Kiến Thức Chung

Công Thức Cấu Tạo Hóa Học Là Gì ? Nguyên Tử, Phân Tử Là Gì Cấu Tạo Hoá Học Là

*

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

A.Cấu trúc hóa học

I. Khái niệm

Cấu trúc hoá học của một chất là một thuật ngữ nói về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử, link hoá học giữa các nguyên tử và tác động qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử chất đó.

Cấu trúc hoá học của một chất là một thuật ngữ nói về trật tự sắp xếp các nguyên tử trong phân tử, link hoá học giữa các nguyên tử và tác động qua lại giữa các nguyên tử trong phân tử chất đó.

Bạn đang xem: Cấu trúc hóa học là gì

II. Thuyết cấu trúc hóa học

Thuyết cấu trúc hoá học gồm các luận điểm:- Các nguyên tử trong phân tử không phải được sắp xếp một các hỗn độn vô trật tự, mà chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định đúng với hoá trị của chúng, nếu trật tự đó bị thay đổi thì sẽ tạo ra chất mới, có những tính chất mới.- Tính chất của một hợp chất không những phụ thuộc thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố mà còn phụ thuộc trật tự sắp xếp của các nguyên tử tức là phụ thuộc cấu trúc hoá học.- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon link với các nguyên tử khác và chúng còn link với nhau tạo thành một mạch cacbon; mạch cacbon này có thể là mạch thẳng, mạch thẳng có nhánh, mạch khép vòng. Trong mạch có nối đơn, nối đôi hay nối ba.- Các nguyên tử càng ở gần nhau thì tác động qua lại càng lớn.

III. Hệ quả của thuyết cấu trúc hóa học

Từ các nội dung cơ bản trên ta thấy ngay rằng:Trong hoá học hữu cơ, công thức phân tử của một chất không đủ để đặc trưng cho chất đó, vì công thức phân tử chưa cho biết cấu trúc hóa học nên không thể biết chắc chất đó là chất gì. Do đó ta phải thiết lập công thức cấu trúc của hợp chất hữu cơ. 1. Công thức cấu trúc

Thuyết cấu trúc hoá học gồm các luận điểm:- Các nguyên tử trong phân tử không phải được sắp xếp một các hỗn độn vô trật tự, mà chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định đúng với hoá trị của chúng, nếu trật tự đó bị thay đổi thì sẽ tạo ra chất mới, có những tính chất mới.- Tính chất của một hợp chất không những phụ thuộc thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố mà còn phụ thuộc trật tự sắp xếp của các nguyên tử tức là phụ thuộc cấu trúc hoá học.- Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon link với các nguyên tử khác và chúng còn link với nhau tạo thành một mạch cacbon; mạch cacbon này có thể là mạch thẳng, mạch thẳng có nhánh, mạch khép vòng. Trong mạch có nối đơn, nối đôi hay nối ba.- Các nguyên tử càng ở gần nhau thì tác động qua lại càng lớn.Từ các nội dung cơ bản trên ta thấy ngay rằng:Trong hoá học hữu cơ, công thức phân tử của một chất không đủ để đặc trưng cho chất đó, vì công thức phân tử chưa cho biết cấu trúc hóa học nên không thể biết chắc chất đó là chất gì. Do đó ta phải thiết lập công thức cấu trúc của hợp chất hữu cơ.

Xem Thêm :   Cách để làm người yêu cũ quay lại mãi mãi ( 5 bước thực hiện)

Xem Thêm :  Cá buôi nuôi mẹ già

a. Khái niệm Công thức cấu trúc của một chất là công thức chứa đầy đủ thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giống như công thức phân tử và còn biểu thị cấu trúc hóa học của chất đó nữa. b. Qui tắc lập công thức cấu trúc Khi đã biết công thức phân tử của một hợp chất, ta có thể tiến hành thiết lập công thức cấu trúc theo các qui tắc sau: – Qui tắc 1:Công thức cấu trúc phải chứa đầy đủ thành phần nguyên tố, số lượng nguyên tử của mỗi nguyên tố giống như công thức phân tử. – Qui tắc 2: Phải triệt để tôn trọng hoá trị của từng nguyên tử. – Qui tắc 3:Khi đã phối hợp với nhau thành phân tử hợp chất thì hoá trị của mỗi nguyên tử phải được bão hoà, không một hoá trị nào còn để trống, nếu có hoá trị còn để trống tức là chưa bão hòa thì đó là gốc hay nhóm chức, không phải công thức của chất. – Qui tắc 4:Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon thường link cộng hoá trị với nhau thành một mạch cacbon. Mạch cacbon có thể là mạch thẳng, mạch thẳng có nhánh hay mạch vòng; trong mạch có thể có nối đơn, nối đôi hay nối 3.

Note:Nối đơn gọi là liên kếtsbền, nối đôi gồm một liên kếts bền và một liên kếtpkém bền, nối 3 gồm một liên kếtsbền và2 liên kếtpkém bền Thí dụ:Một hợp chất có hai liên kếtpthì hợp chất đó có thể có hai nối đôi hay một nối 3. – Qui tắc 5:Công thức cấu trúc của một hợp chất hữu cơ phải phản ánh đầy đủ tính chất của hợp chất hữu cơ đó. Như vậy muốn viết đúng công thức cấu trúc của một chất, ta phải tìm hiểu đầy đủ tính chất của hợp chất hữu cơ đó và mỗi hợp chất hữu cơ phải được biểu thị bằng một và chỉ một công thức cấu trúc nhất định. Thí dụ:Rượu etylic có công thức phân tử là C2H6O. Với công thức phân tử nầy ta có thể viết được hai công thức cấu trúc thích hợp với các quy tắc 1,2, 3, 4 như sau: CH3- CH2-OH (I) và CH3-O-CH3(II) nhưng chỉ có công thức (I) là thích hợp với mọi tính chất của rượu nên (I) là công thức cấu trúc đúng của rượu etylic, còn (II) là công thức cấu trúc đúng của ete oxit dimetyl. Vậy khi chỉ biết công thức phân tử của một hợp chất hữu cơ ta không nên “hồ đồ” tổng kết tên của chất đó vì thông thường là nhầm lẫn có thể gây hậu quả chết người.

Xem Thêm :   Hóa học 9 Bài 45: Axit Axetic

Xem Thêm :  Bã đậu nành dùng để làm gì? Cách làm đẹp bằng bã đậu nành đơn giản

Xem thêm: Tại vì sao Chọn Nghề Kinh Tế Đối Ngoại, Kinh Tế Đối Ngoại Là Gì

2. Hiện tượng đồng phân

Trong hoá học hữu cơ thường xảy ra một hiện tượng rất thông dụng, là hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ khác nhau nhưng đồng chung một công thức phân tử, ta gọi đó là hiện tượng đồng phân. a. Khái niệm Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có tính chất khác nhau do cấu trúc hoá học khác nhau nhưng có chung một công thức phân tử được gọi là hiện tượng đồng phân. – Các chất đồng phân là các chất có chung một công thức phân tử nhưng công thức cấu trúc khác nhau. Thí dụ: rượu etylic và ete oxit dimetil là hai chất đồng phân cùng có công thức phân tử C2H6O, nhưng công thức cấu trúc của rượu là CH3-CH2-OH còn của dimetyl ete là CH3-O-CH3 b. Phân loại đồng phân phẳng Nếu ta chỉ trình diễn công thức cấu trúc trong mặt phẳng, ta có thể phân biệt hai loại đồng phân phẳng: – b1. Đồng phân do vị trí:Các chất đồng phân do vị trí có cùng một loại nhóm chức, cùng một dạng mạch cacbon chúng chỉ khác nhau về vị trí của nhóm chức trong mạch cacbon – b2. Đồng phân do cấu trúc:Các chất đồng phân do cấu trúc có dạng mạch cacbon khác nhau, nhóm chức khác nhau hay khác nhau cả hai yếu tố.

B.Cấu trúc hoá học

I. Cấu trúc hoá học của một hợp chất

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc trình diễn công thức cấu trúc trong mặt phẳng chưa thật chuẩn xác và đầy đủ, nghĩa là cùng một công thức cấu trúc phẳng có thể tương ứng với hai chất khác nhau, trái lại hai công thức cấu trúc phẳng không chồng khít lên nhau nhưng thực tiễn chỉ có một chất, do đó ta cần phải biểu diễncấu tạo của hợp chất trongkhông gian ba chiều mà ta gọi là cấu trúc hoá họchay đồng phân không gian, đồng phân lập thể.Đồng phân không gian dạng cis và dạng trans:Khi hai nguyên tử cacbon link nhau theo một nối đôi thì chúng cùng ở trong một mặt phẳng. Mặt phẳng này chia không gian thành hai miền: miền bên này và miền bên kia. Mỗi nguyên tử C còn lại hai phương hoá trị: một bên này và một bên kia. Nếu hai hoá trị còn lại của mỗi nguyên tử cacbon link với hai nguyên tử hay hai gốc khác nhau thì cấu trúc không gian của hai chất không chồng khít lên nhau được nên ta có hai đồng phân dạng cis và dạng trans.

Xem Thêm :   Sơ đồ bộ máy Nhà nước Việt Nam hiện nay

Xem Thêm :  Bộ sưu tập 50 bức tranh tô màu con bướm đẹp nhất dành cho bé gái

II. Mô hình cấu trúc không gian của phân tử hợp chất hữu cơ

Có hai cách trình diễn: 1. Công thức phối cảnh:Vẽ hình cấu trúc không gian giống như vẽ hình trong hình học không gian 2. Mô hình phân tử gồm:– Mô hình rỗng: Mỗi quả cầu tượng trung cho một nguyên tử các thanh nối là các link cộng hoá trị.- Mô hình đặc: Mỗi khối cầu tượng trưng cho một nguyên tử và các khối cầu này cắt nhau theo từng lát cắt.

C.Hiện tượng đồng đẳng, các chất đồng đẳng, Dãy đồng đẳng

Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có cấu trúc hoá học tương tự nhau nên tính chất tương tự nhau, chúng chỉ khác nhau trong thành phần cấu trúc bởi một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng. Các chất hữu cơ có cấu trúc như vậy được gọi là các chất đồng đẳng và chúng hợp thành một dãy đồng đẳng.Thí dụ:Dãy đồng đẳng rượu no đơn chức:

Kết quả thực nghiệm cho thấy việc trình diễn công thức cấu trúc trong mặt phẳng chưa thật chuẩn xác và đầy đủ, nghĩa là cùng một công thức cấu trúc phẳng có thể tương ứng với hai chất khác nhau, trái lại hai công thức cấu trúc phẳng không chồng khít lên nhau nhưng thực tiễn chỉ có một chất, do đó ta cần phải biểu diễncấu tạo của hợp chất trongkhông gian ba chiều mà ta gọi là cấu trúc hoá họchay đồng phân không gian, đồng phân lập thể.Đồng phân không gian dạng cis và dạng trans:Khi hai nguyên tử cacbon link nhau theo một nối đôi thì chúng cùng ở trong một mặt phẳng. Mặt phẳng này chia không gian thành hai miền: miền bên này và miền bên kia. Mỗi nguyên tử C còn lại hai phương hoá trị: một bên này và một bên kia. Nếu hai hoá trị còn lại của mỗi nguyên tử cacbon link với hai nguyên tử hay hai gốc khác nhau thì cấu trúc không gian của hai chất không chồng khít lên nhau được nên ta có hai đồng phân dạng cis và dạng trans.Có hai cách trình diễn:Vẽ hình cấu trúc không gian giống như vẽ hình trong hình học không gian- Mô hình rỗng: Mỗi quả cầu tượng trung cho một nguyên tử các thanh nối là các link cộng hoá trị.- Mô hình đặc: Mỗi khối cầu tượng trưng cho một nguyên tử và các khối cầu này cắt nhau theo từng lát cắt.Hiện tượng nhiều hợp chất hữu cơ có cấu trúc hoá học tương tự nhau nên tính chất tương tự nhau, chúng chỉ khác nhau trong thành phần cấu trúc bởi một hay nhiều nhóm metylen (-CH2-) được gọi là hiện tượng đồng đẳng. Các chất hữu cơ có cấu trúc như vậy được gọi là các chất đồng đẳng và chúng hợp thành một dãy đồng đẳng.Thí dụ:Dãy đồng đẳng rượu no đơn chức:

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button