Giáo Dục

Bài tập thì hiện tại tiếp diễn (có đáp án)

4.9/5 – (2413 bình chọn)

Hãy cùng khởi động với bài tập thì hiện tại tiếp diễn cơ bản nhất nhé!

Bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

Bài 1 – Viết dạng -ing của các động từ dưới đây.

1. swim

https://saigonmetromall.com.vn/wp-content/uploads/2021/12/anh-ctw-pre-school-sach-06-20191008091927-3.png

2. travel  

3. wash

4. cook

5. go

6. walk

7. write

8. sleep

9. finish

10. have

11. take

12. watch

13. play

14. sing

15. dance

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

Bài 2 – Hoàn thành các câu sau sử dụng động từ trong ngoặc ở thì hiện tại tiếp diễn.

1. My mother __________________ (buy) some food at the grocery store.

Xem Thêm :  Top 10 bài văn thuyết minh về chùa hương lớp 8 hay nhất

2. Luke __________________ (not study) Japanese in the library. He’s at home with his friends.

3. __________________ (she, run) down the street?

4. My cat __________________ (eat) now.

5. What __________________ (you, wait) for?

6. Her students __________________ (not try) hard enough in the competition.

7. All of Andy’s friends __________________ (have) fun at the party right now.

8. My neighbours __________________ (travel) around Europe now.

9. The little girl __________________ (drink) milk.

10. Listen! Our teacher __________________ (speak).

Bây giờ chúng ta cũng làm các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn ở mức độ khó hơn một chút nhé!

Bài 3 – Khoanh tròn vào đáp án đúng.

0. Harry often ______ books from the library.

A. borrows B. is borrowing C. are borrowing

1. My grandfather ______ collecting stamps.

A. is loving B. are loving C. loves

2. She ______ her friends at a bar right now.

A. waiting B. is waiting C. waits

3. Nguyen Nhat Anh is a writer. He ______ a short story about a dragon.

A. is writing B. writes C. are writing

4. I never ______ home late.

A. come B. is coming C. am coming

5. My boss ______ high heels to work.

A. doesn’t wear B. aren’t wearing C. don’t wear

6. She usually ______ much.

A. doesn’t talk B. don’t talk C. isn’t talking

7. This spaghetti ______ awful.

A. tastes B. is tasting C. taste

8. I ______ he is a good man.

A. thinks B. think C. am thinking

9. As the ceremony ______ at 7∶30 a.m., we have to be there early.

A. is starting B. start C. starts

10. Kate ______ a cup of coffee every morning.

A. is drinking B. drinks C. drink

Bài 4 – Chia các động từ trong ngoặc ở thì hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn sao cho thích hợp.

1. A: Where is Molly? B: She __________________ (feed) her cat downstairs.

2. __________________ (she/ need) to go and see a doctor?

Xem Thêm :  Bài tập cân bằng phương trình hóa học Lớp 8 có đáp án

3. She usually _______________ (wash) the dishes after dinner.

4. __________________ (your sister/ wear) sunglasses?

5. He frequently __________________ (do) yoga.

6. We __________________ (move) to Canada in August.

7. My son _______________ (not practice) the piano every day.

8. I __________________ (not like) to take selfies.

9. Megan _________________ (go) on holiday to Cornwall this summer.

10. When __________________ (the film/ start)?

11. I read in the news that they ________________ (build) a new supermarket in town.

12. Why __________________ (she/ usually/ drive) so slowly?

Đáp án bài tập thì Hiện tại tiếp diễn

Bài 1

1. swimming

2. travelling

3. washing
4. cooking

5. going 

6. walking

7. writing

8. sleeping

9. finishing
10. having

11. taking

12. watching

13. playing

14. singing

15. dancing

Bài 2

1. is buying

2. is not studying

3. Is she running

4. is eating

5. are you waiting

6. are not trying

7. are having

8. are travelling

9. is drinking

10. is speaking

 

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do Elight xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.

TỚI NHÀ SÁCH

 

Bài 3

1. C. loves

2. B. is waiting

3. A. is writing

4. A. come

5. A. doesn’t wear

6. A. doesn’t talk

7. A. tastes

8. B. think

9. C. starts

10. B. drinks

Bài 4

1. is feeding

Xem Thêm :  Soạn bài từ tượng hình, từ tượng thanh

2. Does she need

3. washes

4. Does your sister wear

5. does

6. are moving

7. does not practice/ doesn’t practice

8. do not like/ don’t like

9. is going

10. does the film start

11. are building

12. does she usually drive.

Trên đây là các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn cơ bản. Hy vọng thông qua các bài tập thì Hiện tại tiếp diễn ở trên, các bạn sẽ nắm rõ hơn được cách sử dụng của thì này từ đó ứng dụng nó trong giao tiếp.

Sự kiện

Sự kiện

Giảm 25% sách TACB

Địa điểm

Elight Book

,

số 22 khu TT nhà hát Chèo Việt Nam, ngõ 169 Doãn Kế Thiện

,

Mai Dịch, Cầu Giấy

,

Hà Nội

100000

Bắt đầu

31/07/2019

Kết thúc

31/08/2019

Mô tả

Giảm giá 25% bộ sách tiếng Anh cơ bản của Elight Learning English chỉ còn 350.000đ

Giá

VND

350000

Buy Tickets


Giải bài tập-Thì hiện tại tiếp diễn-Ngữ pháp tiếng Anh


Giải_bài_tập_tiếng_Anh ngữ_pháp văn_phạm English_grammar
Thì_hiện_tại_tiếp_diễn present_continuous
Giải bài tậpThì hiện tại tiếp diễn
Exercise 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc
1. Be careful! The car (go) is going so fast.
2. Listen! Someone (cry) is crying in the next room.
3. Is your brother (sit) sitting next to the beautiful girl over there at present?
4. Now they (try) are trying to pass the examination.
5. It’s 12 o’clock, and my parents (cook) are cooking lunch in the kitchen.
6. Keep silent! You (talk) are talking so loudly.
7. I (not stay) am not staying at home at the moment.
8. Now she (lie) is lying to her mother about her bad marks.
9. At present they (travel) are travelling to New York.
10. He (not work) is not working in his office now.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Related Articles

Back to top button