Thủ Thuật

Kí tự đặc biệt liên quân

Có lẽ nhiều bạn ở đây sẽ rất ít khi dùng đến các mã màu, hoặc thậm chí là chưa từng dùng tới các mã màu này bao giờ.

Tuy nhiên đối với dân lập trình, thiết kế web hoặc đơn giản là làm một blog như của mình thôi thì các mã màu này thực sự rất cần thiết và quan trọng.

Mình thấy bảng mã màu này khá đầy đủ và rất tiện lợi trong việc sử dụng nên mình quyết định sẽ chia sẻ lại cho các bạn, các bạn có thể note lại để sử dụng cho nhanh nhé.

Thực ra thì cũng có rất nhiều cách để lấy các mã màu này, và có một cách cũng khá hay đó là cài đặt thêm tiện ích  vào trình duyệt web. Trước đây thì mình hay sử dụng tiện ích Color Generator trên Google Chrome để lấy các mã màu.

Tuy nhiên bây giờ đã có bảng mã màu này rồi thì chả cần sử dụng tiện ích đó nữa, và một nguyên nhân nữa đó là việc sử dụng quá nhiều tiện ích sẽ làm chậm trình duyệt web của bạn.

Chính vì vậy hạn chế được cái nào thì hãy hạn chế nhé, thay vào đó mình sẽ lựa chọn màu mà mình cần trong bảng bên dưới, điều này sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều vì đã có màu demo ngay bên cạnh đó rồi ?

Đọc thêm:

Bảng mã màu thường dùng trên web/blog

Dưới đây là bảng mã màu phổ biến nhất cho dân thiết kế, và cũng là những màu sắc dễ nhìn, nổi bật và được ưa thích nhất.

CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH:

Blog Chia Sẻ Kiến Thức mới phát triển một công cụ trực tuyến hỗ trợ bạn lấy mã màu nhanh, và tổng hợp vô số các mã màu hiện nay. Nếu bạn muốn một bài viết đầy đủ hơn thì xem thêm tại trang

Blog Chia Sẻ Kiến Thức mới phát triển một công cụ trực tuyến hỗ trợ bạn lấy mã màu nhanh, và tổng hợp vô số các mã màu hiện nay. Nếu bạn muốn một bài viết đầy đủ hơn thì xem thêm tại trang Tools Online nhé ! Đảm bảo bạn sẽ thích ?

Xem Thêm :  Những bức hình vẽ tranh lễ hội trung thu đơn giản mà đẹp, bộ tranh vẽ trung thu đẹp và ý nghĩa nhất 2021

Note: Bạn chỉ cần thêm dấu # vào trước mã màu là có được một mã màu hoàn chỉnh. Ví dụ như màu đen sẽ có mã màu là #000000

EEEEEEDDDDDDCCCCCCBBBBBBAAAAAA999999888888777777666666555555444444333333222222111111000000FF0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA0000990000880000770000660000550000440000330000220000110000FFFFFFFFFFCCFFFF99FFFF66FFFF33FFFF00CCFFFFCCFFCCCCFF99CCFF66CCFF33CCFF0099FFFF99FFCC99FF9999FF6699FF3399FF0066FFFF66FFCC66FF9966FF6666FF3366FF0033FFFF33FFCC33FF9933FF6633FF3333FF0000FFFF00FFCC00FF9900FF6600FF3300FF00FFCCFFFFCCCCFFCC99FFCC66FFCC33FFCC00CCCCFFCCCCCCCCCC99CCCC66CCCC33CCCC0099CCFF99CCCC99CC9999CC6699CC3399CC0066CCFF66CCCC66CC9966CC6666CC3366CC0033CCFF33CCCC33CC9933CC6633CC3333CC0000CCFF00CCCC33CC6633CC3300CC9900CC6600CC3300CC00FF99FFFF99CCFF9999FF9966FF9933FF9900CC99FFCC99CCCC9999CC9966CC9933CC99009999FF9999CC9999999999669999339999006699FF6699CC6699996699666699336699003399FF3399CC3399993399663399333399000099FF0099CC009999009966009933009900FF66FFFF66CCFF6699FF6666FF6633FF6600CC66FFCC66CCCC6699CC6666CC6633CC66009966FF9966CC9966999966669966339966006666FF6666CC6666996666666666336666003366FF3366CC3366993366663366333366000066FF0066CC006699006666006633006600FF33FFFF33CCFF3399FF3366FF3333FF3300CC33FFCC33CCCC3399CC3366CC3333CC33009933FF9933CC9933999933669933339933006633FF6633CC6633996633666633336633003333FF3333CC3333993333663333333333000033FFFF33330033CC003399003366003333003300FF00FFFF00CCFF0099FF0066FF0033FF0000CC00FFCC00CCCC0099CC0066CC0033  CC00009900FF9900CC9900999900669900339900006600FF6600CC6600996600666600336600003300FF3300CC3300993300663300333300000000FF0000CC00009900006600003300FF0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA000099000088000077000066000055000044000033000022000011000000FF0000EE0000DD0000CC0000BB0000AA000099000088000077000055000044000022000011

Còn đây là bảng mã màu đầy đủ nhất

Tips: Thông thường thì chúng ta vẫn thường hay sử dụng mã màu Hexadecimal trong thiết kế. Tại bảng này thì sẽ cung cấp rất đầy đủ các màu sắc, bạn hãy chọn màu mà bạn yêu thích nhất để tạo ra sự khác biệt và nổi bật nhé.

Tên và màu

Mã màu R-G-B

Mã màu Hexadecimal #

GhostWhite248 248 255#F8F8FFWhiteSmoke245 245 245#F5F5F5Gainsboro220 220 220#DCDCDCWhite255 255 255#FFFFFFBlack0 0 0#000000DimGray105 105 105#696969LightGray211 211 211#D3D3D3Gray190 190 190#BEBEBEGray1128 28 28#1C1C1CGray2154 54 54#363636Gray3179 79 79#4F4F4FGray41105 105 105#696969Gray51130 130 130#828282Gray61156 156 156#9C9C9CGray71181 181 181#B5B5B5Gray81207 207 207#CFCFCFGray91232 232 232#E8E8E8DarkGray169 169 169#A9A9A9LightSlateGray119 136 153#778899SlateGray112 128 144#708090SlateGray1198 226 255#C6E2FFSlateGray2185 211 238#B9D3EESlateGray3159 182 205#9FB6CDSlateGray4108 123 139#6C7B8BDarkSlateGray47 79 79#2F4F4FDarkSlateGray1151 255 255#97FFFFDarkSlateGray2141 238 238#8DEEEEDarkSlateGray3121 205 205#79CDCDDarkSlateGray482 139 139#528B8BPaleGoldenrod238 232 170#EEE8AAFloralWhite255 250 240#FFFAF0LightGoldenrodYellow250 250 210#FAFAD2SaddleBrown139 69 19#8B4513Sienna160 82 45#A0522DOldLace253 245 230#FDF5E6Linen250 240 230#FAF0E6PapayaWhip255 239 213#FFEFD5BlanchedAlmond255 235 205#FFEBCDMoccasin255 228 181#FFE4B5Peru205 133 63#CD853FBeige245 245 220#F5F5DCSandyBrown244 164 96#F4A460Snow1255 250 250#FFFAFASnow2238 233 233#EEE9E9Snow3205 201 201#CDC9C9Snow4139 137 137#8B8989Seashell1255 245 238#FFF5EESeashell2238 229 222#EEE5DESeashell3205 197 191#CDC5BFSeashell4139 134 130#8B8682AntiqueWhite250 235 215#FAEBD7AntiqueWhite1255 239 219#FFEFDBAntiqueWhite2238 223 204#EEDFCCAntiqueWhite3205 192 176#CDC0B0AntiqueWhite4139 131 120#8B8378Bisque1255 228 196#FFE4C4Bisque2238 213 183#EED5B7Bisque3205 183 158#CDB79EBisque4139 125 107#8B7D6BPeachPuff1255 218 185#FFDAB9PeachPuff2238 203 173#EECBADPeachPuff3205 175 149#CDAF95PeachPuff4139 119 101#8B7765NavajoWhite1255 222 173#FFDEADNavajoWhite2238 207 161#EECFA1NavajoWhite3205 179 139#CDB38BNavajoWhite4139 121 94#8B795ELemonChiffon1255 250 205#FFFACDLemonChiffon2238 233 191#EEE9BFLemonChiffon3205 201 165#CDC9A5LemonChiffon4139 137 112#8B8970Cornsilk1255 248 220#FFF8DCCornsilk2238 232 205#EEE8CDCornsilk3205 200 177#CDC8B1Cornsilk4139 136 120#8B8878Ivory1255 255 240#FFFFF0Ivory2238 238 224#EEEEE0Ivory3205 205 193#CDCDC1Ivory4139 139 131#8B8B83MintCream245 255 250#F5FFFAHoneydew1240 255 240#F0FFF0Honeydew2224 238 224#E0EEE0Honeydew3193 205 193#C1CDC1Honeydew4131 139 131#838B83LavenderBlush1255 240 245#FFF0F5LavenderBlush2238 224 229#EEE0E5LavenderBlush3205 193 197#CDC1C5LavenderBlush4139 131 134#8B8386Lavender230 230 250#E6E6FAMistyRose1255 228 225#FFE4E1MistyRose2238 213 210#EED5D2MistyRose3205 183 181#CDB7B5MistyRose4139 125 123#8B7D7BAzure1240 255 255#F0FFFFAzure2224 238 238#E0EEEEAzure3193 205 205#C1CDCDAzure4131 139 139#838B8BAliceBlue240 248 255#F0F8FFLightSlateBlue132 112 255#8470FFMediumSlateBlue123 104 238#7B68EESlateBlue106 90 205#6A5ACDSlateBlue1131 111 255#836FFFSlateBlue2122 103 238#7A67EESlateBlue3105 89 205#6959CDSlateBlue471 60 139#473C8BDarkSlateBlue72 61 139#483D8BRoyalBlue65 105 225#4169E1RoyalBlue172 118 255#4876FFRoyalBlue267 110 238#436EEERoyalBlue358 95 205#3A5FCDRoyalBlue439 64 139#27408BBlue10 0 255#0000FFBlue20 0 238#0000EEDarkBlue0 0 139#00008BNavyBlue0 0 128#000080MidnightBlue25 25 112#191970CornflowerBlue100 149 237#6495EDMediumBlue0 0 205#0000CDPowderBlue176 224 230#B0E0E6DodgerBlue130 144 255#1E90FFDodgerBlue228 134 238#1C86EEDodgerBlue324 116 205#1874CDDodgerBlue416 78 139#104E8BSteelBlue70 130 180#4682B4SteelBlue199 184 255#63B8FFSteelBlue292 172 238#5CACEESteelBlue379 148 205#4F94CDSteelBlue454 100 139#36648BDeepSkyBlue10 191 255#00BFFFDeepSkyBlue20 178 238#00B2EEDeepSkyBlue30 154 205#009ACDDeepSkyBlue40 104 139#00688BSkyBlue135 206 235#87CEEBSkyBlue1135 206 255#87CEFFSkyBlue2126 192 238#7EC0EESkyBlue3108 166 205#6CA6CDSkyBlue474 112 139#4A708BLightSkyBlue135 206 250#87CEFALightSkyBlue1176 226 255#B0E2FFLightSkyBlue2164 211 238#A4D3EELightSkyBlue3141 182 205#8DB6CDLightSkyBlue496 123 139#607B8BLightSteelBlue176 196 222#B0C4DELightSteelBlue1202 225 255#CAE1FFLightSteelBlue2188 210 238#BCD2EELightSteelBlue3162 181 205#A2B5CDLightSteelBlue4110 123 139#6E7B8BLightBlue173 216 230#ADD8E6LightBlue1191 239 255#BFEFFFLightBlue2178 223 238#B2DFEELightBlue3154 192 205#9AC0CDLightBlue4104 131 139#68838BLightCyan1224 255 255#E0FFFFLightCyan2209 238 238#D1EEEELightCyan3180 205 205#B4CDCDLightCyan4122 139 139#7A8B8BCadetBlue95 158 160#5F9EA0CadetBlue1152 245 255#98F5FFCadetBlue2142 229 238#8EE5EECadetBlue3122 197 205#7AC5CDCadetBlue483 134 139#53868BPaleTurquoise175 238 238#AFEEEEPaleTurquoise1187 255 255#BBFFFFPaleTurquoise2174 238 238#AEEEEEPaleTurquoise3150 205 205#96CDCDPaleTurquoise4102 139 139#668B8BMediumTurquoise72 209 204#48D1CCDarkTurquoise0 206 209#00CED1Turquoise64 224 208#40E0D0Turquoise10 245 255#00F5FFTurquoise20 229 238#00E5EETurquoise30 197 205#00C5CDTurquoise40 134 139#00868BCyan10 255 255#00FFFFCyan20 238 238#00EEEECyan30 205 205#00CDCDDarkCyan0 139 139#008B8BAquamarine1127 255 212#7FFFD4Aquamarine2118 238 198#76EEC6Aquamarine3102 205 170#66CDAAAquamarine469 139 116#458B74DarkSeaGreen143 188 143#8FBC8FDarkSeaGreen1193 255 193#C1FFC1DarkSeaGreen2180 238 180#B4EEB4DarkSeaGreen3155 205 155#9BCD9BDarkSeaGreen4105 139 105#698B69SeaGreen46 139 87#2E8B57SeaGreen184 255 159#54FF9FSeaGreen278 238 148#4EEE94SeaGreen367 205 128#43CD80PaleGreen152 251 152#98FB98PaleGreen1154 255 154#9AFF9APaleGreen2144 238 144#90EE90PaleGreen3124 205 124#7CCD7CPaleGreen484 139 84#548B54SpringGreen10 255 127#00FF7FSpringGreen20 238 118#00EE76SpringGreen30 205 102#00CD66SpringGreen40 139 69#008B45Green10 255 0#00FF00Green20 238 0#00EE00Green30 205 0#00CD00Green40 139 0#008B00DarkGreen0 100 0#006400MediumSeaGreen60 179 113#3CB371LightSeaGreen32 178 170#20B2AALightGreen144 238 144#90EE90LawnGreen124 252 0#7CFC00MediumSpringGreen0 250 154#00FA9AGreenYellow173 255 47#ADFF2FLime50 205 50#32CD32YellowGreen154 205 50#9ACD32ForestGreen34 139 34#228B22Chartreuse1127 255 0#7FFF00Chartreuse2118 238 0#76EE00Chartreuse3102 205 0#66CD00Chartreuse469 139 0#458B00OliveDrab107 142 35#6B8E23OliveDrab1192 255 62#C0FF3EOliveDrab2179 238 58#B3EE3AOliveDrab3154 205 50#9ACD32OliveDrab4105 139 34#698B22DarkOliveGreen85 107 47#556B2FDarkOliveGreen1202 255 112#CAFF70DarkOliveGreen2188 238 104#BCEE68DarkOliveGreen3162 205 90#A2CD5ADarkOliveGreen4110 139 61#6E8B3DKhaki1255 246 143#FFF68FKhaki2238 230 133#EEE685Khaki3205 198 115#CDC673Khaki4139 134 78#8B864EDarkKhaki189 183 107#BDB76BLightGoldenrod238 221 130#EEDD82LightGoldenrod1255 236 139#FFEC8BLightGoldenrod2238 220 130#EEDC82LightGoldenrod3205 190 112#CDBE70LightGoldenrod4139 129 76#8B814CLightYellow1255 255 224#FFFFE0LightYellow2238 238 209#EEEED1LightYellow3205 205 180#CDCDB4LightYellow4139 139 122#8B8B7AYellow1255 255 0#FFFF00Yellow2238 238 0#EEEE00Yellow3205 205 0#CDCD00Yellow4139 139 0#8B8B00Gold1255 215 0#FFD700Gold2238 201 0#EEC900Gold3205 173 0#CDAD00Gold4139 117 0#8B7500Goldenrod218 165 32#DAA520Goldenrod1255 193 37#FFC125Goldenrod2238 180 34#EEB422Goldenrod3205 155 29#CD9B1DGoldenrod4139 105 20#8B6914DarkGoldenrod184 134 11#B8860BDarkGoldenrod1255 185 15#FFB90FDarkGoldenrod2238 173 14#EEAD0EDarkGoldenrod3205 149 12#CD950CDarkGoldenrod4139 101 8#8B658BRosyBrown188 143 143#BC8F8FRosyBrown1255 193 193#FFC1C1RosyBrown2238 180 180#EEB4B4RosyBrown3205 155 155#CD9B9BRosyBrown4139 105 105#8B6969IndianRed205 92 92#CD5C5CIndianRed1255 106 106#FF6A6AIndianRed2238 99 99#EE6363IndianRed3205 85 85#CD5555IndianRed4139 58 58#8B3A3ASienna1255 130 71#FF8247Sienna2238 121 66#EE7942Sienna3205 104 57#CD6839Sienna4139 71 38#8B4726Burlywood222 184 135#DEB887Burlywood1255 211 155#FFD39BBurlywood2238 197 145#EEC591Burlywood3205 170 125#CDAA7DBurlywood4139 115 85#8B7355Wheat245 222 179#F5DEB3Wheat1255 231 186#FFE7BAWheat2238 216 174#EED8AEWheat3205 186 150#CDBA96Wheat4139 126 102#8B7E66Tan210 180 140#D2B48CTan1255 165 79#FFA54FTan2238 154 73#EE9A49Tan3205 133 63#CD853FTan4139 90 43#8B5A2BChocolate210 105 30#D2691EChocolate1255 127 36#FF7F24Chocolate2238 118 33#EE7621Chocolate3205 102 29#CD661DChocolate4139 69 19#8B4513Firebrick178 34 34#B22222Firebrick1255 48 48#FF3030Firebrick2238 44 44#EE2C2CFirebrick3205 38 38#CD2626Firebrick4139 26 26#8B1A1ABrown165 42 42#A52A2ABrown1255 64 64#FF4040Brown2238 59 59#EE3B3BBrown3205 51 51#CD3333Brown4139 35 35#8B2323Salmon250 128 114#FA8072Salmon1255 140 105#FF8C69Salmon2238 130 98#EE8262Salmon3205 112 84#CD7054Salmon4139 76 57#8B4C39LightSalmon1255 160 122#FFA07ALightSalmon2238 149 114#EE9572LightSalmon3205 129 98#CD8162LightSalmon4139 87 66#8B5742Orange1255 165 0#FFA500Orange2238 154 0#EE9A00Orange3205 133 0#CD8500Orange4139 90 0#8B5A00DarkOrange255 140 0#FF8C00DarkOrange1255 127 0#FF7F00DarkOrange2238 118 0#EE7600DarkOrange3205 102 0#CD6600DarkOrange4139 69 0#8B4500LightCoral240 128 128#F08080Coral255 127 80#FF7F50Coral1255 114 86#FF7256Coral2238 106 80#EE6A50Coral3205 91 69#CD5B45Coral4139 62 47#8B3E2FTomato1255 99 71#FF6347Tomato2238 92 66#EE5C42Tomato3205 79 57#CD4F39Tomato4139 54 38#8B3626OrangeRed1255 69 0#FF4500OrangeRed2238 64 0#EE4000OrangeRed3205 55 0#CD3700OrangeRed4139 37 0#8B2500Red1255 0 0#FF0000Red2238 0 0#EE0000Red3205 0 0#CD0000DarkRed139 0 0#8B0000Rouge198 0 0#C60000Crimson220 20 60#DC143CDeepPink1255 20 147#FF1493DeepPink2238 18 137#EE1289DeepPink3205 16 118#CD1076DeepPink4139 10 80#8B0A50HotPink255 105 180#FF69B4HotPink1255 110 180#FF6EB4HotPink2238 106 167#EE6AA7HotPink3205 96 144#CD6090HotPink4139 58 98#8B3A62Pink255 192 203#FFC0CBPink1255 181 197#FFB5C5Pink2238 169 184#EEA9B8Pink3205 145 158#CD919EPink4139 99 108#8B636CLightPink255 182 193#FFB6C1LightPink1255 174 185#FFAEB9LightPink2238 162 173#EEA2ADLightPink3205 140 149#CD8C95LightPink4139 95 101#8B5F65PaleVioletRed219 112 147#DB7093PaleVioletRed1255 130 171#FF82ABPaleVioletRed2238 121 159#EE799FPaleVioletRed3205 104 137#CD6889PaleVioletRed4139 71 93#8B475DMaroon176 48 96#B03060Maroon1255 52 179#FF34B3Maroon2238 48 167#EE30A7Maroon3205 41 144#CD2990Maroon4139 28 98#8B1C62VioletRed208 32 144#D02090VioletRed1255 62 150#FF3E96VioletRed2238 58 140#EE3A8CVioletRed3205 50 120#CD3278VioletRed4139 34 82#8B2252Magenta1255 0 255#FF00FFMagenta2238 0 238#EE00EEMagenta3205 0 205#CD00CDDarkMagenta139 0 139#8B008BOrchid218 112 214#DA70D6Orchid1255 131 250#FF83FAOrchid2238 122 233#EE7AE9Orchid3205 105 201#CD69C9Orchid4139 71 137#8B4789Plum221 160 221#DDA0DDPlum1255 187 255#FFBBFFPlum2238 174 238#EEAEEEPlum3205 150 205#CD96CDPlum4139 102 139#8B668BMediumOrchid186 85 211#BA55D3MediumOrchid1224 102 255#E066FFMediumOrchid2209 95 238#D15FEEMediumOrchid3180 82 205#B452CDMediumOrchid4122 55 139#7A378BDarkOrchid153 50 204#9932CCDarkOrchid1191 62 255#BF3EFFDarkOrchid2178 58 238#B23AEEDarkOrchid3154 50 205#9A32CDDarkOrchid4104 34 139#68228BMediumVioletRed199 21 133#C71585Violet238 130 238#EE82EEDarkViolet148 0 211#9400D3BlueViolet138 43 226#8A2BE2Purple128 0 128#800080Purple1160 32 240#A020F0Purple2155 48 255#9B30FFPurple3145 44 238#912CEEPurple4125 38 205#7D26CDPurple585 26 139#551A8BMediumPurple147 112 219#9370DBMediumPurple1171 130 255#AB82FFMediumPurple2159 121 238#9F79EEMediumPurple3137 104 205#8968CDMediumPurple493 71 139#5D478BThistle216 191 216#D8BFD8Thistle1255 225 255#FFE1FFThistle2238 210 238#EED2EEThistle3205 181 205#CDB5CDThistle4139 123 139#8B7B8BAntiqueGold221 196 136#DDC488AgedPaper236 171 83#ECAB53Silver192 192 192#C0C0C0Teal0 128 128#008080Blush255 204 153#FFCC99

Xem Thêm :  Cách học excel cơ bản hiệu quả cho người mới bắt đầu

Lời kết

Okey, như vậy là mình đã chia sẻ với các bạn một bảng mã màu khá đầy đủ và trọn vẹn rồi nhé, mình nghĩ đây là cách nhanh nhất để lấy được mã màu mà mình thích để phục vụ cho công việc của bạn.

Hi vọng bài viết sẽ hữu ích với bạn, chúc các bạn thành công !

Kiên Nguyễn – Blogchiasekienthuc.com

Bài viết đạt: 4.5/5 sao – (Có 17 lượt đánh giá)


Cách Đổi Nhiều Màu Nick Liên Quân Mùa 19 Mới Nhất 2021| Thay Đổi 3 Màu Cực Dễ Mùa 19


► DONATE:
Momo : 0961823243
Ngân Hàng Agribank : 1500203057593 PHAM VAN THAI
Facebook Mình Nhé Anh Em : https://www.facebook.com/thaikinkin
► Cách Đổi Nhiều Màu Tên Nick Liên Quân Mùa 19 Mới Nhất 2021| Thay Đổi 3 Màu Cực Dễ Mùa 19
► Cám Ơn Mọi Người Đã Xem Video Của Mình Nếu Thấy Hay Thì Đăng Kí Kênh Ủng Hộ Mình Với Nhé
► Mọi thông tin khiếu nại về bản quyền vui lòng liên hệ qua gmail : [email protected] để tránh ảnh hưởng đến kênh và thời gian cho hai bên
► Cấm mọi hình thức reup, liên hệ bản quyền qua gmail : [email protected] nếu cố tình có thể dẫn đến mất kênh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Thủ Thuật

Related Articles

Back to top button