCN Trà Nóc
Lô 19A1, Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
906040
Bưu cục cấp 3 Trà An
Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Bình Thuỷ
902990
Bưu cục văn phòng VP BĐTT Bình Thủy
Sô´205, Đường Lê Hồng Phong, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902072
Đại lý bưu điện Số 15
Sô´31, Đường Quang Trung, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902220
Bưu cục cấp 3 Hưng Lợi
Sô´190, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902226
Đại lý bưu điện Số 17
Sô´97A, Đường Tầm Vu, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901150
Bưu cục cấp 3 An Hòa
Sô´98, Đường Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902340
Đại lý bưu điện An Bình 1
Sô´156/4, Tổ 4, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902342
Đại lý bưu điện An Bình
Sô´28/1, Tổ 1, Khu vực 3, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901000
Bưu cục cấp 3 Cái Khế
Sô´24B, Đường Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902070
Bưu cục cấp 3 Mậu Thân
Sô´1, Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
900000
Bưu cục cấp 1 GD Cần Thơ
Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902080
Bưu cục cấp 3 Xuân Khánh
Sô´207, Đường 30 Tháng 4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902228
Đại lý bưu điện Số 33
Sô´11 lộ 91B, Tổ 46, Khu vực 5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902231
Đại lý bưu điện Số 49
Sô´59, Đường 3 Tháng 2, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901010
Bưu cục cấp 3 Chợ Cái Khế
Sô´90-92 B2, Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902240
Bưu cục cấp 3 Bưu Chính Uỷ Thác
Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902233
Đại lý bưu điện Số 90
Sô´320/13, Đường Trần Ngọc Quế, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901462
Đại lý bưu điện Số 96
Sô´182/60, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902044
Đại lý bưu điện Số 106
Sô´1/23, Đường Nguyễn Việt Hồng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
900959
Bưu cục Trung chuyển TC Cần Thơ
Sô´190E, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
900900
Bưu cục cấp 3 Hệ 1 Cần Thơ
Sô´2B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902490
Hòm thư Công cộng An Khánh 1
Khu vực 6, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902491
Hòm thư Công cộng An Khánh 2
Khu vực 3, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902492
Hòm thư Công cộng An Khánh 3
Khu vực 5, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902493
Hòm thư Công cộng An Khánh 4
Khu vực 1, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902494
Hòm thư Công cộng An Khánh 5
Khu vực 2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902087
Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 1
Đường 3 Tháng 2, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902088
Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 2
Sô´01, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902089
Hòm thư Công cộng Xuân Khánh 3
Sô´A1, Đường Mậu Thân, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902232
Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 1
Sô´Dãy D, Đường 3/2, Khu chung cư 178, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902236
Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 2
Đường Lộ 91B, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902237
Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 3
Sô´209, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902238
Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 4
Sô´215, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902239
Hòm thư Công cộng Hưng Lợi 5
Sô´6, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901993
Hòm thư Công cộng An Phú 1
Sô´32, Đường 30 Tháng 4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901994
Hòm thư Công cộng An Phú 2
Sô´01, Đường Lý Tự Trọng, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901864
Hòm thư Công cộng An Lạc 1
Đường 30 Tháng 4, Phường An Lạc, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901671
Hòm thư Công cộng An Hội 1
Sô´109, Đường Nguyễn Trãi, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901463
Hòm thư Công cộng An Nghiệp 1
Sô´204, Đường Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901157
Hòm thư Công cộng An Hòa 1
Sô´37, Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901163
Hòm thư Công cộng An Hòa 2
Sô´256/11, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901164
Hòm thư Công cộng An Hòa 3
Sô´256/1, Ngõ 256, Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901760
Hòm thư Công cộng Tân An 1
Sô´1, Đường Hòa Bình, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901762
Hòm thư Công cộng Tân An 2
Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901763
Hòm thư Công cộng Tân An 3
Sô´4, Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901764
Hòm thư Công cộng Tân An 4
Đường Hai Bà Trưng, Khu trung tâm thương mại Nhà lồng cổ, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901765
Hòm thư Công cộng Tân An 5
Đường Hai Bà Trưng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901354
Hòm thư Công cộng Thới Bình 1
Sô´85, Đường Phạm Ngũ Lão, Phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901011
Hòm thư Công cộng Cái Khế 1
Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901012
Hòm thư Công cộng Cái Khế 2
Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901013
Hòm thư Công cộng Cái Khế 3
Đường Trần Văn Khéo, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901014
Hòm thư Công cộng Cái Khế 4
Đường Trần Phú, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901737
Bưu cục cấp 3 Tổ phát thư CPN
Sô´02B, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
900990
Bưu cục Phát hành Báo chí PHBC Cần Thơ
Sô´500, Đường 30 Tháng 4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901740
Bưu cục cấp 3 KHL Cần Thơ
Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902480
Bưu cục văn phòng VP BĐTT Ninh Kiều
Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901120
Bưu cục văn phòng VP BĐTP CẦN THƠ
Sô´02, Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902430
Bưu cục cấp 3 Bưu cục An Bình
Sô´159A/3, Tổ 1, Khu vực 1, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
902510
Bưu cục cấp 3 An Khánh
Sô´369, Đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài), Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều
Thành Phố Cần Thơ
Quận Ninh Kiều
901745
Bưu cục cấp 3 HCC Cần Thơ
Đường Hòa Bình, Phường An Hội, Quận Ninh Kiều

Xem Thêm :  4 cách phân biệt máy tính casio 580 chính hãng và hàng fake thật nhanh chóng

Như vậy Nguyên Đăng đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Hi Vọng những kiến thức Nguyên Đăng Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Nguyên Đăng Việt Nam theo hotline: +84 24 7777 8468 hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ Nguyên Đăng Ngay!

Share this:


Hướng Dẫn Lấy Mã Zip Code Bưu Điện | Mã Bưu Chính Xã Huyện Tỉnh Chính Xác 100%


Hướng Dẫn Lấy Mã Zip Code Bưu Điện Mã Bưu Chính Xã Huyện Tỉnh Chính Xác 100%
Anh em đăng ký ủng hộ với nha
http://tuonglai2020.com
https://bom.to/Dk9QOVZZxaikdf
https://www.facebook.com/pungphilong/?ref=pages_you_manage
Link lấy mã zip code bưu chính:
https://inxpress360.com/mabuudien/
https://www.mabuuchinh.vn/
Rất mong video này sẽ giúp ích được cho anh em

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button