Kiến Thức Chung

Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Giáo Dục Thi Cử Thời Lê Sơ ? Em Có Nhận Xét Gì Về Tình Hình Giáo Dục

– Dưới thời Lê sơ nền giáo dục của Đại Việt rất phát triển. Trong vòng một thế kỉ, nhà Lê sơ đã tổ chức được 26 khoa thi tiến sĩ, lấy đỗ 989 tiến sĩ, 20 trạng nguyên.

Bạn đang xem: Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thi cử thời lê sơ

“Khoa cử các đời thịnh nhất là đời vua Lê Thánh Tông. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”.

“Khoa cử các đời thịnh nhất là đời vua Lê Thánh Tông. Cách lấy đỗ rộng rãi, cách chọn người công bằng, trong nước không để sót nhân tài, triều đình không dùng lầm người kém”.

– Nhà nước sớm quan tâm đến giáo dục, đào tạo nhân tài. Ngay sau khi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cho dựng lại Quốc tử giám ở Thăng Long, mở trường học ở các lộ. Ở các đạo, phủ đều có trường công.

– Nội dung thi cử là các sách của đạo Nho.

Ý nghĩa: Giáo dục và thi cử phát triển có ý nghĩa rất lớn:

– Là cơ sở đào tạo nhân tài cho đất nước.

– Trình độ dân trí được nâng cao. Số trường học ngày càng tăng lên. Giáo dục mở rộng cho nhiều đối tượng do đó tỉ lệ mù chữ ngày càng giảm.

Xem thêm: Ý Nghĩa Của Truyện Con Rồng Cháu Tiên Là Gì, Nội Dung Ý Nghĩa Của Con Rồng Cháu Tiên

Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: “từ khóa + hibs.vn”Ví dụ: “Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ? hibs.vn”
Bài giải tiếp theo
Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?
Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.
Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.

Tải sách tham khảo

*

Sách giáo khoa lịch sử 7

Tải về· 10,8K
*

Hướng dẫn trả lời câu hỏi bài tập lịch sử 7

Tải về· 448

Bài giải liên quan

Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê Sơ
Tổ chức quân đội thời Lê sơ
Luật pháp thời Lê sơ
Em hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.
Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp ?
Kinh tế thời Lê sơ
Xã hội thời Lê sơ
Hãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơ
Thời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?
Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ
Văn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơ
Hãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơ
Vì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?
Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộc
Những cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại Việt
Em biết gì về vua Lê Thánh Tông?
Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần?
Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?
Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.
Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?
Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?
Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?
Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?
Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.
Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.

Xem Thêm :   NSND Đặng Xuân Hải: Hành trình ghi chép sử bằng phim

Xem Thêm :  Thiết kế đồ họa là gì?

Bài học liên quan

Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê
Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá
Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)
Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
Bài 21. Ôn tập chương IV – Lịch sử 7
Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)
Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII
Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25. Phong trào Tây Sơn
Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước
Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7
Bài 17. Ôn tập chương II và chương III
Bài 30. Tổng kết Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 7
Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 7

Xem Thêm :   Định nghĩa acetone là gì? Acetone có độc không?

Xem Thêm :  Hướng dẫn bạn cách ghép chữ vào ảnh đẹp đơn giản

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12

Từ khóa

em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thi cử thời lê sơ

Mẹo Tìm đáp án nhanh nhất Search google: “từ khóa + hibs.vn”Ví dụ: “Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ? hibs.vn”Bài giải tiếp theoEm có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.Tải về· 10,8KTải về· 448Tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê SơTổ chức quân đội thời Lê sơLuật pháp thời Lê sơEm hãy trình bày và vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy chính quyền thời Lê sơ.Em hãy trình bày vài nét về những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong công cuộc xây dựng bộ máy nhà nước và luật pháp ?Kinh tế thời Lê sơXã hội thời Lê sơHãy trình bày những nét chính về tình hình kinh tế thời Lê sơThời Lê sơ, xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?Tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơVăn học, khoa học, nghệ thuật thời Lê sơHãy nêu những thành tựu chủ yếu về văn hoá, giáo dục của Đại Việt thời Lê sơVì sao quốc gia Đại Việt lại đạt được thành tựu nói trên?Một số danh nhân văn hoá xuất sắc của dân tộcNhững cống hiến của Nguyễn Trãi đối với sự nghiệp của nước Đại ViệtEm biết gì về vua Lê Thánh Tông?Quan sát lược đồ nước Đại Việt thời Lê Sơ và danh sách 13 đạo thừa tuyên, em thấy có gì khác với nước Đại Việt thời Trần?Việc tổ chức quân đội thời Lê sơ như thế nào? Em có nhận xét gì về chủ trương của nhà nước Lê sơ đối với lãnh thổ của đất nước qua đoạn trích trên?Em hãy nhận xét về những biện pháp của nhà nước Lê sơ đối với nông nghiệp.Em có nhận xét gì về tình hình thủ công nghiệp thời Lê sơ?Em có nhận xét gì về chủ trương hạn chế việc nuôi và mua bán nô tì của nhà nước Lê sơ?Em có nhận xét gì về tình hình giáo dục, thi cử thời Lê sơ?Em có nhận xét gì về tình hình văn học thời Lê sơ?Em hãy nêu lên những đóng góp của Nguyễn Trãi qua nhận xét sau đây của vua Lê Thánh Tông.Em hãy kể những đóng góp của vua Lê Thánh Tông trong lĩnh vực văn học ở thế kỉ XV.Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lậpBài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền LêBài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nướcBài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoáBài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIIIBài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời TrầnBài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIVBài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)Bài 21. Ôn tập chương IV – Lịch sử 7Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIIIBài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIIIBài 25. Phong trào Tây SơnBài 26. Quang Trung xây dựng đất nướcBài 27. Chế độ phong kiến nhà NguyễnBài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIXBài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7Bài 17. Ôn tập chương II và chương IIIBài 30. Tổng kết Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 2 – Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương V – Phần 2 – Lịch sử 7Đề kiểm tra 15 phút – Chương VI – Phần 2 – Lịch sử 7Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12em có nhận xét gì về tình hình giáo dục thi cử thời lê sơ

Xem Thêm :   Entalpia

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button