Mặt bằng
& Tiện ích

Saigon Metro Mall được thiết kế độc đáo với kiến trúc Nhật Bản , hài hòa với cách bố trí gian hàng , phù hợp với phong cách mua sắm của người Việt.

Mặt bằng tiện ích tầng trệt

none yellow yellow yellow yellow yellow yellow yellow red red red red red blue-light blue-light blue-light blue blue green green green green green green green green

Mặt bằng tiện ích tầng 1

none blue-white-2 blue-white-2 blue-white-2 yellow-first yellow-first yellow-first pink-first pink-first pink-first green-first green-first green-first green-first green-first green-first green-first green-first red-first red-first red-first purple-first purple-first purple-first

Mặt bằng tiện ích tầng 2

none yellow-second yellow-second yellow-second blue-light blue-light blue-light pink-second pink-second pink-second purple-second purple-second purple-second green-second green-second green-second green-second green-second green-second green-second green-second green-second red-second red-second red-second red-second red-second red-second red-second red-second