Thủ Thuật

Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất năm 2021! dowload

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất năm 2021! dowload Tại Website saigonmetromall.com.vn

Các bạn học sinh, sinh viên trong quá trình học tập có nguyện vọng chuyển trường vì lý do gì đó cần thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển trường, trong đó đơn xin chuyển trường là thủ tục cần thiết nhất. Đơn xin chuyển trường đề đạt nguyện vọng của học sinh, sinh viên tới hiệu trưởng nhà trường mình đang học và hiệu trưởng trường muốn chuyển đến. Đơn xin chuyển trường là cơ sở để nhà trường xem xét việc chấp thuận cho HS, SV chuyển trường. Sau đây là thủ tục và mẫu đơn chuyển trường của các cấp học, mời quý phụ huynh, HS, SV cùng tham khảo!

Mẫu đơn xin chuyển trường mầm non

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
– Hiệu trưởng trường:
– Hiệu trưởng trường:
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh
Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường.

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường
(Nơi chuyển đến) Ý kiến Hiệu Trưởng trường
(Nơi đang học)

Xem thêm: Mẫu phiếu thu 01-TT, C40-BB mới nhất theo Thông tư 132 – 133

Mẫu đơn xin chuyển trường Tiểu học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh cấp Tiểu học)
Kính gửi:
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:
– Lãnh đạo Phòng GD-ĐT:
– Hiệu trưởng trường:
– Hiệu trưởng trường:
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường
Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh
Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận.

Hồ sơ đính kèm:
 Học bạ
 Khai sinh …………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận Hiệu Trưởng trường
(Nơi chuyển đến) Ý kiến Hiệu Trưởng trường
(Nơi đang học)

Xem thêm: Mẫu đơn xin vào Đảng mới nhất năm

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS cùng tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THCS chuyển đi, đến trong cùng tỉnh)
Kính gửi:
– Hiệu trưởng trường (đi):
– Hiệu trưởng trường (đến):
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường
Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)
Lý do:

Xem Thêm :  Cách cài lại win 10 bản quyền theo máy tính, cài đặt lại win như lúc mới mua về

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)
Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Giấy khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (Bản chính);
4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc giấy CN trúng tuyển lớp 6;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
6. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Xem thêm: Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất 2020

Mẫu đơn xin chuyển trường THCS khác tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THCS chuyển đi, đến ngoài tỉnh)
Kính gửi:
– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đi):
– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đến):
– Hiệu trưởng trường (đi):
– Hiệu trưởng trường (đến):
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường
Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)
Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường, phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Giấy khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (Bản chính);
4. Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học hoặc giấy CN trúng tuyển lớp 6;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường và phòng GD&ĐT nơi đi cấp;
6. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Xem thêm: Full CV xin việc mẫu tiếng việt file word đẹp nhất Tải ngay +50 mẫu

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT trong tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THPT chuyển đi, đến trong cùng tỉnh)
Kính gửi:
– Sở GD&ĐT:
– Hiệu trưởng trường (đi):
– Hiệu trưởng trường (đến):
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường
Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)
Lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường và Sở GD&ĐT!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Giấy khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (Bản chính);
4. Bằng tốt nghiệp THCS và giấy CN trúng tuyển lớp 10;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
7. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Mẫu đơn xin chuyển trường THPT ngoài tỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

(Mẫu dành cho học sinh THPT chuyển đi, đến ngoài tỉnh)
Kính gửi:
– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đi):
– Phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT (đến):
– Hiệu trưởng trường (đi):
– Hiệu trưởng trường (đến):
Tôi tên là: Hiện ngụ tại:
Là phụ huynh của em Sinh năm:
là học sinh lớp ……, năm học: thuộc trường
Kết quả cuối năm: Học lực: Hạnh kiểm:
Nay, tôi làm đơn này kính mong Hiệu trưởng trường:
và lãnh đạo phòng GDĐT cho tôi được chuyển con tôi về học lớp………, năm học………, tại trường
thuộc huyện (quận): , tỉnh (thành phố)
Lý do:

Xem Thêm :  Cập nhật 60+ concept kỷ yếu đẹp nhất 2022 không nên bỏ qua

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường, phòng GD&ĐT/Sở GD&ĐT!

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến tiếp nhận của trường (đến)

Học sinh cần có đầy đủ hồ sơ hợp lệ sau:
1. Đơn xin chuyển trường;
2. Giấy khai sinh (bản sao);
3. Học bạ (Bản chính);
4. Bằng Tốt nghiệp THCS và Giấy trúng tuyển vào lớp 10;
5. Giấy giới thiệu chuyển trường của trường nơi đi cấp;
6. Giấy giới thiệu chuyển trường của Sở GD&ĐT nơi đi cấp;
7. Hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại nơi đến.

Xem thêm:  Mẫu nhật ký thi công công trình xây dựng đầy đủ và chi tiết

Mẫu đơn xin chuyển trường Đại học

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi:
– Hiệu trưởng trường Đại học (đi):
– Hiệu trưởng trường Đại học (đến):
Tôi tên là: Sinh ngày:
Quê quán (ghi rõ xã(phường), huyện(quận), tỉnh(thành phố):
Hộ khẩu thường trú:
Hiện đang là sinh viên trường:
Lớp , năm thứ: , khoa:
Thuộc hệ: , Mã số sinh viên:
Trong kỳ tuyển sinh vào trường Đại học: tôi đã đạt được số điểm ……/…… (điểm dạt được/điểm chuẩn)
Trong thời gian học tại trường Đại học :
Tôi đã đạt được kết quả học tập và rèn luyện như sau: (ghi rõ kết quả xếp loại, điểm trung bình theo từng năm học, khen thưởng, kỷ luật…)

Thuộc diện: (cấp học bổng, trợ cấp cã hội):
Tôi không thuộc diện thí sinh dự thi vào trường (chuyển đến)
nhưng không trúng tuyển.
Tôi viết đơn này với nguyện vọng được chuyển đến tiếp tục chương trình học năm thứ ……, ngành học: , trường:
Với lý do:

Kính mong được sự chấp thuận của quý nhà trường!
…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..
Người làm đơn

Ý kiến của Hiệu trưởng
trường Đại học (đang học)
Ý kiến của Hiệu trưởng
trường Đại học (tiếp nhận)

Thủ tục xin chuyển trường theo các cấp học

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, học sinh được chuyển trường trong các trường hợp sau:

 • Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ;
 • Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thật sự chính đáng để phải chuyển trường.

Thủ tục xin chuyển trường mầm non

Quy định về việc chuyển trường ở cấp học mầm non khá đơn giản. Nếu phụ huynh muốn chuyển con em mình đến một trường mầm non để thuận tiện đưa đón hoặc tìm kiếm môi trường học tập phù hợp hơn cho các em thì chỉ cần nộp đơn lên hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đi và chuyển đến. Mỗi trường có thể có những quy định khác nhau vì vậy quý phụ huynh nên tìm hiểu kỹ để việc chuển trường được thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Thủ tục xin chuyển trường Tiểu học

Để chuyển trường cho các em học sinh tiểu học, phụ huynh cần lưu ý nộp đơn xin chuyển trường cùng hồ sơ kèm theo bao gồm: Học bạ, bản sao giấy khai sinh cho hiệu trưởng trường chuyển đến. Hiệu trưởng sẽ có ý kiến tiếp nhận vào đơn. Phụ huynh tiếp tục nộp đơn cho hiệu trưởng trường con em mình đang học. Nếu đồng ý hiệu trưởng sẽ có trả hồ sơ cho học sinh bao gồm: giấy đồng ý cho học sinh chuyển trường, học bạ, bản sao giấy khai sinh, bảng kết quả học tập (trong trường hợp chuyển trường trong năm học).

Thủ tục xin chuyển trường THCS

Thủ tục xin chuyển trường THCS trong tỉnh

Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Ðào tạo. Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;
 • Học bạ (bản chính);
 • Chứng nhận hoàn thành chương trình Tiểu học;
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Chứng nhận trúng tuyển vào lớp 6;
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
 • Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
 • Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn;
 • Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.
Xem Thêm :  Lời dạy của khổng tử - triết lý vĩ đại của con người và cuộc sống

Thủ tục xin chuyển trường THCS ngoài tỉnh

Trường hợp học sinh chuyển đến từ tỉnh hoặc thành phố khác thì phòng Giáo dục và Ðào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra được kiểm tra.

Hồ sơ bao gồm tất cả các loại giấy tờ như trường hợp chuyển trường trong tỉnh, chỉ cần thêm Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng Phòng Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp.

Thủ tục xin chuyển trường THPT

Thủ tục xin chuyển trường THPT trong tỉnh

Hiệu trưởng nơi đến tiếp nhận hồ sơ xem xét và giải quyết theo quy định của Giám đốc Sở Giáo dục & Ðào tạo.

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký;
 • Học bạ (bản chính);
 • Chứng nhận hoàn thành chương trình THCS;
 • Bản sao giấy khai sinh;
 • Chứng nhận trúng tuyển vào lớp 10;
 • Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp;
 • Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có);
 • Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn;
 • Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoản cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình.

Thủ tục xin chuyển trường THPT ngoài tỉnh

Sở Giáo dục và Ðào tạo nơi đến tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và giới thiệu về trường.

Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như trong trường hợp chuyển trường trong tỉnh, chỉ thêm giấy giới thiệu chuyển trường do Giám Ðốc Sở Giáo dục & Ðào tạo nơi đi cấp.

Trên đây là toàn bộ nội dung bao gồm mẫu đơn xin chuyển trường của các cấp học và thủ tục xin chuyển trường của các cấp học. Hy vọng đây sẽ là thông tin hữu ích giúp các bậc phụ huynh và học sinh thực hiện việc chuyển trường thuận lợi và nhanh chóng nhất!

Download mẫu đơn xin chuyển trường mới nhất

tong hop mau don xin chuyen truong


CÁCH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC


CÁCH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC
Tải mẫu đơn xin chuyển trường tiểu học tại đây: https://drive.google.com/file/d/1NwPHDtEgPNVouAWRbXTwl1qGsVo9Ms0/view?usp=sharing
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC
CÁCH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG TIỂU HỌC
HƯỚNG DẪN CÁC BẬC PHỤ HUYNH VIẾT ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG CHO CON BẬC TIỂU HỌC CHI TIẾT NHẤT.
Khi chuyển đến nơi ở mới, các bậc phụ huynh thường có nhu cầu chuyển trường cho con để thuận tiện hơn cho việc học tập, lúc ấy họ cũng cần đến mẫu Đơn xin chuyển trường cho học sinh.
Hướng dẫn ghi mẫu đơn:
(1) Tên trường nơi chuyển đi;
​(2) Tên trường nơi chuyển đến;
​(3) Trường nơi chuyển đi, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
​(4) Trường nơi chuyển đi ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
​(5) Trường nơi chuyển đến, ghi rõ thuộc huyện, tỉnh nào;
​(6) Hiệu trưởng trường chuyển đến cho ý kiến và ký, đóng dấu
​(7) Hiệu trưởng trường chuyển đi cho ý kiến và ký, đóng dấu

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button