Kiến Thức Chung

bài giảng toán 6 tính chất chia hết một tổng

Ngày đăng: 28/07/2014, 17:39

G i ¸ o ¸ n § i Ö n t ö G i ¸ o ¸ n § i Ö n t ö S Ố H Ọ C 6 M « n A B a = bq + r 0 ≤ r < b A ∩ B Giáo viên giảng dạy: TRỊNH THỊ PHƯƠNG THANH – Tổ khoa học tự nhiên. PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN HẢI AN – TRƯỜNG THCS NAM HẢI KI KI ỂM TRA ỂM TRA  340 + 2 có chia hết cho 2 không? Vì sao?  340 + 2 = 342 có chia hết cho 2.  Tìm điều kiện của b sao cho tổng: (340 + b)  Có vô số số tự nhiên b chẵn làm cho tổng (340 + b) chia hết cho 2. chia hết cho 2. 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG  Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0?  Số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b khác 0 nếu có số tự nhiên k sao cho a = b.k (với a và b ∈ N, b ≠ 0) a chia hết cho b ký hiệu là a a không chia hết cho b ký hiệu là a TI TI ẾT 19: ẾT 19: Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2003 b b §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1  Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6 không? 18 6 12 6 (18 + 12) 6 Với a, b, m ∈ N, m ≠ 0 a m và b m ⇒ (a + b) m Tổng TI TI ẾT 19: ẾT 19: Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2003 3 (1) 90 +15 3 3 (a – b) b m  Cho 3 số: 6; 15; 24. Các tổng và hiệu sau có (2) 24 – 15 (3) 6 + 15 + 24 Với a, b, m ∈ N, m ≠ 0 ! Lưu ý: a m và b m ⇒ a m, và c m ⇒ (a + b + c) m Tổng kết: SGK/34 chia hết cho 3 không? a) a ≥ b b) m Bài tập:  1. Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 4, số còn lại chia hết cho 4. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 4 không?  2. Viết hai số trong đó có một số không chia hết cho 5, số còn lại chia hết cho 5. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 5 không?  3. Dựa vào hai phần trên hãy điền ký hiệu thích hợp ( , ) vào chỗ trống. a m và b m ⇒ (a + b) m §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 TI TI ẾT 19: ẾT 19: 3 – Tính chất 2 Với a, b, m ∈ N, m ≠ 0 a m và b m ⇒ (a + b) m Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2003       8 ! Lưu ý: a) a > b ⇒ (a – b) m a m và b m (1) 80 + 16 Bài tập: (2) 80 – 16 (4) 80 + 12 (5) 80 – 12 (3) 32 + 40 + 24 8 8 8 8 (6) 32 + 40 + 1 a, b, m ∈N, m ≠ 0 8 ⇒ (a – b) m a m và b m Không tính tổng, hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không? ! Lưu ý: a) a > b a, b, m ∈N, m ≠ 0 Kết lụân: SGK/35 ⇒ (a – b) m a m và b m ⇒ (a – b) m a m và b m ⇒ (a + b + c) m b) a m, b m và c m 15 11 3 4 3 3 = 11 + 4 […].. .Bài tập: Hãy trả lời đúng hoặc sai trong các câu sau: 1 Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 3 thì tổng chia hết cho 3 Đ 2 Nếu tổng của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3 Đ 3 Nếu hiệu của hai số chia hết cho 3 và một trong hai số đó chia hết cho 3 thì số còn lại chia hết cho 3 Đ 4 Nếu tổng của hai số chia hết cho 5 thì hai số đó chia hết cho… 5 Bài tập: Minh chứng rằng với mọi số tự nhiên n thì: 60 .n + 45 a) Chia hết cho 15 b) Không chia hết cho 30 Bài giải: a) 60 15 ⇒ 60 .n 15 45 15 b) 60 30 45 30 ⇒ 60 .n 30 ⇒ 60 .n + 45 15 (T/c 1) ⇒ 60 .n + 45 30 (T/c 2) Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2003 TIẾT 19: §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 Với a, b, m ∈ N, m ≠ 0 a m và b m ⇒ (a + b) m 3 – Tính chất. .. a, b, m ∈ N, m ≠ 0 a m và b m ⇒ (a + b) m 3 – Tính chất 2 Với a, b, m ∈ N, m ≠ 0 a m và b m ⇒ (a + b) m Bài tập về nhà:   Học thuộc hai tính chất Làm các bài tập; ?4, 83, 84, 85, 86 (SGK) Giờ học đã kết thúc Xin cảm ơn các thầy thầy giáo cùng toàn thể các em học sinh đã giúp đỡ tôi hoàn thiện bài giảng này Xin chúc sức khoẻ các quý vị đại biểu, các thầy thầy giáo cùng toàn thể các em học sinh Chào tạm . – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1  Viết hai số chia hết cho 6. Xét xem tổng của chúng có chia hết cho 6. cho 30 a) Chia hết cho 15 a) b) §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết 2 – Tính chất 1 TI TI ẾT 19: ẾT 19: 3 – Tính chất 2 Với. chia hết cho 2. chia hết cho 2. 1 – Nhắc lại về quan hệ chia hết §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG §10 – TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA MỘT TỔNG  Khi nào số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên

Xem Thêm :   Nên Mua Dàn Âm Thanh Gia Đình Nào Tốt, Nghe Nhạc Hay Nhất?

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Giáo Dục

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Kiến Thức Chung
Xem Thêm :  Cách làm chả quế nướng, chả quế chiên thơm lừng

Related Articles

Back to top button