Kiến Thức Chung

Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit tại soanbai123.com

Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit

Bài toán muối sunfit tác dụng với axit cũng tương tự như bài tập muối cacbonat tác dụng với axit, tuy nhiên trong chương trình học sẽ ít được nhắc đến dạng bài tập này thường được đề cập trong các đề thi học sinh giỏi.

Mời các bạn học sinh tham khảo thêm:

Dạng toán muối cacbonat tác dụng với axit

Với dạng bài này ta cần lưu ý khi bài toán có muối kết tủa sau phản ứng thì khối lượng dd giảm sau phản ứng = khối lượng khí sinh ra + khối lượng muối kết tủa.

 DẠNG TOÁN MUỐI SUNFIT  TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH AXIT

I.PHƯƠNG PHÁP VÀ VÍ DỤ

1.Trường hợp 1: Muối sunfit + ddHCl Muối clorua + SO2 + H2O

VD:              K2SO3 +  2HCl   →   2KCl  +  SO2  +  H2O

MgSO3  +  2HCl  →   MgCl2  + SO2  +  H2O

Nhận xét:

– Điểm giống nhau ở các phản ứng trên là:

– Khi chuyển từ muối sunfit thành muối clorua, thì cứa 1 mol SO2 sinh ra khối lượng muối giảm:

Gốc =SO3 chuyển thành 2 gốc Cl → 1 mol SO2

80 gam chuyển thành 71 gam, khối lượng giảm 9g.

( R + 80) gam   (R + 71) gam     →      khi 1 mol SO2 sinh ra.

Từ đó có công thức tính nhanh khối lượng muối.

Dạng toán muối sunfit tác dụng với axit

Ví dụ 1. Cho 2,1 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 7,3%, sau phản ứng thu được 0,448 lít SO2 đktc.

a/ Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

A. 10g                  B. 20g                  C. 100g                D. 200g

b/ Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là:

A. 1,92g               B. 2,28g               C. 3,2g                 D. 2,13g

Giải:

a/ Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với axit HCl thì  

Xem Thêm :   Hướng dẫn cách đọc bản vẽ thiết kế nhà đơn giản dễ hiểu nhất KN211018

Xem Thêm :  10+ cách trị sâu răng tại nhà hiệu quả, dễ thực hiện

mHCl  = 0,04 . 36,5 = 1,46g

Khối lượng dd HCl 7,3% đã dùng = gam.

=>Chọn giải đáp B

b/ Ứng dụng công thức

mmuối = 2,1 – 9. 0,02 = 1,92 gam.

=>Chọn giải đáp A

Ví dụ 2. Cho 4,29 gam hỗn hợp 3 muối: K2SO3; Na2SO3 và ZnSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,02 gam muối clorua khan. Thể tích khí CO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 0,448 lít

Ví dụ 3. Cho a gam hỗn hợp 3 muối BaSO3; MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 4,7 g muối khan

a/ Giá trị của a là:

A. 4,5 g                B. 9,74g               C. 4,79 g               D. 4,72 g

b/ Thể tích dd HCl đã dùng là:

A. 60 ml               B. 120 ml             C. 600 ml             D. 1200 ml

Giải:

a/

Ứng dụng công thức

m muối sunfit = m muối clorua – 9.

mmuối sunfit = 4,7 – 9.0,03 = 4,79 g. Chọn giải đáp C

b/ Cần nhớ: Muối sunfit tác dụng với dd HCl thì     mà

2. Trường hợp 2: Muối sunfit + H2SO4(loãng) →Muối sunfat + SO2 + H2O

VD:                  Na2SO3 + H2SO4   →   Na2SO4  +  SO2  +  H2O

MgSO3  +  H2SO4  →   MgSO4  + SO2  +  H2O

Nhận xét:

– Điểm giống nhau ở các phản ứng trên là:

– Khi chuyển từ muối sunfit thành muối sunfat, thì cứa 1 mol SO2 sinh ra khối lượng muối tăng:

Gốc =SO3 chuyển thành =SO4 → 1 mol SO2

80 gam chuyển thành 96 gam, khối lượng tăng 16g.

( R + 80) gam → (R + 96) gam1 mol SO2 sinh ra

Ta có công thức:

Ví dụ 1.  Cho 4,2 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch H2SO4, sau phản ứng thu được 0,896 lít SO2 đktc.

Xem Thêm :   Đặng Tiến Đông

Xem Thêm :  Chuẩn chiều cao cân nặng bé trai

a/ Nồng độ mol dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. 0,1M                B. 0,2M                C. 1M                   D. 2M

b/ Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là:

A. 8,4g                 B. 10,2g               C. 4,6g                 D. 4,84g

Giải:

a/ Cần nhớ muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 thì

b/ Ứng dụng công thức

mmuối sunfat = 4,2 + 16. 0,04 = 4,84 gam.

=>Chọn giải đáp D

Ví dụ 2. Cho m gam hỗn hợp 2 muối MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 3,39 g muối khan. Giá trị của a là:

A. 2,91 g              B. 3,74g               C. 3,79 g              D. 2,72 g

Giải:

* Cách 1

* Cách 2. Ứng dụng định luật bảo toàn khối lượng.

Cần nhớ muối sunfit tác dụng với dung dịch H2SO4 thì

=>Chọn giải đáp A

Ví dụ 3. Cho 6,81 gam hỗn hợp 3 muối: K2SO3; Na2SO3 và ZnSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 7,61 gam muối sunfat khan. Thể tích khí SO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 1,12 lít

Giải:

Ứng dụng công thức

=>Chọn giải đáp D

II.BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1. Cho 4,63 gam hỗn hợp 3 muối: BaSO3; Na2SO3 và CaSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 4,36 gam muối clorua khan. Thể tích khí CO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,448 lít           D. 0,672 lít

Bài 2. Cho m gam hỗn hợp 2 muối MgSO3; K2SO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 0,5M. Sau phản ứng thấy có 0,672 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 3,39 g muối khan

Xem Thêm :   Alan Riding – Một nhà văn Việt Nam không chịu im tiếng

Xem Thêm :  VIT Vellore Admission 2021: Admission (Open), Dates, Cutoff, Eligibility, Application Process, Fee and Seats

a/ Giá trị của a là:

A. 3,66 g              B. 9,74g               C. 4,79 g              D. 4,72 g

b/ Thể tích dd HCl đã dùng là:

A. 60 ml               B. 120 ml             C. 600 ml             D. 1200 ml

Bài 3. Cho 5,73 gam hỗn hợp 2 muối BaSO3; Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 0,896 lít SO2 đktc. Tổng khối lượng muối cloua sinh ra là:

A. 6,45 g              B. 6,28g               C. 5,37g               D. 5,13g

Bài 4.  Cho 4,07 gam hỗn hợp 2 muối Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 0,2M, sau phản ứng thu được 0,672 lít SO2 đktc.

a/ Thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng là:

A. 0,15 lít             B. 0,2 lít               C. 1 lít                  D. 0,25 lít

b/ Tổng khối lượng muối sunfat sinh ra là:

A. 3,4g                 B. 4,2g                 C. 4,56g               D. 4,55g

Bài 5. Cho 4,38 gam hỗn hợp muối: Na2SO3 và MgSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,02 gam muối sunfat khan. Thể tích khí SO2 sinh ra là:

A. 0,224 lít           B. 0,448 lít           C. 0,672 lít           D. 0,896 lít

Bài 6. Cho m gam hỗn hợp 3 muối Na2SO3; K2SO3; CuSO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 . Sau phản ứng thấy có 0,896 lít khí SO2 sinh ra đktc, cô can dung dịch sau phản ứng thu được 6,81 g muối khan. Giá trị của a là:

A. 6,17 g              B. 3,74g               C. 4,79 g              D. 5,54 g

III.ĐÁP ÁN BÀI TẬP CỦNG CỐ

1-D

2 a)-A            b)-B

3-A

4 a)-C        b)-D

5-D

6-A

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button