Kiến Thức Chung

Đáp án 22 câu hỏi trắc nghiệm Sử 10 bài 29 (Chi tiết nhất)

Nhằm trợ giúp học sinh trong quá trình học môn Lịch sử lớp 10 hiệu quả nhất, chúng tôi xin giới thiệu các bạn tham khảo bộ tài liệu thắc mắc trắc nghiệm Sử bài 29 lớp 10. Giúp học sinh ôn tập, làm quen dạng bài trắc nghiệm. Nội dung cụ thể các em xem dưới đây.

1. 22 Thắc mắc trắc nghiệm bài 29 Sử 10

Câu 1. Cuộc cách mạng Nêđéclan nở rộ vào thời gian nào?

A. Năm 1565            B. Năm 1566

C. Năm 1568            D. Năm 1570

Câu 2. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cách mạng Nêđéclan là

A. Cuộc cách mạng tư sản trước tiên trên toàn cầu

B. Lật đổ ách thống trị của phong kiến nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển

C. Báo hiệu thời kì của các cuộc cách mạng tư sản, bước đầu suy vong của cơ chế phong kiến

D. Khích lệ trào lưu giải phóng dân tộc trên phạm vi toàn cầu

Câu 3. Từ thế kỉ XVII, tình hình kinh tế Anh có điểm gì nổi trội?

A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu

B. Công nghiệp tương đối phát triển, nông nghiệp lạc hậu

C. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa đã thâm nhập vào nông nghiệp

D. Khởi đầu cuộc cách mạng công nghiệp

Câu 4. Từ thế kỉ XVII, nền nông nghiệp Anh có điểm gì nổi trội?

A. Nông nghiệp lạc hậu, manh mún

B. Nông nghiệp kém phát triển, bị nông phẩm của Pháp đối đầu

C. Phương thức kinh doanh tư bản chủ nghĩa thâm nhập mạnh vào nông nghiệp

D. Khởi đầu cuộc cách mạng trong ngành nghề nông nghiệp

Câu 5. Tầng lớp quý tộc mới ở Anh là

A. Tầng lớp có nguồn gốc quý tộc phong kiến, cấu kết với tăng lữ bóc lột nhân dân

B. Tầng lớp có quyền lợi chính trị gắn với quý tộc phong kiến, nhưng lại có quyền lợi kinh tế gắn liền với giai cấp tư sản

C. Tầng lớp có quan hệ thân thiện với nhân dân

D. Tầng lớp đã thực hiện nhiều quyết sách tiến bộ so với nhân dân

Câu 6. Ý không phản ánh đúng những biện pháp mà chính quyền phong kiến Anh đã thực hiện nhằm cản trở sự phát triển kinh doanh của tư sản và quý tộc mới là

Xem Thêm :   Học cách giữ bình tĩnh mỗi khi gặp áp lực công việc lớn

Xem Thêm :  Kinh nghiệm câu cá biển và các loại mồi câu biển hiệu quả dễ tìm

A. Đặt ra nhiều thứ thuế mới

B. Nhiều đặc quyền phong kiến vẫn được duy trì

C. Cấm tư sản và quý tộc mới kinh doanh một số nghề công nghiệp

D. Nhà nước độc quyền thương mại, thu thuyền bè

Câu 7. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng đã tồn tại tranh chấp cơ bản nào?

A. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa tư sản, quý tộc mới với cơ chế quân chủ

C. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ và giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa nông dân, nô lệ với chủ đồn điền và giữa quý tộc mới tư sản

Câu 8. Trong xã hội nước Anh trước cách mạng, mâu thuần cơ bản nào mới xã hội

A. Giữa tư sản và quý tộc mới với cơ chế quân chủ

B. Giữa nông dân với quý tộc, địa chủ

C. Giữa vô sản với tư sản, quý tộc mới

D. Giữa quý tộc mới với tư sản

Câu 9. Tháng 4 – 1640, vua Sáclơ I đã buộc phải triệu tập Quốc hội để

A. Thông qua việc tăng thuế để có tiền chi cho việc đàn áp các cuộc nổi dậy

B. Thông qua những quyết sách cải tiến

C. Thông qua những quyết sách cải tiến mới về chính trị quân sự

D. Phê duyệt nội các mới

Câu 10. Nguyên nhân trực tiếp kéo theo nở rộ cuộc cách mạng ở Anh là

A. Những tranh chấp trong xã hội Anh không thể điều hòa được nữa

B. Nhà vua Anh dùng vũ lực đàn áp Quốc hội khi yêu cầu về tài chính không được thông qua

C. Quân đội đứng về phía Quốc hội chống lại nhà vua

D. Nhân dân đứng về phía Quốc hội phản đối nhà vua quyết liệt

Câu 11. Nhà vua Anh đã dựa vào lực lượng nào để chống lại Quốc hội?

A. Quý tộc phong kiến và Giáo hội Anh              B. Nông dân và công nhân

C. Quý tộc mới                                                   D. Giáo hội Anh

Câu 12. Sự kiện nào đánh dấu cách mạng tư sản Anh nở rộ?

A. Nông dân tấn công nơi ở của vua Sáclơ I

Xem Thêm :  Cách chèn thêm cột trong excel, thêm nhiều dòng trong excel

B. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua

Xem Thêm :   Danh từ tiếng Trung dành cho HSK3 phần 2

C. Quốc hội tuyên chiến với nhà vua và Giáo hội Anh

D. Nhà vua tuyên chiến với Quốc hội

Câu 13. Nội chiến ở Anh diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. Từ năm 1640 đến năm 1648

B. Từ năm 1642 đến năm 1648

C. Từ năm 1642 đến năm 1653

D. Từ năm 1640 đến năm 1688

Câu 14. Vua Sáclơ I bị xử tử là do

A. Ý muốn của giai cấp tư sản

B. Nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân

C. Quyết định của những người đứng đầu Quốc hội

D. Theo quy định của Hiến pháp nước Anh vì nhà vua phạm tội phản quốc

Câu 15. Năm 1649, cách mạng tư sản Anh đạt đến đỉnh cao vì

A. Đã hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ của mình là lật đổ giai cấp tư sản

B. Vua Sáclơ I bị xử tử, cơ chế cộng hòa được thiết lập

C. Ngay sau khoảng thời gian cuộc nội chiến kết thúc, cơ chế độc tài được thiết lập

D. Cách mạng đã thiết lập được cơ chế quân chủ lập hiến – một cơ chế thích hợp với tình hình nước Anh lúc đó

Câu 16. Đọc đoạn tư liệu sau:

“Ông là một trong những lãnh tụ xuất sắc, tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc mới loại vừa ở nước Anh; một nhà tổ chức và chỉ huy giỏi, trở thành người lãnh đạo quân đội Quốc hội. Trong cuộc nội chiến với quân đội nhà vua, quân đội Quốc hội giành thắng lợi, Anh trở thành nước cộng hòa do ông đứng đầu”

A. Ôlivơ Crômoen                           B. Ôlivơ Risa

C. Sáclơ Máchiến tranhin               D. Vinhem Ôrangiơ

Câu 17. Sau thời điểm Anh trở thành nước công hòa, quyền hành trong nước thuộc về

A. Công nhân và quân lính                              B. Quý tộc

C. Quý tộc mới và tư sản                               D. Tây Sơn

Câu 18. Ý nào không phản ánh đúng tình hình chiến tranh không ổn định ở Anh từ sau khoảng thời gian trở thành nước cộng hòa?

A. Thiết lập cơ chế Bảo lãnh công

B. Thiết lập cơ chế độc tài quân sự

C. Thiết lập cơ chế quân chủ lập hiến

D. Thiết lập cơ chế tư bản chủ nghĩa

Xem Thêm :   Một số câu khẩu ngữ tiếng Trung thường dùng trong bữa cơm gia đình

Xem Thêm :  Gọi ship đồ ăn đêm Cầu Giấy : Ngon, nhanh, Giá Rẻ

Câu 19. Hãy sắp xếp các sự kiện sau về cách mạng tư sản Anh theo đúng trình tự thời gian: 1. Thiết lập cơ chế quân chủ lập hiến; 2. Sac lơ I tuyên chiến với Quốc hội; 3. Anh trở thành nước cộng hòa; 4. Thiết lập cơ chế độc tài quân sự.

A. 3, 2, 1, 4             B. 2, 3, 4, 1           C. 1, 2, 3, 4         D. 2, 3, 1, 4

Câu 20. Vì sao cơ chế quân chủ lập hiến ở Anh được thiết lập

A. Đó là một thế chế thích hợp nhất cho sự phát triển của nước Anh

B. Xét về bản chất, quý tộc mới vẫn có quan hệ với cơ chế phong kiến

C. Là sự thỏa hiệp của quý tộc mới và tư sản Anh với lực lượng phong kiến cũ để duy trì quyền lực

D. Quần chúng bất mãn với cơ chế cộng hòa vì đã không mang lại quyền lợi cho họ

Câu 21. Ý không phản ánh đúng ý nghĩa của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII là

A. Lật đổ cơ chế phong kiến

B. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ hơn

C. Có ý nghĩa trọng đại trong thời kì quá độ từ cơ chế phong kiến sang cơ chế tư bản

D. Được ví như “cái chổi khổng lồ” quét sạch mọi rác rưởi của cơ chế phong kiến

Câu 22. Xem xét sơ đồ sau và xác nhận ý nhận xét đúng nhất về quá trình phát triển của cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Câu 22 bài 29 lịch sử lớp 10

A. Là cuộc cách mạng tư sản phát triển đạt đến đỉnh cao

B. Là cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để

C. Cách mạng trải qua những bước phát triển thăng trầm

D. Cách mạng trải qua những bước thăng trầm, nhưng xu hướng chung vẫn tạo ra bước phát triển vượt bậc

2. Giải đáp 22 thắc mắc Lịch sử 10 bài 29 trắc nghiệm

1-B   2-D   3-A   4-C   5-B   6-C   7-B   8-A   9-A   10-B  11-A

12-D  13-B  14-B  15-B  16-A  17-C  18-A  19-B  20-C  21-D  22-D

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải bộ 22 thắc mắc trắc nghiệm lịch sử lớp 10 bài 29, có file tải word và pdf hoàn toàn miễn phí từ chúng tôi

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button