Kiến Thức Chung

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN ĐIỆN Ô TÔ

Ngày đăng: 12/11/2014, 09:04

Khoa Cơng nghệ Động lực CHƯƠNG I HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG Câu 1 :Accu được sữ dụng trên ôtô thì được gọi là accu khởi động là vì: a.Dùng để khởi động b.không dùng để khởi động c. để phân biệt vơí accu sữ dụng trong những lónh vực khác d. Phân phối điện cho toàn bộ hệ thống điện trên ôtô Câu 2 :Accu được sữ dụng trên ôtô thì thường là: a.Axít b.Kiềm c.Khởi động d.khô Câu 3 : Accu khởi động là một thiết bò: a.Chuyển điện năng thành cơ năng b.Chuyển cơ năng thành điện năng c.Chuyển cơ năng thành hoá năng d.Chuyển hoá năng thành điện năng Câu 4 :Trong khoảng thời gian…………accu khởi động có thể tạo ra dòng có cường độ lớn a.1 phút b.1 giây c.(5÷10) giây d.3 phút Câu 5 :Trong khoãng thời gian ngắn accu khởi động có thể cấp dòng có cường độ lớn từ…………mà độ sụt thế nhỏ. a. 200÷800A b. 1000÷2000A a.150÷180A b.700 ÷ 800 A Câu 6 :Điện áp accu thường là: a. 6,12,hoặc 24V b. chỉ có 12V c. 20V d. 25V Câu 7 : Điện áp accu khởi động thường là…………so với xe du lòch và là………… so với xe tải a. 20 ÷24V b. 12 ÷ 24V c. 6 ÷ 12V a. 14 ÷ 28 V Câu 8 : Các tấm bản cực âm và dương trên accu khởi động được sắp xếp: û 1 Khoa Cơng nghệ Động lực a. Song song b Xen kẻ c Tiếp nối d. Song song và xen kẻ Câu 9 : Dung dòch điện phân trên bình accu axít là: a. H 2 SO 4 b. HCl c. KOH d. NaCl Câu 10 : Dung dòch chứa trong các ngăn không ngập các bản cực quá : a.20÷25mm b.2÷5mm c.25÷30mm d.10÷15mm Câu 11 : Tấm ngăn giữa hai bản cực của accu khởi động được lám bằng: a.Nhựa ebonit b.Cao su cứng c.Nhựa PVC và sợi thuỷ tinh d.Sợi đay Câu 12 :Các tấm ngăn giữa các bản cực của accu khởi động được dùng để: a.Cách điện b.Ngăn dung dòch điện phân c.Làm mát bản cực d.Chống chập mạch nhưng cho dòng điện chạy qua Câu 13 : Nồng độ dung dòch quá thấp sẽ làm cho accu khởi động: a.Giảm tuổi thọ b.Rụng bản cực c.Bản cực bò sunfát hoá d.điện thế accu giảm Câu 14 :Trong quá trình phóng điện 2 bản cực của accu khởi động từ PbO 2 vàPb biến thành a.PbHSO 4 b.PbSO 4 c.PbSO 3 d.Pb Câu 15 :Khi phóng điện, trong bình accu khởi động chất gì được tạo ra: a.H 2 O b.H 2 SO 4 c.PbSO 4 d.Pb û 2 Khoa Cơng nghệ Động lực Câu 16 :Trong quá trình phóng điện của accu axít thì nồng độ dung dòch H 2 SO 4 a.Giảm b.Giảm nhanh rồi tăng c.Tăng d.Tăng nhanh rồi giảm Câu 17 : Khi tháo accu khởi động ta phải: a.Tháo hai cực một lúc b.Tháo cực dương trước c. Tháo cực âm trước d.Cho tắt công tắc máy rồi mới tháo Câu 18 : Khi pha dung dich H 2 SO 4 cho accu khởi động bước nào sau đây đúng: a.Đổ axít vào nước b.Đổ nước vào axít c.Đổ axít và nước vào cùng một lúc d.xác minh nước và axít Câu 19 : Khi sạc điện cho accu khởi động thì nồng độ dung dòch H 2 SO 4 a.Giảm b. Giảm nhanh rồi tăng c.Tăng d. Tăng nhanh rồi giảm Câu 20 :Trong quá trình nạp thì trong bình accu khởi động thì hợp chất gì được tạo ra a. PbSO 4 b. H 2 O c. PbSO 4 vàH 2 O d. H 2 SO 4 Câu 21 : Trong quá trình phóng và nạp., dấu hiệu để xác đònh mức phóng điện của accu khởi động là: a. Mức dung dòch b. Nhiệt độ dung dòch c. Nồng độ dung dòch d. Cường độ dòng phóng Câu 22 : Khi không có dòng điện ngoài sức điện động của accu phụ thuộc vào a. Sự chênh lệch điện thế giữa 2 tấm bản cực b. Nồng độ dung dòch c. tiết diện của hai bản cực d. bề dày tấm bản cực Câu 23 : Hiệu điệân thế của accu khởi động khi phóng điện: a. Up=Ea+RaIp û 3 Khoa Cơng nghệ Động lực b. Up=RaIp+Ep c. Up=Ea± RaIp d. Up=Ea-RaIp Câu 24 : Hiệu điện thế của accu khởi động khi nạp a. Un=Ea± RaIp b. Un=Ea+RaIp c. Un=Ea-RaIp d. Un=Ea-RaIn Câu 25 : Điện trở trong của accu khởi động không phụ thuộc vào a. Điện cực b. Dung dòch c. Điện cực và dung dòch d. Kiểu accu Câu 26 : Điện trở trong của accu khi phóng : a. Tăng b. Giảm c. Không tăng không giảm d. Lúc đầu tăng sau đó giảm Câu 27 : Công suất của accu khởi động được tính bằng công thức a. P a = I E b. P a = I(IU+IRa) c. P a = IR + I 2 Ra d. P a =I 2 E Câu 28 : Accu trên ôtô được theo phương pháp: a. Nạp bằng dòng không đổi b. Nạp bằng hiệu điện thế không đổi c. Hổn hợp d. Hai nấc Câu 29 : Nạp bằng phương pháp hiệu điện thế không đổi, các accu được mắc: a. Song song b. Tiếp nối c. Song song hoặc tiếp nối d. Lúc đầu song song sau tiếp nối Câu 30 : Nạp theo phương pháp dòng không đổi, các accu được mắc : a. Song song b. Tiếp nối c. Vừa song song vừa tiếp nối d. Toàn bộ đều sai Câu 31 : Phương pháp nạp hai nấc đảm bảo cho accu a. No hơn b. Không bò nóng û 4 Khoa Cơng nghệ Động lực c. No hơn và không bò nóng d. Thời gian nạp nhanh Câu 32 : Trên các điểm kết nối giữa các ngăn hoặc trên nhản hiệu, 2 chữ gì chỉ loại accu khởi động ôtô: a. CA b. CT c. OT d. TO Câu 33 : Trong mạch khởi động cầu chì được dùng để : a. Bảo vệ dây dẫn b. Bảo vệ máy khởi động c. Bảo vệ quá tải d. Cắt mạch khi qua tải Câu 34 : Máy khởi động có nhiệm vụ: a. Phát điện b. Làm quay máy phát c. Quay động cơ ở tóc độ tối thiểu d. Sạc điện cho accu Câu 35 : Máy khởi động phải đảm bảo cho động cơ xăng quay với vận tốc tối thiểu là: a. 50÷70v/p c. 30÷40v/p a. 20÷100v/p b. 120 ÷200v/p Câu 36 : Máy khởi động phải đảm bảo cho động cơ dầu quay với vận tốc tối thiểu a. 50÷70v/p b. 20÷50v/p c. 80÷100v/p d. 110 ÷120v/p Câu 37 : Solenoid trong hệ thống khởi động nhảy lạch cạch là do : a. accu yếu b. cuộn giữ bò hở mạch c. đóa đồng không tiếp xúc d. đứt mạch cuộn cảm Câu 38 : Thời gian nghó giữa 2 lần khởi động: a. 1 phút b. 3÷5 phút c. 10÷30 giây d. 20÷30 phút Câu 39 : Nguồn điện dùng cho máy khởi động để khởi động động cơ: a. Máy sạc û 5 Khoa Cơng nghệ Động lực b. Bô bin c. Accu d. Cả accu và máy sạc Câu 40 : Cường dộ dòng điện dể khởi động động cơ cao nhất: a.25÷50A b.20÷25A c.900÷1000A d.300÷400A Câu 41 : Diode trên mạch bán dẩn bảo vệ khởi động có thể xác minh bằng: a.Đồng hồ VOM b.Nhiệt kế c.T trọng kế d. Ampe kế Câu 42 :Tỷ số truyền từ bánh răng của máy khởi động và bánh răng của bánh đà nằm trong hạn chế : a. 9÷18 b. 22÷50 c. 7÷ 8 d. 10÷12 Câu 43 : Chiều dài dây dẩn từ accu đến động cơ phải nằm trong hạn chế a. > 2m b. < 1m c. > 5m d. ≤ 0.2m Câu 44 : Máy khởi đông phân loại theo: a. Môtơ điện b. Phần truyền động c. Đời máy d. Kiểu đấu dây và cách truyền động Câu 45 : Phân loại máy khởi động theo cách đấu dây cuộn cảm như sau, ngoại trừ : a.tiếp nối b.song song c.hổn hợp d. theo hình tam giác Câu 46 : Truyền động quán tính thì bánh răng khởi động vào khớp với bánh đà bằng cách : a. Truyền trực tiếp với bánh đà b. Truyền qua hộp giảm tốc c. Truyền qua dây đai d. Truyền động tổ hợp Câu 47 : Môtơ khởi động là thiết bò: û 6 Khoa Cơng nghệ Động lực a. Biến điện năng thành cơ năng b. Biến cơ năng thành điện năng c. Biến hoá năng thành cơ năng d. Biến điện năng thành nhiệt năng Câu 48 : Máy khởi động được gắn trực tiếp với: a. Cố t máy b. Trục cam c. Bánh đà d. Vỏ hộp số câu 49 : Phương pháp nào sau đây thường được dùng để khởi động động cơ hiện tại: a. Trực tiếp b. Gián tiếp c. Quán tính d. Truyền động quahộp giảm tốc Câu 50 : Số vòng của cuộn hút và cuộn giữ trong role gài khớp : a. Bằng nhau b. Cuộn hút lơn hơn c. Cuộn giữ to hơn d. Tuỳ loại Câu 51 : Tiết diện dây dẫn của cuộn hút và cuộn giữ trong role gài khớp: a. Bằng nhau b. Cuộn giữ lớn gấp đôi c. Cuộn giữ to hơn d. Cuộn hút to hơn Câu 52 : Cơ cấu khởi động trên ôtô hiên nay là khởi động bằng động cơ điện: a.một chiều b.2 chiều c. 3 chiều d. Xoay chiều Câu 53 : Máy khởi động truyền động trực tiếp với bánh đà được dùng trên xe a. Đời cũ b. Đời mới c. Đời cũ công suất nhỏ d. Đời mới công suất lớn Câu 54 : Máy khởi động truyền động qua hộp giảm tốc thường dùng trên xe: a. Đời cũ b. Đời mới c. Đời cũ công suất nhỏ û 7 Khoa Cơng nghệ Động lực d. Đời mới công suất lớn Câu 55 : Xác minh role trong mạch khởi động ta dùng: a. Accu b. VOM c. accu và VOM d.ampe kế Câu 56 : Cuộn hút và cuộn giữ trong role gài khớp được quấn : a. Cùng chiều b. Ngược chiều c. Quấn song song d. Tuỳ theo loại máy Câu 57 : Dòng điện trong máy khởi động lớn nhất khi máy khởi động………… với bánh đà: a. Chưa ăn nhập b. Chớm ăn nhập c. n khớp d. Vừa ra khỏi Câu 58 : Dựa vào đặc tính ở chính sách làm việc thứ nhất của máy khởi động ta có thể biết hỏng hóc xẩy ra ỏ phần: a.cơ b.điện c. phần cơ và điện d. chổi than Câu 59 : Dựa vào dặc tính làm việc thứ 3 của máy khởi động ta có thể biết hỏng hóc xẩy ra ở phần: a.cơ b. điện c. rôto d.stato Câu 60 : Điều nào sau đây không đúng tính năng của rơle gài khớp a. Đẩy bánh răng khởi động ăn nhập với bánh đà b. Giữ yên tiếp điểm trong thời gian khởi động c. Đóng tiếp điểm mang dòng điện tới môtơ d. Giúp máy khởi động không hư khi bánh răng khởi động bò kẹt trên bánh đà Câu 61 :Rơ le bảo vệ khởi động dùng trong các trường hợp sau, ngoại trừ: a. Khi không ghe tiếng động cơ nổ b. Khởi động bằng điều khiển từ xa c. cho phép khởi động lại nhiều lần d.Bảo vệ công tắc khởi động Câu 62 : Rơle khoá khởi động hoạt động tuỳ thuộc vào……………của động cơ: a. Nhiệt đo động cơ û 8 Khoa Cơng nghệ Động lực b. Vận tốc động cơ c. Kiểu động cơ d. Cơ cấu điều khiển Câu 63 : Trong mạch bảo vệ khởi động ,khi khởi động điện thế ở đầu L của máy phát: a. Tăng b. Giảm c. Bình thường d. Lúc đầu giảm Câu 64 : Khi động cơ đang làm việc thì role nào không cho phép máy khởi động làm việc: a. Rơle gài khớp b. Rơle bảo vệ c. Rơle khoá khởi động d. Rơle khởi động trung gian Câu 65 : Theo sơ đồ mạch trên , khi động cơ hoạt động trong mạch bảo vệ khởi động điều khiển bằng điện tử, transistor T3 sẽ ở trạng thái……………mạch không hoạt động a. mở b. đóng c. nối tắt d. chập mạch Câu 66 : Theo sơ đồ mạch trên , khi động cơ hoạt động trong mạch bảo vệ khởi động điều khiển bằng điện tử, transistor T2 sẽ ở trạng thái……………mạch không hoạt động a. mở b. chập mạch c. nối tắt d. đóng û 9 m bobine IG ST (relay đề) Mát T 1 T 2 T 3 R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 C 2 C 1 R 10 + – Khoa Cơng nghệ Động lực CHƯƠNG 2 : MÁY PHÁT ĐIỆN Câu 67 : máy phát điện xoay chiều có nhiệm vụ: a. phân phối dòng điện cho hệ thống đánh lữa. b. phân phối dòng điện cho hệ thống khởi động. c. phân phối dòng điện cho hệ thống chiếu sáng . d. phân phối dòng điện cho accu và các phụ tải trên xe câu 68 : điều nào sau đây không phải là yêu cầu của máy phát : a. cấu trúc gọn và kichthước nhỏ. b. Giá thành thấp tuổi thọ cao. c. Chụi độ ẩm và độ rung động. d. Thường xuyên chăm sóc bảo dưởng. câu 69 : Vận tốc cực tiểu và vận tốc cực đại của máy phát phụ thuộc vào : a. vận tốc quay trục khuỷu . b. vận tốc trục cam. c. Tỷ số truyền và vận tốc cầm chừng động cơ. d. Tỷ số truyền và vận tốc xe. Câu 70 : Phụ tải điện trên ôtô có thể chia làm : a. 2 loại b. 3 loại c. 4 loại d. 5 loại Câu 71 : Phụ tải điện nào trên ôtô không phải là tải thừơng trực : a. Hệ thống phun nhiên liệu. b. Bơm nhiên liệu c. Đèn báo trên tableau d. Hệ thống đánh lửa. Câu 72 : Phụ tải điện nào trên ôtô phải là tải hoạt động gián đoạn trong thời gian dài: a. Quạt điều hoà nhiệt độ. b. Quạt làm mát động cơ c. Đèn báo trên tableau d. Đèn sương mù. Câu 73 : theo tính toán Cơ chế làm việc giữa accu – máy phát và sự phân bố tải dựa vào công thức sau đây ở chính sách làm việc không tải thì I mf là: û 10 ( ) ( ) aLLa aLLamf La L Laa Lmf mf RRRrr ERRrU Rr Rr RrE RU I . . 111 0 0 110 0 1 1 −−− +−− = − − = […]… Ngắt nhiên liệu Câu 175 : điện trở R và tụ C trong rơ le mở mạch có tác dụng, ngoại trừ: a Không cho tiếp điểm mở ra khi dòng qua cuộn L1 giảm xuống b Dập tắt các tia lửa điện tại tiếp điểm c Ngăn dòng điện qua lớn qua cuộn dây, có thể làm cháy cuộn dây û 23 Khoa Cơng nghệ Động lực d.Dập tắt sức điện động bảo vệ tiếp điểm û 24 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IV Đề Tài Trắc Nghiệm Điện ÔTÔ KHOA ĐỘNG LỰC… đánh lửa ly tâm và chân không b Bộ điều chỉnh góc đánh lửa chân không c Bộ điều chỉnh góc đánh lửa theo trò số octance d Bộ điều chỉnh góc đánh lửa ly tâm Câu 101 : Bougie tác động trực tiếp đó: a Công suất động cơ b Lượng tiêu hao nhiên liệu c Lượng ô nhiễm không khí d Cả 3 đều đúng Câu 102 : Ở kì cháy bougie có thể đạt nhiệt độ: a 1000 0 C b 1500 0C c 2000o Cä d 2500 oC Câu 103 : Khả năng xuất hiện… mm d 1,1 mm Câu 145 : Tia lửa bougie phát sinh không liên tục do: a Bougie hở b Tụ điện bò hỏng c Khe hở tiếp điểm giảm d Cả 3 đều đúng Câu 146 : Khe hở bougie có điện cực thường là: a 0,8 mm b 0,9 mm û 19 Khoa Cơng nghệ Động lực c 1,1 mm d 1 mm Câu 147 : Kiểu dáng điện cực bougie có mấy lọai: a 3 lọai b 4 lọai c 5 lọai d 6 lọai Câu 148 : Ưu thế của hệ thống đánh lửa không có bộ chia điện: a Giảm… c.VC d.THW Câu 163 : Vòi phun của hệ thống phun xăng điện tử loại đa điểm phun: a trực tiếp vào buồn đốt b Trước su páp hút c khoan nạp khí d Trước su páp xả Câu 164: Động cơ phun xăng điện tử đời mới đánh lửa sớm được điều khiển bằng: a cơ khí b p thấp c Điện tử d ly tâm Câu 165 : các vòi phun loại điện trở thấp thường được mắc thêm cuộn điện trở Cuộn điện trở này có tác dụng; a hạ thấp điện áp đến… Wc = Câu 92 : Tia lửa điện dung dao động với tần số và dòng lớn sẽ gây: a Nhiễu vô tuyến và tiêu hao nhiên liệu b Mòn điện cực bougie và nhiễu vô tuyến c Cháy kích nổ và nhiễu vô tuyến d Tiêu hao nhiên liệu và mòn điện cực bougie Câu 93 : Thời gian kéo dài tia lửa điện cảm so với tia lửa điện dung là: û 14 Khoa Cơng nghệ Động lực a 100-1000 lần b 1000-2000 lần c 3000-4000 lần d 2000-4000 lần Câu 94… + rl ) I mf = U mf r a +rl Câu 74 : Để ổn đònh nhiệt cho bộ điều chỉnh điện áp dạng rung ta phải: a điều chỉnh số vòng dây quấn trên cuộn dây điều khiển đèn báo nạp b điều chỉnh số vòng dây quấn trên cuộn dây kích từ c mắc điện trở bù nhiệt song song cuộn dây điểu chỉnh điện áp d mắc điện trở bù nhiệt tiếp nối cuộn dây điểu chỉnh điện áp Câu 75 : tiếp điểm bộ điều chỉnh điện áp dạng rung chịu thúc đẩy… hoá học khác b va đập của các tiếp điểm động lên các tiếp điểm cố đònh c tia lửa điện hồ quang sẽ làm xuất hiện sự làm mòn d Độ ẩm của môi trường Câu 76 : tiếp điểm bộ điều chỉnh điện áp dạng rung thông thường chế tạo bởi : a Nhôm hợp kim b Vonfram c Thép hợp kim d Đồng nguyên chất Câu 77 : Nhược điểm của bộ điều chỉnh điện áp hai cấp là…….ngoại trừ û 11 Khoa Cơng nghệ Động lực a độ ổn đònh thấp b… thể thao b Xe đua c Xe motor d Cả 3 đều đúng Câu 139 : Phương pháp xác minh bộ điều chỉnh đánh lửa sớm bằng ly tâm: a m kế b Vôn kế c Ampe kế d Dùng bàn thử delco Câu 140 : Dụng cụ xác minh khe hở cảm ứng điện từ : a Lá cỡ b m kế c Vôn kế d Cả a,b c Câu 141 : Dụng cụ xác minh bộ tạo tín hiệu (cuộn dây tín hiệu) a Vôn kế b m kế c Dùng ossiloscope d Ampe kế Câu 142 : Nguyên nhân gây ra tiếng nổ rất lớn… lực Câu 160: Ở cảm ứng vò trí cánh bưóm ga loại tuyến có tiếp điểm IDL và cực của nó không nối với ECU thì ECU điều khiển ở chính sách không tải bằng tín hiệu nào a VC b VTA c Không tín hiệu nào d.PIM Câu 161: Cảm ứng lưu lượng gió nạp loại cánh trượt tiếp điểm FC và E1 có tác dụng gì ? a chạy vận tốc không tải b nối mass để đóng công tắc bơm nhiên liệu c gửi tín hiệu cầm chừng d gửi tính hiệu Vs Câu. .. vòng Câu 98 : Bobin khô thoã mãn các điều sau đây ngoại trừ : a Kích thước nhỏ b Mạch từ kín c Không cần dầu biến áp d sữ dụng trên xe đời cũ Câu 99 : Trong hệ thống đánh lữa điều khiển lập trình cơ cấu nào thay đổi góc đánh lữa : a Phòng ban tạo xung b Phòng ban chia điện cao thế c Cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa d tín hiệu cảm ứng Câu 100 ; Các cơ cấu điều chỉnh góc đánh lửa khi thay đổi vận tốc : a Bộ . dòng sơ cấp d điều khiển dòng thứ cấp Câu 116 : Trong cảm ứng xung điện từ khi răng cảm ứng của rotor đối mặt với lõi thép: a Độ biến thiên từ trường trong cuộn cảm ứng bằng 0 b Suất điện động. hiệu điều khiển đánh lữa của hệ thống đánh lữa bán dẩn xung điện từ gồm: a Nam châm vónh cửu b Rotor tín hiệu c Cuộn nhận tín hiệu d Igniter Câu 128 : Khe hở dọc trục của trục delco với vỏ là a. Bốn lọai c Năm lọai d Sáu lọai Câu 130 : Cảm ứng quang gồm các phòng ban chính: a Đèn Led b 1 photodiode c 1 OPAMP d Cặp quang học và đóa cảm ứng Câu 131 : Ở hệ thống đánh lửa cảm ứng quang

Xem Thêm :   Hướng Dẫn 6 Cách Chế Biến Cá Trê Phi, Hướng Dẫn 6 Cách Nấu Cá Trê Ngon Mà Không Bị Tanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cây Xanh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Mua cải ngựa ở đâu chất lượng giá tốt nhất thị trường

Related Articles

Back to top button