Kiến Thức Chung

Tổng hợp kiến thức môn toán lớp 2

Tổng hợp kiến thức môn Toán lớp 2

Tổng hợp kiến thức môn Toán lớp 2 được VnDoc tổng hợp hệ thống lại các dạng Toán trong chương trình học lớp 2 cho các thầy cô cùng các bậc phụ huynh tham khảo nắm chắc các dạng Toán trong chương trình học lớp 2 cho các em học sinh ôn tập, ôn luyện củng cố các dạng bài tập Toán lớp 2. Mời các bậc phụ huynh cùng các em học sinh tham khảo.

1. Số hạng – Tổng

a + b = c.

Trong đó:

a và b là số hạng

c là tổng (a + b cũng gọi là tổng)

Ví dụ:

Số hạng – Tổng tổng hợp kiến thức toán lớp 2
Số hạng và tổng tổng hợp kiến thức toán lớp 2

2. Đề – xi – mét

Đề – xi – mét là đơn vị đo độ dài. Đề – xi – mét viết tắt là dm.

Xem Thêm :  Giải mã bí ẩn cung bảo bình- tính cách, tình yêu, công danh & sự nghiệp

1 dm = 10 cm

10 cm = 1 dm

3. Số bị trừ – số trừ = Hiệu

a – b = c.

Trong đó:

a là số bị trừ

b là số trừ

c là hiệu (a – b cũng gọi là hiệu)

Ví dụ:

Hiệu của 2 số - tổng hợp kiến thức toán lớp 2
Cấu trúc hiệu của 2 số - tổng hợp kiến thức toán lớp 2

4. Phép cộng có tổng bằng 10

123456789987654321101010101010101010

1 + 9 = 9 + 1 = 10

2 + 8 = 8 + 2 = 10

3 +7 = 7 + 3 = 10

4 + 6 = 6 + 4 = 10

Chúng ta cần phải nhớ những cặp số có tổng bằng 10 để làm phép tính có nhớ ở những bài sau.

5. Phép cộng dạng 26 + 4 và 36 + 24

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 5

6. 9 cộng với một số. (Ví dụ: 9 + 5)

Vì 9 + 1 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 1 + 4. Khi đó 9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

Tương tự như vậy ta có:

9 + 2 = 9 + 1 + 1 = 10 + 1 = 11

2 + 9 = 1 + 1 + 9 = 1 + 10 = 11

9 + 3 = 9 + 1 + 2 = 10 + 2 = 12

3 + 9 = 2 + 1 + 9 = 2 + 10 =12

9 + 4 = 9 + 1 + 3 = 10 + 3 = 13

4 + 9 = 3 + 1 + 9 = 3 + 10 = 13

9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 10 + 4 = 14

5 + 9 = 4 + 1 + 9 = 4 + 10 = 14

9 + 6 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15

6 + 9 = 5 + 1 + 9 = 5 + 10 = 15

9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16

7 + 9 = 6 + 1 + 9 = 6 + 10 = 16

9 + 8 = 9 + 1 + 7 = 10 + 7 = 17

8 + 9 = 7 + 1 + 9 = 7 + 10 = 17

9 + 9 = 9 + 1 + 8 = 10 + 8 = 18

9 + 9 = 8 + 1 + 9 = 8 + 10 = 18

7. Phép cộng dạng 29 + 5 và 39 + 25

Phép cộng dạng 29 + 5 và 39 + 25

8. 8 cộng với một số. (Ví dụ: 8 + 5)

Vì 8 + 2 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 2 + 3. Khi đó 8 + 5 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13.

Tương tự như vậy ta có:

8 + 3 = 8 + 2 + 1 = 11

8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 12

8 + 6 = 8 + 2 + 4 = 14

8 + 7 = 8 + 2 + 5 = 15

8 + 8 = 8 + 2 + 6 = 16

8 + 9 = 8 + 2 + 7 = 17

9. Phép cộng dạng 28 + 5 và 38 + 25

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 9

10. Hình chữ nhật – Hình tứ giác

Hình tứ giác là hình có 4 cạnh và 4 góc.

Hình chữ nhật là hình tứ giác đặc biệt vì có 4 góc vuông bằng nhau, 2 cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau. (Chú thích: góc vuông là góc mà khi đo bằng ê ke được 90 độ)

Hình 1, 2 là hình chữ nhật.

Hình 3, 4, 5 là hình tứ giác.

11. 7 cộng với một số. (Ví dụ: 7 + 5)

Vì 7 + 3 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 3 + 2. Khi đó 7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12.

Tương tự như vậy ta có:

7 + 4 = 7 + 3 + 1 = 11

7 + 6 = 7 + 3 + 3 = 13

7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 12

7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 14

7 + 8 = 7 + 3 + 5 = 15

7 + 9 = 7 + 3 + 6 = 16

12. Phép cộng dạng 47 + 5 và 57 + 25

Phép cộng dạng 47 + 5 và 57 + 25

13. 6 cộng với một số. (Ví dụ: 6 + 5)

Vì 6 + 4 = 10 nên ta sẽ tách 5 = 4 + 1. Khi đó 6 + 5 = 6 + 4 + 1 = 10 + 1 = 11.

Tương tự như vậy ta có:

6 + 6 = 6 + 4 + 2 = 12

6 + 7 = 6 + 4 + 3 = 13

6 + 8 = 6 + 4 + 4 = 14

6 + 9 = 6 + 4 + 5 = 15

14. Phép cộng dạng 46 + 5 và 56 + 25

tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 14

15. Bài toán về nhiều hơn

Trong chương trình học của toán lớp 2 thì khi gặp bài toán về nhiều hơn, cao hơn, dài hơn, nặng hơn, sâu hơn chúng ta thường làm phép cộng.

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 15

16. Bài toán về ít hơn.

Tương tự mục 15: Khi gặp bài toán về ít hơn, nhẹ hơn, thấp hơn, ngắn hơn chúng ta làm phép trừ.

17. Ki – lô – gam

Ki – lô – gam là 1 đơn vị đo lường. Nó dùng để xác định độ nặng nhẹ của các vật (trọng lượng).

Ki – lô – gam viết tắt là kg.

Xem Thêm :  Danh sách các local brand ở việt nam mới nhất, danh sách các local brand việt nam mới nhất

1 ki – lô – gam = 1 kg;

2 ki – lô – gam = 2 kg

5 ki – lô – gam = 5 kg;

10 ki – lô – gam = 10 kg

18. Lít – Lít là 1 đơn vị đo lường.

Nó dùng để xác định độ đầy vơi của các chất lỏng trong bình chứa (thể tích của chất lỏng đó.).

Lít viết tắt là l (e lờ hay là lờ cao).

1 lít = 1l

2 lít = 2l

3 lít = 3l

19. Phép cộng có tổng bằng 100

Phép cộng có tổng bằng 100

20. Tìm một số hạng trong một tổng.

Cho a + b = c nên a = c – b và b = c – a.

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ:

x + 4 = 10

x = 10 – 4

x = 6

21. Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 21

22. Tìm số bị trừ

Cho a – b = c nên a = c + b.

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Ví dụ:

x – 4 = 6

x = 6 + 4

x = 10

23. Tim số trừ

Cho a – b = c nên b = a – c.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ví dụ: 10 – x = 6

x = 10 – 6

x = 4

24. 100 trừ đi một số

100 trừ đi một số

25. Đường thẳng

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 25

Ta có: Đoạn thẳng AB. (đoạn thẳng bị giới hạn bởi 2 đầu mút)

Đường thẳng CD. (đoạn thẳng được kéo dài về 2 phía gọi là đường thẳng)

Ba điểm M, N, O cùng nằm trên 1 đường thẳng. M, N, O là ba điểm thẳng hàng.

26. Ngày, giờ, tháng, năm

Một ngày có 24 giờ. Bắt đầu từ 12 giờ đêm hôm trước đến 12 giờ đêm hôm sau.

Một năm có 12 tháng. Mỗi tháng thường có 30 hoặc 31 ngày. Riêng tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

27. Phép nhân

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 x 6 = 12

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 là tổng của 6 số hạng bằng nhau, mỗi số hạng là 2.

Ta chuyển thành phép nhân, được viết như sau: 2 x 6 = 12

Đọc là: hai nhân sáu bằng mười hai

Dấu x gọi là dấu nhân.

28. Thừa số, tích

Thừa số, tích

Chú ý: 2 x 6 cũng gọi là tích

Ví dụ:

29. Đường gấp khúc – Độ dài đường gấp khúc

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 29

Đường gấp khúc ABCD gồm ba đoạn thẳng: AB, BC, CD

Độ dài đường gấp khúc ABCD là tổng độ dài các đoạn thẳng: AB + BC + CD

30. Phép chia

Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 mục số 30

Có 4 ô vuông chia làm 2 phần, mỗi phần sẽ có 2 ô.

Vậy phép chia là để tìm số ô ở mỗi phần.

4 : 2 = 2

Đọc là: Bốn chia hai bằng hai

31. Số bị chia – số chia – thương

Số bị chia – số chia – thương

Chú ý: 6 : 2 cũng gọi là thương

32. Tìm một thừa số của phép nhân

Cho a x b = c nên b = c : a và a = c : b

Muốn tìm một thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Xem Thêm :  Trồng cây si trước nhà có tốt không? Cây si hợp tuổi nào?

Ví dụ:

5 × x = 10

x = 10 : 5

x = 2

33. Tìm số bị chia

Cho a : b = c nên a = b x c

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Ví dụ: x : 2 = 5

x = 5 x 2

x = 10

34. Giờ, phút

1 giờ = 60 phút.

1 phút = 60 giây

1 ngày có 24 giờ

1 giờ 30 phút hay còn gọi là 1 giờ rưỡi.

35. Chu vi hình tam giác – chu vi hình tứ giác

Chu vi hình tam giác – chu vi hình tứ giác

– Chu vi hình tam giác là tổng độ dài các cạnh của hình tam giác.

Chu vi tam giác ABC = AB + BC + CA

– Chu vi của tứ giác là tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác.

Chu vi tứ giác ABCD = AB + BC + CD + DA

36. Đơn vị đo độ dài: ki – lô – mét, mét, mi – li – mét

Ki – lô – mét viết tắt là km: 1km = 1000m

Mét viết tắt là m: 1m = 1000mm; 1m = 10dm; 1m = 100cm

Mi – li – mét viết tắt là mm: 1cm = 10mm; 1dm = 10cm

37. Bảng nhân và bảng chia từ 1 đến 5: các em học thuộc bảng cửu chương.

38. Phép cộng và trừ không nhớ trong phạm vi 1000: làm tương tự như trong phạm vi 100

39. Số tròn chục, số tròn trăm

– Số tròn chục là số có dạng a0 (trong đó a là số tự nhiên)

Ví dụ: 10, 20, 30, 120 (tương ứng với 1 chục, 2 chục, 3 chục, 12 chục)

– Số tròn trăm là số có dạng b00 (trong đó b là số tự nhiên)

Ví dụ: 100, 200, 300 (tương ứng với 1 trăm, 2 trăm, 3 trăm)

– Chú ý: Số tròn trăm luôn luôn là số tròn chục, nhưng số tròn chục chưa chắc đã là số tròn trăm.

Ví dụ: 400 là số tròn trăm và tròn chục; 150 là số tròn chục nhưng không phải là tròn trăm.

Trên đây là Tổng hợp kiến thức toán lớp 2 cả năm học chắc chắn sẽ giúp các quý vị phụ huynh hướng dẫn các em ôn luyện cho kì thi cuối học kì tốt nhất. Đây cũng là tóm tắt toàn bộ kiến thức Toán lớp 2 gửi tới các em học sinh lớp 2 giúp các em ôn tập tốt môn Toán chuẩn bị lên lớp 3. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 2 được chắc chắn.


Toán lớp 2- Phép nhân. Đk Lớp Toán online của cô Lan 0968 035 669


CôLanToán Phépnhân

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung

Related Articles

Back to top button