Giáo Dục

#1 [giải đáp] if only là gì – sau wish ước, ước gì và if only giá

if only Là Gì – Sau Wish ước, ước Gì Và If Only Giá

Có nhiều cách thức để các bạn bộc lộ câu tình huống trong tiếng Anh dễ chơi and thường xuyên đc cần sử dụng, trong đó có if only.

Bài Viết: If only là gì

“If only” có nghĩa là giá mà, phải chi mang ý nghĩa nuối tiếc, có sắc thái khỏe hơn “I wish”. Trong bài viết bây giờ, tienganhduhocsẽ đào sâu công thức and luyện bài tập phần cấu tạo về if only.

Xem bài viết đc xem nhiều nhất tại đây:Phương thức áp dụng In spite of and Because of trong tiếng Anh – Bài tậpCách rút gọn mệnh đề quan hệ – Cách mỗi dạng bài tậpCông thức Câu bị động (passive Voice) cách thức áp dụng & bài tập có đáp ánCách áp dụng Can, Could and Be able lớn trong tiếng Anh
Content chính:

2. Cấu tạo if only4. Bài tập

1. Phương thức áp dụng if only

Đôi khi, người ta cần sử dụng “if only” để bày tỏ sự nhu yếu, tiếc nuối về một điều gì đó đã xảy ra.

Nhắc đến “if only”, người ta sẽ ngay lập tức nghĩ đến cấu tạo “I wish” với ý nghĩa hệt như. Tuy vậy, trên thực tiễn, cấu tạo if only diễn đạt sự tiếc nuối lớn mạnh, mãnh liệt and day dứt hơn nếu với “I wish” rất nhiều lần.

Xem Thêm :  Top 10 bài văn tả hoa đào lớp 4 mới nhất

Ví dụ:

If only he knew the truth. (he doesn’t know the truth, but he wishes he did) (Ước gì anh ta biết đc sự thật (Anh ta chưa hiểu sự thật, người nói đang ước rằng anh ta biết)).

Xem Ngay: Glutathione Là Gì – Có Tác Dụng Gì Với Làn Da Lão Hóa

Các bạn phải áp dụng were thay cho was trong tình huống cần sự trang trọng cho câu nói:

If only she weren’t so tired. (If only she wasn’t so tired.) (Ước gì cô ấy đã không quá mệt.)

2. Cấu tạo if only

*****

Cấu tạo if only

Only if đc áp dụng trong câu tình huống tính chất với mục đích nhấn mạnh.

Đôi lúc, đặt only trước động từ trong mệnh đề chính.

Cụm if và only if còn mang ý nhấn khỏe hơn đến việc chỉ tồn tại một khả năng duy nhất.

Ví dụ:

You are allowed lớn enter this room only if I have given permission. (Bạn cho phép vào phòng này chỉ khi tôi được phép.)He’ll come only if he’s ordered lớn. (Chỉ khi đc gọi, anh ta sẽ đến.)My children will only eat a breakfast cereal if they’ve seen it on TV first. (Con tôi sẽ chỉ ăn bữa ngũ cốc cho bữa sáng nếu chúng nhìn cảm nhận TV đầu tiên.)You can enter this house if và only if my father agrees. (Bạn cũng có thể vào đc tòa nhà này khi and chỉ khi bố tôi đồng ý.)

Ta có thể áp dụng if only trong câu tình huống không có thật để diễn đạt sự hối tiếc hay mong ước, khát khao một điều gì đó.

Xem Ngay: Tiki Trading Là Gì – Tiki Trading, Cửa Hàng Trực tuyến

Ví dụ:

If only I had an extra money, I’d buy more gifts for the poor children. (Giá như tôi lại thêm một khoản tiền, tôi sẽ mua thêm quà cho lũ trẻ.)If only she had been wearing a seat belt, she could have survived the crash. (Giá như cô ấy thắt dây đáng tin cậy, cô ấy đã có rất nhiều thể sống.)

Xem Thêm :  Sinh nhật vui vẻ hay ❤️️top lời chúc bằng các thứ tiếng

4. Bài tập

Exercise 1: Choose the best answer

1. If only my boyfriend_____ in time lớn pick me up.A. comes B. come C. came D. has come2. I was here for only a week. If only I _____ more time there but I had lớn move lớn Paris.A. had B. would have C. had had D. has3. If only my parents_____ lớn me.A. listens B. listen C. have listened D. listened4. If only she (finish) _____ her homework last night.A. will finish B. finished C. have finished D. had finished5. If only my dad _____smoke.A. do B. did C. doesn’t D. didn’t6. My dog is making too much noise. If only it _____ quiet.A. kept B. would keep C. had kept D. keep7. I miss my grandmother. If only she_____ here right now.A. were B. could be C. had been D. were8. If only tomorrow _____ fine.A. will be B. were C. would be D. had been9. If only my grandparents (visit) _____ me last week.A. will visit B. would visit C. had visited D. visit10. I speak English badly. If only I _____ English well.A. will visit B. could visit C. had visited D. visited

Exercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”

1. I don’t know the answer lớn your question.……………………………………….…………………………………………2. I am not good at Chinese.……………………………………….…………………………………………3. You didn’t tell me about that earlier.……………………………………….…………………………………………4. I didn’t finish my work last night.……………………………………….…………………………………………5. I don’t have enough money lớn buy this villa.……………………………………….…………………………………………6. Today isn’t Sunday.……………………………………….…………………………………………7. I think my dad should stop smoking.……………………………………….…………………………………………8. I’ve lost my passport.……………………………………….…………………………………………9. I don’t live near the city center.……………………………………….…………………………………………10. It’s a pity that you can’t understand how I feel about you.……………………………………….…………………………………………

Xem Thêm :  Cái chết của nguyễn trãi

Đáp ánExercise 1: Choose the best answer:C. cameC. had hadD. listenedD. had finishedD. didn’tA. keptA. wereC. would beC. had visitedD. visitedExercise 2: Rewrite the second sentences in each pair using “If only”:If only I knew the answer lớn your question.If only I were good at Chinese.If only you had told me about that earlier.If only I had finished my work last night.If only I had enough money lớn buy this villa.If only today were Sunday.If only my dad would stop smoking.If only I hadn’t lost my passport.If only I lived near the city center.If only you could understand how I feel about you.

Trên chính là tất cả content, kiến thức về cấu tạo if only – Tình huống cách thức áp dụng công thức bài tập trong tiếng Anh mà tienganhduhocmuốn chi sẻ với chúng ta. Hy vọng trải qua bài viết về cấu tạo “If only”, chúng ta sẽ cần sử dụng thành thạo tiếng Anh hơn.

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Dove Cameron – If Only (from Descendants) (Official Video)


Disney+ is the only place to stream your favorites from Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic and more. Access it all in the US, Canada and the Netherlands at https://disneymusic.co/JoinDisneyPlus?IQid=dmvevo
Watch Descendants 3 on Disney Channel!
Test your knowledge of Descendants music and facts 🤔 – play the Descendants Challenge! Ask Alexa to “play Descendants Challenge,” or go to https://disneymusic.co/DescendantsChallenge?IQid=dmvevo
Watch all Descendants music videos here: http://disneymusic.co/completedescendants/vevo?IQid=dmvevo
Download/stream the Descendants soundtracks:
Descendants 3 https://disneymusic.co/descendants3?IQid=dmvevo
Descendants 2: https://disneymusic.co/descendants2?IQid=dmvevo
Descendants: https://disneymusic.co/descendantsOST?IQid=dmvevo
Subscribe to DisneyMusicVEVO: https://disneymusic.co/disneymusicYT
Connect with Disney Music:
Instagram: http://instagram.com/disneymusic
Twitter: http://twitter.com/disneymusic
Facebook: http://facebook.com/disneymusic
Descendants DisneyChannel
Music video by Dove Cameron performing If Only. (C) 2015 Walt Disney Records
http://vevo.ly/ArofRo

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button