Giáo Dục

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside

Với mong muốn giúp các em hướng dẫn giải SGK tiếng Anh 8 mới Review 1 hiệu quả, VnDoc.com đã sưu tầm và đăng tải hướng dẫn cách viết đưa ý kiến về cuộc ở nông thôn/ làng quê giúp các em chuẩn bị bài tại nhà hiệu quả.

4. Giving your opinion Đưa ý kiến của riêng bạn

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside. You may begin like this: Đưa ra ý kiến. Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở ở miền quê. Em có thể bắt đầu như thế này:

In my opinion/ I think life in the countryside has many good points. Firstly, …

Dàn ý cách viết đoạn văn tiếng Anh về cuộc ở nông thôn

Write a paragraph giving your opinion about life in the countryside. You may begin like this:

In my opinion/ I think life in the countryside has many good points. Firstly….

You may use the following cues:

+ People (friendly,…)

+ Life (peaceful, simple, slow..)

+ Food (fresh, cheap….)

+ Traditional activities

Hướng dẫn dịch

Viết đoạn văn tiếng Anh đưa ra ý kiến của bản thân về cuộc sống ở nông thôn. Đoạn văn bắt đầu bằng:

Theo ý kiến của tôi/ Tôi nghĩ rằng cuộc sống ở nông thôn có nhiều điểm tốt. Đầu tiên, …

Bạn có thể sử dụng gợi ý dưới đây:

+ Con người (Thân thiện,…)

+ Cuộc sống (yên bình, đơn giản, chậm,…)

+ Thức ăn (sạch, rẻ, …)

+ Hoạt động truyền thống

Write a paragraph about life in the countryside – bài viết số 1

Some people really prefer to live in the downtown because of its facilities. But I prefer to live in the countryside because of many reasons.

First of all, the life in the city makes me uncomfortable, I cannot bear to live in cramped conditions with the hustles and bustles. We do not have fresh air to breathe, do not have a space for our children to play and for us to relax. It is really tiring and upset to wait for hours because of traffic jams.

Secondly, the pollution because of smogs and dusts and noise can make me feel sick. Moreover, I do not feel safe to live in the city because the criminal situations are rising. , We feel worried when we go out each time.

Thirdly, Nowadays, the conditions of the countryside are better and better, the gap between the cities and the countryside is narrowed day by day.

I love the silence, I love fresh air. I love the good relationships of people. so I love to live in countryside.

Hướng dẫn dịch

Một số người thực sự thích sống ở trung tâm thành phố vì tiện nghi của nó. Nhưng tôi thích sống ở nông thôn hơn vì nhiều lý do.

Trước hết, cuộc sống ở thành phố khiến tôi khó chịu, tôi không thể chịu đựng được cảnh sống chật chội với nhịp sống hối hả. Chúng ta không có không khí trong lành để thở, không có không gian cho con cái chúng ta chơi và để chúng ta thư giãn. Thật sự rất mệt mỏi và khó chịu khi phải chờ đợi hàng giờ đồng hồ vì tắc đường.

Xem Thêm :  Comma before but

Thứ hai, sự ô nhiễm vì khói bụi và tiếng ồn có thể khiến tôi cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, tôi không cảm thấy an toàn khi sống trong thành phố vì tình hình tội phạm đang gia tăng. , Chúng tôi cảm thấy lo lắng khi mỗi lần ra ngoài.

Thứ ba, Điều kiện nông thôn ngày càng tốt hơn, khoảng cách giữa thành thị và nông thôn ngày một thu hẹp.

Tôi yêu sự tĩnh lặng, tôi yêu không khí trong lành. Tôi yêu những mối quan hệ tốt đẹp của mọi người. vì vậy tôi thích sống ở nông thôn.

Giving your opinion about life in the countryside ngắn gọn – bài viết số 2

I think life in the countryside has many advantages. Firstly, the people are very friendly and helpful. We can easily make friends with them. Secondly, the space is very large. We can play, shout or run around without disturbing others. Thirdly, we can go swimming, go fishing, fly kites and do other interesting things. Moreover, life is peaceful and simple here. It isn’t noisy and fast like in the city. Then the food is very fresh and cheap here, especially vegetables. Finally, there are a lot of traditional activities that I can join. In short, if I have a chance to live in the country, I think I will be very happy.

Nội dung dịch

Tôi nghĩ cuộc sống ở nông thôn có nhiều lợi thế. Thứ nhất, mọi người rất thân thiện và hữu ích. Chúng ta có thể dễ dàng kết bạn với họ. Thứ hai, không gian rất rộng. Chúng ta có thể chơi, la hét hoặc chạy xung quanh mà không làm phiền người khác. Thứ ba, chúng ta có thể đi bơi, đi câu cá, thả diều và làm những việc thú vị khác. Hơn nữa, cuộc sống yên bình và đơn giản ở đây. Nó không ồn ào và nhanh như trong thành phố. Sau đó, thực phẩm rất tươi và rẻ ở đây, đặc biệt là rau. Cuối cùng, có rất nhiều hoạt động truyền thống mà tôi có thể tham gia. Tóm lại, nếu tôi có cơ hội sống ở nông thôn, tôi nghĩ rằng tôi sẽ rất hạnh phúc.

Write your opinion about life in the countryside – Bài viết số 3

I think life in the countryside has many good points. Firstly, people are friendly to each other. They are willing to help whenever someone gets into trouble. They are so outgoing that we can make friends with them easily. Secondly, life in the countryside is peaceful and simple. There aren’t many vehicles moving on the road as in the city. Thirdly, food is obviously fresher and cheaper. We can eat without worrying too much about food’s safety because vegetables are grown naturally. Finally, traditional activities are very interesting to take part in. In each region, there are its own activities attracting visitors. For these reasons, the countryside is the ideal place for me to live.

Hướng dẫn dịch

Tôi nghĩ cuộc sống ở nông thông có nhiều điểm tốt. Đầu tiên, người dân rất thân thiện với nhau. Họ sẵn lòng giup đỡ khi có ai đó gặp phải khó khăn. Họ cũng dễ gần đến nỗi mà chúng ta có thể kết bạn với họ một cách dễ dàng. Thứ hai, cuộc sống ở nông thông thật thanh bình và đơn giản. Không có nhiều xe cộ di chuyển trên đường như trong thành phố. Thứ ba, đồ ăn chắc chắn tươi ngon hơn và rẻ hơn. Chúng ta có thể ăn mà không lo lắng quá nhiều về an toàn thực phẩm vì rau được trồng hoàn toàn tự nhiên. Cuối cùng, các hoạt động truyền thống rất thú vị để tham gia. Ở mỗi vùng miền lại có các hoạt động riêng thu hút du khách. Vì những lí do này, tôi nghĩ nông thôn là nơi lí tưởng cho tôi sinh sống.

Xem Thêm :  Giới thiệu khái quát về văn miếu quốc tử giám

Write a paragraph (80-100 words) about the life in the countryside – Bài viết số 4

I like living in the countryside because of some reasons. Environmentally speaking, it is a peaceful place. The air is fresh. The space is quiet. We can enjoy healthy natural conditions without worrying much about environmental pollution.

As for social security, the countryside is a safer place than a city. While urban security situation is always complicated with all kinds of crimes, rural areas are much more secure because most of countrymen are friendly and ready to help one another.

Moreover, rural life is also easier that in cities. People in cities are easy to get stressed because of pollution, job pressures, competitions, etc … On the contrary, those bad things are very rare in the countryside. To sum up, except income matters, the countryside is a better residence than cities.

Hướng dẫn dịch

Tôi thích sống ở nông thôn vì một số lý do sau. Về mặt môi trường, đó là một nơi yên bình. Không khí trong lành. Không gian thật yên tĩnh. Chúng ta có thể tận hưởng điều kiện tự nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường.

Về an sinh xã hội, nông thôn là nơi an toàn hơn thành phố. Trong khi tình hình an ninh trật tự ở thành thị luôn phức tạp với các loại tội phạm thì vùng nông thôn lại an toàn hơn rất nhiều vì đồng hương thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ nhau.

Hơn nữa, cuộc sống ở nông thôn cũng dễ dàng hơn ở thành phố. Người dân thành phố rất dễ bị stress vì ô nhiễm, áp lực công việc, thi đua,… Ngược lại, những điều tồi tệ đó ở nông thôn rất hiếm. Tóm lại, ngoại trừ vấn đề thu nhập, nông thôn là nơi cư trú tốt hơn thành phố.

Viết một đoạn văn đưa ra ý kiến của bạn về cuộc sống ở miền quê – Bài viết số 5

Some people say that they like living in the countryside, the others like living in the city. In my point of view, I prefer living in the countryside for a number of benefits. First of all , It is a quiet and peaceful place. There are a lot of plant species so the air and the food are fresh and clean. We can enjoy a healthy natural condition without worrying much about environmental pollution. We are free to admire the breathtaking landscapes such as huge meadows, peaceful hills or forests. We can also enjoy walking in the forest and picking mushrooms or hunting. Second, There aren’t any huge blocks of flats, modern skyscrapers and bothersome traffic jams in the countryside so the air is not polluted. There is no water pollution, either. Moreover, living in the countryside is cheaper than it is in the city, so you can buy many hings at lower prices. The other positive side is the safety. In the rural area the crime rate is much lower. There aren’t a lot of housebreaks of burglary and robbery. In the countryside people usually and keep eyes on neighbour’s estates. They always react when something strange is happening. Finally, most of the villagers are friendly and hospitable. They are always willing to help each other. Moreover, people in the cities are very susceptible to stress because of pollution, the pressure of work, competitions, etc. In summary, Living in the countryside has many advantages because of fresh air, clean food, specially the people’s friendliness and hospitality.

Xem Thêm :  Cấu trúc allow trong tiếng anh - so sánh cấu trúc allow, let, permit, advise

Hướng dẫn dịch

Một số người nói rằng họ thích sống ở làng quê, những người khác thích sống trong thành phố. Theo quan điểm của tôi, tôi thích sống ở nông thôn hơn vì một số lợi ích sau. Trước hết, đó là một nơi yên tĩnh và thanh bình. Có rất nhiều loài cây cối khác nhau nên không khí và thức ăn luôn trong lành và sạch sẽ. Chúng ta có thể tận hưởng một điều kiện tự nhiên trong lành mà không phải lo lắng nhiều về ô nhiễm môi trường. Chúng ta có thể tự do chiêm ngưỡng những cảnh quan ngoạn mục như đồng cỏ khổng lồ, những ngọn đồi yên bình hay những khu rừng. Chúng ta cũng có thể đi dạo trong rừng và hái nấm hoặc săn bắn. Thứ hai, Không có bất kỳ khối căn hộ khổng lồ, những tòa nhà chọc trời hiện đại và tắc đường phiền toái ở vùng nông thôn nên không khí không bị ô nhiễm. Cũng không có ô nhiễm nước. Hơn nữa, sống ở nông thôn rẻ hơn ở thành phố, vì vậy bạn có thể mua nhiều cao su với giá thấp hơn. Mặt tích cực khác là sự an toàn. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn nhiều. Không có nhiều vụ đột nhập nhà trộm và cướp. Ở nông thôn, mọi người thường để mắt đến khu nhà của những người hàng xóm. Họ luôn phản ứng khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Cuối cùng, hầu hết dân làng đều thân thiện và hiếu khách. Họ luôn sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa, người dân thành phố rất dễ bị stress vì ô nhiễm, áp lực công việc, thi đấu, … Tóm lại, Sống ở nông thôn có nhiều thuận lợi vì không khí trong lành, thực phẩm sạch, đặc biệt là sự thân thiện, mến khách của người dân.

Trên đây là Write about life in the countryside lớp 8. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 8 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 8, Đề thi học kì 1 lớp 8, Đề thi học kì 2 lớp 8, Bài tập Tiếng Anh lớp 8 theo từng Unit trực tuyến,… được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 8 cũng như tiếng Anh lớp 6 – 7 – 9 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.


Tiếng Anh Lớp 8: UNIT 2 – LIFE IN THE COUNTRYSIDE | SGK 2018


Tiếng Anh Lớp 8: UNIT 2 LIFE IN THE COUNTRYSIDE | SGK 2018
Let’s go là một kênh dạy, học tiếng Anh chia sẻ các bí quyết, tài liệu và phương pháp để học và dạy tiếng anh cho trẻ em. Đây là một kênh tuyệt vời dành cho các bậc phụ huynh và thầy cô.
Mỗi bài học cũng có một bài hát vui nhộn được viết riêng cho lượng từ vựng, lượng ngữ pháp đang học giúp học sinh nắm vững bài một cách tự nhiên, hào hứng, hiệu quả.
See all my videos:
https://www.youtube.com/c/Letsgonguyenduyngoc

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button